pondělí 15. dubna 2019

2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů

Pro dobré partnerské vztahy, které v této době řeší snad každý, je klíčové dobré fungování druhé, čtvrté a páté čakry. Čím více jsou čakry otevřené a aktivnější, tím úspěšnější jsme v navazování nových vztahů, a to nejen partnerských, ale také přátelských, pracovních, sousedských, atd. S tím jak se tyto čakry otevírají, se také pročišťují a profiltrovávají současné vztahy.
To si lze obrazně představit například takto: Čím více na čakrách pracujete, tím více září. Lidé, kteří mají v čakrách bloky a nepracují na sobě, nebo se přímo rozhodli setrvat v nízkých vibracích, si lze představit jako lidi, kteří setrvávají v temnotě a mají rádi tmu. Proto jim vaše světlo začne více a více vadit. Budou se tedy pokoušet jej utlumit – tedy vám čakry blokovat. To se projevuje vyvoláváním konfliktů, situací s těžkou negativní energií. Během těchto konfliktů z vás budou energii vysávat (často vědomě). Lidé v nízkých vibracích, kteří se pohybují v duchovní sféře, si to pro sebe vykládají tak, že jim berete světlo, které náleží jim. Asi si dnes již nikdo nedělá iluze, že lidé, kteří se zaštiťují duchovnem, jsou vždy jen osvícení láskyplní lidé. I zde jsou lidé, kteří se vědomě rozhodli být na té „druhé“ straně až do konce inkarnace. Naopak lidé, kteří mají tyto čakry v pořádku, k sobě budete přitahovat. Přirozeně se začnou dostávat do vašeho života. Tito lidé naopak budou vyvolávat situace, ve kterých bude energie proudit oběma směry.

Čím více se otevírá srdeční čakra, tím více jsme citlivější. Proto začneme přirozeně cítit s kým nám je dobře a s kým ne. Kdo v kolektivu nám blízkých lidí vyzařuje spíše positivně a kdo spíše negativně. Jedna z věcí, jak lze alespoň přibližně rozpoznat stav srdeční čakry, je také slovník, jaký člověk používá. Čím více hrubých a sprostých slov, urážek a narážek na druhé, tím větší blok v čakře a naopak čím více vytříbených, laskavých, krásných slov, upřímnosti, tolerance a taktnosti, tím  více bývá čakra otevřená.

Pátá čakra je komunikační v nejširším slova smyslu. Komunikací je také hudba, kreslení, sochařství a výtvarné umění vůbec. Pokud si chceme krční čakru otevřít, je také třeba říkat co si myslíme, umět naslouchat druhým, být upřímný k sobě i druhým, nestydět se říci svůj názor v kolektivu, i když může být odlišný od většinového názoru. Patří sem ale také umění mlčet.

Druhá čakra má kromě sexuality na starosti také vztahy s druhými lidmi a hojnost. Souvisí také s emoční stabilitou a smyslovostí. Je tedy zřejmé, že ani bez dobře fungující druhé čakry nemůžeme mít dobře fungující vztahy.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Pro kvalitní dlouhodobé partnerské vztahy, pro lásku na celý život, je třeba pracovat zejména na těchto čakrách. Je však vždy třeba počítat s tím, že ani otevřená srdeční čakra nás neochrání před možným karmickým setkáním. Když nám do života přijde člověk, který nás přitahuje, je na nižší nejen emoční úrovni, odmítá na sobě pracovat a doslova z nás vysává energii, tak se téměř jistě jedná o nějakého karmického partnera. Pokud máme dostatek sebelásky, tak takovýto vztah dokážeme vždy včas ukončit a poučit se z něj. Když navíc poznáme, že se o karmického partnera jedná, tak si to můžeme sami u sebe, na své straně vyčistit. Práci za druhé dělat nemůžeme. Takovýto partner si následně najde jiného, se kterým si bude moci prožít co potřebuje. Tak to jde stále dokola, dokud nepochopíme a nepoučíme se z chyb, které jsme udělali nejen v tomto, ale i v minulých životech.


Jan
www.homosignum.cz

Tento článek smí být volně šířen včetně tohoto textu a odkazu na zdroj: https://homosignum.blogspot.com/2019/04/2-4-5-cakrova-triada-uspesnych-vztahu.html
Žádné komentáře:

Okomentovat