středa 13. listopadu 2019

Somavedic Medic Amber - měření a zkušenostiSomavedic – Medic Amber

datum uvedení do provozu: 16.8.2019

okruh aktivního působení: 130 metru (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 1 920 500 BE*

Nejsilnější a nejuniverzálnější sériově vyráběný Somavedic, který spatřil světlo světa v letošním roce 2019 dostal jméno „Amber“, což v překladu znamená „Jantar“. Jantar je ochranný léčivý kámen, který pohlcuje negativní energii. Tento model má fakticky funkce Uranu, ale je mnohem silnější. Zvláštností tohoto modelu je také nejen jeho barva (design má dva barevné odstíny: medovou a šampaň), ale také to, že není průhledný. Jeho krusta, která je vyrobená z jantarového skla je totiž zevnitř vystříkaná stříbrem. Somavedic zesiluje účinky téměř všech detoxikačních kůr. V případě Amberu je například detoxikační kůra koloidním stříbrem několikanásobně účinější, pokud se během ní zdržujeme v jeho poli. Jedním z důvodů proč byl tento přístroj vyvinut a zařazen do sériové výroby je nástup 5G sítí, které pro nás přestavují jednu z největších hrozeb, neboť 5G vysílá na tak vysokých frekvencích, se kterými si naše energetická pole (aura, biopole čaker) nedokáží poradit. To platí nejen pro lidi, ale pro vše živé. Frekvence na kterých 5G vysílá jsou v určitých pásmech totožné, jako frekvence neletálních zbraní a zbraňových systémů (které jsou také instalovány na vojenských družicích). Vzhledem k tomu, že o 5G a hrozbě jakou představuje, je na internetu dostatek informací nebudu se zde dále popisem této šílené smrtící technologie zabývat. Amber je schopen ochránit ze 100% velký rodinný dům, menší hotel, pension, atd. Vzhledem k tomu, že 5G a její účinky na živé organismy jsou do velké míry závislé na počtu zařízení s 5G čipy v prostoru, tak až plné zavedení (pokud k němu dojde) ukáže v jak velkém rozsahu to, nejen Amber, zvládne. K listopadu 2019 je síť zavedena nejkomplexněji v Rakousku, kde ji má na vesnicích v provozu T-Mobile – toť zatím vše. V každém případě platí, že Amber – velký dům, pension, Uran – malý dům, velký byt.

Amber je vůbec první model u kterého se u mne dostavili adaptační potíže. Ty trvali tři dny a projevovali se únavou a ospalostí. První den jsem musel jít spát v půl osmé, druhý den v osm a třetí jsem šel spát v devět. Přičemž běžně chodím spát po desáté.  Čtvrtý den jsem se cítil opět skvěle :) 

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 45% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 99%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 65% (platí pokud s nimi pracujeme)

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

GPZ a elektrosmog

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100%
do jaké míry zmírńuje škodlivé působení 5G: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 100%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 99%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 45% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 78%

Během meditace, kdy jsem měl Amber 10 cm od hlavy jsem vnímal jeho energii subjektivně asi dvakrát silněji, než když mám u hlavy Uran. Mám tím na mysli vyloženě fyzické vjemy, které vnímám na kůži a zejména na pleti.do jaké míry zlepšuje koncentraci: 90%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 90%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 80%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 72%

do jaké míry eliminuje negativní vliv volných radikálů: 100%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano

Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Amber tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka. Přístroj nám také, stejně jako model Uran, pomáhá se snadnější adaptací na stále silněji dopadající energie na naši planetu z vesmíru (z centra naší galaxie a Andromedy).

vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie: ano

V poli Amberu je téměř nemožné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je do něj „instalována“  astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Amber snižuje její působení.
 U Somavedicu Medic i Medic Uran byly potvrzeny případy, kdy osoba, která dělala černou magii vědomě a osoba, která tak činila nevědomě (vysávání energie) se dožadovala jeho vypnutí. To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé  tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. Amber působí ještě silněji a má ještě větší dosah. 
popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty: ano

Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil). 
U modelu Uran je potvrzeno, že žádná negativní entita včetně poltergeistů nevydrží v jeho poli ani v řádu minut, pokud se k němu vůbec dokáže přiblížit. Toto pole vytvoří Amber za přibližně 5 týdnů. Průměr tohoto pole je asi 15 metrů v průměru. Skrze toto pole by mělo být pro jakoukoliv negativní entitu fakticky nemožné se dostat.

Dokáže Somavedic urychlit karmické procesy: ano

Přístroj nějakým způsobem zrychluje plynutí těžké karmy. Pokud máte například s nějakým člověkem disharmonický vztah – v žádném případě se nemusí jednat o vztah partnerský, tak Amber urychlí jeho průběh. Když to zjednoduším, tak bez Amberu by trvala nějaká negativní vztahová situace jeden rok a s  Amberem dva měsíce.

Amber a Voda

Stejně jako modely Uran a Atlantik má i Amber funkci harmonizace vody. Vzhledem ke svému výkonu je ze všech nejrychlejší. Vodu dokáže zharmonizovat přibližně čtyřikrát rychleji než Uran. Podrobné testy jako v případě Atlantiku a Uranu jsem tedy v tomto případě nepovažoval za nutné.

Plísně

Všechny přístroje třídy Medic také působí proti plísním, což se týká i plísní v domě. I v tomto případě to Amber zvládne přibližně čtyřikrát rychleji než Uran.

Paraziti

Amber, stejně jako Uran a Medic dokáže hubit parazity i na fyzické úrovni. Zde je třeba počítat s tím, že je vše je individuální a doba za kterou přístroj parazity vyhubí se může i značně lišit. Pokud máte domácí zvířata, tak prosím pamatujte na to, že přístroj je čistí pouze doma a nemůže zabránit tomu, že když půjde zvíře ven, tak opět nějakého parazita chytne.

Elektromobily

Vzhledem ke své rychlosti a síle zvládne Amber ze 100% eliminovat i elektrosmog z jakéhokoliv elektroauta.


Pole Amberu

Pole každého z přístrojů Somavedic má v závislosti na situaci v prostoru nejvyšší účinnost přímo u přístroje a nejnižší na jeho konci. Pevnost a stabilita pole modelu Amber je přibližně čtyřikrát silnější než u Uranu. To znamená, že i několik desítek metrů od přístroje je například stále 100% eliminace psychosomatických zón.


Další zjištění

Somavedic Medic Amber čistí ve svém poli působení osobní morfogenetická pole všeho živého. Pokud měl dotyčný například přisedlíka (přisedlou duši) nebo astrální parazitickou kvazibytost, která na něj negativně působila, tak přístroj dokáže výrazně urychlit čištění.

Přístroj působí jako urychlovač na více úrovních. Zrychluje nástup určitých situací, které si máme karmicky prožít a urychluje jejich průběh. Působí na ně pozitivně, zlehčuje je a dělá je snažšími.

Závěrem bych ještě upozornil, že „okruh aktivního působení“ a „vyzařující energie“ nemají přímou úměrnost s pevností a stabilitou pole. Přístroj má přibližně čtyřnásobnou rychlost, pevnost a stabilitu pole než model Uran. 

Tip: Pokud si přístroj pořídíte do bytu, tak bych o tom sousedům asi neříkal… :)

Jako vždy musím na závěr zdůraznit, že vaši práci za vás neodvede žádný přístroj aneb „Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“

Přístroj můžete zakoupit zde.


Jan
www.homosignum.cz


*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)
úterý 5. listopadu 2019

Džala néti - poznatky z praxe
Džala néti - poznatky z praxe

Jednou z jógických technik, které praktikuji a stala se každodenní součástí mého života je Džala néti.

Jedná se o prastarou indickou tradici pocházející z ájurvédy, která slouží mimo jiné ke kvalitní praxi pránájámy a cvičení ásan. Spojuje se zde léčivá síla soli a vody.

Pročištěním nosu a dutin vzniká prostor pro proudění prány energetickými kanálky (nádis). Prána proniká do těla zejména dechem. Pokud jsou nosní dírky v nerovnováze, tak jsou také narušeny energetické toky mezi mozkovými hemisférami.

Na fyzické úrovni tato technika, pokud ji praktikujeme denně, eliminuje všechny nemoci od ramen nahoru. Takže na věci jako je rýma nebo alergie zapomeňte .). Na energetické úrovni podporuje aktivitu čaker od páté po sedmou a to samozřejmě včetně vedlejší čaker, tedy nosních, očních, ušních. Samozřejmě také udržuje jejich biopole v čistotě.

"Je-li dech nerovnoměrný, myšlení ochabuje. Je-li dech pevný, pak je pevné i myšlení. Aby se dosáhlo pevnosti, musí jogín svůj dech řídit. Dokud dech sídlí v těle, je zde život. Zmizí-li dech, zmizí i život. Proto řiď svůj dech." Hathajóga prádípika (úryvek z knihy Jógové nétí).

Již po dvou týdnech jsem fyzicky cítil, jak se mi dutiny pročistily a hlava je jakoby lehčí. Subjektivně mám pocit, že kromě lepšího dechu i lépe vidím, res. jsem schopen rychleji zaostřovat. Žádné oční potíže jsem ale neměl, brýle nenosím.

Originální jógické nádobky na néti jsou měděné, také jsou k mání jejich plastové napodobeniny. Ze všeho nejlepší, a také nejlevnější je však nádobka „Rhino Horn“, která je opravdu praktická, příjemná a poměrně laciná. Navíc ji seženete v každé lékárně. Je to také jediná věc, pro kterou jsem šel do lékárny...


Návod

Do nádobky (rhino horn) nasypeme přibližně půl čajové lžičky soli a zalijeme teplou vodou (kolem 39°C). Během zalévání vodou dělám s nádobkou krouživé pohyby aby se sůl dobře rozpustila. Následně se nahneme nad umyvadlo a zastrčíme zobáček nádobky do pravé nosní dírky, čímž se uzavře. Nakloníme hlavu mírně dopředu a k levé straně, aby voda mohla vtékat do levé nosní dírky. Dýcháme přitom otevřenými ústy. Když proteče nosem přibližně polovina obsahu nádobky, tak nosní dírky prostřídáme.

Je důležité, mít ústa otevřená, neboť jinak hrozí nebezpečí, že se voda dostane do uší. Po ukončení průplachu nechte chvíli vodu z nosu vykapat a vyfrkněte ji. To se ne vždy podaří zcela, alespoň mě ne. V prvních týdnech je určitě dobré mít sebou vždy kapesník .)

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Sútra néti

Existuje ještě Sútra néti. Jedná se o pročišťování nosních dírek proužkem bavlny, který je napuštěný roztaveným včelým voskem. Jednak mi to přijde spíš jako mučící technika a druhak nepročistí všechny dutiny. Ale každému vyhovuje něco jiného :)

Pokud máte chronické záněty, nebo nějaké vážnější potíže, tak léčivé účinky zvýšíte kvalitou použité vody. Zde mohu doporučit vodu upravenou Somavedicem nebo vodu z léčivých pramenů. Na tyto potíže je z pramenů, které znám vhodná voda od Svaté Trojice u Trhových Svinů a ze Svatého Kamene u Dolního Dvořiště.

Jan
www.homosignum.cz