neděle 15. ledna 2017

Energie k transformaci – zjištění z praxe


Energie k transformaci – zjištění z praxe

Vzhledem k energiím, které od roku 2012 na naši planetu proudí, se stává, že někteří lidé mají rázem silně nadprůměrnou životní energii. Intenzita těchto energií se neustále zvyšuje, což se začíná projevovat stále ve více aspektech bytí. Aktuální průměr životní energie na obyvatele ČR je 23 500 vit*. Již několikrát jsem zaznamenal u člověka i 230 000 vit. Nejprve jsem se domníval (na základě prvních zjištění), že se jedná pouze o lidi, kteří jsou na duchovně vyšší úrovni a mají již otevřené některé čakry, popřípadě mají silně rozvinuté některé tzv. mimořádné schopnosti. Avšak setkal jsem se i s případem, kdy měl člověk s průměrně otevřenými čakrami energii přes 100 000 vit.

Došel jsem k závěru, že každý, kdo získá, res. komu takto naroste energie, má potenciál k výrazně rychlejšímu duchovnímu růstu a zbavení se všech pout matrixu. Setkal jsem se s případy, kdy měl například dotyčný opravdu vážné problémy se vztahy přímo v rodině. Zcela nezávisle na sobě mu bylo několika lidmi se silnými jasnovidnými a channelingovými schopnostmi potvrzeno, že může tyto potíže překonat a přímo dostal návod jak má činit, aby svou situaci zvládl a nastartoval svůj duchovní růst. Přesto, že dotyčný obdržel jak potřebnou energii "shora", tak informace, co dělat, rozhodl se po delším otálení nedělat nic. Na jemnohmotné úrovni následovalo zablokování temenní čakry a pokles energie na průměr.

Co z toho plyne?

Když dostaneme šanci, tak je čistě na nás, zda ji využijeme nebo promarníme. Svobodná vůle je jedním z nejvyšších principů vesmírného řádu. Jak říká Josef Staněk: "Někdo se potřebuje do toho ráje dostat přes peklo."

Lidé, kteří se "do toho ráje chtějí dostat přes peklo", mají větší potřebu zvát na tuto svou cestu ostatní. Jsou v tomto velmi aktivní, drží se často různých guruů, které zbožšťují a odevzdávají jim dobrovolně svou energii. V případě žen se často jedná také o energie sexuální.Velice zjednodušeně řečeno, důvod, proč se snaží své okolí mermomocí a často agresivně přesvědčit, že právě jejich cesta a jejich guru jsou tím jediným správným, spatřuji ve dvou věcech. Tou první je zablokovaná temenní čakra. Tedy naprosté odpojení od zdroje-boha-absolutna-vyššího poznání. A tou druhou je právě fakt, že svou životní energii předávají buďto svému guruovi nebo nějakému egregoru (sekty, které nemají guruy, nebo je nezboššťují).

Jaké je ponaučení?

Protože ve skutečnosti nic vnějšího neexistuje, tak nám ani poznání nemůže přinést něco nebo někdo z vnějšku. Každý musí být sám sobě guruem aby dospěl k poznání a rozvinutí svých schopností a napojení se na zdroj-boha-absolutno. Intensivní prací sám na sobě pod svým vlastním vedením to je možné. 


*vit - zkratka pro jednotky Viten, které označují energetickou vibrační kvalitu životní energie

1 komentář: