čtvrtek 23. srpna 2018

Jak přežít Transformaci partnerských vztahůJak přežít Transformaci partnerských vztahů

Jedním z hlavních znaků probíhající transformace společnosti je její polarizace. Tento proces se výrazněji nastartoval o letošním letním slunovratu a od té doby se stále zintensivňuje. Souvisí to také s dopadem stále silnějších energií na naši planetu ze středu galaxie a z Andromedy a vzrůstem frekvence vibrací Země. Tyto jevy se také odrážejí na tzv. Schumannově rezonanci, která je měřena exaktně v ruském Tomsku. Efekt polarizace se projevuje ve společnosti tak, že slušní lidé jsou stále slušnější a neslušní lidé se stávají ještě neslušnějšími, nebo to lze také formulovat tak, že positivní lidé jsou stále positivnější a negativní negativnější. Tento průvodní znak transformačního procesu se nese celou společností bez rozdílu. Tedy se odráží i v partnerských vztazích, a to snad nejvýrazněji.

Pokud to zrovna nezažíváte sami, tak snad každý má v rodině nebo mezi přáteli někoho, komu vztah, kulantně řečeno, skřípe. Je to opravdu všude.

Každý se vybarvuje. Někomu se frekvence vibrací zvyšuje a u někoho zůstává stejná, čili je oproti stále se zvyšujícímu průměru nižší a nižší. V tuto chvíli stále ještě u řady lidí probíhá proces rozhodování a hledání. Rozhodují se, zda se adaptují na nové podmínky na Zemi a zůstanou zde i nadále (budou zde pokračovat i v inkarnačním cyklu), nebo to na Zemi „odpískají“ a následně budou pokračovat na nějaké nízkovibrační planetě na okraji Galaxie, která již v následujícím období očekává příchod několika miliard duší ze Země.Jak na sobě pracovat abychom měli harmonický partnerský vztah?

Kvalita našich partnerských vztahů je dána několika faktory. Těmi hlavními jsou vždy naše minulé životy (jejich kvalita), naše osobní karma, naše společné karmické vazby a konečně to nejdůležitější a tím je stav naší druhé a čtvrté čakry. Stav našich čaker je dán jak prací v našich minulých životech, tak naší karmou a samozřejmě i konáním naší prací na sobě v našem současném životě. Zkrátka vše souvisí se vším.

Vše kolem nás je jen odrazem toho, co se děje uvnitř nás, takže pokud změníme sebe, změníme i své okolí. Druhá čakra má na starosti zejména mezilidské vztahy v tom nejširším slova smyslu (partnerské, rodinné, přátelské, pracovní, etc.). Srdeční čakra je centrem citu, soucitu, empatie, lásky nebo léčitelských schopností a čím více je otevřená, tím více nás chrání proti negativním jevům a vlivům. Pokud budeme cíleně na těchto dvou čakrách pracovat, tak s tím, jak se nám budou postupně otevírat, začnou do našeho života přicházet noví lidé, kteří s námi budou rezonovat. Podobné zkrátka přitahuje podobné. Pokud máme zablokovanou druhou čakru, tak si často přitáhneme partnera, který je na tom obdobně a naopak. Ano. Opravdu je to takhle jednoduché :). Ale vše má svůj čas a nemůžeme chtít zázraky na počkání. Práce s pátou (komunikační) čakrou, také v kontextu šťastného plnohodnotného partnerského vztahu, není od věci.

Láska nebo závislost?

Řada lidí také žije často v závislosti na druhém nebo z výhod, které z partnerského vztahu vyplývají. Láska v takových případech často nebyla přítomna ani na začátku vztahu. Nezaměňujme pocit štěstí za lásku. Také vztah jehož motivace je hlavně „nebýt sám“ nemůže mít žádnou budoucnost. Protože pokud nedokážeme být sami se sebou, tak nedokážeme být dlouhodobě ani s druhým. O vztazích jejichž motivací je mít byt,dům,vilu, auto ani nemluvím. Smutné jsou také případy, kdy je motivací vztahu pouze touha mít dítě. Nebo když se hroutící vztah snaží žena zachránit otěhotněním. To jsou častou začátky velmi smutných příběhů, protože dítě vždy vnímá velmi přesně co se mezi jeho rodiči děje a je úplně jedno jestli žijí každý na jiném konci světa. Navíc do sebe dítě energie, které mezi rodiči pulzují, nasává doslova jako houba. Řada nejen psychických, ale i fyzických onemocnění u dětí má právě tyto příčiny – tedy špatné vztahy mezi rodiči. Chápání lásky jako určité formy závislosti či „určitého souboru výhod“ je vždy zdrojem disharmonie, která se negativně odráží nejen ve vztahu samotném, ale i v duchovním růstu dotyčného, kterého samozřejmě brzdí a vytváří mu určitý blok, za který se nedostane, pokud si téma lásky nezpracuje. Tvrzení, že od lásky je jen krok k nenávisti vychází právě z onoho pokřiveného chápání lásky jako závislosti. Je to však závislost, od které je krok k nenávisti.
Skutečná láska je nezištná, pouze dává a nic nežádá. Je to stav vědomí.Zdravý rozum a dostatek pokory vždy pomůže

V poslední době je bohužel zejména mezi ženami rozšířena určitá esoterická pověra, která hlásá, že pokud to v partnerském vztahu vře, jsou tam různé konflikty a abnormálně nepříjemné situace doprovázené často i různými velmi nepříjemnými fyzickými pocity, tak se jedná vlastně o něco skvělého a jistě je to příznakem, že se jedná o životního partnera nejen v tomto, ale i v jiných životech (minulých, budoucích). Oba takoví partneři jsou také považováni za vysoké duchovní bytosti…. Tato šílená teorie, která byla vytvořena teprve před několika málo lety s cílem zpomalit transformaci skrze udržování v nízkých vibracích a odčerpávání ženské energie směrem k tvůrci programu (fakticky„k temnotě“), již stála duševní a fyzické zdraví bezpočtu žen. Jasně cílí na ego, což je pro podobné „pověry“ typické. Ve všech případech, se kterými jsem se setkal a o kterých vím od svých kolegů nebo učitelů, se vždy v těchto případech jedná o karmické vazby. 

Řešení takového karmického vztahu, který může často připomínat až doslova „peklo“, je přitom poměrně jednoduché.  Mnohdy ani není třeba absolvovat regresi. Stačí jen vše pochopit, odpustit, rozloučit se. Tečka. To, jak se k tomu postaví druhý partner, je jeho věc a jeho karma, na vaší straně je vždy důležité říci vše co cítíte a hlavně mít sebereflexi a soudnost. Vy sami si musíte vše uvnitř sebe vyřešit, abyste se mohli posunout dále. Není pravdou, že v další inkarnaci se opět setkáte v těchto rolích a vše se bude opakovat! Pokud to protějšek nezpracuje, tak po vašem odchodu si najde jiného partnera, se kterým bude tuto zkušenost dále prožívat a bude se z ní učit. Princip karmy nelze obejít a zkrátka nejde nikdy udělat za druhého jeho práci. „Lásku si lze představit jako energii zářící všemi směry.“ Miroslav Zelenka

Vždy máme na výběr z několika možností jak svou inkarnaci prožít a jak si vyrovnat karmu. Trpět opravdu nikdo nemusí.  Jedná se o ten nejméně příjemný způsob odčinění těžké karmy. Utrpení také znamená setrvávání v nízkých vibracích, což na planetě Zemi nebude v následujícím období prostě možné a takovíto flagelanti se zde již dále nebudou moci inkarnovat. 

Zkrátka…. To co je přirozené je láska, radost a zdraví. Naopak nenávist, utrpení a nemoc jsou projevem disharmonie – narušením našeho přirozeného stavu. Tohle všechno je součástí stvořeného vesmíru, a zřejmě nejen tohoto. Zkušenost prožití si těchto protikladů je důležitá pro náš rozvoj a splnění inkarnačního cyklu. Sem patří i tyto zkušenosti v partnerských vztazích. Nic nám nebrání učinit svobodnou volbu, jak dále naložit, nejen s partnerskými, vztahy.  Ale nezapomínejme na jedno..bez lásky k sobě to opravdu nepůjde. Otevřme své srdce i sami sobě a nechme nekonečnou energii lásky proudit všemi směry.


S láskou
Jan
www.facebook.com/analyzacaker

Tento článek smí být volně šířen za podmínky, že bude šířen v plném znění, s výše uvedenými odkazy i s tímto textem.

úterý 21. srpna 2018

Kamenný kruh nad Banskou Štiavnicí

UPOZORNĚNÍ: Tento článek jsem sdílel na svém FB účtu Analýza čaker. Dnes 23.8.2018 krátce po 10:00 po té, co překročil na FB dosah 40 000 mi byl smazán bez udání důvodu. V 19:46 byl opět bez jakéhokoli vysvětlení obnoven - soudruzi ho zřejmě důkladně lustrovali. Prosím sdílejte jej. Děkuji. JanNová megalitická stavba na Slovensku

Na kopci nad Bánskou Štiavnicí byl v těchto dnech vztyčen kamenný kruh s více než dvoumetrovým centrálním menhirem. Tento kamenný kruh  slouží pro dočerpávání vitální energie a blahodárně působí na všechny zdravotní potíže. Je určen pro práci jednotlivce u středového kamene. Energie místa je v tuto chvíli přibližně více než 10ti násobná oproti okolí a ještě bude stoupat. Všechny kameny pochází z lomu Sobov u Bánské Štiavnice. Jedná se o křemeny, několikrát roztavené v magmatickém krbu sopky. Jejich stáří je přibližně 12 milionů let a obsahují 96% křemíku, což je velmi vysoká koncentrace, díky které je celá tato stavba vysokokapacitním kondenzátorem zemské energie.

Tato stavba byla postavena se záměrem aby pomáhala všem lidem. Je volně přístupná a nikomu nemusíte platit žádné poplatky!
Jak zde pracovat?

Do kruhu vstupujte pouze po jednom. Při vstupu do kruhu myslete už pouze na Váš záměr, kterým je buďto dočerpání životní energie, nebo zbavení se nějakého konkrétního zdravotního nebo psychického problému. Přistupte k centrálnímu kameni. Otočte se k němu zády – můžete se o něj opřít a čelem k jednomu ze čtyř kamenů v kruhu, který směřuje každý k jedné světové straně. Takto se můžete postavit buďto intuitivně, anebo pokud víte, že Vaše potíže souvisejí s živlovou disharmonií, tak podle toho s jakým živlem máte potíže, stůjte čelem ke kamenům dle následujícího přehledu:

živel – světová strana

země - sever
oheň - jih
voda - západ
vzduch - východ

Až zaujmete pozici, tak si představujte jak nadechujete ze středu Země energii do prostoru pánve (první čakry) a otamtud následně nahoru do celého těla anebo do konkrétního místa či orgánu, se kterým máte potíže. Minimální doba by měla být přibližně 3 minuty. Maximální doba jak zde takto pracovat je vždy individuální a každý to intuitivně dokáže rozpoznat. Orientačně bych jako maximum označil hranici přibližně 10 minut.


Země: Slovensko
Lokalita: Rosniarky
Katastrální území: Banská Štiavnica
Výška centrálního kamene: 2,2 metry
Druh kamene: křemenec
Nadmořská výška: ca 920 m
GPS koordináty: 48.4592956N, 18.8762708E
Přístupnost: volně přístupné

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Bylo mi velkou ctí se na této léčebné megalitické stavbě podílet. To, že se veškerá potřebná povolení podařilo získat během necelého roku je opravdu malý zázrak! Pokud chcete realizovat funkční stavbu podobného typu, nebo jen vztyčit jednotlivý menhir, tak se na mne můžete obrátit. Poradím vám se vším od výběru místa až po aktivaci stavby a dodám "návod k použití".

Jan