pondělí 31. prosince 2018

Transformace pokračuje aneb výhled pro Českou Republiku na rok 2019Transformace pokračuje aneb výhled pro Českou Republiku na rok 2019

Zde jsou informace o roku 2019, které mi bylo umožněno přijmout a zaznamenat. Záznam jsem přepsal bez větších úprav. Informace jsou zde tak jak chodily. Ať už může být jakákoli předpověď jakkoli positivní, tak je vždy důležité abychom my sami byli tvůrci své reality a společně budovali positivní budoucnost.

Rok 2019 bude pestrý. Měli bychom se naučit přijímat názorovou pestrost. Začne vznikat řada malých skupinek a skupin. Spřízněné duše se budou stále více potkávat a společně tvořit. Budou si tvořit své malé oázy porozumění a klidu. Zde naleznou pochopení a budou čerpat síly. To bude přirozeně bránit vzniku velkých organizovaných skupin a molochů, kde každý musí přijmout dogmata a učení guruů (ať už si říkají jakkoliv). Lidé, kteří na sobě vědomě pracují budou ve své práci úspěšní. U řady lidí v České Republice a na Slovensku dojde k probuzení nebo k zesílení mimosmyslových schopností.

Energie
Proud energií ze středu Galaxie Mléčné dráhy a Andromedy se bude stále zvyšovat. Frekvence vibrací planety poroste. 

Živelné katastrofy
U nás jich bude podstatně méně než jinde ve světě. Stupeň těchto jevů bude maximálně 6/10. (0 je žádný, 10 nejvyšší) Přibližně z 54% se bude jednat o pohromy způsobené extrémními větrnými jevy. Další budou katastrofy spojené s půdou (sesuvy, propady, eroze,…) a s vodou. U vody se bude jednat jak o lokální povodně, tak ničivá sucha. Tedy jevy spojené s extrémním nadbytkem nebo nedostatkem vody.

Politická situace
Pomalu se začne posouvat kupředu. Šarvátkám a provokacím (pražská kavárna, globalisté) bychom neměli věnovat žádnou pozornost.

Příroda
Fáze proměny přírody, která se již započala bude dále pokračovat. Měli bychom ji pečlivě sledovat a učit se. Člověk bude přírodě i tento rok dále spíše škodit (devastace lesů, kácení stromů, otrava půdy, vody, vzduchu). Stav sucha se o něco málo zlepší.

Mezilidské vztahy
Polarizace společnosti se bude dále zvyšovat. Intenzita tohoto jevu se zdvojnásobí. Stav polarizace společnosti v roce 2018 dosahoval ca 25%. V roce 2019 to bude ca 48%. Pozitivní lidé budou pozitivnější a negativní lidé budou negativnější. Bude stále více zřetelné kdo je kdo. Polarizace (v tomto smyslu) je podmínka, abychom se mohli pohnout kupředu. Člověk se tím znovu učí „vybírat si správnou cestu“. Byla ukázána tato modelová situace: Přes les vede asfaltová silnice, která zlikvidovala studánku, srnčí stezku, stromy, posvátná místa a zahubila nebo vypudila řadu elementárních bytostí. Pokud člověk půjde k cíli touto cestou, pak bude natolik zatížen těmito skutky – energií utrpení, že k cíli nikdy nedojde. Pokud však postaví cestu citlivě tak, aby respektovala přírodu a řád lesa, pak ho naopak putování po této cestě posílí a on dojde k cíli.

Partnerské vztahy
Nefunkční partnerské vztahy se budou dále rozpadat. Více vztahů se bude rozpadat, než se bude utvářet. Tyto rozchody však již budou klidnější.

Zvířata
Proměny se budou týkat spíše zvířat, které žijí s člověkem. Dopad transformace však bude mnohem menší než u lidí.

Elementární bytosti
Zapojí se více do procesu transformace. Začnou se citlivým lidem více ukazovat. Budou chtít více spolupracovat. Největší zájem o spolupráci s lidmi budou mít bytosti vodního živlu. Bude se jednat o bytosti, které mají na starosti studánky, prameny, ale i kaluže – místa kde dlouho zůstává dešťová voda. Naopak bytosti podzemních vod o spolupráci s lidmi zájem nemají. Jedná se o jedny z nejvyšších bytostí v hierarchii bytostí vodního živlu. Živlové bytosti podzemních vod mají s člověkem jen negativní zkušenosti – např. prosakování všech možných jedů ,vytvořených člověkem, do spodních vod a vrty. U studánek se stále častěji objevují lidé, kteří o vodu žádají a děkují za ni. U podzemních vod nikdo nežádá, tedy z pohledu těchto bytostí se zde jen krade.

Je důležité, abychom si začali vážit vody a pochopili její dosah. Voda sounáleží se vším.

 Elementární bytosti budou také více aktivní při obraně stromů. Když lidé půjdou kácet stromy, tak na ně budou působit ještě intensivněji aby strom nepokáceli.

Posvátná místa v krajině
Budou se nadále aktivizovat. V roce 2018 dosáhli ca 30% cílového stavu. V roce 2019 to bude ca 40%.

Kostely
Velké proměny čekají církevní stavby. Egregory církví začínají oslabovat. Dosud jsou přítomny v celém prostoru církevní stavby a působí tak na každého návštěvníka, pokud nemá patřičnou energetickou ochranu. V roce 2019 oslabí natolik, že se stáhnou do prostoru kněžiště a budou působit již pouze na kazatele. Protože už bude působit pouze na kazatele, ale nikoli na jeho posluchače, tak lidem začnou být tato kázání nepříjemná. Na přelomu roku 2019/2020 začnou někteří kněží odcházet z církví. Stále více agresivnější budou také projevy papeže. To vše pomůže k vymanění se lidí z vlivu církví.


popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Duchovní život
Lidé, nad kterými ztratí církev moc, začnou nyní skutečně duchovně žít. Také řada další lidí, kteří jsou dosud v „konzumně-tržním matrixu“ se otevře duchovnímu světu. V roce 2018 žilo „duchovním životem“ přibližně 40% obyvatel ČR. V roce 2019 to bude 65%. Rozjezd duchovního života by měl přijít po Velikonocích.
Jedna fáze duchovní práce končí a nová začíná. Jakoby se dosud člověk spíše ukotvoval v novém paradigmatu, seznamoval se s novými energiemi. Nyní začne využívat nové energie a bude se stávat více tvůrcem, než-li pozorovatelem. 
I nadále se bude zvyšovat počet úmrtí. Ještě stále se však budou duše rozhodovat, zda zde zůstanou či nikoli. Všechny duše se tedy ještě nerozhodli jakou cestu si zvolí. Někteří lidé se budou učit více v rovině lidské (spodní čakry), jiní v rovině božské(horní čakry).


Černá magie
Působení černých mágů s v roce 2019 sníží přibližně o polovinu. S tím, jak se zvyšuje frekvence vibrací naší planety to budou mít stále těžší. Vše nízkovibrační začne odcházet, zanikat.  Proto také nebudou schopni čerpat efektivně energii. Jejich počty se budou snižovat. Přestanou vytvářet následovníky, protože toho již nebudou schopni. Přestanou vytvářet sítě.

Věda
Nejvíce by se u nás v roce 2019 měla proměnit oblast vědy. Nejméně, spíše vůbec, se nepromění zdravotnictví a obchod.

Co bychom měli v lidech v roce 2019 nejvíce podporovat?
Lásku
Positivní vize – Aby lidé skutečně dokázali myslet positivně.
Sebedůvěru


Jan
www.homosignum.cz

neděle 9. prosince 2018

A alergie na elektrosmog je již realitou...Na fakt, že v populaci přibývá lidí, kteří mají alergii na elektrosmog upozornil švédský doktor Örjan Hallberg už v roce 2006. Jeho zpráva, která byla veřejně publikována v několika odborných časopisech je v celém rozsahu přístupná zde.

Doktor Hallberg varoval, že s tím, jak se bude zejména síť mobilního signálu a wifi rozšiřovat a zabírat stále více frekvenčních pásem, bude se zvyšovat i počet lidí u kterých se alergie na elektrosmog začne vyskytovat. V roce 2006 předpokládal, že procento elektrosmogových alergiků bude v roce 2017 kolem 50ti procent. Podle aktuálních studií je v roce 2018 toto číslo 35% a počet lidí s tímto typem alergie se neustále zvyšuje. Kompletní zpráva v angličtině včetně odkazů na další zdroje je dispozici zde. 

Co je to elektrosmog?

Elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elmag. vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. 

Podle řady vědců, kteří se problémem elektrosmogu seriozně zabývají má v současnosti zásadní podíl na elektrosmogovém záření právě mobilní komunikace a vše s tím spojené, tedy zejména mobilní signál, wifi, bluetooth, bezdrátové dobíjení.Ochrana proti elektrosmogu

V Německu vyvinuli specielní látky, ze kterých se pro alergiky šijí oděvy - zejména čepice, nebo zástěry. Toto odvědtví se stále rozvíjí a v součastnosti je to bez pochyby jedno z nejperspektivnější. Specielní látky se prodávají například zde. Mezi nejúčinnější přístroje, které jsou schopny zcela působení elektrosmogu eliminovat patří i český vynález Ivana Rybjanského Somavedic - info zde.
Ten se již prodává po celém světe a již dnes je zřejmé, že se jedná o jeden z nejprospěšnějích i nejúspěšnějších českých vynálezů. I kdyby došlo ke spuštění mobilní sítě 5G, která spíše připomíná zbraň hromadného ničení (nezávislé informace o 5G jsou například zde ), tak model Somavedic Medic Uran její působení v bytě i rodinném domě zcela eliminuje.

Následkem působení elektrosmogu jsou časté pocity únavy, vyčerpání, nedostatku energie, bolesti hlavy, migrény, oslabení imunity, a řada dalších... Zejména však vzhledem k předchozímu, může spustit řadu vážných onemocnění. Je zarážející, že přes jasná fakta a řady studií se tím mainstreamová média odmítají zabývat a informace o elektrosmogu buďto nezveřejňují vůbec, nebo je bagatelizují.

Jak z toho ven?

Řešením fakticky všech současných globálních hrozeb, včetně elektrosmogu, kterým lidstvo čelí je uvolnění utajovaných technologií, zejména volné energie. Volnou energii, nebo také "energii z étheru", objevil Nikola Tesla již v roce 1908. Generátor volné energie, který sestrojil byl velikosti hard disku a s automobilem, do kterého jej Tesla instaloval v roce 1931, jel rychlostí 200 km/h. Více informací zde .Volná energie není zdrojem elektrosmogu. Díky informátorům jako je Corey Goode dnes víme, že tyto technologie jsou skutečné a jsou využívány tzv. tajnými vesmírnými programy - více informací zde. 

Jan
www.homosignum.cz


úterý 4. prosince 2018

Buddha před zrozením

Buddha před zrozením

V hlubinách bytí, v tůních života myšlenka vznikla toho, který jest, myšlenka spasit svět, tu němota jež hlasem je tak velkým, že by snést ji nedovedl vesmír, kdyby v zvuk propuklo ticho její pradávné, se pojmem zachvěla. Hned moře hluk svůj velký shluklo v jméno přeslavné, a vichr nes je v dál, a hromů řev. To slovo „Buddha“ znělo. Celý svět tušením chvěl se. V stínu svatých dřev propukl pažit v tisícerý květ, a v nekonečnou píseň ptáků sbor. Vše „Buddha“  šeptalo a jásalo, jak v kruhu hvězd, tak v temném lůně hor. Teď velké To bez oka zíralo po míru všem, po vznešené té duši, jež hodna byla by se Buddhou stát. Ač všude bují sobeckost, jež kruší myšlenku spásy, vidí hvězdou plát přec posléz velkou lásku zázračnou.

Kraj sprahlý byl, a na poušť spražený o krůpěj rosy po rok bezmračnou oblohu marně prosí, znavený tím vedrem vražedným juž zmíral les a lidé žízní hynuli a zvěř.

Po žhavé skále kráčel brahman, kles na kraji strže, věkovitý keř však zadržel jej v pádu osudném. A brahman zíral dolů. Tygřice pod skalou svíjela se. V ukrutném jí oku hořel bol. Jak vichřice ji z tlamy nářek hřměl, neb u prsu dvě mláďata jí žízní zmírala. On zaplakal, a ona zírala svým žhavým okem vzhůru, u trsu kde nad ní visel… Marně chystala se ku skoku, však – k zemi klesala. Tu brahman děl: „Krev moji kdybys pila, svým dětem mléko bysi podala. Mou zhoubou ty šťastnou bysi byla! Však může zhoubou býti mi, co jí je spásou? Matko, zde má jesti krev! O pij, až prs tvůj děti ukojí, snad usne pak v tvém srdci divý hněv, jenž plá z tvých očí, sestro ukrutnice!

Tak děl a hodil šat svůj od sebe a seskočil. A matka vražednice zařvala divoce, až do nebe vnik její děsný hlas, pak vrhla se na oběť svou a tělo sápala ji spárem svým, a země třasla se, tak náhle silná šelma dupala po padlém muži. On se usmíval jí sladce v hrozný hled, a život shas mu blahým vzdechem, neb si zpomínal při skonu svém, že velké lásky kvas byl tygrům připravil… A jeho duch se vznášel v nebes hloub, volný co pták. V tu chvíli vyšla v kraji vzdáleném z komnaty dusné v zahrad vonný vzduch choť králova, jež sličná byla tak, že jasné hvězdy na ni žárlily. Jí teskno bylo v pasu zlaceném, neb pod srdcem jí poupě dřímalo a hlásilo se k světlu… Unylý zor její hledal chlad. Tam kývalo jí loubí srostlé z keřů růžových, a z granátů. Když klesla v chladný mech, bol náhlý schvátil ji. V útrobách svých své dítě cítila a blahý vzdech zrozence přivítal… Pokynul bůh: A jako krůpěj rosy padne v květ, v to děcko vnořil brahmanův se duch.

Tak zrozen Buddha, který spasil svět.

Julius Zeyer
Tento text vyšel dosud pouze jedenkrát a to v roce 1941 v díle „Poesie“.

Julius Zeyer byl ve své době členem většiny okultních společností v Evropě a dosáhl řady vysokých stupňů zasvěcení, ale především poznání. Mimo jiné se u něj učil duchovní práci architekt, sochař a malíř František Bílek…