úterý 21. ledna 2020

Alcyone Normal - analýza přístroje

Analýza přístroje Alcyone Normal +

Na vaše žádosti jsem se rozhodl zhotovit analýzu přístroje Alcyone Normal +. Jedná se o přístroj na eliminaci škodlivého vlivu geopatogenních zón a na jeho testování jsem si nechal dostatek času.

Níže uvedené hodnoty netřeba nijak komentovat, ale pro srovnání jsem udělal malou informační tabulku hodnot naměřených u přístrojů Alcyone a dvou typů přístrojů Somavedic. Od roku 2016 kdy jsem zveřejnil svou první analýzu přístroje Somavedic, jsem od vás dostal podněty týkající se všech možných i nemožných přístrojů na eliminaci GPZ, elektrosmogu či úpravu vody. Setkal jsem se snad se vším co se na našem území a v Evropě prodává. Od přístrojů za stovky korun po přístroje za sta tisíce. GPZ a elektrosmogu se již pátým rokem věnuji profesně. K tématu mých měření bych na tomto místě rád upozornil na jedinečné pouzdro na mobil, které prodávám a na jehož vývoji jsem se podílel. Žádné jiné pouzdro na našem trhu nedokáže takto efektivně zabránit škodlivému elektrosmogovému vyzařování mobilních telefonů. Na začátku letošního roku bylo toto pouzdro ověřeno certifikovaným přístrojem Tenmars TM-190, který naměřil takové hodnoty, jaké jsem já naměřil svým vlastním mimosmyslovým vnímáním, nebo chcete-li svou sensibilitou. Info o pouzdru zde: https://www.homosignum.cz/kvet-zivota . Ve druhé polovině roku 2019 potvrdil Český balneologický ústav některá z mých zjištěních, která jsem publikoval v analýzách přístrojů Somavedic v letech 2016 až 2019. Tyto informace jsem na tomto místě chtěl sdělit proto, abyste si mohli udělat lepší představu o přesnosti a způsobu mých měření pro která využívám výhradně schopností svého těla.

Člověk sám, jakmile dokáže ovládat svoje smysly, je ten největší a nejpřesnější fysický aparát, jaký
může být.“ J. W. Goethe

Alcyone Normal +

datum uvedení do provozu: 27.3.2018

okruh aktivního působení: 32 metru (v průměru, tvar pole: něco jako koule)
měření provedeno při nastavení přístroje na plný výkon

vyzařující energie: ca 140 000 BE*


vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 0%

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 1%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 0%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 2%

dokáže Alcyone podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ne

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 90%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 5%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 9%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 0%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 0%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 6%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 6%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 0%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 0%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 4%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 0%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 2%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 0%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 0%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 0%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 0%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 3%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 2%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 0%

do jaké míry eliminuje negativní vliv volných radikálů: 0%

působí Alcyone příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Alcyone příznivě na stav "alfa": ne

dokáže Alcyone odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Alcyone zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ne

dokáže Alcyone zmírnit negativní vlivy antibiotik: ne

dokáže Alcyone příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano , ale zanedbatelně a pouze v ideálním prostředí bez elektrosmogu a psychosomatické zátěže

má Alcyone přízniví vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ne

má Alcyone přízniví vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ne

má Alcyone příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ne

má Alcyone příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ne


Vytváří pole Alcyone ochranu proti působení černé magie: ne


dokáže Alcyone vypudit ze svého pole poltergeisty: ne

mohou se v poli Alcyone vyskytovat negativní entity na astrální úrovni: ano
 
Jan


*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 – 1947)sobota 4. ledna 2020

Prognóza pro Českou Republiku na rok 2020Prognóza pro Českou Republiku na rok 2020
 
Rok 2020 bude velmi pestrý a dynamický. Plný zvratů, setkávání, bouří, pokračující a stále se vyhrocující polarizace společnosti. Je stále důležitější na co myslíme a čemu dáváme svoji pozornost. My sami si tvoříme tuto realitu. Práce na sobě se vyplácí. Pozor, přání se začínají plnit!

Přijal jsem a zaznamenal následující informace. Jsou psány tak, jak mi to chodilo. :)


Svět čeká řada živelných katastrof, které se nevyhnou ani České Republice. Ve světě to budou zejména silná zemětřesní. Na našem území by se mělo jednat převážně o působení silného větru, který může napáchat mnoho škod. Větrnou silou – ovšem uměle řízenou lidmi (zřejmě vojenskými strukturami jiného státu) bude zničena tajná vojenská instalace, která je umístěna někde na našem území. Přírodní větrné pohromy zde zřejmě budou sloužit jako velmi dobré maskování.

Politická situace bude podobná jako v roce předchozím. Prezident přežije i tento rok. Pokusy o destabilizaci a „majdany“ budou pokračovat, ale stejně jako v roce 2019 nebudou úspěšné a probruselskými a Sorošovými médii budou výrazně zveličovány. Polarizace společnosti bude dále pokračovat. Pozitivní lidé budou pozitivnější a negativní negativnější. Stejně naladění lidé a „karmičtí přátelé“ se budou potkávat. Jestli v roce 2019 proběhlo takovýchto setkání ca 30%, tak v roce 2020 to bude 80%. Zejména to budou duše, které zažily rozdělení v 1. světové válce.  Konkrétně ty, které měly role matka – syn, kdy se synové z války nevrátili. Pozor! Tato setkání nemusí nutně vést k partnerským vztahům, nýbrž k hlubokým a celoživotním přátelstvím. Situace v partnerských vztazích budou celkově velmi individuální.

Příroda a voda

Příroda bude trpět díky vysychání – zejména „bývalých lesů“ a sesuvům půd, vichrům a řízenému odlesňování. Vše zajde až na tu nejnižší možnou únosnou mez, a to z důvodu, aby se probudilo co nejvíce lidí. Je to oběť přírody pro člověka aby se vzbudil. Velmi důležité bude uschování semen rostlin. Některé z nich z naší přírody v tomto a příštím roce (2021) zmizí zcela, nebo se dostanou na pokraj vyhynutí. Tato činnost tedy bude velmi důležitá i v roce příštím.

Spodní vody na území České republiky se v průběhu roku začnou stabilizovat a pomalu rozšiřovat. Tento proces je podpořen „shora“. Voda se stahuje z okolních zemí k nám do České Republiky a spolu s ní k nám přicházejí vodní bytosti. Nebo to lze vyložit také tak, že se k nám stahují vodní bytosti a spolu s nimi i voda. Lidé by je měli vítat. Je dobré snažit se komunikovat a navazovat kontakty s elementárními bytostmi vody. Samozřejmě je dobré tak činit i s dalšími, ale s vodními zejména.

Na dotaz jaká je v tomto období úloha stromů jsem obdržel odpověď: Stromy jsou nepřehlédnutelní a důrazní hybatelé přírodních změn. Dávají člověku možnost tyto změny vidět a vnímat je v hmotné realitě.
Na dotaz týkající se zvířat jsem obdržel odpověď: Zvířata si budou hájit své pozice, zejména některé druhy se budou hojně rozmnožovat.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem
Energetická místa a elementární bytosti

Vazby mezi lidmi a elementárními bytostmi se zesílí. Tento proces již pomalu započal a bude se prohlubovat. Lidé budou mít stále větší tendence ke komunikaci s těmito bytostmi – tj. bytostmi živlů. Lidé by toto dění měli vědomě vítat.

Energetická místa v České Republice se budou nadále zesilovat (doporučuji seriál o energetických místech „Posvátná místa české krajiny“). Více to budou volná místa v krajině na území Čech, na kterých nejsou kostely, kaple ani boží muka.

Duchovní život se bude pomalu rozvíjet a počet skutečných duchovních lidí poroste. Naopak v kostelech budou lidé ubývat. „Věřících“ v křesťanských církvích bude ubývat. V tyto církve začne vzrůstat všeobecná nedůvěra.

U černé magie na našem území se bude projevovat klesající tendence. Budou se objevovat různé jednorázové akce tohoto charakteru, ale všeobecná klesající tendence vlivu černé magie a jejího praktikování je dlouhodobý proces, který již (ačkoliv se to zatím nemusí zdát) započal.

Poměrně značně zajímavou je informace o vynálezu na kterém někdo v České Republice pracuje. Jedná se o nějakou vodní rostlinu, vodní řasu nebo mech, ze kterého se vynálezce snaží získat energii v nějaké formě. Tento vynálezce (nebo tým) však zatím není úspěšný neboť ona rostlina - organismus vždy uhyne. Zpráva pro tohoto vynálezce je: Přístroj nemůže fungovat, pokud je stavěn tak, že rostlina zemře. Pokud budou vytvořeny podmínky, aby mohla rostlina žít, pak bude přístroj fungovat. Pokud znáte nějakého otevřeného vědce, prosím předejte mu tuto informaci.

Na co bychom se měli jako jednotlivci v roce 2020 zaměřit?

Zaměřit se na povznesení ducha jakýmkoliv způsobem! Meditacemi, uměním, sportem, kulturou, rozdáváním lásky všemu živému i zdánlivě neživému... Povznesení ducha může nastat pouze libou cestou.

S láskou

Jan
www.homosignum.cz 

pátek 13. prosince 2019

Titanová pyramida a její interakce se SomavedicemTitanová pyramida a její interakce se Somavedicem

velikost pyramidy: základna 100x100 mm

čistota chemického složení - ASTM: Grade 2

okruh aktivního působení: 33  metru (v průměru, tvar pole: proměnné – individuální, dle interakce s přístrojem nebo s adeptem)

vyzařující energie: ca 820 000 BE*

Od doby, kdy jsem zveřejnil svou první analýzu přístroje Somavedic (byl to model Harmonie) se ke mne dostaly snad všechny možné i nemožné „harmonizéry“ a zářiče, které jsou na našem území dostupné. To vše jednou možná vydá na celou knihu, nebo minimálně na jednu tučnou kapitolu. Jedním z takových funkčních a suverénně nejzajímavějších zářičů je titanová pyramida. Nutno dodat, že také jedním z nejzáhadnějších.

Co to vlastně je?

Titan je našedivělý lehký kov, kterého na Zemi sice není vyloženě nedostatek, ale technologie jeho zpracování je náročná a proto je stále velmi drahý. Je lehký, tvrdý a  ve své čisté formě také zároveň poměrně křehký. Příměsí slitin se z něj stává také kov velmi odolný. Vyznačuje se mimořádnou chemickou stálostí – je zcela netečný k působení vody (i té slané) a atmosférických plynů a odolává působení většiny běžných minerálních kyselin i roztoků alkalických hydroxidů.

Titan je také jméno největšího měsíce Saturnu. To je jediný měsíc sluneční soustavy (oficiálně), u něhož byla objevena silná atmosféra, a kromě Země je jediným objektem ve vesmíru (oficiálně), u něhož byla s jistotou ověřena přítomnost stálých kapalných struktur na jeho povrchu.

Všimněte si prosím té vody. Titan je tedy přítomen na planetách, kde je voda, ale nijak s ní nereaguje – nekomunikuje. Vzhledem k tomu, že lidské tělo je tvořeno z více než 80ti procent z vody, je toto poměrně zásadní informace. Tím se dostáváme k samotnému jádru věci.

Nemám přesnou informaci, kdy, jak, koho a proč napadlo vyrobit pyramidu o proporcích té Cheopsovy, zrovna z titanu. Bylo mi však sděleno, že se jedná o aktivitu samotné entity „titanu“. Možná jeho tvůrců. Titan nepochází z tohoto světa, minimálně v kontextu naší galaxie i těch sousedních. Jedná se o nám neznámou a sotva uchopitelnou formu multidimenzionální existence, jejíž domov je v jiném vesmíru. Těžko se mi hledají slova pro popis tohoto údajného kovu. Považuji tyto informace však za velmi důležité, neboť bez toho aniž bychom alespoň tušili co titan vlastně je, by bylo neodpovědné s titanovou pyramidou pracovat či ji „jen“ nechat ať si dělá svoji práci. Čím více informací máme, tím svobodněji se můžeme rozhodovat.Co to dělá?

Jak už ze samotného názvu vyplývá, tak se jedná o dvě věci. Jednou je titan a druhou je pyramida – v proporcích Cheopsovy. Jedná se tedy o prototvarový zářič obohacený o prvek titan. Čili má dvě kvality a to tvarovou a prvkovou – titanovou. Co umí pyramida v těchto proporcích je všeobecně známo. Upozorňuji, že v našich končinách a to sice v tehdejším Československu byl panem Karlem Drbalem zaregistrován v roce 1959 patent malé duté kopie oné egyptské pyramidy, do které vkládal žiletku, která se vždy do druhého dne „sama nabrousila“. Tento patent je platný a osobně jsem již potkal řadu lidí, kteří si sami podobnou kopii vytvořili a používají ji nejen na broušení tupých žiletek, ale také například na potraviny (což je i můj případ a v budoucnu se tomuto tématu budu zřejmě také věnovat). Tento tvar pyramidy generuje sám o sobě silnou positivní energii, kterou „tahá“ z kosmu nebo z éteru – uvádím obě možnosti, neboť názory na to se liší a dost možná jsou oba dva správné.

Podle mých zjištění má titan zcela odlišnou frekvenci vibrací a stejně tak i vzorec frekvence vibrací. Frekvence vibrací titanu je velmi vysoká, ale jejich vzorec nejsem schopen nijak definovat. Je zkrátka zcela odlišný od všeho, s čím jsem se dosud setkal. Titanová pyramida je generátorem nesmírně silné energie, kterou vnímám jako neutrální. Když jsem ji vzal poprvé do ruky, tak se mi do dvou minut spustila krev z nosu. To se mi nikdy předtím s žádným energetickým zářičem nestalo a upozorňuji, že na krvácení z nosu opravdu netrpím. Bylo to prostě způsobeno tím, že jsem s takovým návalem energie nepočítal a v nose mi praskla žilka. Díky této příhodě jsem však přišel na jednu důležitou věc, a to sice jak lze během chvíle pyramidu deaktivovat. K tomu se ale dostanu později.

Energie titanové pyramidy se dá využít jakkoliv a dá se s ní dělat téměř cokoliv. Pokud s ní chcete pracovat, tak je zcela klíčová důsledná práce na sobě a to zejména se srdeční čakrou. Jedná se však v každém případě o práci pro „pokročilé“. Pokud na sobě někdo již delší dobu vědomě pracuje, tak je to fantastický pomocník nebo-li dobrý sluha. Pokud na sobě někdo nepracuje a pořídil by si ji „jen tak pro zábavu“, pak z ní bude špatný pán. Čím vyšší frekvenci vibrací člověk má, tím efektivněji může s titanovou pyramidou pracovat. Ovšem tuto pyramidu může velmi efektivně „ovládat“ Somavedic, který ji také dokáže zaktivovat. Aktivace pyramidy probíhá buď mentální – energetickou formou, kdy na ni působí její majitel, nebo Somavedic třídy Medic a Gold. To, co dokáže s titanovou pyramidou Somavedic je nejen naprosto fantastické, ale také naprosto bezpečné.Titanová pyramida a Somavedic

Je důležité toto spojení jasně definovat: Somavedic aktivuje, zesiluje a ovládá titanovou pyramidu – ne naopak!

Pyramida se po aktivaci Somavedikem zesílí na 10ti až 100 násobek svého vlastního potenciálu. Míra zesílení je přibližná a závisí na typu Somavediku, který ji bude řídit. Určité frekvence, které má Somavedic i pyramida shodné se posilují a celkové působení má tak jednak větší dosah a je také silnější.

Zde jsou výsledky testů

Somavedic Medic Uran s titanovou pyramidou o základně 100 mm

Všechny zde uvedené parametry se týkají pouze společného působení přístroje Somavedic Medic Uran a pyramidy o základně 100 mm

vyzařující energie: ca 1 250 000 BE*

Pokud se spojí dva silné energetické zářiče, tak se jejich výsledná energie nerovná součtu energie obou zářičů. Často do svého pole silnější zářič absorbuje slabší. V tomto případě se jedná o poměrně znatelný nárůst, který ukazuje, že zářiče spolupracují. Nelze tedy říci, že by slabší zářič (pyramida) byla zcela podřízena silnějšímu (Somavedic).

Mozkové frekvence

působí titanová pyramida příznivě na gama vlny (40–100 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na beta vlny (13–40 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na alfa vlny (7–13 Hz) : ano
působí titanová pyramida příznivě na théta vlny (4–7 Hz) : ano
působí titanová pyramida příznivě na delta vlny (1–4 Hz) : ne

pomáhá zvyšovat koncentraci záporných iontů ve vzduchu: ano


vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 98%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 38%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 95%

V tomto případě pyramida zesiluje pole působení. To je vždy individuální dle situace a zátěže v místě. I v centru velkoměsta však toto pole může mít 60 – 100 m ve kterém je po celé šíři 100% účinnost.


do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: individuální

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: individuální

do jaké míry zlepšuje koncentraci: individuální

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: individuální

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: individuální

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": individuální

působí sestava příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

dokáže sestava odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže sestava zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže sestava příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má sestava příznivý vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má sestava příznivý vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano

má sestava příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano


má sestava příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: individuální

generuje sestava ochranné pole proti působení černé magie: ano

dokáže sestava vypudit ze svého pole poltergeisty: ano


popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem


další zjištění

Sestava může přitahovat positivní bytosti, které zde jsou z nějakého důvodu na astrální úrovni. Může pomoci lidem, kteří se věnují channelingu – komunikaci s vyššími duchovními bytostmi.

U zjištění, která vyšla jako „individuální“ působí sestava na toho, kdo na sobě vědomě pracuje, nebo má dostatečně vysokou frekvenci vibrací.

Působení Somavediků na vodu je stejné s pyramidou i bez pyramidy.Somavedic Medic Amber a titanová pyramida
Všechny zde uvedené parametry se týkají pouze společného působení přístroje a pyramidy

vyzařující energie: ca 2 300 000 BE*

Pokud se spojí dva silné energetické zářiče, tak se jejich výsledná energie nerovná součtu energie obou zářičů. Často do svého pole silnější zářič absorbuje slabší. V tomto případě se jedná o poměrně znatelný nárůst, který ukazuje, že zářiče spolupracují. Nelze tedy říci, že by slabší zářič (pyramida) byla zcela podřízena silnějšímu (Somavedic).

Mozkové frekvence

působí titanová pyramida příznivě na gama vlny (40–100 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na beta vlny (13–40 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na alfa vlny (7–13 Hz) : ano
působí titanová pyramida příznivě na théta vlny (4–7 Hz) : ano
působí titanová pyramida příznivě na delta vlny (1–4 Hz) : ne


pomáhá zvyšovat koncentraci záporných iontů ve vzduchu: ano


U ostatních parametrů je to stejné jako v případě Uranu. Zajímavé je také to, jak působí pyramida na mozkové frekvence bez Somavedicu.


Mozkové frekvence – působení pouze samotné titanové pyramidy


působí titanová pyramida příznivě na gama vlny (40–100 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na beta vlny (13–40 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na alfa vlny (7–13 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na théta vlny (4–7 Hz) : ano
působí titanová pyramida příznivě na delta vlny (1–4 Hz) : ano


Pokud máte Somavedic Medic Uran, Amber nebo Gold a chcete posílit jeho působení, pak je titanová pyramida dobrá volba. Pokud Somavedic nemáte a chcete si pořídit titanovou pyramidu, tak pokud intuitivně cítíte, že je pro vás dobrá, a že vám na vaší cestě pomůže, pak to cítíte správně. Pokud si nejste jisti či váháte, pak pro vás vhodná není. Jako dárek bych ji bez vědomí obdarovaného určitě nekupoval.

Pyramida se velmi snadno deaktivuje. Stačí ji obrátit vzhůru. Pro tento účel je také uzpůsoben její přepravní box, kam se pyramida takto ukládá.


Pyramidu a další příslušenství k Somavedicu můžete zakoupit zde.


Jan
www.homosignum.cz


*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)

středa 13. listopadu 2019

Somavedic Medic Amber - měření a zkušenostiSomavedic – Medic Amber

datum uvedení do provozu: 16.8.2019

okruh aktivního působení: 130 metru (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 1 920 500 BE*

Nejsilnější a nejuniverzálnější sériově vyráběný Somavedic, který spatřil světlo světa v letošním roce 2019 dostal jméno „Amber“, což v překladu znamená „Jantar“. Jantar je ochranný léčivý kámen, který pohlcuje negativní energii. Tento model má fakticky funkce Uranu, ale je mnohem silnější. Zvláštností tohoto modelu je také nejen jeho barva (design má dva barevné odstíny: medovou a šampaň), ale také to, že není průhledný. Jeho krusta, která je vyrobená z jantarového skla je totiž zevnitř vystříkaná stříbrem. Somavedic zesiluje účinky téměř všech detoxikačních kůr. V případě Amberu je například detoxikační kůra koloidním stříbrem několikanásobně účinější, pokud se během ní zdržujeme v jeho poli. Jedním z důvodů proč byl tento přístroj vyvinut a zařazen do sériové výroby je nástup 5G sítí, které pro nás přestavují jednu z největších hrozeb, neboť 5G vysílá na tak vysokých frekvencích, se kterými si naše energetická pole (aura, biopole čaker) nedokáží poradit. To platí nejen pro lidi, ale pro vše živé. Frekvence na kterých 5G vysílá jsou v určitých pásmech totožné, jako frekvence neletálních zbraní a zbraňových systémů (které jsou také instalovány na vojenských družicích). Vzhledem k tomu, že o 5G a hrozbě jakou představuje, je na internetu dostatek informací nebudu se zde dále popisem této šílené smrtící technologie zabývat. Amber je schopen ochránit ze 100% velký rodinný dům, menší hotel, pension, atd. Vzhledem k tomu, že 5G a její účinky na živé organismy jsou do velké míry závislé na počtu zařízení s 5G čipy v prostoru, tak až plné zavedení (pokud k němu dojde) ukáže v jak velkém rozsahu to, nejen Amber, zvládne. K listopadu 2019 je síť zavedena nejkomplexněji v Rakousku, kde ji má na vesnicích v provozu T-Mobile – toť zatím vše. V každém případě platí, že Amber – velký dům, pension, Uran – malý dům, velký byt.

Amber je vůbec první model u kterého se u mne dostavili adaptační potíže. Ty trvali tři dny a projevovali se únavou a ospalostí. První den jsem musel jít spát v půl osmé, druhý den v osm a třetí jsem šel spát v devět. Přičemž běžně chodím spát po desáté.  Čtvrtý den jsem se cítil opět skvěle :) 

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 45% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 99%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 65% (platí pokud s nimi pracujeme)

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

GPZ a elektrosmog

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100%
do jaké míry zmírńuje škodlivé působení 5G: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 100%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 99%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 45% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 78%

Během meditace, kdy jsem měl Amber 10 cm od hlavy jsem vnímal jeho energii subjektivně asi dvakrát silněji, než když mám u hlavy Uran. Mám tím na mysli vyloženě fyzické vjemy, které vnímám na kůži a zejména na pleti.do jaké míry zlepšuje koncentraci: 90%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 90%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 80%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 72%

do jaké míry eliminuje negativní vliv volných radikálů: 100%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano

Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Amber tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka. Přístroj nám také, stejně jako model Uran, pomáhá se snadnější adaptací na stále silněji dopadající energie na naši planetu z vesmíru (z centra naší galaxie a Andromedy).

vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie: ano

V poli Amberu je téměř nemožné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je do něj „instalována“  astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Amber snižuje její působení.
 U Somavedicu Medic i Medic Uran byly potvrzeny případy, kdy osoba, která dělala černou magii vědomě a osoba, která tak činila nevědomě (vysávání energie) se dožadovala jeho vypnutí. To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé  tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. Amber působí ještě silněji a má ještě větší dosah. 
popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty: ano

Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil). 
U modelu Uran je potvrzeno, že žádná negativní entita včetně poltergeistů nevydrží v jeho poli ani v řádu minut, pokud se k němu vůbec dokáže přiblížit. Toto pole vytvoří Amber za přibližně 5 týdnů. Průměr tohoto pole je asi 15 metrů v průměru. Skrze toto pole by mělo být pro jakoukoliv negativní entitu fakticky nemožné se dostat.

Dokáže Somavedic urychlit karmické procesy: ano

Přístroj nějakým způsobem zrychluje plynutí těžké karmy. Pokud máte například s nějakým člověkem disharmonický vztah – v žádném případě se nemusí jednat o vztah partnerský, tak Amber urychlí jeho průběh. Když to zjednoduším, tak bez Amberu by trvala nějaká negativní vztahová situace jeden rok a s  Amberem dva měsíce.

Amber a Voda

Stejně jako modely Uran a Atlantik má i Amber funkci harmonizace vody. Vzhledem ke svému výkonu je ze všech nejrychlejší. Vodu dokáže zharmonizovat přibližně čtyřikrát rychleji než Uran. Podrobné testy jako v případě Atlantiku a Uranu jsem tedy v tomto případě nepovažoval za nutné.

Plísně

Všechny přístroje třídy Medic také působí proti plísním, což se týká i plísní v domě. I v tomto případě to Amber zvládne přibližně čtyřikrát rychleji než Uran.

Paraziti

Amber, stejně jako Uran a Medic dokáže hubit parazity i na fyzické úrovni. Zde je třeba počítat s tím, že je vše je individuální a doba za kterou přístroj parazity vyhubí se může i značně lišit. Pokud máte domácí zvířata, tak prosím pamatujte na to, že přístroj je čistí pouze doma a nemůže zabránit tomu, že když půjde zvíře ven, tak opět nějakého parazita chytne.

Elektromobily

Vzhledem ke své rychlosti a síle zvládne Amber ze 100% eliminovat i elektrosmog z jakéhokoliv elektroauta.


Pole Amberu

Pole každého z přístrojů Somavedic má v závislosti na situaci v prostoru nejvyšší účinnost přímo u přístroje a nejnižší na jeho konci. Pevnost a stabilita pole modelu Amber je přibližně čtyřikrát silnější než u Uranu. To znamená, že i několik desítek metrů od přístroje je například stále 100% eliminace psychosomatických zón.


Další zjištění

Somavedic Medic Amber čistí ve svém poli působení osobní morfogenetická pole všeho živého. Pokud měl dotyčný například přisedlíka (přisedlou duši) nebo astrální parazitickou kvazibytost, která na něj negativně působila, tak přístroj dokáže výrazně urychlit čištění.

Přístroj působí jako urychlovač na více úrovních. Zrychluje nástup určitých situací, které si máme karmicky prožít a urychluje jejich průběh. Působí na ně pozitivně, zlehčuje je a dělá je snažšími.

Závěrem bych ještě upozornil, že „okruh aktivního působení“ a „vyzařující energie“ nemají přímou úměrnost s pevností a stabilitou pole. Přístroj má přibližně čtyřnásobnou rychlost, pevnost a stabilitu pole než model Uran. 

Tip: Pokud si přístroj pořídíte do bytu, tak bych o tom sousedům asi neříkal… :)

Jako vždy musím na závěr zdůraznit, že vaši práci za vás neodvede žádný přístroj aneb „Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“

Přístroj můžete zakoupit zde.


Jan
www.homosignum.cz


*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)
úterý 5. listopadu 2019

Džala néti - poznatky z praxe
Džala néti - poznatky z praxe

Jednou z jógických technik, které praktikuji a stala se každodenní součástí mého života je Džala néti.

Jedná se o prastarou indickou tradici pocházející z ájurvédy, která slouží mimo jiné ke kvalitní praxi pránájámy a cvičení ásan. Spojuje se zde léčivá síla soli a vody.

Pročištěním nosu a dutin vzniká prostor pro proudění prány energetickými kanálky (nádis). Prána proniká do těla zejména dechem. Pokud jsou nosní dírky v nerovnováze, tak jsou také narušeny energetické toky mezi mozkovými hemisférami.

Na fyzické úrovni tato technika, pokud ji praktikujeme denně, eliminuje všechny nemoci od ramen nahoru. Takže na věci jako je rýma nebo alergie zapomeňte .). Na energetické úrovni podporuje aktivitu čaker od páté po sedmou a to samozřejmě včetně vedlejší čaker, tedy nosních, očních, ušních. Samozřejmě také udržuje jejich biopole v čistotě.

"Je-li dech nerovnoměrný, myšlení ochabuje. Je-li dech pevný, pak je pevné i myšlení. Aby se dosáhlo pevnosti, musí jogín svůj dech řídit. Dokud dech sídlí v těle, je zde život. Zmizí-li dech, zmizí i život. Proto řiď svůj dech." Hathajóga prádípika (úryvek z knihy Jógové nétí).

Již po dvou týdnech jsem fyzicky cítil, jak se mi dutiny pročistily a hlava je jakoby lehčí. Subjektivně mám pocit, že kromě lepšího dechu i lépe vidím, res. jsem schopen rychleji zaostřovat. Žádné oční potíže jsem ale neměl, brýle nenosím.

Originální jógické nádobky na néti jsou měděné, také jsou k mání jejich plastové napodobeniny. Ze všeho nejlepší, a také nejlevnější je však nádobka „Rhino Horn“, která je opravdu praktická, příjemná a poměrně laciná. Navíc ji seženete v každé lékárně. Je to také jediná věc, pro kterou jsem šel do lékárny...


Návod

Do nádobky (rhino horn) nasypeme přibližně půl čajové lžičky soli a zalijeme teplou vodou (kolem 39°C). Během zalévání vodou dělám s nádobkou krouživé pohyby aby se sůl dobře rozpustila. Následně se nahneme nad umyvadlo a zastrčíme zobáček nádobky do pravé nosní dírky, čímž se uzavře. Nakloníme hlavu mírně dopředu a k levé straně, aby voda mohla vtékat do levé nosní dírky. Dýcháme přitom otevřenými ústy. Když proteče nosem přibližně polovina obsahu nádobky, tak nosní dírky prostřídáme.

Je důležité, mít ústa otevřená, neboť jinak hrozí nebezpečí, že se voda dostane do uší. Po ukončení průplachu nechte chvíli vodu z nosu vykapat a vyfrkněte ji. To se ne vždy podaří zcela, alespoň mě ne. V prvních týdnech je určitě dobré mít sebou vždy kapesník .)

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Sútra néti

Existuje ještě Sútra néti. Jedná se o pročišťování nosních dírek proužkem bavlny, který je napuštěný roztaveným včelým voskem. Jednak mi to přijde spíš jako mučící technika a druhak nepročistí všechny dutiny. Ale každému vyhovuje něco jiného :)

Pokud máte chronické záněty, nebo nějaké vážnější potíže, tak léčivé účinky zvýšíte kvalitou použité vody. Zde mohu doporučit vodu upravenou Somavedicem nebo vodu z léčivých pramenů. Na tyto potíže je z pramenů, které znám vhodná voda od Svaté Trojice u Trhových Svinů a ze Svatého Kamene u Dolního Dvořiště.

Jan
www.homosignum.cz