pátek 6. října 2017

Co je to egregor


V poslední době jsem byl několikrát dotazován, mimo jiné i v souvislosti s chystanou meditací na posílení egregoru slovanství 10.10.2017, co je to vlastně ten egregor. Zde je definice od Miroslava Zelenky.

"Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity jako jsou např. náboženské a politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory. Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více méně silná astrální bytost, není jen pasivním odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec vyznávající nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení je oboustranné: jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech." 

Miroslav Zelenka
http://miroslav-zelenka.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat