pátek 6. září 2019

Kouřim 21.9.2019


Významným místem, které dosud uniká pozornosti širší veřejnosti, je doslova meditační areál hradiště Stará Kouřim. Tato energetická zóna, která se začíná mocně aktivovat, se nachází v prostoru jednoho z nejrozlehlejších nejstarších opevněných míst na území České republiky. Tento areál o velikost 44 ha byl kdysi významným kulturním, obchodním, duchovním a politickým centrem a to až do doby Přemyslovců. Zajímavé také je, že těsně vedle této zóny se nachází astronomický střed Evropy. Areál se nachází před městem po pravém břehu říčky Výrovky. Kousek dál na opačném břehu se nalézá skanzen Kouřim, který v současných letech prochází významným rozšiřováním, a po svém dokončení se stane jedním z největších skanzenů ve střední Evropě.

Přímo na náměstí v budově Staré radnice se nalézá Muzeum Kouřimska, jehož sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho okolí. 

Nutno také zmínit kostel sv. Štěpána na jižní straně překrásného náměstí, tento byl postaven ve 13. století na samém konci románského slohu a počátku gotiky. Spolu s unikátní zvonicí, kde visí zvony zcela atypicky srdci vzhůru, a kryptou svaté Kateřiny, se jedná o jednu z nejcennějších památek sakrální architektury na našem území. Prohlídka těchto mimořádných staveb je součástí akce .)

Nedaleko náměstí je skvost od mistra Jana Blažeje Santiniho Aichela. Téměř kolem celého centra města se dochovalo původní středověké opevnění. Jedinečný Kouřimský kamenný most, malebná zákoutí, tajemné Kouřimské schody, zaniklý lom, městské brány a gotický hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, tvoří jedinečného genia loci, kterého budete mít možnost poznat a procítit.

Slovo „pouť“ pochází ze staročeského pút, a když půjdeme ještě dále, tak z praslovanského pǫ̨ntъ, Význam tohoto slova je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. Když půjdeme opět ještě dále, tak je to cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má duchovní význam.Člověk však potřebuje nejen duchovno, ale také kulturu a právě Kouřim nám nabízí v dokonalé syntéze obojí. Proto naše pouť bude mít dvě hlavní části. Kulturně naučnou, která bude probíhat ve městě a duchovně naučnou, která bude probíhat v hradišti Stará Kouřim. Časově je vše koncipováno tak, aby každý mohl po jejím konci ještě navštívit skanzen.

Během hlavní části poutě v areálu hradiště navštívíme všechny tři hlavní energetické body. Těmi jsou Lechův kámen, kaple. sv. Víta a Libušino jezírko. Ke všemu si řekneme řadu informací a provedeme také několik meditací (účast na meditacích je samozřejmě dobrovolná). Dozvíte se také zajímavosti o nejbližších památkách v okolí Kouřimi. Jedná se opravdu o velmi vyjímečnou oblast v centru České Republiky, která je velmi dobře dopravně dostupná.

Akce se může konat za každého počasí vyjma celodenního deště. Během putování po hradišti budeme chodit po travnatých cestách. Tak jako všude jinde, i zde je možný výskyt klíšťat, doporučuji tedy aplikovat ochranu dle vlastního uvážení. Fotoaparáty mějte sebou. .)

Silná energetická místa vždy výrazně působí i na své okolí. Na člověka i přírodu. Proto i přes nesmírný tlak materialistického a konzumního systému posledních desítek let zůstává a doslova žije v jejich okolí stále mnoho krásného. Jedním z takových míst je hradiště (energetická zóna) Stará Kouřim a malebné městečko vedle něj.

Kapacita je omezena. I vzhledem k nutné rezervaci prohlídky kostela a zvonice prosím pouze závazné přihlášky. Cena akce je 700,- a zahrnuje vstupné a prohlídku kostela i zvonice. Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com

Přijezd vlaku od Prahy je v 9:30. Začátek akce je v 10:00 na náměstí u kašny. Předpokládaný konec akce je kolem 14:00. Časově je vše rozvrženo tak, abyste si mohli po jejím skončení prohlédnout slavný Kouřimský skanzen a muzeum.

Jan
www.homosignum.cz

čtvrtek 29. srpna 2019

Kamenná sestava ve Vysočanech u Nového BydžovaKamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova

Dne 8.8.2019 byla na okraji obce Vysočany u Nového Bydžova vztyčena sestava dvou menhirů. Tato novodobá megalitická stavba se nachází na návrší s malebným výhledem na krajinu Novobydžovska. Pro sestavu byl použit ryolit z lomu v Severních Čechách. Jedná se o křemitý porfyr, který je díky vysokému obsahu křemíku schopen kumulovat a distribuovat velké množství energie. Díky tomu se mimochodem používá křemík pro výrobu polovodičů nebo do počítačových procesorů. Sestava se skládá ze dvou kamenů. Vyšší světlejší kámen je orientován k severu a menší tmavší k jihu. Severní kámen je nad zemí 2,5 metru a jižní kámen 2,12 metru.

Léčebné účinky

Energie, která se mezi kameny generuje má čistě zemský původ a léčebný charakter. Uzdravuje psychické i fyzické neduhy všech živých bytostí. Kameny zde působí jako fluidické polaritní kondenzátory. Severní kámen si nás oskenuje a dle konkrétních potřeb určitým způsobem usměrňuje toky energie proudící v prostoru mezi kameny a v jejich těsné blízkosti. Jižní kámen vytváří určité silové léčebné pole, které je v prostoru mezi kameny a ca 2 metry kolem.
Pracovat zde můžeme několika způsoby. Nejjednodušší je setrvat v prostoru mezi kameny a nechat energii působit. Druhou možností je třikrát obejít kameny a opsat tak osmičku. Začneme tak, že se postavíme doprostřed čelem k severu a vykročíme k severnímu kameni z pravé strany, obejdeme ho a pokračujeme k jižnímu kameni z levé strany. Během této krátké cesty se zaměříme na problém, jaký potřebujeme vyřešit – odstranit. Následně si stoupneme doprostřed čelem k severu, nebo jak to právě cítíme a necháme na sebe přítomnou energii několik minut působit. Minimálně je dobré zde setrvat takto alespoň 6 minut.

Energie mezi kameny také zesiluje homeopatika a jejich následné účinky.Obnova aury

Při pobytu mezi kameny si můžeme zcela obnovit auru během přibližně 6ti minut. Pokud má někdo narušenou auru tak, že je na 80ti procentech ideálního stavu, tak po 6ti minutách se aura obnoví na 100% ideálního stavu člověka.
popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Místo působí takto na všechny živé bytosti, tedy i na zvířátka.

Čerpání vitální energie

Načerpat životní energii ze Země zde můžeme opravdu velmi rychle. Dle toho jak to sami subjektivně cítíme doporučuji 3 – 10 minut. Postavíme se mezi kameny čelem k severu. Můžeme býti také zády opřeni o jižně orientovaný kámen.
Až zaujmeme pozici, tak si představujeme jak nadechujeme ze středu Země energii do prostoru pánve (první čakry) a otamtud následně nahoru do celého těla anebo do konkrétního místa či orgánu, se kterým máme potíže.Harmonizace krajiny

Stavba harmonizuje celé své okolí. Jedná se o  kruh s přibližným průměrem 18 km. Čím dále od středu, tím je účinnost nižší. Stavba harmonizuje energetické dráhy Země a zlepšuje proudění energie v energetických drahách mezi všemi energetickými body v jejím dosahu. Tím se myslí všechna původní sakrální energetická místa, tedy i ta, na kterých dnes stojí kostely.


Působení energie místa může člověk zesílit, pokud se před návštěvou napije odvaru z kopřiv, nebo ještě lépe, pokud jich několik sní (jejich úprava nehraje roli). Díky vysokému obsahu křemíku v kopřivách i v kamenech zde dochází k efektivnější interakci mezi kameny a člověkem. To platí i pro jiné stavby, v jejichž kamenech se nachází vyšší obsah křemíku.

Projekt financoval a realizoval spolek Na podporu aktivit v NB se sídlem Nový Bydžov.

Autorem návrhu stavby a spolurealizátorem projektu je Jan Betko z Třeboně, který se dlouhodobě věnuje energetickým místům v naší krajině, geopatogenním zónám a práci na sobě. Informace o něm a jeho práci naleznete na webu www.homosignum.cz a blogu http://homosignum.blogspot.cz .


Reportáž na youtube
Jan
www.homosignum.cz
úterý 20. srpna 2019

5G Kolín a karma města


5G Kolín a karma města

Vše v tomto stvořeném vesmíru funguje na principu příčiny a následku. Ten označujeme jako karmický. To je dnes poměrně známá věc a také fakt, že vlastní karmu mají i národy. Ovšem i města mají svou karmu, stejně jako jednotlivci a rody. Tak bychom ostatně mohli pokračovat až po planetu, sluneční soustavu, galaxii, atd. O tom jaké nebezpečí představuje 5G je zbytečné zde psát. Jak víme, tak Kolín se stal prvním městem v ČR, kde se tento smrtící systém testuje (aniž by se obyvatel kdokoliv zeptal zda to chtějí a vysvětlil jim rizika s tím spojená). Zvláštní zde také je, že proti němu místní obyvatelé vůbec neprotestují a je jim to zjevně jedno. Přitom informace o tom, že tento systém je zakázán například na celém území Japonska nebo v Bruselu je známá a na internetu stále ještě dohledatelná. Zeptal jsem se tedy na příčinu proč se toto děje zrovna v Kolíně a obdržel jsem následující odpověď.


V Kolíně se od roku 1935 vyrábí smrtící plyn ZYKLON B. Vyrábí se zde však stále! Dnes jen změnil název na URAGAN D. Výrobní závod se nám také přejmenoval. Z Kali-werken AG na Lučební závody Draslovka. Počet obětí plynu během druhé světové války je více méně znám. Počet obětí plynu v novodobých dějinách je neznámí a nikdo dosud neměl odvahu se tím zabývat, čemuž se nedivím. Ani já po tom dále pátrat nehodlám. 

Karmická příčina spuštění 5G v Kolíně je produkce ZYKLONU B.
Informace o Lučebních závodech Draslovka na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Debn%C3%AD_z%C3%A1vody_Draslovka


Informace v němčině na oficiálním webu o Zyklonu B: http://www.zyklon-b.info/index.php/category/firmen/

Jan
www.homosignum.cz
úterý 13. srpna 2019

Modrý terapeut - analýza přístroje Somavedic Medic Kobalt


(:* Modrý terapeut *:)

Analýza přístroje Somavedic Medic Kobalt


datum uvedení do provozu: 3.7.2019

okruh aktivního působení: 80 metrů (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 715 000 BE*

Stejně jako jeho bratr Rubín se výkonově nachází mezi modelem Medic a Uran. Jedná se o posílený Medic, který je více zaměřen na horní čakry (zejména šestou) a na psychiku.

Co tedy Modrý terapeut všechno umí? Pomáhá s depresemi, panickými stavy či trudomyslností. Z toho vyplývá, že také pomáhá zlepšovat koncentraci. Tato působení jsou vždy individuální a působí dlouhodobě. Posuny lze očekávat za 3 měsíce až jeden rok, dle konkrétních dispozic. Kobalt také působí přibližně o čtvrtinu silněji na zprůtočnění propojovacího kanálu mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. I to je důvod, proč jsem mu začal říkat „Modrý terapeut“ :)

 U dvojice Kobalt a Rubín se poprvé setkáváme s novou funkcí jež nám právě tyto dva nové přístroje přinášejí. Je to vůbec poprvé, kdy přístroj Somavedic působí efektivně také na úrovni barvoterapie. Kobalt je tedy zároveň i barvoterapeutický prostředek. Vaše mysl se v jeho poli napojí do frekvence vibrací kobaltového odstínu modři a tělo začne všechny aspekty, související s touto barvou, harmonizovat. To je princip léčení barvou. Frekvence vibrací kobaltového odstínu modři působí blahodárně na duchovní úroveň jedince, kterou pozdvihuje. Tato barva přísluší duchovně-spirituální rovině a spojuje se s hodnotami jako jsou pravda, poznání, moudrost, věrnost a stálost. Z modré pochází nejvyšší forma inspirace a proto je sama o sobě barvou duchovně založených lidí. To se týká zejména kobaltového odstínu modré a indigové, která podporuje intuici a mimosmyslové vnímání. Tyto funkce jsou přístroji vlastní, díky jeho jádru, kde je specifická sestava minerálů, polodrahokamů a drahých kovů. Vytváří také ještě lepší pole pro meditaci než-li  model Medic.

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 37% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 85%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 30%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 90%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM (kromě 5G): 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítě 5G:

okruh od 0 do 10ti metrů ca 70%
okruh od 10ti do 30ti metrů ca 40%
okruh od 30ti do 60ti metrů ca 20%

To jak se přístroj dokáže přesně vypořádat s 5G přesně ukáže až praxe. Pevně věřím, že ke spuštění plného provozu 5G sítě u nás nedojde. Japonsko již zakázalo provoz 5G sítě na celém svém území. V Evropě je zakázána 5G síť například v celém katastru Brusselu. Zde můžete podepsat petici proti spuštění 5G sítě v České Republice. Odkaz na petici: https://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5g_a_zavest_diskusi_na_ochranne_limity_pro_stavajici_technologie?s=60070908 

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 92%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 92%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 32%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 71%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 89%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 78%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 59%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 41%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano – více než ostatní modely Somavedic

má Somavedic příznivý vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano – na úrovni modelu Uran

má Somavedic příznivý vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano – více než ostatní modely Somavedic

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano

Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Kobalt tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka.

Vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie: ano

V poli modelové řady Medic, tedy i našeho Modrého terapeuta, je velmi obtížné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je do něj instalována astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Kobalt snižuje její působení.
Poměrně často se vyskytují případy, kdy se nějaká osoba, která je v okruhu působení přístroje, dožaduje jeho vypnutí. Ve všech hlášených případech se jednalo o člověka, který vědomě nebo nevědomě vysával z druhých lidí a bytostí životní energii nebo praktikoval černou magii.

To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé  tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. 

dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty: ano
Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil).

má Somavedic přízniví vliv na rozvoj fantasie: ano – to je pouze funkce přístroje Kobalt
popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Další zjištění

Pokud máte doma model Uran, nebo Amber, pak je Modrý terapeut vaším ideálním druhým Somavedikem a společníkem do vaší domácnosti, kanceláře nebo léčebného centra.

Jako většina modelů Somavedic, i Kobalt působí příznivě na vyhlazování vrásek.

Pokud chceme používat přístroj zároveň i na barvoterapii, tak je v tomto případě nutné aby byl model Kobalt umístěn v místnosti samostatně. To platí v případě, že máte doma více modelů Somavedic, nebo jiný, stálý zdroj barevného světla.

Blahodárné účinky tohoto přístroje na psychiku, lze zesílit, když po místnosti, kde je přístroj zapojen, rozptýlíte minerál „modrý živec“ v takovém množství, aby jeho celková váha byla alespoň na třetině váhy samotného přístroje Kobalt.

Doporučuji vyzkoušet meditaci s přístrojem u hlavy, nebo ho mít u hlavy během spánku (klidně umístit pod postel). Pokud meditujete v pyramidě, tak jej nemějte uvnitř pyramidy.

Ohledně častých dotazů na čakry jsem učinil následující zjištění.

Všechny modely Somavedic kromě Atlantiku působí určitým způsobem na čakry – viz mé analýzy. U třech modelů se dá říci, že zejména na nějaké čakry působí silněji. Situace je následující:

1 – 3 čakra: Somavedic Medic Rubín (částečně také na 4, ale ne tak silně jako Uran)
4 a 7 čakra: Somavedic Medic Uran
5 – 7 čakra: Somavedic Medic Kobalt

Přístroj lze zakoupit zde. Možná je analýza biopolí čaker a aury zdarma.


*u některých modelů i drahokamy
**u některých modelů 24k zlato
BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947) 

Jan
www.homosignum.czsobota 10. srpna 2019

Energie krajiny - nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového BydžovaVážení přátelé, dovolte mi, abych vám oznámil radostnou novinu. Ve Vysočanech u Nového Bydžova se podařila realizace mimořádné energetické stavby, která je na našem území první svého druhu. Po kamenném kruhu u Banské Štiavnice na Slovensku se jedná o mou druhou velkou realizaci ve veřejném prostoru a celkem třetí velkou realizaci tohoto typu (jedna stavba je na soukromém pozemku v Ostravě a není veřejnosti přístupná). Tato unikátní sestava dvou kamenů má léčebnou a harmonizační funkci. Další informace budou zveřejněny po přednášce, která je zdarma a všichni jste srdečně zváni. :)


Jan
www.homosignum.czčtvrtek 1. srpna 2019

Somavedic Medic Rubín - měření a zkušenosti

Somavedic – Medic Rubín

datum uvedení do provozu: 3.7.2019

okruh aktivního působení: 80 metrů (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 715 000 BE*

Pokud bychom měli k nějakému Somavedicu vztáhnout živlové kvality, pak by byl nový model Rubín v ohnivém živlu. Tento model je zaměřen na spodní čakry a na harmonizaci vztahů. Stejně jako jeho bratr Kobalt se výkonově nachází mezi modelem Medic a Uran. Jedná se o posílený Medic, který je více zaměřen právě na ony spodní čakry a čištění vztahů.

Již středověké spisy o kamenech hovoří o tom, že rubín ochraňuje tělo svého majitele před morem a  duši před ďáblem. Byl a je proto považován za kámen života. Stejně tak jako každý přístroj Somavedic, i Rubín v sobě ukrývá sestavu polodrahokamů a minerálů. Právě zde však hraje prim již zmíněný rubín, jehož působení, pokud se bavíme o působení jednotlivých kamenů, v tomto případě převažuje. U dvojice Rubín a Kobalt se poprvé setkáváme s novou funkcí jež nám právě tyto dva nové přístroje přinášejí. Je to vůbec poprvé, kdy přístroj Somavedic působí efektivně také na úrovni barvoterapie. Rubín je tedy zároveň i barvoterapeutický prostředek. Vaše mysl se v jeho poli napojí do frekvence vibrací červené barvy a tělo začne všechny aspekty ,související s touto barvou, harmonizovat. To je princip léčení barvou. Červená barva je spojena s první – kořenovou čakrou a na fyzické úrovni působí například na krev, či krevní oběh. Léčí poruchy pohlavních orgánů a také celkově povzbuzuje hormonální systém. Tato charakteristika platí i pro Somavedic Medic Rubín.


vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 37% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)
Toto se týká první až čtvrté čakry. Zde je třeba brát v potaz, že vše je individuální a každý máme jinou startovní pozici.

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 85%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 30%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 90%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM (kromě 5G): 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítě 5G: 

okruh od 0 do 10ti metrů ca 70%
okruh od 10ti do 30ti metrů ca 40%
okruh od 30ti do 60ti metrů ca 20%
To jak se přístroj dokáže přesně vypořádat s 5G přesně ukáže až praxe. Pevně věřím, že ke spuštění plného provozu 5G sítě u nás nedojde. Japonsko již zakázalo provoz 5G sítě na celém svém území. V Evropě je zakázána 5G síť například v celém katastru Brusselu. Zde můžete podepsat petici proti spuštění 5G sítě v České Republice. Odkaz na petici: https://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5g_a_zavest_diskusi_na_ochranne_limity_pro_stavajici_technologie?s=60070908

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 92%


další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 92%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 30%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 58%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 82%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 78%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 40%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 41%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano

Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Rubín tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie: ano

V poli modelové řady Medic, tedy i Rubínu, je velmi obtížné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je do něj instalována astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Rubín snižuje její působení.
Poměrně často se vyskytují případy, kdy se nějaká osoba, která je v okruhu působení přístroje, dožaduje jeho vypnutí. Ve všech hlášených případech se jednalo o člověka, který vědomě nebo nevědomě vysával z druhých lidí a bytostí životní energii nebo praktikoval černou magii.

To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé  tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. 

dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty: ano
Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil).Další zjištění

Jako většina modelů Somavedic, i Rubín působí příznivě na vyhlazování vrásek.

Pokud chceme používat přístroj zároveň i na barvoterapii, tak je v tomto případě nutné aby byl model Rubín umístěn v místnosti samostatně. To platí v případě, že máte doma více modelů Somavedic, nebo jiný, stálý zdroj barevného světla.
PS: Během dvou týdnů bude následovat analýza modelu Somavedic Medic Kobalt*u některých modelů i drahokamy
**u některých modelů 24k zlato
BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947) 


Jan
www.homosignum.cz


středa 17. července 2019

Co je dobré udělat než se začne stavět dům?Co je dobré udělat než se začne stavět dům?

Žijeme v době kdy novostavby z nekvalitních materiálů rostou na geopatogenních zónách jako houby po dešti. O zcela přemrštěných cenách a často až Hitchcockovské ohyzdnosti ani nemluvím. Život v takovém „moderním“ hnusdomku přichází bohužel často jeho hosty (řekl bych majitele, ale vzhledem k tomu, že většina lidí si tyto domy kupuje na hypotéku, kterou nejsou často schopni splatit do konce, takže o dům stejně jednou přijdou, tak tento výraz není adekvátní, protože ve skutečnosti jim dům nepatří a nikdy patřit nebude – hypotéka je od slova hypotetický čili neskutečný, nejistý) velmi draho, neb je zrujnuje nejen finančně, ale i zdravotně. Život na geopatogenní zóně může dlouhodobě způsobit i ty nejnepříjemnější zdravotní potíže. Pokud si tedy koupíte nebo pronajmete nějakou novostavbu, tak máte téměř jistotu že se někde v domě taková zóna nachází. Pokud však dům stavíte, tak je dobré vědět, jaké úkony by měl člověk před stavbou domu učinit. Sepsal jsem zde přehledně postup, kterého by se měl držet každý zodpovědný stavebník.

Je dobré si zjistit následující. Vyvarujeme se tak velmi pravděpodobně případným nepříjemným překvapením, včetně těch zdravotních. Jen ještě dodám, že v dnešní době je také dobré si zjistit, zda pozemek o který máte zájem, nebyl v minulosti někomu zabaven na základě Benešových dekretů, neboť prolomení a tedy faktické zrušení platnosti těchto dekretů je v současnosti reálné. Jaký dopad to bude mít na nemovitosti přibližně třetiny území ČR je jistě každému jasné.

1. Měření radonové zátěže, které je dnes ze zákona před zahájením stavby domu povinné, by bylo dobré doplnit o další zjištění geofyzikálních skutečností, které mohou mít na postavený dům vliv.
V případě zjištěného vyššího radonového rizika se nejedná o nic závažného. Dům stačí správně a dostatečně izolovat od podloží.

Tip: Česká geologická služba provozuje na internetu digitální geovědní mapy, které jsou zdarma přístupné. Naleznete je na adrese www.geology.cz.

2. Měření výskytu geopatogenních zón je dobré přenechat zkušenému sensibilovi. Případným zjištěním geopatogenním zónám přizpůsobte interiérové řešení stavby domu.

3. Poud bude na pozemku, res. pod ním, zjištěna tektonická porucha, pak na tomto místě dům v žádném případě nestavte. Pokud dům rekonstruujete, pak zde může většinou pomoci některý z přístrojů Somavedic.

4. Zjistěte si kde se nachází vysílač mobilního signálu, vedení vysokého napětí a vysílač bezdrátového internetu (nikoli Wi-fi). To jsou jedny z nejsilnějších zdrojů elektrosmogu.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

5. Důležitá je volba kvalitních a vhodných stavebních materiálů. Setkat se například s izolačním materiálem, který ze sebe uvolňuje, kulantně řečeno, zdraví neprospěšné látky, není nic až tolik neobvyklého. Stejně tak případná radioaktivita některých obkladových kamenů (např. pro krby či dlažby). Z údajů Státního ústavu radiační ochrany vyplývá, že u materiálu jako je žula to není až tak neobvyklý jev.

Radioaktivita stavebních materiálů

„Stavební materiály nerostného původu obsahují vždy určité množství radioaktivních látek. Jedná se především o draslík, uran, thorium a radionuklidy, které vznikají jejich radioaktivní přeměnou. Z nich nejvýznamnější je obvykle radium (Ra-226). Jeho přítomnost ve stavebním materiálu vede k ozáření osob ve stavbách - jednak vdechováním produktů přeměny radonu vytvořeného z radia a uniklého ze stavebního materiálu, jednak pronikavým zářením gama vznikajícím ve stavebním materiálu jako důsledek radioaktivní přeměny přítomných přírodních radionuklidů. „  
zdroj: Státní ústav radiační ochrany

6. Nezapomeňte si také nechat proměřit i tu část pozemku, na které plánujete zahradu. Záhon v geopatogenní zóně nebo na vážnější tektonické poruše by vám mnoho radosti nepřinesl.


Jan
www.homosignum.cz
úterý 16. července 2019

Tóny na Svatém Kameni


Koncert pro Marii

Malý koncert v sakrálním energetickém prostoru. 

Pokud by Vám při přehrávání reproduktor vydával "praskavé pazvuky", tak nezvládá rozsah vysokých tónů, to se může stát např. u tv reproduktoru. Není to chyba nahrávky. Stačí jej ztlumit, nebo si pustit zvuk ze sluchátek.

Jan
www.homosignum.cz

čtvrtek 20. června 2019

Letní slunovrat, Kupadelné svátky a Svatojánská noc 2019Letní slunovrat, Kupadelné svátky a Svatojánská noc 2019

Čeká nás mimořádné, skutečně ale opravdu velmi mimořádné období. Mezi letošním letním slunovratem a Svatým Jánem se kromě výrazného nárůstu dopadu energií z vesmíru, bílých míst na Schumannově rezonanci a otevření řady specifických portálů do jiných světů, dočkáme také zcela specifické kvality energie zvláštního vzoru vibrací, která bude mít také následující dopad.

Všechna naše přání, která půjdou od srdce se vyplní dříve, než by se stalo za normálních okolností. Několikanásobně vzroste potenciál přístupu k mimosmyslovým schopnostem. Každý člověk bude moci v meditaci nahlédnout do minulosti, budoucnosti a získat odpověď na libovolnou otázku, která se bude týkat přímo jeho samotného, nebo jeho bližních. Informaci, kterou jste možná již někde na itnernetu zaznamenali, a to sice, že hlavní bod přístupu k mimosmyslovým schopnostem bude 21.6.2019 ve 21:02 našeho času se jeví jako reálná.

Toto, řekněme, „vesmírné okno“ se uzavře 3 dny po Svatém Jánu. Čeká nás tedy opravdu zajímavý týden. Toto období se pochopitelně snaží využít i temná strana, která pořádá všelijaké pochybné rituály, včetně masové demonstrace v Praze, která nebude z energetického hlediska ničím jiným, než masovou černomagickou mší.

Abychom maximálně využili potenciál, který nám nyní vesmír nabízí, tak je dobré trávit tento čas v okruhu svých blízkých nebo o samotě. Určitě je dobré meditovat a pobývat v přírodě. Máme totiž jedinečnou možnost se posunout, pochopit a pomoci nejen sobě, ale i svým blízkým a přírodě která to teď opravdu potřebuje. Také je dobré pracovat v tomto období s vodou, jako s energeticko-informačním nosičem.

Jan

úterý 21. května 2019

Polarizace společnosti pokračuje
Polarizace společnosti pokračuje  – kam až to zajde?

Poslední výroky některých politiků tzv. Demobloku, kteří již zcela otevřeně začali veřejně vyzývat k fyzické likvidaci Prezidenta Republiky (zvoleného lidmi v demokratických volbách) a jiných politiků, jejichž názory nejsou v souladu s politikou Bruselu, nám jasně signalizují, že polarizace společnosti se dostala na další stupeň.

Lidé již nejsou schopni nebo ani už nechtějí maskovat své skutečné úmysly a záměry. Stále více je jasnější, kdo je kdo a ke které skupině patří. 

Zjednodušeně řečeno, positivní lidé jsou stále positivnější a negativní negativnější. S tím jak se neustále zvyšuje frekvence vibrací Země a dopadají na Zem stále silnější a silnější energie z vesmíru se bytosti na této planetě rozdělují do dvou skupin. Na ty, kteří se na nové podmínky na Zemi adaptují a na ty, kteří se neadaptují. Vysoké vibrace jsou, opět zjednodušeně řečeno, láska a nízké vibrace nenávist. Tedy ti lidé, kteří se rozhodli zůstat v nízkých vibracích jsou již značně neklidní, neboť tuší, že změna se blíží. Protože se však sami změnit nechtějí, tak se pokoušejí změnit druhé lidi. To je typický jev. Kdo žije v nízkých vibracích dělá vše pro to, aby ho obklopovali. Na druhé straně ten, kdo žije již ve vysokých vibracích se také snaží dělat vše pro to, aby ho vysoké vibrace obklopovali. Tedy zatímco jedna skupina šíří nenávist, tak druhá šíří lásku. 

Přeji z celého srdce těm, kteří se kolem sebe snaží šířit lásku, aby ji nalezli především také sami k sobě, protože bez toho je může druhá skupina ještě pořádně „přidusit“. 

Na závěr tohoto sdělení bych si dovolil citovat Miroslava Zelenku.
 „Jsem láskyplná světelná bytost, ale nejsem blbec.“

S láskou
Jan
www.homosignum.cz
úterý 14. května 2019

Vyhlášení památného stromu
1 Co znamená termín památný strom?

Jedná se o strom (případně také skupinu stromů nebo stromořadí) mimořádné hodnoty, který je chráněný nad rámec běžné obecné ochrany mimolesních dřevin podlé zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Památný strom je tedy strom se zvýšeným (přísnějším) stupněm ochrany a spadá pod zvláště chráněné části naší přírody.

2 Jak v terénu poznám, že se jedná o památný strom?

U památného stromu je vždy instalována tabule s malým státním znakem České republiky a doprovodným nápisem památný strom.

3 Jaké podmínky musí strom splňovat, aby mohl být vyhlášený a chráněný jako památný?

Předpokladem pro vyhlášení památných stromů, jejich skupin a stromořadí je skutečnost, že vytipovaní jedinci naplňují požadavek mimořádného významu. Ten spočívá zejména v jejich vzrůstu
(celková velikost), stáří, biologické a ekologické hodnotě (jedinečné přírodní stanoviště celé řady
organismů - houby, lišejníky, bezobratlí a obratlovci), ale také v hodnotě historické (historické události, součást historický významných objektů a staveb, hraniční stromy), kulturní (regionálně významné stromy či jejich odrůdy, vazba na místní pověsti, příběhy a legendy, souvislost s významnou osobností), estetické a krajinotvorné (vizuálně atraktivní strom, krajinná dominanta) či dendrologické (cenné domácí i introdukované taxony). Konkrétní mimořádnost/jedinečnost daného stromu by měla být vždy jasně zřejmá a doložitelná.

4 Kdo může podat návrh/podnět na vyhlášení památného stromu?

Kterýkoliv občan ČR.

5 Co by měl takový návrh obsahovat?

V návrhu je zapotřebí uvést zejména, o jakou dřevinu se jedná, kde se nachází (na jakém roste pozemku) a také zdůvodnění návrhu (v čem je strom mimořádný a zaslouží si zvýšenou ochranu).

6 Kam se návrh zasílá a kdo je kompetentní k vyhlašování památných stromů?

Návrh se zasílá orgánu ochrany přírody, který je k vyhlašování stromů za památné oprávněný. Pokud daný strom neroste ve zvláště chráněných územích a vojenských újezdech, je k přijímání podnětů a vyhlašování/rušení ochrany památných stromů kompetentní nejčastěji pověřený obecní úřad (příslušný odbor životního prostředí/ochrany přírody) a jemu naroveň postavené úřady statutárních měst. V opačném případě je třeba se obrátit na následující úřady a instituce: správy národních parků (strom roste na území národních parků), správy chráněných krajinných oblastí (strom roste na území CHKO, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek), krajské úřady (strom roste na území přírodní rezervace, přírodní památky), újezdními úřady (strom roste na území vojenských újezdů) a případně také Ministerstvem životního prostředí ČR (strom roste na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy).7 Musí příslušný úřad předloženému návrhu vyhovět?

Nemusí, není zde právní nárok na automatické vyhovění tomuto podnětu, respektive na zahájení řízení o vyhlášení památného stromu. Osoba, která podnět podala, si ale může vyhradit právo být obeznámena s výsledkem jeho podání.

8 Jakým způsobem probíhá vlastní proces vyhlašování památného stromu?

V případě, že příslušný orgán (např. pověřený obecní úřad) shledá návrh jako opodstatněný, tak ho odborně dopracuje, vypracuje oznámení o záměru vyhlásit památný strom nebo skupinu/stromořadí památných stromů a zahájí správní řízení ve věci vyhlášení. Vyhlašovací orgán má také možnost obrátit se ve věci posouzení vhodnosti záměru na příslušné regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s žádostí o odborné stanovisko. Při posuzování se klade značný důraz na zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektivu dalšího vývoje stromů na stanovišti. Stromy jsou vyhlášeny jako památné rozhodnutím orgánu ochrany přírody.

9 Jakým způsobem je zajištěný ochranný režim vyhlášeného památného stromu?

V rámci rozhodnutí o vyhlášení památného stromu by mělo být také stanoveno i ochranné pásmo včetně činností a zásahů, jejichž výkon je možný pouze na základě předchozího souhlasu příslušného
orgánu ochrany přírody (např. pověřený obecní úřad). Pokud tomu tak není má každý strom základní
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm
nad zemí, kde jsou zakázány veškeré činnosti, které by mohly být pro památný strom škodlivé, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace apod.

10 Kdo má povinnost o památný strom pečovat?

Vždy vlastník stromu, respektive vlastník pozemku, na kterém památný strom roste.

11 Mohu tedy, jako vlastník památného stromu, provést jeho ošetření, např. odříznout suchou nebo překážející větev?

Pouze na základě uděleného souhlasu orgánu ochrany přírody (např. pověřený obecní úřad), neboť ke všem zásahům je ze zákona nutný souhlas orgánu ochrany přírody, který je oprávněn vyhlašovat nebo rušit ochranu památných stromů. Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody by měl vycházet z odborného posouzení potřeby navrhovaných opatření. Z žádosti o udělení souhlasu musí být jasně patrný rozsah zamýšleného zásahu (slovní popis, zákres, zákres do fotodokumentace, projekt). Souhlas je udělován formou správního rozhodnutí, a to pouze tehdy a v takovém rozsahu, který zajišťuje, že nedojde k poškození památného stromu. Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o souhlasu stanoví, za jakých podmínek bude ošetření stromu provedeno. Zásahy musí být provedeny na vysoce odborné úrovni, nejlépe certifikovaným arboristou. Důležitá je také dokumentace zásahu, včetně fotografické, a to před zásahem i po zásahu.12 Lze na péči o památný strom získat finanční podporu?

Ano. Vzhledem k časté finanční náročnosti ošetřování památných stromů je možné využít finanční podpory ze státních dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí, především z Programu péče o krajinu a Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (u obou programů je výše dotace až 100 %). V případě větších projektů lze využít také Operační program Životní prostředí, kde je výše podpory až 85 % s podmínkou minimální hodnoty projektu 250 000 Kč. Podrobné informace k jednotlivým programům je možné získat na stránkách www.dotace.nature.cz.

Další zajímavý článek od Libora Sedláčka o památných stromech v časopise Ochrana přírody:

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/pamatne-stromy-dreviny-mimoradneho-vyznamu/

Kontakt pro další dotazy

Ing. Libor Sedláček, DiS.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

libor.sedlacek@nature.cz, +420 283 069 238

Obrátit se můžete také na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR.

Autor článku: Ing. Libor Sedláček, DiS., fotografie: Jan, www.homosignum.cz