úterý 15. května 2018

Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část III.


Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část III.


Jaká tajemství, jaká poselství a skrytá sdělení nám skrývají naše bankovky? Vydejme se spolu po jejich stopách a nahlédněme při tom do těch čaker, které byly pro ony velikány naší historie, jež se na nás z líců bankovek dívají, klíčové a formovaly nejen jejich životy.

Všechny české bankovky skrývají významná skrytá poselství a ani pětistovka zde není vyjímkou. Líci bankovky dominuje portrét Boženy Němcové a rubu ženská tvář – zřejmě se má jednat o zpodobnění slovanské bohyně Lady. Proti světlu vidíme, že Božena Němcová má tři oči. Třetí oko prosvítá nad kořenem nosu – přechází do něj oko bohyně Lady. Třetí oko (šestá čakra) je centrem intuice a jasnovidnosti, hledání a nalezení. Řada rádobyvlastenců na ni plivala jedovaté energie zášti a pomluv, a přitom jí nesahali ani po kotníky. Nikdo z nich neměl tak nuzné zázemí jako ona, nikdo z nich neměl takový talent a nezanechal takové dílo jako ona. Božena Němcová rozhodně na tuto bankovku patří.

Pátá čakra, která má mimo jiné na starosti komunikaci v nejširším slova smyslu, byla téměř otevřena, na 95%. Onu tragičnost jejího života má potom ve své „čakrové jurisdikci“ zablokovaná druhá (30%) a třetí čakra (40%), ke kterým se nakonec přidala i první a vytvořily tak Božence osudný trojblok.Ohledně tisícikoruny a Palackého však může být pochyb, zda někdo takový na českou bankovku skutečně patří. Proti světlu sedí hlava orlice Palackému přímo na kořeni nosu, ale spíše by snad na rubu měl sedět dvojhlavý orel rakouský a jeho hlavy by tvořily Palackého obočí. To by odpovídalo lépe. Ostatně pravil, že kdyby nebylo Rakouska, tak bychom si je musili stvořit. Nemůže být pochyb o tom, že kdyby Palacký žil, tak by se postavil za ty vlastence, kteří otevřeli Národní divadlo 11. června roku 1881 představením Smetanovy Libuše, před kterým zazněla rakouská hymna. Místo zástupců národa zde byl uvítán slavnostně následník habsburského trůnu, princ Rudolf s chotí. Národ sbíral sobě, aby se na portále scény objevila absurdní věta: Národ sobě, a prvním, kdo se zde kochal byl ten, proti jehož dynastii a odnárodňovacím procesům bylo Národní divadlo stavěno… Pokud na bankovkách někdo přebývá, tak je to právě Palacký a pokud na nich někdo chybí, tak je to Karel Havlíček Borovský. Politický poetik s analytickým mozkem fakta jasně rozeznávat, třídit a čtenářům srozumitelně podat. Upozorňoval na nebezpečí od Germánů i na tehdejší falešné všeslovanství, kteréžto jen bylo maskou násilného samoděržaví. A tak mu bylo nakonec zakázáno publikovat a byl ostrakizován stejně tak, jako jsou dnes ti, kteří upozorňují na nebezpečí z Bruselu a druhé strany velké louže. Je tedy opravdu otázkou, proč na bankovce máme Palackého a proč naopak na žádné bankovce není Borovský nebo však také Karel Hynek Mácha.

Palacký měl téměř otevřenou třetí čakru, a to na 95%. Za to srdeční byla zablokovaná a temenní jakbysmet. Karel Havlíček na tom byl s třetí čakrou hodně nadprůměrně, a to sice na 78%, ale zkrátka „větší bere“, takže se na bankovku vecpal Habsburko-Hujer Palacký.

Příště: dvoutisícovka a pětitisícovka

Jan

www.homosignum.czŽádné komentáře:

Okomentovat