úterý 21. ledna 2020

Alcyone Normal - analýza přístroje

Analýza přístroje Alcyone Normal +

Na vaše žádosti jsem se rozhodl zhotovit analýzu přístroje Alcyone Normal +. Jedná se o přístroj na eliminaci škodlivého vlivu geopatogenních zón a na jeho testování jsem si nechal dostatek času.

Níže uvedené hodnoty netřeba nijak komentovat, ale pro srovnání jsem udělal malou informační tabulku hodnot naměřených u přístrojů Alcyone a dvou typů přístrojů Somavedic. Od roku 2016 kdy jsem zveřejnil svou první analýzu přístroje Somavedic, jsem od vás dostal podněty týkající se všech možných i nemožných přístrojů na eliminaci GPZ, elektrosmogu či úpravu vody. Setkal jsem se snad se vším co se na našem území a v Evropě prodává. Od přístrojů za stovky korun po přístroje za sta tisíce. GPZ a elektrosmogu se již pátým rokem věnuji profesně. K tématu mých měření bych na tomto místě rád upozornil na jedinečné pouzdro na mobil, které prodávám a na jehož vývoji jsem se podílel. Žádné jiné pouzdro na našem trhu nedokáže takto efektivně zabránit škodlivému elektrosmogovému vyzařování mobilních telefonů. Na začátku letošního roku bylo toto pouzdro ověřeno certifikovaným přístrojem Tenmars TM-190, který naměřil takové hodnoty, jaké jsem já naměřil svým vlastním mimosmyslovým vnímáním, nebo chcete-li svou sensibilitou. Info o pouzdru zde: https://www.homosignum.cz/kvet-zivota . Ve druhé polovině roku 2019 potvrdil Český balneologický ústav některá z mých zjištěních, která jsem publikoval v analýzách přístrojů Somavedic v letech 2016 až 2019. Tyto informace jsem na tomto místě chtěl sdělit proto, abyste si mohli udělat lepší představu o přesnosti a způsobu mých měření pro která využívám výhradně schopností svého těla.

Člověk sám, jakmile dokáže ovládat svoje smysly, je ten největší a nejpřesnější fysický aparát, jaký
může být.“ J. W. Goethe

Alcyone Normal +

datum uvedení do provozu: 27.3.2018

okruh aktivního působení: 32 metru (v průměru, tvar pole: něco jako koule)
měření provedeno při nastavení přístroje na plný výkon

vyzařující energie: ca 140 000 BE*


vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 0%

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 1%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 0%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 2%

dokáže Alcyone podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ne

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 90%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 5%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 9%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 0%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 0%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 6%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 6%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 0%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 0%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 4%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 0%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 2%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 0%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 0%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 0%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 0%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 3%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 2%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 0%

do jaké míry eliminuje negativní vliv volných radikálů: 0%

působí Alcyone příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Alcyone příznivě na stav "alfa": ne

dokáže Alcyone odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Alcyone zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ne

dokáže Alcyone zmírnit negativní vlivy antibiotik: ne

dokáže Alcyone příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano , ale zanedbatelně a pouze v ideálním prostředí bez elektrosmogu a psychosomatické zátěže

má Alcyone přízniví vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ne

má Alcyone přízniví vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ne

má Alcyone příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ne

má Alcyone příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ne


Vytváří pole Alcyone ochranu proti působení černé magie: ne


dokáže Alcyone vypudit ze svého pole poltergeisty: ne

mohou se v poli Alcyone vyskytovat negativní entity na astrální úrovni: ano
 
Jan


*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 – 1947)Žádné komentáře:

Okomentovat