středa 15. listopadu 2017

O stromech


Žily byly, rostly vedle sebe dva stromy.

Jeden starý a jeden mladý. Ten starý byl moudrý, měl zkušenosti a pamatoval různé doby stromů. Měl korunu plnou zlatých listů a říkali mu Zlatohlav. Ten mladý měl korunu z nazelenalých listů a říkali mu Zelenáč.Rostly vedle sebe a občas si povídaly. Jednou se Zelenáč rozhlížel kolem sebe a všiml si, že hodně jehličnatých stromů má rezavé koruny, větve plné rezavého suchého jehličí. Chvíli dumal, čím by to mohlo být a když na nic nepřišel zeptal se Zlatohlava.

Ztrácejí sílu odpověděl Zlatohlav, už to pozoruju pár let a teď jich je čím dál víc. Usychají, protože jim ujídá sílu Kůrovec a až ji sní všechnu, stromy uschnou.
Mladý strom si povzdechl, ale jelikož už od Zlatohlava věděl, že všechno má nějaký hlubší smysl zeptal se, proč se to děje. Je to vůle země a děje se to pro zachování rovnováhy, zašuměl Zlatohlav.  
Někteří lidé nesází jehličnaté a listnaté stromy v rovnováze, ale sází jen stromy s jehličím, které rostou rychleji než stromy s listím. Jehličnaté stromy potom kácí v jejich plné síle a prodávají je jako materiál. Kácení říkají těžení. Zajímá je výtěžnost lesa, množství vytěženého dřevomateriálu. Nezajímá je rovnovážný růst lesa, který jediný je pro les prospěšný. Myslí si, že si mohou s lesem dělat co chtějí.
Ale Zem je mocná, ví co je pro ni dobré a co není a rozhodla se vrátit lesnatým krajinám rovnováhu.
Vyslala na nadbytečné jehličnaté stromy své pomocníky Kůrovce, kteří jí jejich mízu tak dlouho až stromy ztratí sílu, pevnost a uschnou. Lidé je kácí, suché stromy nemají sílu, nejsou už kvalitní dřevomateriál a můžou se použít už jen na topení. A protože jehličnatých stromů je v lesích většina, jejich kácením vznikají pusté krajiny bez stromů.
Když lidé vidí co se s krajinou děje, zpozorní, vzpomenou si na sílu a krásu dřívějších lesů a zase začnou sázet stromy jehličnaté i listnaté v rovnováze. Zem odvolá Kůrovce a bude opět tvořit sobě i lidem pro radost i užitek.


To mám radost, že to všechno dobře dopadne, oddechl si Zelenáč a poděkoval Zlatohlavovi za vysvětlení. Ten mávl větvemi a oba dál rostou sobě, zemi i lidem pro radost. 

stříbrňák

Žádné komentáře:

Okomentovat