pátek 22. září 2017

Somavedic Medic Uran - měření a zkušenostiSomavedic – Medic Uran

datum uvedení do provozu: 3.8.2017

okruh aktivního působení: 90 metrů (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 925 000 BEDle Jana Kefera je Uran principem revoluce, převratu a změny k novému….


Opravdu nic nevystihuje nový přístroj Somavedic Medic Uran lépe. A to můžeme ještě v citaci pokračovat: Uran jako signifikátor činů a událostí symbolizuje vše, co souvisí s reformami, vynálezy, metafysikou, jasnozřením, vzduchoplavectvím, elektřinou, technikou, etc… Inu pokud bychom si pod vzduchoplavectvím představili například takové astrální cestování (vytělesnění), pak by tato planetární charakteristika od jednoho z největších českých hermetiků dvacátého století, odpovídala i našemu novému Somavedicu. Jedná se, mimo jiné, o nejsilnější sériově vyráběný model Somavedic. Zde je jeho analýza.


vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 32% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 94%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 37%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100% (včetně 5G)
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 95%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 95%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 35%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 62%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 83%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 80%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 50%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 64%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má Somavedic příznivý vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má Somavedic příznivý vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano

Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Uran tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie: ano

V poli Uranu je téměř nemožné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je v něm „instalován“ parazit, či umělá astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Uran snižuje její působení.
U Somavedicu Medic byly potvrzeny případy, kdy osoba, která dělala černou magii vědomě a osoba, která tak činila nevědomě (vysávání energie) se dožadovala jeho vypnutí. To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. Uran působí ještě silněji a má ještě větší dosah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty: ano

Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil). Například na úplné vyčištění nechvalně známého statku Pohádka, by byly zapotřebí dva Urany, které by celý prostor budov a jejich bezprostředního okolí vyčistily zhruba za jeden týden.
U Somavedicu Harmonie bylo dvěma vysoce senzibilními lidmi a jedním zemřelým potvrzeno, že pole Somavedicu je pro negativní bytost velmi nepříjemné a naopak na positivní bytost působí jeho energie příjemně. Pro negativní bytost (duši zemřelého) byla bezpečná vzdálenost ca 2,5 m od Harmonie. Dá se předpokládat, že pro tutéž bytost by to bylo u Uranu přibližně 10 metrů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přístroj Somavedic zkrátka neustále, ve dne i v noci čistí celý prostor ve svém působišti, a to od všech negativních a pro člověka neblahodárných energií , a naplňuje ho energiemi pozitivními a blahodárnými, a to jak pro lidské tělo, tak pro lidskou psychiku. To se však netýká pouze lidí, ale také předmětů, rostlin, minerálů a zvířat. U rostlin se to týká pouze těch, které nevyhledávají gpz. Rostliny, které vyhledávají těžké geopatogenní energie zpravidla uhynou, protože se v dostatečném čase nedokážou na nové energie, tj. energie Somavedicu, adaptovat. Na rozdíl od zvířat, jako jsou například kočky, které si zvyknou poměrně brzy – většinou to jsou nanejvýše dva až tři dny.

Na základě spolupráce s několika majiteli přístrojů Somavedic jsem udělal analýzu koček, které žijí v domácnosti se Somavedicem. Všechny kočky jsou ve svém domácím prostředí zcela spokojené. Jediný rozdíl je v tom, že po té co byl v domácnosti zapojen Somavedic, si některé z nich hledají poněkud déle místo na spaní. Analýzu jsem vzhledem k jejímu rozsahu zveřejnil samostatně. V jednom případě jsem také proměřil kočičí jídlo před a po působení Somavedicu Atlantik.Model Uran působí silněji než model Medic také na kovy. Proto jsem učinil následující experiment s kovovými lahvemi.

láhev č.1
hliníková láhev na vodu s uzávěrem z Lidlu
doba působení Somavedicu: 1 hodina
energie před působením: 6 500 BE
energie po působení: 46 000 BE

láhev č.2
nerezová dvouplášťová termoláhev z Kauflandu
doba působení Somavedicu: 1 hodina
energie před působením: 19 000 BE (láhev vlastním již 2 roky a byla během té doby častokrát harmonizována, pokud by byla nově zakoupená, byla by její energie na podobné úrovni, jako je tomu u láhve z Lidlu)
energie po působení: 52 000 BE

Následuje analýza působení Uranu na vodu.Působení na vodu

Zdroj vody: voda z kohoutku o energetické hodnotě 6 500 BE

objem: 2 dcl

nádoba: sklenička z obyčejného skla

doba účinku vlivu přístroje: 3 min


vzdálenost skleničky od přístroje: 3 cm

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 76 000 BEobjem: 2 dcl

nádoba: sklenička z obyčejného skla

doba účinku vlivu přístroje: 10 min


vzdálenost skleničky od přístroje: 10 cm

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 93 500 BE


vzdálenost skleničky od přístroje: 30 cm

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 80 000 BE


vzdálenost skleničky od přístroje: 1 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 65 000 BE


vzdálenost skleničky od přístroje: 2 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 49 000 BE


vzdálenost skleničky od přístroje: 4 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 38 000 BE


vzdálenost skleničky od přístroje: 8 m

výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 28 000 BE


Poznámka: zda se jedná o dvě deci nebo dvacet litrů nehraje rolipopisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Další zjištění


Somavedic Medic Uran je přístroj, jehož spektrum působení je nesmírně široké a předpokládám, že v budoucnu zjistíme jeho další účinky a působení. Tento přelomový přístroj také dokáže čistit osobní morfogenetické pole člověka a dokáže opravovat DNA. To, že jeho působení poznáte na vyhlazení vrásek, je, jako ostatně u všech Somavediců, samozřejmé. I zde však platí, že tyto účinky lze pozorovat až v období přibližně po jednom roce, resp. toto je velmi individuální a odvíjí se také od životní stylu osob, které v jeho sféře působení žijí. Nicméně tyto účinky, tento „efekt vyhlazení vrásek“ pozná opravdu každý. Krusta přístroje je vyrobena z uranového skla. Uranové sklo znali již staří Římané, kteří byli také dobře obeznámeni se spirituálními vlastnostmi uranu. Na našem území se začalo průmyslově vyrábět v Jáchymově v polovině 19. století. Díky příměsi uranu do skleněné krusty má tento model vyšší účinnost na podílu zvyšování vibrací jemnohmotného těla člověka, než ostatní modely a také celkově působí intensivněji na zvyšování tendencí spirituálního růstu. Jak ale musím zdůraznit, vaši práci za vás neodvede. Tento princip bych okomentoval slovy klasika: „Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“

Doslov

Od 2.10.2016, tedy od zveřejnění analýzy modelu Somavedic Harmonie, jsem dostal již více než 150 emailů s dotazy týkajících se nejen Somavedicu, ale také všech ostatních možných i nemožných přístrojů na eliminaci gpz, elektrosmogu, harmonizace prostoru a spousty dalších věcí, kterými jsem se zabýval. Ani jednou jsem se nesetkal s něčím, co by se mohlo byť jen srovnávat např. s modelem Medic. Ve všech případech byl účinnější i přístroj Harmonie, který často vycházel mnohem levněji a byl výrazně silnější než jiné přístroje – pokud se to tak tedy dalo nazvat. Často jsem se setkal i s tím, že mi dotyčný poslal ke srovnání například plastový kužel, kus zvlněného plechu – ze specifického kovu, či kovovou pyramidu. Na tomto místě bych také rád zmínil, že pokud by měl výrobce Somavedicu aplikovat stejnou cenovou politiku, jako někteří výrobci "zázračných prostředků proti záření všeho druhu“, tak by například přístroj Harmonie nestál 7, nýbrž 70 tisíc. Výrobní cena přístroje zde opravdu není nízká. Skleněná broušená krusta se vyrábí v malé české sklárně, uvnitř přístrojů jsou minerály, polodrahokamy*, drahé kovy**, speciální zesilovač, diody a další zakázkově vyráběné součástky, přičemž musí být navíc každá zvlášť kontrolována. Pokud se podíváme na funkce Uranu a celý jeho výrobní proces, pak lze cenu 17 000,- CZK označit minimálně jako velmi příznivou.

Jan
www.homosignum.cz

*u některých modelů i drahokamy
**u některých modelů 24k zlato


BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)

pondělí 18. září 2017

Zvyšování duchovní úrovně


Jak si zvyšovat duchovní úroveň

Jedním z atributů práce na sobě je duchovní růst. Následující prostředky pro zvyšování duchovní úrovně lze tedy chápat i jako nástroje vědomé práce na sobě.


Meditacemi

- vlastními či řízenými meditacemi na harmonizaci – otevírání čaker, meditacemi na zvýšení frekvence vibrací, zbavení se závislosti na egu, na příjem energií ze středu galaxie, na uvedení se do hlubokého klidu a stavu, ve kterém zastavíme tok myšlenek

Prociťováním informací z duchovní literatury

- informace nestačí číst, je třeba je prociťovat!

Pozitivním vztahem k sobě samému

- pokud nemilujeme sebe, nemůžeme doopravdy milovat ani druhé bytosti

Pozitivním vztahem k vysokým bytostem

- stvořitel (ať si hopředstavujete jakkoli), bytost Slunce, Gaia (bytost Země), andělé, archandělé, Ježíš, etc.

Pozitivním vztahem vůči druhým lidem, všemu živému i zdánlivě neživému

- zdánlivě neživým mám na mysli zejména říši kamenů a minerálů
- sem patří také astrální bytosti jako jsou gnómové, skřítkové, víly a další živlové bytosti

Pozitivním vztahem k vědomí

- v tomto kontextu je myšleno pojmem vědomí vše stvořené i nestvořené

Nikomu neubližovat

- to myslím nepotřebuje bližší komentář, snad jen dodám, že neubližovat jak vědomě, tak nevědomě (to je pochopitelně často obtížnější)

Zbavit se závislosti na egu (nikoli zbavit se ega!)

- o celém tomto tématu více zde

Spojením s vlastní duší

- propojením se s vlastní duší často získáváme možnost přímého přístupu do informačního pole (akáši), informace = poznání

- duše prochází jednotlivými inkarnacemi obohacená o zkušenosti z „předchozích“ a „budoucích“ inkarnací zatímco ego je tvořeno atributy specifickými pro jednu konkrétní inkarnaci (život)

Jan

úterý 12. září 2017

Kočky a SomavedicNa kočky jsem se v souvislosti se Somavedicem rozhodl podívat blíže z jednoho prostého důvodu. Kočky jsou zvířata, která geopatogenní zóny a některé další „těžké“ energie vyhledávají. Jak se tedy dokáží se Somavedicem spřátelit a jak na ně přímo působí? Vzhledem k enormní časové náročnosti v oblasti výzkumu kočičího jemnohmotného těla, jsem se zde proto omezil na dvě základní čakry, které u koček bezpečně vnímám a je pro mne nejjednodušší se na ně nacítit. Jsou to srdeční čakra a čakra třetího oka. Dále jsem se zaměřil na auru a životní energii.

Mimo kočky v analýze jsem si také skenoval náhodně kočky, které jsem potkal na ulici a ve všech případech jsem zaznamenal u biopolí čaker hodnoty nad 85%. Je velmi pravděpodobné, že psi a další zvířata, která nemají gpz energie rády a jsou obecně na negativní energie citlivější, jsou na tom v zátěžových prostředích o poznání hůře.A tady už jsou data:

Kocour Michel
věk 11 let
v domácnosti s: Somavedic Harmonie
životní energie: 24 000 vit (průměr na kočku ca 19 000 vit)
srdeční čakra: ca 75 % otevřená, 100% biopole
čakra třetího oka: 96% otevřená, 100% biopole
aura: 100%

Kočka Mášenka
věk 5 let
v domácnosti s: Somavedic Medic
životní energie: 23 500 vit (průměr na kočku ca 19 000 vit)
srdeční čakra: ca 75% otevřená, 100% biopole
čakra třetího oka: 95% otevřená, 100% biopole
aura: 100%

Kočka Liška
věk 4,5 roku
v domácnosti s: Somavedic Medic
životní energie: 29 000 vit (průměr na kočku ca 19 000 vit)
srdeční čakra: ca 85% otevřená, 100% biopole
čakra třetího oka: 96% otevřená, 100% biopole
aura: 100%

Kočka Ájinka
věk 4 roky
v domácnosti s: Somavedic Medic
životní energie: 23 000 vit (průměr na kočku ca 19 000 vit)
srdeční čakra: 84% otevřená, 100% biopole
čakra třetího oka: 92%, 100% biopole
aura: 100%

Kocour Dodo
věk 10 let
v domácnosti s: Somavedic Harmonie, Somavedic Atlantik
životní energie: 28 000 vit (průměr na kočku ca 19 000 vit)
srdeční čakra: 80% otevřená, 100% biopole
čakra třetího oka: 94% otevřená, 100% biopole
aura: 100%

Pro srovnání se podíváme na kočičku, která žije v energeticky náročném prostředí těžkých psychosomatických energií.

Kočka (anonymní)
věk: 2 roky
v domácnosti s: jedním, někdy dvěma lidmi, kteří mají zablokovanou srdeční a temenní čakru a vulgárně materialistický přístup k životu, několikrát do týdne je navštívena člověkem, který ji má rád a vědomě ji dává energii
životní energie: 27 000 vit (průměr na kočku ca 19 000 vit)
srdeční čakra: 80% otevřená, 87% biopole
čakra třetího oka: 91%, 94% biopole
aura: 90%


Na základě spolupráce s klientem, který je ubytován u kocoura Doda a stará se o něj jsem proměřil také jídlo, které je energeticky upravováno modelem Atlantik.

Kočičí jídlo (nejedná se o to zrovna nejlevnější) má před úpravou děsivých 4 500 BE. Po působení Atlantiku – těsně před konzumací má 29 000 BE. Doba po kterou je jídlo vystaveno působení Somavedicu Atlantik: ca 5 minutAdaptace koček na nové energetické prostředí trvala v případech se kterými jsem se dosud setkal vždy zhurba jeden den. Jakmile je kočka v bytě přítomna při zapojení přístroje, tak to pozná většinou okamžitě. Chvíli chodí po bytě a hledá co se změnilo. Kočky, které žijí v rodinných domech a jsou většinu času venku, to až tak neřeší. Některé kočky si pak hledají místo na spaní o něco déle než dříve, to je však také individuální. V některých případech také došlo k tomu, že kočky začali vyžadovat kvalitnější stravu – např. již nechtěli jíst granule. U koček s poněkud extrovertnější osobností došlo v řádu několika měsíců ke znatelnému zklidnění. Somavedic tedy působí příznivě na harmonizaci mozkových frekvencí nejen lidí, ale i koček a velmi pravděpodobně i dalších zvířat.

Jan

vit - zkratka pro viten (jednotka životní energie)
*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)