sobota 19. listopadu 2022

Náboženství

 

 

Náboženství

Náboženství tak, jak jej v současnosti známe, a také jak jej známe z minulosti z dochovaných záznamů (lhostejno, zda jsou pravdivé či nikoliv) není vytvořeno lidmi a není z této planety.


Náboženství pochází z konce období Atlantidy, kdy se zde na Zemi objevilo poprvé. Definice tohoto období představuje v mém pojetí stovky let před jejím zánikem, který nastal přibližně před 12500 lety. První náboženství, které bylo na planetě Zemi implantováno, vnímám jako určitou formu Satanismu. Toto první náboženství sloužilo primárně k ovládnutí duchovních, vládnoucích – šlechtických a vojenských kruhů v Atlantidě za účelem totální likvidace praslovanské říše. Zda onou říší byla v té době Hyperborea, nebo Velká Tartarie není podstatné. Prvními nositeli tohoto černého kultu byli muži. Hlavním operačním nástrojem tohoto „černého kultu“ byla černá magie, která sem byla taktéž implementována současně s náboženstvím v jednom „ programovém balíku“.


Tvůrcem náboženství je jedna z nejstarších reptiloidních ras v této části galaxie, která po určitou dobu obývala tuto planetu v minulosti a stále si na ní dělá nárok. Symbolem tohoto náboženství byla černá kobra ve štítu s ostrými hranami a nějaké reptiloidní symboly – znaky. Reptiloidi nebyli schopní ovládnout v té době atlantské ženy, ačkoliv se o to pokoušeli. První stoupenkyně černého kultu byla zasvěcena – zmanipulována atlantským mužem. Reptiloidní rasa používá náboženství jako efektivní nástroj pro ovládání a kolonizace planet v celém vesmíru.


Po smrti Ježíše Krista (není podstatné jak, kdy a o jakou smrt se jednalo) bylo náboženství v poměrně krátké době zdokonaleno a modifikováno pro každou pozemskou rasu zvlášť. První zakladatelé všech hlavních náboženských církví měli za tímto účelem modifikovanou DNA a byly v nich vtěleny reptiloidní duše. Tomu předcházeli neúspěšné pokusy, kdy se reptiloidní duše vtělily do těl s čistou DNA. V těchto případech dospěla vytvořená kvazicírkev vždy ke skutečnému duchovnímu poznání a sama sebe rozpustila.


Jediné co se dá označit jako náboženství a má původ zde na Zemi je primitivní uctívání živlů Neandrtálci a dalšími podobnými bytostmi, které však byli uměle vytvořeny mimozemskými rasami.


Pro humanoidní (mamaloidní) bytosti našeho typu, tedy pro Slovany, není náboženství přirozené. Pro nás je přirozené duchovní poznání teoversa. Pro to je klíčová zcela otevřená sedmá – temenní čakra. Vznik náboženství měl tedy za příčinu kromě mnoha jiných vlivů, včetně nízkých vibrací, do kterých se Země dostala, také blokaci temenní čakry.


Všechna hlavní náboženství (křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus) byla cíleně vyvinuta pro konkrétní rasy. Z původních testovacích polygonů, kde se testovaly reakce jiných ras na náboženství, která pro něj nejsou určena, a které se zachovali dodnes je ukázkovým příkladem katolická enkláva na Filipínách, kde vidíme, jak by vypadalo křesťanství, kdyby jej přijal dnešní muslimský svět místo islámu. Pro Filipínské křesťanství je typické přibíjení se na kříž, nebo sebebičování hřebíky, etc.


Podle některých informací směřuje řízený vývoj všech náboženství k vytvoření jednoho supernáboženství, které má přijmout celá planeta Země, res. její obyvatelé. Podle mých informací, bylo od tohoto záměru z více důvodů včetně vlivů lidem nakloněných pozitivních mimozemských ras, ustoupeno a nebude se realizovat.


Honza
www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

 

úterý 20. září 2022

Výlety s Honzou: Novobystřická humna

 


Výlety s Honzou: Novobystřická humna

Každé město má své kouzlo. Některé jich má i víc. Některá kouzla vidíme na první pohled, jiná na druhý a a některá si nechávají města pro sebe. Ukáží je jen někomu. Mnoho starousedlíků často ani po desítkách let netuší, co všechno jeji město skrývá.

Pokud bystrý poutník dokáže rozpoznat genia loci města, naladí se na jeho energie a poprosí jej, zda by se s ním nepodělilo o nějaká svá tajemství, tak se rázem ze všedního výletu stane dobrodružná cesta plná krásných výhledů, zajímavých setkání a nevídaných vjemů. Některá města mají ukryto pod čepicí, jiná pod zemí a další třeba za humny, tak jako Nová Bystřice.Nová Bystřice je jedno ze dvou velkých měst, které hraničí s Českou Kanadou. Tím druhým jsou Slavonice. Protože slavné jsou Slavonice, tak o Nové Bystřici nikdo moc neví. Inu, holt je nová…

A přitom toho má hodně co nabídnout. Kostely, kaple, úzkokolejné muzeum, veteránů muzeum, pivovar, památkovou zónu se zámkem, který se různě prodává, pak zase opravuje. Taky je zde kavárna s květinářstvím, kde dobří lidé dostanou ke kávě i květinu. Kašna se sochou sv. Lukáše, který stojí na hlavě vola nutí přemýšlivého turistu k všetečným otázkám, jako například kdo že má být tím volem… Pokud ale dokážete najít cestu z centra, které vede uličkou úzkou jako špendlík, jež se také Úzká zove, tak se octnete v místech, kde se zastavil čas.

Zde jsou fotografie, které jsem pořídil v těchto tajemných místech, během jedné ze svých mnoha návštěv.


Honza
www.homosignum.cz

 


Výběr z blogu: Historická pozorování UFO v Českých Zemích

pondělí 12. září 2022

Zachraňme naši republiku

 


Zachraňme naši republiku


Požadujeme demisi vlády

Vláda ničí naší zemi natolik, že jsme se spojili v odporu proti vládě a za záchranu České republiky

I. K tomu je nutno:
1. Odstoupení vlády a vyvolání předčasných voleb.
2. Prozatímní úřednická vláda musí razantně odmítnout zničení posledních zbytků suverenity členských zemí EU pokusy o zavedení většinového hlasování a zrušení práva veta.
3. Dále musí ČR okamžitě odstoupit od Green Dealu, odejít od systému emisních povolenek a útlumu energetických zdrojů. To jsou pravé příčiny dnešní energetické drahoty a nouze.
II. Příčiny současné krize:
a) rezignace vlády na samostatnou suverénní politiku v zájmu našich občanů a místo toho jen poslušné plnění vůle Bruselu, Berlína a Washingtonu,
b) destruktivní ideologie EU a její slepé přijímání,
c) zájmy ústředí NATO, které je dnes pouze nástrojem amerických zájmů,
d) realizace ideologie Green Deal (GD) způsobující současnou drahotu a inflaci,
e) řízení ekonomik a zdraví prostřednictvím farmaceutických gigantů a jejich nástroje – WHO,
f) likvidace demokratického systému, př. Pandemický zákon, snahy opět zavádět nouzový stav a korespondenční volby,
g) podpora války na Ukrajině a rezignace na snahu zprostředkovat mírové řešení konfliktu.
III. Pro záchranu naší země je co nejdříve nutné:
a) zastavit vyzbrojování ukrajinské armády, podporovat mír a po skončení konfliktu provést návrat migrantů do jejich vlasti,
b) skoncovat se sankcemi, které poškozují nejvíce naši ekonomiku, přestat slepě následovat EU, NATO, GD, WHO a jiné a začít prosazovat zájmy České republiky,
c) nepřipustit lockdowny a hrubé zásahy do ekonomiky, normálního života společnosti a individuálních svobod,
d) zrušit státní financování politických neziskovek a jejich veřejné přiznání financování ze zahraničí a omezení jejich politické moci,
e) okamžitě přestat s útoky na svobodu slova, shromažďování a sdružování. Nelze dál trpět šikanování našich spoluobčanů jen kvůli odlišným názorům. Skoncovat s filtrováním informací, cenzurou a jednostrannou propagandou.

10. září 2022úvodní signatáři

Mgr. Stanislav Novotný,       Asociace nezávislých médií
Ladislav Jakl,       pracovník Institutu Václava Klause
Mgr. Jiří Kobza,       poslanec SPD   
Zuzana Majerová,       předsedkyně Trikolory   
Václav Hrabák,       publicista
Petr Hájek,       šéfredaktor Protiproudu
Mgr. Petr Bahník,       předseda Akce D.O.S.T.   
genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško,       europoslanec
Mgr. Michal Semín,       publicista
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.,       ústavní právník
JUDr. Daniela Kovářová,       bývalá ministryně spravedlnosti
Ing. Bc. Ivan Noveský,       energetik
Mgr. Josef Dobeš,       bývalý ministr školství
Ing. Jan Skalický,       manažer
prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.,       biochemik
Mgr. Petr Štěpánek,       hudebník a spisovatel , 1. místopředseda Trikolory   
MUDr. Soňa Peková, Ph.D.,       mikrobioložka
MUDr. Marek Obrtel,       ppl. v záloze, šéf domobrany
PhDr. Jiří Hejlek,       filosof
Mgr. Josef Nerušil,       předseda SPD Praha   
Jakub Olbert,       předseda hnutí PES   
Lic. Daniel Solis, LL.M,       politolog
Ivo Osovský,       občanský aktivista
Antonín Baudyš,       Spojenectví Říp   
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.,       předsedkyně Aliance národních sil   
František Červenka,       publicista
Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová,       farmaceutka, Švýcarská demokracie   
Michal Oliva,       Aliance kulatého stolu   
Ing. Tomáš Doležal,       ekonom, politický analytik
RNDr. Otto Jarolímek, CSc.,       podnikatel a vysokoškolský pedagog
Jiří Fuchs,       filosof
Dušica Zimová,       publicistka a moderátorka
Josef Nos,       písničkář
PhDr. Radomír Malý,       historik
Mgr. Igor Volný,       právník
Michal Gulyáš,       herec 

Petice k podpisu:

https://zachranmerepubliku.cz