pondělí 7. května 2018

Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část II.
Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část II.


Jaká tajemství, jaká poselství a skrytá sdělení nám skrývají naše bankovky? Vydejme se spolu po jejich stopách a nahlédněme při tom do těch čaker, které byly pro ony velikány naší historie, jež se na nás z líců bankovek dívají, klíčové a formovaly nejen jejich životy.


Stokoruna a na ní nejvýznamnějších český panovník, Otec vlasti zvaný, Karel IV, syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Král, který se jako první český panovník stal císařem Říše západořímské. Bankovka je ornamenty tak spletitá, jako život a doba Karla IV. Stavby a různé znaky umění, včetně čar poledníků a rovnoběžek, které označují krom jiného také stavbu Nového Jeruzaléma – Nového Města pražského, neb dle legend právě v Čechách má skončit starý svět a vzniknout svět nový. Na rubu bankovky jest pečeť University Karlovy – z roku 1348, první česká universita, kterou Karel IV založil. On sám klečí před patronem Čech – svatým Václavem, jemuž ukazuje zakládající dekret university. Proti světlu potom vidíme, že pečeť v průsvitu zaujímá celou tvář Karla IV. Ve své době byl snad tím nejvzdělanějším mužem světa a vzdělání také prosazoval. Po jeho smrti jsme byli také zemí s největší hustotou gramotných včetně žen, díky čemuž se také mohlo rozšířit následně husitské hnutí. Každý si mohl přečíst Bibli a přemýšlet o Starém a Novém zákoně. Nikdo nebyl závislý na výkladech ideologů církve, kteří si usurpovali monopol na pravdu!


Nejsilnějšími čakrami Otce vlasti byla druhá a sedmá. Druhá čakra byla na 95ti procentech, což na panovníka není zrovna typické, ale plně to koreluje s tím, co Karel IV. pro svůj národ dokázal a doslova vydobyl. Druhá čakra má na starosti zejména veškeré vztahy s druhými lidmi. On byl již za svého života národem velice a upřímně milován! Téměř otevřená sedmá čakra je na panovníka – vládce – politika, snad ještě méně typická. Ale když nahlédneme do mystéria Karlštejna, podíváme se za jakých astrologických konstelací a na jakých místech byly zahájeny stavby jako Karlův most nebo Karlova universita, tak nás temenní čakra na 94 % nepřekvapí.Dvoustovka a na ní jeden z největších myslitelů a filosofů posledních dvou (!) tisíc let. Jan Amos Komenský, filozof, biskup církve Českobratrské, exulant po prohrané bitvě na Bílé hoře. Na rubu bankovky je slavný nápis Orbis pictus – Svět v obrazech, nad nímž se setkávají prsty dospělého a dítěte přesně podle axiomu, že díte jest otcem člověka. Dá se i říci, že prsty jsou replikou obrazu Michelangela Buonarrotiho ze stropu Sixtinské kaple, kde Bůh podává prst Adamovi, ale Adam nedosáhne, jen jiskra přeskočí… Nad Světem v obrazech se ale prsty potkají a to je zásadní poselství! V průsvitu potom prsty procházejí očima Jana Amose a nejen to! Orbis pictus a dlaně ukrajují díl válečné pevnosti. Šifra této bankovky je cela jasná: Duch vždy zvítězí nad hmotou! (Neb hmota je jen iluze.)


Sedmá čakra 92%, šestá 84%, pátá 93% a čtvrtá – tedy srdeční na 84%. To bylo Ámosovo tajemství. Snad se ještě v tomto století dočkáme plného zpřístupnění jeho díla veřejnosti a veškeré jeho dílo bude konečně knižně vydáno!


Příště: pětistovka a tisícovka

Jan

www.homosignum.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat