neděle 12. listopadu 2017

Filištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímV roce 1954 Chicagská apokalyptická UFO sekta „Seekers“ (hledači) v čele se svou vůdkyní Dorothy Martin, která dostávala informace skrze automatické psaní od „přátel z vesmíru“, vyhlásila apokalypsu na 21.12.1954. Všichni členové sekty byli připraveni na konec světa. Když se 21.12.1954 žádný konec světa nedostavil, tak přijala paní Martin skrze automatické psaní zprávu, že sekta svou pevnou vírou zachránila svět a toto poselství vyšla ihned šířit do ulic Chicaga. Veřejnost to však příliš nepřijala a sekta se po útěku Dorothy Martin do Peru rozptýlila. V roce 1965 se vrátila Dorothy Martin do USA, tentotkrát do Arizony, kde začala opět skrze automatické psaní přijímat zprávy od mimozemšťanů a svou novou sektu pojmenovala jako společnost Sanady a Sanat Kumary. Vedla ji až do své smrti v roce 1992.

Mám v živé paměti řadu filištínů, kteří předpovídali různé katastrofy a „události“ na rok 2000, potom na rok 2012 a teď na rok 2022. Jiní zase v posledních letech neustále vyhlašují jisté „odhalení“. To se mělo konat již nespočetněkrát. Vždy se však objeví znenadání nějaká nová překážka, která onu událost odsune, a tak to jde stále dokola.


Tito kujóni hrající své vlastní hry, a kteří jsou často sami loutkami temné strany, zde však přesto konají jednu prospěšnou věc. Vytvářejí síto. Ti, kteří věří, že někdo udělá něco za ně, že dostanou zadarmo to, co si musí jiní odpracovat, skrze něj neprojdou. Ano, i oni se dočkají přechodu na vyšší vibrace, ale bude jim ještě trvat nějaké dekády, možná milénia na nějaké nízkovibrační planetě na okraji hmotného vesmíru, než dojdou k tomu, že za ně nikdo jejich práci neudělá. Jinými slovy: inkarnační cyklus dokončí jinde než na Zemi.

Ten, kdo si uvědomil, že je to on sám, který musí rozsvítit světlo svého srdce, které nejprve vyplní celý vnitřek jeho nekonečné bytosti a poté začne zářit ven na všechny strany, do všech prostorů i duší, ten již to skryté tajemství odhalil. Klíč k postupu do vyšších úrovní bytí se nalézá v našem nitru. Klíč do vyšších dimenzí je v našem srdci.

Jan

Žádné komentáře:

Okomentovat