neděle 10. června 2018

Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část V.Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část V.


Co nám chystají banksteři aneb Ten, který nenáviděl Čechy

V roce 2019 má spatřit světlo světa pamětní stokorunová bankovka s portrétem Aloise Rašína, prvního ministra samostatného Československa. Líc bankovky zobrazuje kromě portrétu zamračeného Rašína budovu ČNB, prvorepublikový znak s dvouocasým lvem a lipové listy. Rašínův jedovatý arogantní pohled směřuje někam zcela do dáli, to aby se nemusel dívat na Čechy, kterými hluboce opovrhoval. Jeho srdeční čakra byla otevřena na 19% a temenní na 28%. V obou byly těžké bloky. Nevěděl ani co je láska, ani co je to pokora. Legionářům, kteří se o vznik samostatné republiky zasloužili především, a to vlastní krví, odmítal přiznat jejich zásluhy a neustále s nimi vedl spory. Jeho řádění zabránila až kulka, vystřelená dne 5.1.1923 z pistole anarchisty Josefa Šoupala, které po šesti týdnech podlehl. Rašín, který měl, mimo jiné, také sklony k sadismu, se se svými postoji vůči Čechům a zejména vlastencům netajil ani na veřejnosti. Nebylo tedy velkým překvapením, že jeho vrah nejenže nedostal trest smrti, ale byl odsouzen k „pouhým“ 18 letům žaláře.

Na jedné straně lipové listy a na druhé dvouocasý lev drží Rašína na bankovce v šachu. Sklidí, co zasel... Tato bankovka má být v oběhu sice „pouze“ jako pamětní, ale věřte banksterům…...
Informace o bankovce a její podobu naleznete zde.


Jan

www.homosignum.cz