pátek 30. prosince 2022

 Kostel sv. Klimenta – nejstarší kostel na pravém břehu Vltavy


 Kostel sv. Klimenta – nejstarší kostel na pravém břehu Vltavy

Kostel byl založen kolem roku 1065. Původní kostel na jehož místě se Kliment postavil byl však ještě předrománský a byl zasvěcen některému ze slovanských bohů. V podzemí kostela se nachází románské zdivo a také je zde patrna první gotická přestavba. Na románský kostel odkazuje zakládací listina vydaná Břevnovským klášterem roku 993. Nalezneme ho v Klimentské ulici na Starém Městě.

Kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl založen roku 1070. Sv. Kliment je tedy prokazatelně nejstarším kostelem na pravém břehu Vltavy! Vtipné je, že informace o stáří obou kostelů jsou dohledatelné i na wikipedii. Katolická propaganda si však žádá, aby veřejnost vnímala jako nejstarší kostel právě sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, neboť Kliment je evangelický.


Kostel byl dlouhou dobu za hradbami. Nakonec u něj vyrostla osada zvaná Poříčí. Nedaleko od něj byl brod přes Vltavu. Sv. Kliment je patronem po vodě se plavících (neboť byl utopen). Zřejmě v období gotiky se kolem něj založil také hřbitov. Stavbou Juditina mostu v roce 1222 a staroměstských hradeb poklesl jeho význam, neboť nejbližší městská brána byla jižněji a tak se přesunula i zdejších obchodní trasa.


Piš, kuklíku!

Během období Mistra Jana Husa tento kostel ještě nebyl reformní, ba naopak.. Zdejší farář byl udavač, který nenáviděl Mistra Jana i celou reformaci. Jmenoval se Jan Protiva z Nové Vsi. V zápisu z Husových kázáních se nalézá památná věta: „Piš, kuklíku, a nes na druhou stranu!“ To bylo mířeno na v prvé řadě sedícího muže v kápi, kterým nebyl nikdo jiný než udavač Protiva. Ten po kázáních vždy hned utíkal na druhý břeh Vltavy o všem zpravit arcibiskupa. Stal se jedním z žalobců mistra Jana Husa v Kostnici, kde s potěšením sledoval jeho upálení.


Z 15. století pochází zachovalá klenba apsidy, z které na nás dýchá mistrovská a nesmrtelná práce dvorské huti Petra Parléře. Nevyčíslitelnou hodnotu ovšem mají také fragmenty fresek v apsidě, které byli objeveny při přestavbě vnitřku kostela v letech 1979 – 1985. Ty pocházejí ze druhé poloviny patnáctého století. Původně znázorňovali celou Křížovou cestu. Nejzachovalejší z fresek má však jiný, esoterní význam. Je umístěna v sedile jižní stěny apsidy. Znázorňuje tři anděly, nesoucí zelenou draperii s rostlinnou ornamentikou, jaká je typická už pro českou renesanci tohoto období.


Kolem roku 1526 začíná kostel užívat církev pod obojí. Nejvýraznějším dokladem je kamenná deska s vyrytým nápisem“ SLOWO PANIE ZUOSTAWA NA WIEKY 1578“. Ta je dnes umístěna v průčelí kostela.  Nápis tedy pochází z jedné z přestaveb a ukazuje, že jeho tehdejší držitelé si velmi dobře uvědomovali jeho původ.

Bohatě vyřezávané dveře do chrámové sakristie s datem 1609 odkazují na rok vydání Majestátu císaře Rudolfa II, který zaručoval tehdejším evangelíkům plnou svobodu. Po bitvě na Bílé hoře se stává Kliment opět katolickým. Francouzští terroristé (tzv. francouzští paliči) během žhářského útoku na Prahu roku 1689 podpálili krov Klimenta, který celý shořel. Další důležitá zpráva se zachovala z roku 1699, kdy bylo z kůru ukradeno 12 svícnů.

Toleranční patent osvíceného panovníka Josefa II. Opět otevřel cestu kostela k evangelíkům, ke kterým se dostal roku 1850 do kteréžto doby byl užíván jako sýpka. Dnes jej vlastní Českobratrská církev evangelická.


Honza
www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

 

 

pondělí 12. prosince 2022

Vodnice


11.12. začíná období, které naši předkové označovali jako Kračůn (nebo Karačůn). Jedná se o poslední fázi zkracování dnů, která trvá až do zimního slunovratu. Název je pravděpodobně odvozen od onoho zkracování. Toto období však obsahuje více významných dnů.

Jedním z nejdůležitějších je svátek „Vodnice“. Svátek Vodnic připadá na 13.12. a jak už název napovídá, tak je spojen s vodou. Zvykem je v tento den poslouchat na zamrzlých řekách, potocích a potůčcích šumící vodu. Když je voda tichá, tak bude teplá a bezvětrná zima. Když voda šumí, tak přijdou třeskuté mrazy a vichry. V tento den se přinášejí dary vodním bytostem k pramenům a studánkám. Dary – obětiny, byli nejčastěji ve formě ovoce, ořechů, luštěnin a dalších plodů. V tento den nesměl nikde na stole chybět džbán s čistou vodou.

Honza

www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

 

 

sobota 19. listopadu 2022

Náboženství

 

 

Náboženství

Náboženství tak, jak jej v současnosti známe, a také jak jej známe z minulosti z dochovaných záznamů (lhostejno, zda jsou pravdivé či nikoliv) není vytvořeno lidmi a není z této planety.


Náboženství pochází z konce období Atlantidy, kdy se zde na Zemi objevilo poprvé. Definice tohoto období představuje v mém pojetí stovky let před jejím zánikem, který nastal přibližně před 12500 lety. První náboženství, které bylo na planetě Zemi implantováno, vnímám jako určitou formu Satanismu. Toto první náboženství sloužilo primárně k ovládnutí duchovních, vládnoucích – šlechtických a vojenských kruhů v Atlantidě za účelem totální likvidace praslovanské říše. Zda onou říší byla v té době Hyperborea, nebo Velká Tartarie není podstatné. Prvními nositeli tohoto černého kultu byli muži. Hlavním operačním nástrojem tohoto „černého kultu“ byla černá magie, která sem byla taktéž implementována současně s náboženstvím v jednom „ programovém balíku“.


Tvůrcem náboženství je jedna z nejstarších reptiloidních ras v této části galaxie, která po určitou dobu obývala tuto planetu v minulosti a stále si na ní dělá nárok. Symbolem tohoto náboženství byla černá kobra ve štítu s ostrými hranami a nějaké reptiloidní symboly – znaky. Reptiloidi nebyli schopní ovládnout v té době atlantské ženy, ačkoliv se o to pokoušeli. První stoupenkyně černého kultu byla zasvěcena – zmanipulována atlantským mužem. Reptiloidní rasa používá náboženství jako efektivní nástroj pro ovládání a kolonizace planet v celém vesmíru.


Po smrti Ježíše Krista (není podstatné jak, kdy a o jakou smrt se jednalo) bylo náboženství v poměrně krátké době zdokonaleno a modifikováno pro každou pozemskou rasu zvlášť. První zakladatelé všech hlavních náboženských církví měli za tímto účelem modifikovanou DNA a byly v nich vtěleny reptiloidní duše. Tomu předcházeli neúspěšné pokusy, kdy se reptiloidní duše vtělily do těl s čistou DNA. V těchto případech dospěla vytvořená kvazicírkev vždy ke skutečnému duchovnímu poznání a sama sebe rozpustila.


Jediné co se dá označit jako náboženství a má původ zde na Zemi je primitivní uctívání živlů Neandrtálci a dalšími podobnými bytostmi, které však byli uměle vytvořeny mimozemskými rasami.


Pro humanoidní (mamaloidní) bytosti našeho typu, tedy pro Slovany, není náboženství přirozené. Pro nás je přirozené duchovní poznání teoversa. Pro to je klíčová zcela otevřená sedmá – temenní čakra. Vznik náboženství měl tedy za příčinu kromě mnoha jiných vlivů, včetně nízkých vibrací, do kterých se Země dostala, také blokaci temenní čakry.


Všechna hlavní náboženství (křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus) byla cíleně vyvinuta pro konkrétní rasy. Z původních testovacích polygonů, kde se testovaly reakce jiných ras na náboženství, která pro něj nejsou určena, a které se zachovali dodnes je ukázkovým příkladem katolická enkláva na Filipínách, kde vidíme, jak by vypadalo křesťanství, kdyby jej přijal dnešní muslimský svět místo islámu. Pro Filipínské křesťanství je typické přibíjení se na kříž, nebo sebebičování hřebíky, etc.


Podle některých informací směřuje řízený vývoj všech náboženství k vytvoření jednoho supernáboženství, které má přijmout celá planeta Země, res. její obyvatelé. Podle mých informací, bylo od tohoto záměru z více důvodů včetně vlivů lidem nakloněných pozitivních mimozemských ras, ustoupeno a nebude se realizovat.


Honza
www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

 

úterý 20. září 2022

Výlety s Honzou: Novobystřická humna

 


Výlety s Honzou: Novobystřická humna

Každé město má své kouzlo. Některé jich má i víc. Některá kouzla vidíme na první pohled, jiná na druhý a a některá si nechávají města pro sebe. Ukáží je jen někomu. Mnoho starousedlíků často ani po desítkách let netuší, co všechno jeji město skrývá.

Pokud bystrý poutník dokáže rozpoznat genia loci města, naladí se na jeho energie a poprosí jej, zda by se s ním nepodělilo o nějaká svá tajemství, tak se rázem ze všedního výletu stane dobrodružná cesta plná krásných výhledů, zajímavých setkání a nevídaných vjemů. Některá města mají ukryto pod čepicí, jiná pod zemí a další třeba za humny, tak jako Nová Bystřice.Nová Bystřice je jedno ze dvou velkých měst, které hraničí s Českou Kanadou. Tím druhým jsou Slavonice. Protože slavné jsou Slavonice, tak o Nové Bystřici nikdo moc neví. Inu, holt je nová…

A přitom toho má hodně co nabídnout. Kostely, kaple, úzkokolejné muzeum, veteránů muzeum, pivovar, památkovou zónu se zámkem, který se různě prodává, pak zase opravuje. Taky je zde kavárna s květinářstvím, kde dobří lidé dostanou ke kávě i květinu. Kašna se sochou sv. Lukáše, který stojí na hlavě vola nutí přemýšlivého turistu k všetečným otázkám, jako například kdo že má být tím volem… Pokud ale dokážete najít cestu z centra, které vede uličkou úzkou jako špendlík, jež se také Úzká zove, tak se octnete v místech, kde se zastavil čas.

Zde jsou fotografie, které jsem pořídil v těchto tajemných místech, během jedné ze svých mnoha návštěv.


Honza
www.homosignum.cz

 


Výběr z blogu: Historická pozorování UFO v Českých Zemích

pondělí 12. září 2022

Zachraňme naši republiku

 


Zachraňme naši republiku


Požadujeme demisi vlády

Vláda ničí naší zemi natolik, že jsme se spojili v odporu proti vládě a za záchranu České republiky

I. K tomu je nutno:
1. Odstoupení vlády a vyvolání předčasných voleb.
2. Prozatímní úřednická vláda musí razantně odmítnout zničení posledních zbytků suverenity členských zemí EU pokusy o zavedení většinového hlasování a zrušení práva veta.
3. Dále musí ČR okamžitě odstoupit od Green Dealu, odejít od systému emisních povolenek a útlumu energetických zdrojů. To jsou pravé příčiny dnešní energetické drahoty a nouze.
II. Příčiny současné krize:
a) rezignace vlády na samostatnou suverénní politiku v zájmu našich občanů a místo toho jen poslušné plnění vůle Bruselu, Berlína a Washingtonu,
b) destruktivní ideologie EU a její slepé přijímání,
c) zájmy ústředí NATO, které je dnes pouze nástrojem amerických zájmů,
d) realizace ideologie Green Deal (GD) způsobující současnou drahotu a inflaci,
e) řízení ekonomik a zdraví prostřednictvím farmaceutických gigantů a jejich nástroje – WHO,
f) likvidace demokratického systému, př. Pandemický zákon, snahy opět zavádět nouzový stav a korespondenční volby,
g) podpora války na Ukrajině a rezignace na snahu zprostředkovat mírové řešení konfliktu.
III. Pro záchranu naší země je co nejdříve nutné:
a) zastavit vyzbrojování ukrajinské armády, podporovat mír a po skončení konfliktu provést návrat migrantů do jejich vlasti,
b) skoncovat se sankcemi, které poškozují nejvíce naši ekonomiku, přestat slepě následovat EU, NATO, GD, WHO a jiné a začít prosazovat zájmy České republiky,
c) nepřipustit lockdowny a hrubé zásahy do ekonomiky, normálního života společnosti a individuálních svobod,
d) zrušit státní financování politických neziskovek a jejich veřejné přiznání financování ze zahraničí a omezení jejich politické moci,
e) okamžitě přestat s útoky na svobodu slova, shromažďování a sdružování. Nelze dál trpět šikanování našich spoluobčanů jen kvůli odlišným názorům. Skoncovat s filtrováním informací, cenzurou a jednostrannou propagandou.

10. září 2022úvodní signatáři

Mgr. Stanislav Novotný,       Asociace nezávislých médií
Ladislav Jakl,       pracovník Institutu Václava Klause
Mgr. Jiří Kobza,       poslanec SPD   
Zuzana Majerová,       předsedkyně Trikolory   
Václav Hrabák,       publicista
Petr Hájek,       šéfredaktor Protiproudu
Mgr. Petr Bahník,       předseda Akce D.O.S.T.   
genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško,       europoslanec
Mgr. Michal Semín,       publicista
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.,       ústavní právník
JUDr. Daniela Kovářová,       bývalá ministryně spravedlnosti
Ing. Bc. Ivan Noveský,       energetik
Mgr. Josef Dobeš,       bývalý ministr školství
Ing. Jan Skalický,       manažer
prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.,       biochemik
Mgr. Petr Štěpánek,       hudebník a spisovatel , 1. místopředseda Trikolory   
MUDr. Soňa Peková, Ph.D.,       mikrobioložka
MUDr. Marek Obrtel,       ppl. v záloze, šéf domobrany
PhDr. Jiří Hejlek,       filosof
Mgr. Josef Nerušil,       předseda SPD Praha   
Jakub Olbert,       předseda hnutí PES   
Lic. Daniel Solis, LL.M,       politolog
Ivo Osovský,       občanský aktivista
Antonín Baudyš,       Spojenectví Říp   
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.,       předsedkyně Aliance národních sil   
František Červenka,       publicista
Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová,       farmaceutka, Švýcarská demokracie   
Michal Oliva,       Aliance kulatého stolu   
Ing. Tomáš Doležal,       ekonom, politický analytik
RNDr. Otto Jarolímek, CSc.,       podnikatel a vysokoškolský pedagog
Jiří Fuchs,       filosof
Dušica Zimová,       publicistka a moderátorka
Josef Nos,       písničkář
PhDr. Radomír Malý,       historik
Mgr. Igor Volný,       právník
Michal Gulyáš,       herec 

Petice k podpisu:

https://zachranmerepubliku.cz

sobota 16. července 2022

Hradčany a Nový Svět

 


Hradčany a Nový Svět - nová trasa 2022
23.7.2022
v 10:00

Jedním z nejkouzelnějších míst Prahy je čtvrť Nový Svět, jejíž uličkami se vydáme za jejími tajemstvími. Podíváme se do její minulosti i současnosti. Kdo byli její obyvatelé? Jaké filmové myšlenky se zde zrodili? Kinematografie je zde velmi zakořeněna. Jediná roubená chalupa v Praze? Ano, i tu zde budeme obdivovat ze všech stran. Hradčanské náměstí, Toskánský palác a celá řada dalších památek... Na to vše a mnohem více se můžete těšit v letošním novém pražském okruhu, který poprvé vyšel jako "kolečko" :)

Cena je jako vždy 400,-. Omezená kapacita. Akce se koná za každého počasí.
Přihlášky prosím zasílejte na email: homosignum@gmail.com
Akce mají omezenou kapacitu, proto prosím pouze o závazné rezervace.

neděle 20. března 2022

Aktuální informace k současné situaci VIII. - Užitečné odkazy

 


 

S oficiálně zavedenou cenzurou jsme se opět dostali do hlubší totality. Staré rčení, že pravda je opakem toho, co vidíte a slyšíte v ČT, má tak nyní rozšířenou působnost. Lze jej už aplikovat na všechna oficiální média. Je velmi důležité umět si hledat informace a srovnávat je. Tím si vytváříme vlastní názor. Totalitní moc chce však opak. Tím je jen jeden povolený oficiální názor a ruku v ruce s tím jde tvrdě proti všem, kteří mají názor jiný – tedy vlastní.

Zde je seznam alternativních informačních platforem, které buďto smazány nebyli, nebo již obnovili své stránky. Velmi doporučuji nainstalovat si do mobilu aplikaci Telegram (viz. odkaz níže) a vyhledat si tam nezávislé informační zdroje. K tomu ještě jedna malá úvaha: Pokud ještě platíte ČT a rozhlas, tak to prosím hypoteticky zvažte.


https://otevrisvoumysl.cz

https://protiproud.info

https://cz24.news

https://www.badatel.net

https://www.ac24.cz

https://necenzurovanapravda.cz

https://aeronet.news

https://kob-forum.eu

novarepublika.online

https://odysee.com/@RadioUniversum 

Doporučený internetový prohlížeč, který vás nešmíruje

https://brave.com

Největší sociální síť na platformě pro smartphony, kde zatím vycenzurovali „pouze“ RT a Sputnik

https://telegram.org

Abychom náročné období totality zvládly, tak je nutné vytvořit paralelní společnost. Hledejme stejně naladěné lidi v našem okolí. Každá aktivita v tomto směru je důležitá. I proto jsem vytvořil následující platformu na fb: https://www.facebook.com/groups/1147375399421589 na telegramu zadejte do vyhledavače: Bohemica

Sledujte síť Donalda Trumpa, která by měla být do léta funkční snad i na území ČR. 

https://truthsocial.com na telegramu zadejte do vyhledavače: truthsocial.com


Buďme vědomými tvůrci! Spojujme se, pomáhejme si a společně tvořme. V jednotě je síla. Vše společně zvládneme!


S láskou a odvahou

Honza

www.homosignum.cz

 http://homosignum.blogspot.com/2022/03/soucasna-situace-jak-prezit-nevlidne.html

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání

 

úterý 8. března 2022

Současná situace a jak přežít nevlídné časy

 Současná situace a jak přežít nevlídné časy

 

Právní názory

Svoboda projevu v současné době

Dne 26. února 2022 bylo na stránkách Nejvyššího státního zastupitelství uveřejněno prohlášení JUDr. Igora Stříže, který zastává funkci nejvyššího státního zástupce.
Obsahem tohoto prohlášení bylo upozornění na omezení svobody projevu, cituji:

„Nejvyšší státní zastupitelství považuje za nezbytné informovat občany, že aktuální situace spojená s útokem Ruské federace na Ukrajinu může mít dopady i do oblasti jejich svobody projevu.  
Svoboda projevu je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný. Ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity.  
Pokud by někdo veřejně (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu (akceptoval je či podporoval) nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku.
Nejvyšší státní zastupitelství apeluje na všechny osoby, aby se v této tíživé době neuchylovaly k veřejným projevům, které by překračovaly stanovená ústavní a zákonná omezení.“

V reakci na toto prohlášení si kladu zásadní otázku, na kolik je nejvyšší státní zástupce kompetentní, aby takto veřejně extenzivně vykládal zákon a zároveň zasahoval do ústavně zaručené svobody projevu?

Svoboda projevu a právo vyhledávat a šířit informace jsou základním politickým právem každého. Toto právo může být omezeno pouze zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

V demokratickém a právním státě, kterým bezesporu Česká republika je, není naprosto legitimní, aby orgány moci výkonné zasahovaly do výkladu ústavních zákonů, resp. aby naprosto nekompetentní orgány nad rámec zákona pouhým prohlášením omezovaly základní lidská práva a svobody. K omezení základních práv a svobod může dojít pouze zákonem.

Takový zákon však zatím nebyl přijat.

Ani v případě nouzového stavu, kdy jsou účinná některá ustanovení krizového zákona, konkrétně se jedná o § 5, nemůže dojít k omezení svobody projevu a práva vyhledávat a šířit informace. Za nouzového stavu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí, vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, právo provozovat podnikatelskou činnost a právo na stávku, a nikoliv právo na svobodu projevu.

Svoboda projevu může být omezena, je-li v konfliktu s ostatními právy. Za jeden z nejvýznamnějších problémů souvisejících s ochranou základních práv je považováno nalezení rovnováhy mezi těmito právy a veřejnými zájmy společnosti. Vstupuje sem princip proporcionality, který takovou kolizi řeší. Je vždy však důležité definovat veřejný zájem, který by měl být zásahem do základních práv a svobod chráněn. Není možné však definovat takový veřejný zájem tendenčně a účelově. Pokud by v demokratickém a právním státě docházelo k tendenčnímu a účelovému výkladu zákona, pak je to v demokratickém právním státě prolomením právní jistoty a legitimního očekávání.

Aplikuji-li uvedené na předmětnou situaci, kdy bylo nejvyšším státním zástupcem upozorněno, pakliže bude někdo realizovat svobodu projevu tím, že bude veřejně (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřovat souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu (akceptovat je či podporovat) nebo v této souvislosti vyjadřovat podporu nebo vychvalovat čelné představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku, pak uvádím následující.

Skutkovou podstatu trestného činu podle § 365 trestního zákoníku může naplnit ten, kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele. A dále ten, kdo v úmyslu projevit souhlas s trestným činem
a)    pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest, nebo
b)    na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.

Skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku naplní ten, kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru.
Genocidiem přitom je „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny.“ Genocidu definuje Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN.  Podle citované úmluvy se genocidou rozumí kterýkoliv z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:
a) usmrcení příslušníků takové skupiny;
b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné

Shora uvedené trestné činy byly do trestního zákoníku zakomponovány z určitých důvodů a jejich místo v trestním zákoníku je naprosto žádoucí. Pokud by se někdo skutečně dopouštěl popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, pak je zde zákonná opora pro omezení svobody projevu.

Aby tedy vůbec mohlo dojít k naplnění skutkových podstat shora uvedených trestných činů, pak by veřejné (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřování souhlasů s útoky Ruské federace na Ukrajinu (akceptování či podporování těchto) nebo v této souvislosti vyjadřování podpory nebo vychvalování čelních představitelů Ruské federace muselo být objektivně uznáno za genocidu.
Jde skutečně v ozbrojeném konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací o genocidu? Je na místě toto označovat genocidou?
Je v demokratickém a právním státě možné zakázat opačný názor než takový, který je z politických důvodů žádoucí?

Odpovědi na tyto otázky ponechám na každém.

Co do demokratického a právního státu nepatří, jsou jakékoliv projevy extremismu a fundamentalismu. Extremismus a fundamentalismus je projevem absolutní netolerance. V případě takových projevů, a to ve všech rovinách, je na místě hrozit trestním stíháním. je třeba však extremismus a fundamentalismus vidět na obou březích, a nikoliv zavírat oči pouze u jednoho projevu a druhý označovat za správný.


Autor:
Mgr Ivana Nová, právník
pracuje v AK Šárky Oharkové 

 

 Zamyšlení nad současným nouzovým stavem

Předně je třeba uvést na pravou míru prohlášení ministra vnitra a jiných ústavních činitelů, že vyhlášení nouzového stavu se nedotkne občanů ČR, resp. se jich dotkne minimálně, kdy takové prohlášení je nepravdivé. Nouzový stav je vyhlašován primárně z důvodu živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. S tímto hypotetickým ohrožením těchto hodnot je spojeno omezení některých základních práv a svobod. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Vláda takové vymezení aktuálně uvádí v odůvodnění usnesení o vyhlášení nouzového stavu. Vyhlášení nouzového stavu se tedy vždy dotkne některých základních práv a svobod, která jsou přiznaná občanům ČR. Vyhlášení nouzového stavu se dotýká vždy občanů ČR, a to zásahem do jejich ústavně zaručených práv a svobod.

Vláda má povinnost taxativně uvést, jaká práva a svobody a v jakém rozsahu se omezují a jaké povinnosti se ukládají. Toto v aktuálním odůvodnění vláda vymezuje tak, že určuje, který základní práva a svobody ZEJMÉNA omezuje, přičemž na konci věty dodává ATD. Toto je absolutně nepřípustné a porušuje to povinnosti dané vládě zákonem č. 110/1998 Sb., konkrétně čl. 6 odst. 1. Vláda musí již při psaní odůvodnění vědět, jakých práv a svobod občanů ČR se nouzový stav dotkne a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají.

Mimořádná opatření, která budou vydávána na základě nouzového stavu musí již mít jasně daný rámec, a nikoliv postupovat při jejich tvorbě pouze podle krizového zákona a rozšiřovat rámec omezení základních práv a svobod a také nad rámec stanovení povinností.

Jediným odůvodněním vyhlášení nouzového stavu je migrace. S migrací je spojená vysoká náročnost oblasti správních agend. Toto je samozřejmě nezpochybnitelné. Nelze však odůvodňovat vyhlášení nouzového stavu tím, že bude větší administrativní náročnost veřejného sektoru. Na to má veřejný sektor opatření mimo ústavní rovinu. Není možné, aby se institutem nouzového stavu nahrazovala jiná činnost výkonné moci.

K migraci…odůvodnění hovoří ve svém posledním odstavci o osobách bez státní příslušnosti. Opět není možné zneužit nouzového stavu na řešení migrační problematiky.

Jak bylo od počátku ozbrojeného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem vidět, zvedla se v ČR vlna takové solidarity, že řešení ubytovacích kapacit, hmotného zabezpečení a jiných otázek souvisejících s příchodem občanů Ukrajiny na naše území, opět není absolutně žádoucí řešit tímto ústavním institutem, jakým nouzový stav je.

V České republice nenastala zatím žádná krizová situace v důsledku příchodu ukrajinských občanů.Autor:
Mgr. Ivana Nová, právník
pracuje v AK Šárky Oharkové

neděle 9. ledna 2022

O shromáždění na Václavském náměstí v Praze dne 9.1.2022

 

 


O shromáždění na Václavském náměstí v Praze dne 9.1.2022

Opět se pod patronací Svatého Václava konalo významné shromáždění svobodomyslných lidí, kterým není lhostejný ani osud jejich bližních ani naší země, dne 9.1.2022 od 14:00 do 16:00 na Václavském náměstí v Praze a bylo mi velkou ctí, že jsem byl jeho součástí. Účast odhaduji opět kolem 10 000 až 20 000 lidí.

Původně jsem vůbec neměl v úmyslu psát nějaké postřehy, neboť jsem nepředpokládal, že by se konalo nějaké překvapení či něco zásadního. Ovšem opak je pravdou! Vystoupali jsme na další stupeň směrem ke svobodě. Tu nedělní akce v Praze je třeba chápat v kontextu. Pražská akce byla poslední akcí v tomto týdnu, které předcházela řada shromáždění ve městech po celé ČR. Sobotní akce v Karlových Varech a v Bruntále byly dle místních účastníků vůbec největší shromáždění lidí v těchto dvou městech, od roku 1989!


K jakému posunu tedy na této akci došlo?

Poprvé vystoupili na podiu členové Policie ČR a Armády ČR. V obou případech poměrně vysoké šarže. Všechny zásadní skupiny důležité pro chod státu jsou tedy zastoupeny! Všichni nám sdělili, že neustoupí ani o krok, a že nejsou v žádném případě ve svých postojích mezi svými kolegy osamoceni. Dalším signálem bylo, že Policie ČR, která na akci dohlížela, poprvé nepřerušila vystoupení obvyklým hlášením o povinnosti nosit respirátor a dodržovat rozestupy.


Velmi důležitá informace, která dnes zazněla, byla o smyslu těchto shromáždění i v menších městech. Protože se jedná o věc, na kterou taktéž upozorňuji a považuji za jednu z nejdůležitějších v této době, tak z toho mám o to větší radost. Jakub Olbert totiž prohlásil, že tato shromáždění jsou důležitá, aby se poznali lidé z okolí, kteří o sobě neví a vytvořili tak místní skupiny, kde si mohou lidé pomáhat a dále spolupracovat. Původní myšlenka Míry Zelenky z roku 2017 o tzv. „buňkách pozitivní deviace“ se začíná velmi rychle realizovat. To je i do budoucna totiž to nejdůležitější, abychom věděli na koho se obrátit, s kým spolupracovat, společně tvořit novou svobodnou společnost.


Bylo oznámeno zakládání paralelních odborů ve firmách napříč celou Českou Republikou. Je to z mého pohledu další krok ke kompletní paralelní společnosti, kterou jsme již společně začali tvořit, a která zde přetrvá až se stávající zločinný systém zhroutí.

Několikrát bylo zmíněno, že vše vygraduje celostátní generální stávkou. Takováto stávka je něco, na co slyší každá totalita a je nutné ji dlouhodobě připravovat. Z toho důvodu musí vzniknout paralelní odbory. Tato stávka bude pravděpodobně synchronizována napříč Evropou. Také je ale možné, že se nejprve v jednom státě vyzkouší a předají se zkušenosti kolegům v zahraničí. Bylo by zajímavé, kdyby byla tato prvotní generální stávka v ČR a ani by mě to nepřekvapilo.


Nyní je před námi zatím nejdůležitější shromáždění 11.1.2022 ve 14:00 na Malostranském náměstí v Praze. Tento den bude schvalován vládou ČR totalitní zákon o likvidačních pokutách, které jsou například 50 000,- za nenasazený respirátor či 3 000 000,- pro majitele restaurace za to, že tam pustí  nenaočkovaného.


Následující dlouhý průvod k Pražskému hradu opět dotvářel velmi silnou pospolitou atmosféru.


Všichni lidé, kteří vystupují veřejně proti totalitnímu režimu, ať už z armády, policie či učitelů nebo zdravotníků jsou Hrdinové!

Gustav Le Bon tvrdil, že „jedinec ponořený na určitou dobu do davu se brzy ocitne – buď v důsledku magnetického vlivu vydávaného davem, nebo z nějaké jiné příčiny, o které nevíme – ve zvláštním stavu, který se hodně podobá státu." Pocit, s nímž odcházíte z pokojné demonstrace nabití pozitivními emocemi, bohatší o nová přátelství se nedá srovnat s facebookovým síťováním, kdy (ať chceme nebo ne, jsme stále osamoceni). 

Důvodem, proč jít na takové hromadné setkání v dnešní těžké době, není jen veřejně vyjadřovat nesouhlas se zaváděnými restrikcemi. Jde i o to zjistit, že v tom nejsme sami. Pozitivní energie, kterou všichni potřebujeme pak v nás dlouho zůstává.


Buďme vědomými tvůrci! Spojujme se, pomáhejme si a společně tvořme. V jednotě je síla. Vše společně zvládneme!S láskou a odvahou

Honza

www.homosignum.cz  

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání

 

pondělí 3. ledna 2022

2022 Rok Zlatorohého býka

Rok Zlatorohého býka

 Rok 2022 je dle slovanského zvířetníku rokem Zlatorohého býka. Zlatorohý býk má rád lidi, kteří jsou zvyklí dosahovat svých cílů i přes značné překážky a jen tak se nevzdají. Symbolika býka znamená v obecné rovině tvrdou práci ruku v ruce s řádnou odměnou. Poctivá práce, která se vyplácí. Když býk zoře úrodné pole, tak přijde úrodná sklizeň. Když zoře neúrodné pole, tak přijde chudá, nebo žádná sklizeň. Proto je důležité zaměřit se na věci, které mají v našich životech opravdu smysl a perspektivu. Dle různých výkladů se začátek nového roku starých slovanů liší, a také existují dva zvířetníkové systémy. Nemusíme se tedy ničeho dogmaticky držet. Žádná časová kvalita ostatně nepřichází zde dne na den, ale má určité přesahy jak dopředu, tak i dozadu. Začátek slovanského roku Zlatorohého býka můžeme slavit prvního ledna, nebo o jarní rovnodennosti.


Co přinese Zlatorohý býk v roce 2022 jednotlivým znamením? Pod jednotlivými znameními uvádím rok jejich narození.


Los
(1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008)

Zlatorohý býk Vám přinese štěstí. V partnerském vztahu naleznete harmonii. Pokud jste nezadaní, tak můžete nalézt novou lásku. Důležité je navštěvovat společenské akce a převzít iniciativu.

Sršeň
(1929, 1945, 1961, 1977, 1993)

Rok 2022 bude pro vás celkem úspěšný, ale pod jednou podmínkou - pokud budete trávit hodně času v práci a budete se věnovat rodině. Měli byste zapomenout na sobectví a naladit se na pozitivní emoce.


Vlk
(1930, 1946, 1962, 1978, 1994)

Ten, kdo se narodil ve znamení Vlka by měl v tomto roce dělat zejména ty věci, které mu přinášejí radost. Budete mít možnost změnit v životě hodně věcí včetně zaměstnání, bydliště a partnerských vztahů. Pokud se budete hodně snažit, tak se vám podaří vybudovat dobré vztahy s rodinou, nebo je ještě prohloubit, pokud dobré již jsou.


Veverka
(1931, 1947, 1963, 1979, 1995)

Zlatorohý býk pomůže Veverkám konečně najít cestu v životě a pochopit, co opravdu chtějí. Pamatujte na to, že jakákoliv vaše akce vyvolá řadu další reakcí. Takže než něco uděláte, přemýšlejte o tom velmi dobře. A hlavně nespěchejte, abyste neudělali chybu.


Štika
(1932, 1948, 1964, 1980, 1996)

Lidé narození v tomto znamení musí být s financemi v tomto roce velmi opatrní. Pokud ale budete v práci stále častěji přebírat iniciativu, riziko výstupu po kariérním žebříčku se vám zvýší.


Žába
(1933, 1949, 1965, 1981, 1997)

Stejně jako pro Sršně, tak i pro Žábi bude rok úspěšný. Budete mít štěstí v práci i v osobním životě. Ale pamatujte a dobře rozmýšlejte, co říkáte a na co myslíte, protože slova i myšlenky se vám mohou zhmotnit. A nezapomeňte trávit více času se svou rodinou.


Kanec
(1934, 1950, 1966, 1982, 1998)

Zlatorohý býk vám posílá náročný rok. Obzvlášť nepříjemné to může být v osobním životě. Zejména hrozí hádky s vašimi partnery. Buďte proto trpělivý. Druhá polovina roku pro vás bude úspěšnější. Hlavně podzim a zima.


Sněžná sova
(1935, 1951, 1967, 1983, 1999)

Pro Sněžné sovy bude rok 2022 ve znamení cestování a to jak v pracovním životě, tak v osobním. Ale tyto změny míst vám budou jen ku prospěchu a mnohé si během nich uvědomíte a vyřešíte. Pokud budete v práci aktivnější, tak můžete dosáhnout i kariérních úspěchů.


Užovka
(1936, 1952, 1968, 1984, 2000)

Vše si dobře tento rok naplánujte. Nebude pro vás vhodná doba na riskování, protože by se vám ve většině případů nemuselo vyplatit. Raději se držte v zajetých kolejích. Jaro a léto pro vás budou úspěšné.


Liška
(1937, 1953, 1969, 1985, 2001)

Lišky, které se budou snažit vydělat peníze nepoctivými metodami, okamžitě o všechno přijdou. Proto v tomto roce jednejte pouze čestně. Býk chce vidět svědomitost a teprve potom vám pomůže ve všem. Je pro vás dobré více trávit volný čas s rodinou.


Ježek
(1938, 1954, 1970, 1986, 2002)

V tomto roce se vám žádné riskování nevyplatí. Nesnažte se řešit malichernosti, nebo to nedopadne dobře. Soustřeďte se na budoucnost. Po celý rok budete v harmonii a vzájemném porozumění se svým partnerem.


Orel
(1939, 1955, 1971, 1987, 2003)

Orlovi slibuje Zlatorohý býk změny ve všech oblastech života. Důležité je ale splnit některé podmínky: být upřímný k ostatním, pomáhat svým blízkým, nezlobit se na osud a žít podle svého nejlepšího svědomí. A kdo je stále svobodný, tak může v roce 2022 potkat svého partnera a dokonce s ním založit rodinu.


Pavouk
(1940, 1956, 1972, 1988, 2004)

Rok 2022 bude pro Pavouky celkem náročný. Vedle vás budou často negativní lidé, kteří se vám budou snažit zasahovat do života. Proto si dělejte důsledné energetické ochrany a očistné rituály. Jsou pro vás vhodné kurzy jógy a meditace. Pokud převezmete v práci iniciativu, tak dosáhnete dílčích úspěchů.


Kohout
(1941, 1957, 1973, 1989, 2005)

Tento rok bude pro Kohouty úspěšný jen pokud budou aktivní. Odhodlání, iniciativa a sebevědomí - to jsou vlastnosti, které bude důležité prokázat. Někteří mohou být v centru dění a společenských událostí.


Zlatorohý býk
(1942, 1958, 1974, 1990, 2006)

Všem, kdo jsou narozeni ve znamení Zlatorohého býka bude přát štěstena téměř po celý rok. Těm z vás, kteří budou poctivě pracovat se dostane odměny a splní se vám vaše přání.


Ohnivý kůň

(1943, 1959, 1975, 1991, 2007)

Ti, kteří se narodili v roce Ohnivého koně, budou mít štěstí po celý rok. Budete schopni konečně pochopit, po čem v životě skutečně nejvíce toužíte, a jak dosáhnout svých cílů. Největší změny očekávejte v osobním životě.

 

zdroje: 

https://rsute.ru/1019994-slavyanskij-goroskop-na-2022-god-chego-zhdat-ot-perioda-zlatorogogo-tura.html

https://2022-god.com/2022-god-kakogo-zhivotnogo-po-slavyanskomu-kalendarju/

https://craftstationshop.ru/sk/the-state/slavyanskii-novyi-god-slavyanskii-goroskop-po-godam-rozhdeniya.html

Honza

www.homosignum.cz 

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s aktivním odkazem této stránky včetně této poznámky.

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání