pátek 22. září 2017

Somavedic Medic Uran - měření a zkušenostiSomavedic – Medic Uran

datum uvedení do provozu: 3.8.2017

okruh aktivního působení: 90 metrů (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 925 000 BEDle Jana Kefera je Uran principem revoluce, převratu a změny k novému….


Opravdu nic nevystihuje nový přístroj Somavedic Medic Uran lépe. A to můžeme ještě v citaci pokračovat: Uran jako signifikátor činů a událostí symbolizuje vše, co souvisí s reformami, vynálezy, metafysikou, jasnozřením, vzduchoplavectvím, elektřinou, technikou, etc… Inu pokud bychom si pod vzduchoplavectvím představili například takové astrální cestování (vytělesnění), pak by tato planetární charakteristika od jednoho z největších českých hermetiků dvacátého století, odpovídala i našemu novému Somavedicu. Jedná se, mimo jiné, o nejsilnější sériově vyráběný model Somavedic. Zde je jeho analýza.


vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 32% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 94%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 37%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100% (včetně 5G)
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 95%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 95%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 35%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 62%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 83%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 80%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 50%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 64%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má Somavedic příznivý vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má Somavedic příznivý vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano

Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Uran tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie: ano

V poli Uranu je téměř nemožné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je v něm „instalován“ parazit, či umělá astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Uran snižuje její působení.
U Somavedicu Medic byly potvrzeny případy, kdy osoba, která dělala černou magii vědomě a osoba, která tak činila nevědomě (vysávání energie) se dožadovala jeho vypnutí. To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. Uran působí ještě silněji a má ještě větší dosah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty: ano

Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil). Například na úplné vyčištění nechvalně známého statku Pohádka, by byly zapotřebí dva Urany, které by celý prostor budov a jejich bezprostředního okolí vyčistily zhruba za jeden týden.
U Somavedicu Harmonie bylo dvěma vysoce senzibilními lidmi a jedním zemřelým potvrzeno, že pole Somavedicu je pro negativní bytost velmi nepříjemné a naopak na positivní bytost působí jeho energie příjemně. Pro negativní bytost (duši zemřelého) byla bezpečná vzdálenost ca 2,5 m od Harmonie. Dá se předpokládat, že pro tutéž bytost by to bylo u Uranu přibližně 10 metrů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přístroj Somavedic zkrátka neustále, ve dne i v noci čistí celý prostor ve svém působišti, a to od všech negativních a pro člověka neblahodárných energií , a naplňuje ho energiemi pozitivními a blahodárnými, a to jak pro lidské tělo, tak pro lidskou psychiku. To se však netýká pouze lidí, ale také předmětů, rostlin, minerálů a zvířat. U rostlin se to týká pouze těch, které nevyhledávají gpz. Rostliny, které vyhledávají těžké geopatogenní energie zpravidla uhynou, protože se v dostatečném čase nedokážou na nové energie, tj. energie Somavedicu, adaptovat. Na rozdíl od zvířat, jako jsou například kočky, které si zvyknou poměrně brzy – většinou to jsou nanejvýše dva až tři dny.

Na základě spolupráce s několika majiteli přístrojů Somavedic jsem udělal analýzu koček, které žijí v domácnosti se Somavedicem. Všechny kočky jsou ve svém domácím prostředí zcela spokojené. Jediný rozdíl je v tom, že po té co byl v domácnosti zapojen Somavedic, si některé z nich hledají poněkud déle místo na spaní. Analýzu jsem vzhledem k jejímu rozsahu zveřejnil samostatně. V jednom případě jsem také proměřil kočičí jídlo před a po působení Somavedicu Atlantik.Model Uran působí silněji než model Medic také na kovy. Proto jsem učinil následující experiment s kovovými lahvemi.

láhev č.1
hliníková láhev na vodu s uzávěrem z Lidlu
doba působení Somavedicu: 1 hodina
energie před působením: 6 500 BE
energie po působení: 46 000 BE

láhev č.2
nerezová dvouplášťová termoláhev z Kauflandu
doba působení Somavedicu: 1 hodina
energie před působením: 19 000 BE (láhev vlastním již 2 roky a byla během té doby častokrát harmonizována, pokud by byla nově zakoupená, byla by její energie na podobné úrovni, jako je tomu u láhve z Lidlu)
energie po působení: 52 000 BE

Následuje analýza působení Uranu na vodu.Působení na vodu

Zdroj vody: voda z kohoutku o energetické hodnotě 6 500 BE

objem: 2 dcl

nádoba: sklenička z obyčejného skla

doba účinku vlivu přístroje: 3 min


vzdálenost skleničky od přístroje: 3 cm

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 76 000 BEobjem: 2 dcl

nádoba: sklenička z obyčejného skla

doba účinku vlivu přístroje: 10 min


vzdálenost skleničky od přístroje: 10 cm

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 93 500 BE


vzdálenost skleničky od přístroje: 30 cm

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 80 000 BE


vzdálenost skleničky od přístroje: 1 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 65 000 BE


vzdálenost skleničky od přístroje: 2 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 49 000 BE


vzdálenost skleničky od přístroje: 4 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 38 000 BE


vzdálenost skleničky od přístroje: 8 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 28 000 BE


Poznámka: zda se jedná o dvě deci nebo dvacet litrů nehraje rolipopisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Další zjištění


Somavedic Medic Uran je přístroj, jehož spektrum působení je nesmírně široké a předpokládám, že v budoucnu zjistíme jeho další účinky a působení. Tento přelomový přístroj také dokáže čistit osobní morfogenetické pole člověka a dokáže opravovat DNA. To, že jeho působení poznáte na vyhlazení vrásek, je, jako ostatně u všech Somavediců, samozřejmé. I zde však platí, že tyto účinky lze pozorovat až v období přibližně po jednom roce, resp. toto je velmi individuální a odvíjí se také od životní stylu osob, které v jeho sféře působení žijí. Nicméně tyto účinky, tento „efekt vyhlazení vrásek“ pozná opravdu každý. Krusta přístroje je vyrobena z uranového skla. Uranové sklo znali již staří Římané, kteří byli také dobře obeznámeni se spirituálními vlastnostmi uranu. Na našem území se začalo průmyslově vyrábět v Jáchymově v polovině 19. století. Díky příměsi uranu do skleněné krusty má tento model vyšší účinnost na podílu zvyšování vibrací jemnohmotného těla člověka, než ostatní modely a také celkově působí intensivněji na zvyšování tendencí spirituálního růstu. Jak ale musím zdůraznit, vaši práci za vás neodvede. Tento princip bych okomentoval slovy klasika: „Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“

Doslov

Od 2.10.2016, tedy od zveřejnění analýzy modelu Somavedic Harmonie, jsem dostal již více než 150 emailů s dotazy týkajících se nejen Somavedicu, ale také všech ostatních možných i nemožných přístrojů na eliminaci gpz, elektrosmogu, harmonizace prostoru a spousty dalších věcí, kterými jsem se zabýval. Ani jednou jsem se nesetkal s něčím, co by se mohlo byť jen srovnávat např. s modelem Medic. Ve všech případech byl účinnější i přístroj Harmonie, který často vycházel mnohem levněji a byl výrazně silnější než jiné přístroje – pokud se to tak tedy dalo nazvat. Často jsem se setkal i s tím, že mi dotyčný poslal ke srovnání například plastový kužel, kus zvlněného plechu – ze specifického kovu, či kovovou pyramidu. Na tomto místě bych také rád zmínil, že pokud by měl výrobce Somavedicu aplikovat stejnou cenovou politiku, jako někteří výrobci "zázračných prostředků proti záření všeho druhu“, tak by například přístroj Harmonie nestál 7, nýbrž 70 tisíc. Výrobní cena přístroje zde opravdu není nízká. Skleněná broušená krusta se vyrábí v malé české sklárně, uvnitř přístrojů jsou minerály, polodrahokamy*, drahé kovy**, speciální zesilovač, diody a další zakázkově vyráběné součástky, přičemž musí být navíc každá zvlášť kontrolována. Pokud se podíváme na funkce Uranu a celý jeho výrobní proces, pak lze cenu 17 000,- CZK označit minimálně jako velmi příznivou.

Jan
www.homosignum.cz

*u některých modelů i drahokamy
**u některých modelů 24k zlato


BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)

13 komentářů:

 1. Dobrý den Honzo, sám testuji Somavedic Uran a zajímalo by mne, jaký měřič používáte. V rámci své praxe hledám ten nejlepší 3-osý měřák a licituji mezi nejlepší volbou all-in-one - Latnex HF-B3G, Cornet 78S nebo nějaký jiný... Jinak mohu potvrdit zvýšení pozitivního vlivu Uranu - i vůči Medicu, který jsem měl zapojený předtím. S úctou Martin Novotný, VyváženéZdraví.vz

  OdpovědětVymazat
 2. Vlastním tento přístroj asi 7 měsíců už, věřím, že všechno, co popisujete, somavedic umí. Je to spíš víra. Pro laika je těžké mechanismu porozumět, pochopit , jak pracuje. Mám však dotaz: od té doby, co ho máme v bytě, strašně dobře spíme dlouho. Je mi 64 let, celý život jsem spala maximálně 6 hod denně, a teď spím i 12 hodin v kuse a klidně i více, neumím si to vysvětlit.Může to být tím přístrojem, že tak dlouho člověk spí. Děkuji za odpověď předem Milada

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Somavedic působí příznivě na mozkové vlny, u lidí, kteří trpí panickými ataky, depresemi, změnou nálad dochází po nějakém čase ke zmírnění. Somavedic nepůsobí tak, že spí člověk dlouho, ale tak, že spí člověk tolik co potřebuje. :) Jan

   Vymazat
 3. Somavedic, pouziva nektery pristroj Somavedic i pan Miroslav Zelenka?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Zelenka si pry zakoupil pristroj Somavedic pro sebe a sve dva syny. Takze to je asi dobre. ;)

   Vymazat
 4. Dobrý den pane Jane! Mohl byste prosím pro Uran uvést účinnost působení při působení sítě 5G.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Krásný den, děkuji za Váš dotaz. Brzy začnu pracovat na analýzách přístrojů Kobalt a Rubín. Tento parametr také analyzuji. Vše by mělo být hotovo na konci července 2019. Z pohledu 5G se podívám na všechny přístroje Somavedic. Jan

   Vymazat
 5. Hello, thank you for your reports on Somavedic. Thank you! I would also like something from Somavedic Amber

  OdpovědětVymazat
 6. díky za Vaší práci, budu se těšit na další analýzy:-)

  OdpovědětVymazat
 7. Dobry den,Somavedic uran mam asi 3 tyzdne.V prvy tyzden som nic zvlastne nezbadala ale teraz po 3 tyzdnoch zistunem ze spim velmi kludne a rano sa zobudzam cerstva a oddychnuta.co predtym som byvala rano ako zbity pes.A ked vojdem do bytu sa citim tak lahko a cerstvo.Vchadzam s radostou do bytu,akoby ma niekto mily cakal.Je to fakt zvlastne.Somavedic je proste zazrak.,Dakujem

  OdpovědětVymazat
 8. Můžu se prosím zeptat, zda budete dělat také analýzu přístroje Amber? Děkuji za Vaši práci.]

  OdpovědětVymazat
 9. Zdravím pane Jane,

  Chtěla bych se zeptat, do jaké míry umí somavedic med uran rozpustit radioaktivní záření. Děkuji moc za Vaší odpověď.

  OdpovědětVymazat