úterý 21. listopadu 2017

Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačí

Abychom byli při práci na sobě opravdu úspěšní, tak je třeba dodržovat principy harmonie v každodenním životě. Začínám se setkávat s určitým jevem, kdy se následkem rozporu mezi znalostí těchto principů a jejich uplatňováním nedaří trvale odblokovat určité čakry.

Pokud někdo například ví, že určité prostředí mu nevyhovuje a není mu příjemné, a přesto do něj opakovaně vstupuje, pak mu to škodí více oproti stavu, než kdyby to nevěděl. U člověka, který na sobě vědomě pracuje, je to potom ještě silnější.

V tuto chvíli mám například klienta, který je na takovém pracovišti, ale už si hledá jiné. A i když stále dochází na to pracoviště, kde mu není příjemně, tak mu to již tolik neškodí, jako dokud to jen vnímal a aktivně se nesnažil o změnu.

Klient, který chodí na takové pracoviště, kde jasně ví, že mu není příjemné ani místo, ani práce kterou dělá, a aktivně na sobě pracuje, není zcela úspěšný. Teď opět mluvím o konkrétním případu. Zde je klient v zaměstnání, kde ne vždy říká, co si myslí, ne vždy mluví, když mluvit má, ne vždy říká, co by říkat měl. I když dělá poctivě meditace na pátou čakru, tak se ji nedaří trvale odblokovat.

Není divu. Jen meditovat opravdu nestačí. Je třeba neustále uvádět vše do praxe v našem každodenním životě. A protože v zaměstnání trávíme nejvíce času, tak právě zde je největší prostor pro uplatňování našich nových technik, vzorců a principů, skrze které si zvyšujeme svou duchovní úroveň.


Pokud však budeme uplatňovat něco jiného doma a něco jiného v zaměstnání, tedy budeme jednou nohou stále ve vyšších a jednou nohou v nižších vibracích, tak nás to zákonitě bude brzdit.

Jan

1 komentář: