pondělí 7. října 2019

Hlavní zjištění uvedená ve zprávě o předklinickém výzkumu kazuistických účinků přístroje Somavedic Medic UranHlavní zjištění  uvedená ve zprávě o předklinickém výzkumu kazuistických účinků přístroje Somavedic Medic Uran od Výzkumného ústavu balneologického (veřejná výzkumná instituce v ČR)

Přelomový přístroj firmy Somavedic Technologies s označením Somavedic Medic Uran se podrobil prvnímu vědeckému výzkumu v České Republice. První fáze výzkumu skončila s tak pozitivními výsledky, že se bude ve výzkumu pokračovat pravděpodobně až do fáze, kdy bude schválen jako zdravotnický prostředek.

Celá zpráva má 68 stran a stáhnout ji lze tady. Ze zprávy zde uveřejňuji to nejdůležitější – její anotaci a hlavní předklinická zjištění.


Anotace


Somavedic Technologies s.r.o. vyvinul a vyrábí přístroj Somavedic Medic Uran (SMU). SMU je konstrukčně řešen jako pevně uspořádaný soubor minerálních krystalů, které jsou buzeny elektromagnetickým polem. Vzniká nízkoenergetické záření, které má nebo může mít pozitivní vliv na lidský organizmus, případně na prostředí, ve kterém se tento organizmus pohybuje. Předklinický výzkum má za cíl předběžné ověření bezpečného užití přístroje SMU, vyloučení případné škodlivosti. Dalším cílem je stanovení hypotézy vhodné délky časové expozice přístroje SMU a konečně zásadní zjištění tvrdých i měkkých dat o účincích. Jinými slovy postupně identifikovat, popsat a analyzovat vlastnosti účinku SMU pro následné klinické hodnocení a další perspektivní inovace přístroje do úrovně zdravotnického prostředku ve smyslu platné legislativy. Předklinický výzkum kazuistických případů účinku přístroje vhodně předcházející projektu standardního klinického hodnocení vychází z dat, která se získají během nejméně 30denního působení na podporu celkového pocitu zdraví, resp. zmírnění symptomů nemoci. Tato data zahrnují aktuální stav krevního tlaku (TK), pulzu a poruchy srdeční rytmu, plus vstupní a výstupní sebehodnocení každého případu. Účinek SMU na jednotlivé případy je hodnocen příznivě. 


popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem


Hlavní předklinická zjištění:

• Nebyl zjištěn žádný případ škodlivého vlivu na měřený případ.

• Časové prodlevy v působení SMU na měřený případ u každého případu
byly velmi rozdílné. Většina případů – 8 byla vystavena působení převážně
v noci, během spánku nebo pobytu v domácnosti. Ve čtyřech případech
byly případy pod působením SMU téměř trvale, tzn. i přes den. Pro další
zkoumání je vhodné formulovat hypotézu, že působení SMU by nemělo
být kratší než 8 hod denně.

• SMU má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. TK, který byl
vysoký se upravuje na nižší (7 případů), velmi mírné změny nebo stagnace
u 1 případu, dva případy byly charakterizovány změnou z nižšího TK na
vyšší. Na pulz byl vliv pozitivní, ale pro jeho hodnocení by byla potřeba
delší měřená dobu (nejméně 60 dní).

• SMU má pozitivní vliv na nervový systém. Ve čtyřech případech došlo
k mimořádnému pozitivnímu vlivu na psychiku, v případu 3 vlivu na
psychiatrické onemocnění. Pozn. Včetně případu 2, kde došlo z pracovních
důvodů k přerušení měření, ale případ si vyžádal dočasné zapůjčení SMU,
protože cítí zlepšení zejména v oblasti psychiky.

• Prakticky všeobecný pozitivní vliv má SMU na pocit fyzické a duševní
kondice. Po počátečních 10 dnech, kdy dochází ke zlepšení spánku, někdy
až zvýšené ospalosti, dochází k pozitivní úpravě z hlediska doby a
kvality spánku.

Přístroj lze zakoupit, včetně specielní analýzy, zde.

Analýza přístroje zde.

Výzkumný ústav balneologický - oficiální web


Jan
www.homosignum.cz