čtvrtek 25. února 2021

Věk Býka


 

Věk Býka

Z pohledu astrologie (přesněji: precesní zodiakální astrochronologie) roku 2012 skončil věk Berana a začal věk Býka. Konec jednoho a začátek dalšího věku vždy přináší zásadní změny na všech úrovních. Pokud víme, jaká éra přichází, tak ať nás již čeká cokoliv, můžeme se na to jako jednotlivci i jako lidstvo připravit a všechny přicházející zkoušky zvládnout s výrazně méně dramatičtějším průběhem a větší lehkostí, než kdybychom to nevěděli. Ještě hůře bychom mohli skončit v případě, že bychom se připravovali na zcela něco jiného, než by nás čekalo. Tento článek je nástinem kvality věku Býka a není podrobnou predikcí budoucnosti. K sepsání těchto řádků mě přiměl stále hojně šířený  omyl o teorii Vodnářského věku. Níže naleznete také řadu zajímavých odkazů na další informace k této tématice.


Mikrocyklus Berana

Nastolení globální diktatury, které nyní naplno probíhá a již ho pociťujeme všichni, nemůže být z pohledu kvality věku Býka plně úspěšné, a v případě realizace takové diktatury bude mít jepičí existenci. Nejkritičtějším obdobím z pohledu přežití lidstva na planetě Zemi je tzv. mikrocyklus Berana v konvexní amplitudě.  Toto období je první fází věku Býka a trvá od roku 2012 do roku 2027. Pokud v tomto období započne jakýkoliv větší válečný konflikt, tak může skončit globální katastrofou a koncem lidstva na Zemi. Nyní jasně vidíme, že tímto konfliktem může být útok zemí, které ovládá globální diktatura, na Ruskou federaci. Ruská federace je v současnosti největším státním útvarem na planetě, posledním dosud neporaženým slovanským národem, největší multikulturní zemí, jež sdružuje více jak 160 různých etnických skupin, zemí s největším nerostným bohatstvím a nejdokonalejšími technologiemi včetně vojenských. Nutno také zmínit, že zejména díky tzv. sankcím z posledních let se Rusko stalo zcela soběstačné a na zbytku světa zcela nezávislé. Z toho plyne, že jej lze porazit pouze a jedině vojenskou silou. Aby mohl být nový světový řád (nwo) zaveden skutečně na celé planetě, pak je to bez poražení Ruska vojenskou silou zcela nemožné. Podle teorie, že nyní probíhá plán B., což je zavedení omezené formy diktatury (nwo 2.0), která s dobytím Ruska nepočítá, bychom toto kritické období jako lidstvo měli přežít :) Omezené vojenské operace jako napadení Krymu však nelze vyloučit. Nemělo by to však vyvolat zničující válku. Následujících šest let však bude ještě velmi horkých. Současnou situaci jsem blíže popsal podrobněji v tomto článku.


“The Age of Aquarius” aneb Vodnářský  omyl

Silami, které prosazují zavedení globální diktatury byla v roce 1968 vypuštěna mezi hnutí Hippies a následně New Age v USA  cílená dezinformace (velmi sofistikovaná), která se v určitých kruzích označuje jako tzv. „Vodnářská lež“. Tento komplexní dezinformační program má za cíl pasivitu lidí v klíčovém prvotním období věku Býka. Konkrétněji se jedná o pasivitu duchovních lidí, mezi kterými je také řada duší, jež byly inkarnovány ve zlomových obdobích Atlantidy. Tedy lidmi s vyššími vibracemi, kteří mohou být jazýčkem na vahách Transformace. Tento komplexní program obsahující také vlastní verzi určité astrologické disciplíny, tvrdí, že v roce 2012 přichází věk Vodnáře. Jeho doprovodný subprogram „5D“ obsahuje informaci, že v tomto věku se jako lidstvo posuneme do 5D z 3D, ve které jsme nyní. Jak věk Vodnáře, tak skok z 3D do 5D odporují pochopitelně logice i Astrologii. O úspěšnosti této cílené dezinformační kampaně se můžete sami přesvědčit. Zejména různé esoterické weby těmito informacemi doslova přetékají. Samozřejmě mnoho či možná většina těchto webů sama podlehla desinformaci a podobné informace šíří v dobré víře a vědomě nemanipulují.

Pokud to velmi zjednodušíme, tak věk Vodnáře je ve znamení (do určité míry završením) duchovního vzestupu zatímco věk Býka je spíše jeho počátek ve znamení tvrdé práce a vytvoření podmínek pro duchovní vzestup lidstva. Očekávání něčeho, co nepřijde, se logicky dříve nebo později změní ve skepsi a rezignovanost, což už je možno pozorovat u mnoha lidí, zejména v souvislosti se zklamáním z roku 2012.


Lidé, kteří věří této dezinformaci mohou být tou klíčovou skupinou, která může urychlit současnou Transformaci. Celá řada astrologů včetně těch našich, tuto dezinformaci vyčerpávajícím způsobem vyvrátila, ale v médiích a na internetu jež ovládají globalisté jsou pochopitelně záměrně opomíjeni.

Býk přichází

Věk býka bude ve znamení ženské energie. Doba patriarchátu končí a aby se energie vyvážili, musí přijít období matriarchátu. To bude přechodným obdobím, po kterém budou energie opět vyváženy a přijde znovu doba „velekněžek a králů“. Společnost se bude dále polarizovat. S tím budou stále sílit protichůdné postoje a trendy napříč celou společností. Devastace životního prostředí ve jménu ekologie, tzv. obnovitelných zdrojů, rozklad společnosti skrze militantní gender, neomarxistické, feministické a homosexualistické ideologie společně s rasismem zaměřeným proti lidem bílé pleti přivede mnohé západní národy k jejich úpadku. Konci některých západních států, jako je např. Holandsko či Francie také pomůže uměle řízená migrace – nástroj globalistů pro likvidaci národních států a vytvoření „nového Evropského člověka“.

Zároveň s tím se ale začne probouzet úcta k matce Zemi. Lidé si začnou uvědomovat své tradice, zvyky a budou chránit svou kulturu. Uvědomí si, že aby přežili toto těžké období, tak se musí sjednotit. Budou vznikat mnohé spolky, jež budou prosazovat návrat k tradicím, vlastenectví, posilování rodiny a národních států. Na jedné straně zde budou obludná globalistická velkoměsta plná technologií, všudypřítomných kamer, umělé inteligence a extrémního elektrosmogu. Na druhé straně skupiny a společenství lidí na venkovech a periferiích, kteří budou žít stále více v souladu s přírodou, budou ochraňovat své tradice. Budou společně budovat a tvořit. Mnoho úsilí bude vynaloženo na záchranu planety, neboť kontaminace půdy, vody, vzduchu společně s masivní pokračující likvidací lesů a zeleně dojde až téměř na hranu toho, co je planeta schopna snést. Toto období bude trvat do roku 2057. „Zklidnění býka“ pak nastane kolem roku 2500.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Samotná Gaia také projde transformací. Některé státní útvary zaniknou nebo se změní díky změnám počasí či zmizí pod hladinou oceánu. Jak už můžeme vidět nyní, tak přesun pólů již započal a stále zrychluje.
https://www.e15.cz/magazin/presun-severniho-magnetickeho-polu-na-sibir-si-vyzadal-mimoradnou-aktualizaci-modelu-1356892#


Zároveň přichází další „malá doba ledová“, která má dle řady vědeckých studií včetně např. americké NASA skončit kolem roku 2100.  Již po mnoho let slyšíme každou zimu, že prý to, že jsou občas mrazy neznamená, že globální oteplování neexistuje. :) Národy, které se připravují na globální oteplování, zatímco přichází globální ochlazování si z logiky věci snižují šance na přežití.

https://www.sott.net/article HYPERLINK "https://www.sott.net/article/448224-Historic-Arctic-blasts-are-about-to-engulf-North-America-Europe-and-Asia-simultaneously-Grand-Solar-Minimum?fbclid=IwAR2N5bsl8GkJ-J2Y2PqgAtGzzsaUHn7n-ymc7bKgTsv6d_pNpChBA5QANbQ"/448224-Historic-Arctic-blasts-are-about-to-engulf-North-America-Europe-and-Asia-simultaneously-Grand-Solar-Minimum?fbclid=IwAR2N5bsl8GkJ-J2Y2PqgAtGzzsaUHn7n-ymc7bKgTsv6d_pNpChBA5QANbQ


Toto je obecná charakteristika věku Býka pro planetu Zemi. Situace ale bude odlišná v různých státech i na kontinentech. Po konci každého věku každý národ sklízí, co zasel. Karma národů už se projevuje nyní. Celkově na tom bude nejlépe Asie. Největší Asijskou zemí je Ruská federace, stejně tak i největší Evropskou zemí. Proroctví jasnovidce a léčitele Edgara Cayce o Rusku je tedy i z hlediska věku Býka velmi pravděpodobné.

„V Rusku se skrývá naděje světa, ačkoli bývá označováno jako komunistické či bolševické. Ne — jde o svobodu, svobodu! Že bude každý člověk žít pro svého bližního! Princip se zrodil. Bude trvat léta, než vykrystalizuje, ale znovu je to tak, že z Ruska přichází naděje pro svět.“ /3976-29/

„Na náboženském vývoji Ruska bude záviset naděje světa. Pak se bude moci jedinci či skupině, jež si bude ve vztazích vzájemně blízká, lépe vést při postupných změnách a konečném rozřešení podmínek související se světovládou.“ /3976-10/ Edgar Cayce, 1944,

Slovanské a Asijské národy projdou transformací zřejmě za klidnějších podmínek než tzv. Západoevropské. Agrese a snahy o genocidu Slovanů jsou nejsilnější právě v současném období do roku 2027. Z pohledu karmy národů ovšem slované tyto snahy přežijí, stejně tak, jako přežili 2. světovou válku.


Začne třetí světová válka v roce 2021?
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/od-balkanu-po-baltske-more-blizi-se-konflikt-mezi-nato-a-ruskem/

MANIFEST Konstantina Bogomolova 

 

Česká Republika

Naše Země je srdcem Evropy ( Česká Republika je jediná země na světě, ze které, až snad na jednu výjimku, tečou všechny řeky ven a žádná dovnitř ) a stav našich srdečních čaker má proto vliv na situaci nejen v naší zemi, ale i celé Evropy. Na počet obyvatel jsme nyní bezpochyby zemí, kde na sobě duchovně pracuje nejvyšší počet obyvatel. Česká Republika se stane duchovním centrem a vše k tomu směřuje. Zoufalé snahy některých temných guruů, kteří lidem vymývají mozky, varují je před prací na sobě, před meditacemi i pomoci bližnímu jen ukazují na neschopnost a nemožnost globalistické diktatury tuto naši probíhající duchovní transformaci zastavit.

I když to nemusí být pro každého snadno pochopitelné, tak o naší budoucnosti rozhoduje stav našich srdcí a nikoliv naše mysl. Argumenty nás nikdy nemohou sjednotit. Na každý argument se vždy najde protiargument, ale pokud máme otevřenou srdeční čakru, tak máme výrazně vyšší schopnost empatie, citu, soucitu, lásky a jasnocitnosti, takže názorové rozdíly lze vyřešit na této úrovni. Každý člověk, který vědomě pracuje se srdeční čakrou a posílá lásku svému okolí, se tak aktivně účastní na tvoření pozitivní budoucnosti, a to nejen své individuální, ale také naší společné.

Proto na sobě pracujme, sjednocujme se, organizujme se, tvořme zájmové skupiny, pomáhejme si navzájem a pomáhejme přírodě. Poctivou práci Býk podporuje. Společně všechny těžkosti překonáme a budeme inspirací ostatním.


O věku Býka a všech dalších souvstažnostech se dočtete také v knize Milana Špůrka – Tajemné rytmy dějin. https://www.megaknihy.cz/esoterika/40121-tajemne-rytmy-dejin.html

Článek „Teorie Vodnářského věku“ od Miroslava Zelenky bych taktéž doporučil všem zájemcům o tuto tématiku. https://www.miroslav-zelenka.cz/teorie-vodnarskeho-veku/clanky/


S láskou

Honza

www.homosignum.cz

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s aktivním odkazem na internetové stránky včetně této poznámky.

Další články: Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání


 

 

neděle 7. února 2021

Ovlivňování snů pomocí telepatie

 

Lidé, kteří jsou vzhůru mohou ovlivňovat sny spících lidí pomocí telepatie

Snová telepatie ukazuje, že lidé mají schopnost telepaticky komunikovat s jinou osobou když spí. Nejedná se o nic nového, vědecký zájem o telepatii sahá až k otcům psychoanalytického hnutí. Freud například sledoval užití telepatie v psychoanalytickém myšlení. Rovněž zvažoval telepatii snů nebo telepatický vliv myšlení na snění, a to při několika příležitostech. Carl Jung bezesporu věřil v telepatickou hypotézu a dokonce vyvinul teoretický systém vysvětlující „nadpřirozené“ události této povahy.


Zdá se, že všechni velcí myslitelé podporují studium různých typů nefyzických jevů.

"Existuje spousta neoficiálních a klinických materiálů, které podporují možnost telepatických účinků vyskytujících se ve snech (Krippner, 1974). Experimentální přístup k tématu však nebyl možný, dokud nebyla k dispozici psycho-fyziologická laboratorní technologie. Bylo zjištěno, že účastníci během spánku, kteří se probudili z období aktivity REM, byli často schopni vybavit si epizody snů. Ve výsledku bylo možné požádat „telepatického přijímače“, aby se pokusil snít o cílovém stimulu, na který se zaměřuje ve vzdálené poloze od „telepatického odesílatele“.

Stanley Krippner, Ph.D., profesor psychologie na Saybrook University v Kalifornii

Experimenty

V polovině 60. let zahájil MD Montague Ullman řadu experimentů v Maimonides Medical Center v Brooklynu v New Yorku, aby otestoval hypotézu, že lidé mohou být připraveni snít o náhodně vybraném materiálu. Jinými slovy, před spaním si mohli vybrat, o čem chtěli snít, a to mohlo zahrnovat cokoli, od uměleckých děl přes filmy až po fotografie a další. Krátce po zahájení těchto experimentů se k Ullmanovi připojil Stanley Krippner (citovaný výše), který má velmi působivé pozadí ve vědeckém studiu snů, psychologie a parapsychologie.


Pokusy, které provedly, trvaly více než 10 let a „ přinesly statisticky významné výsledky “.

Během experimentů obvykle existoval „telepatický odesílatel“ a „telepatický přijímač“. Setkali se v laboratoři na krátkou dobu, než byli těsně před spánkem umístěni do zcela oddělených místností. Telepatický odesílatel na ně čekal s obálkou v místnosti, kde spali. Obsahovalo to něco jako obrázek nebo kresbu. Přijímače byly poté záměrně probuzeni krátce poté, co začal spánek REM, aby si vědci mohli vzít vysněnou zprávu.

Proběhlo jedno velmi nezapomenutelné a významný experiment s telepatií snů, kde byl vybraným uměleckým tiskem „School of Dance“ od Edgara Degase, který zobrazuje několik mladých žen v taneční třídě. Podle Krippnera vysněné zprávy přijímačů obsahovaly takové fráze jako „ Byl jsem ve třídě složené z asi půl tuctu lidí, připadalo mi to jako ve škole,“  a „ Byla tu jedna malá holčička, která se se mnou pokoušela tančit. “ Tyto výsledky jsou fascinující a myšlenka, že člověk může ovlivnit sen druhého, otevírá mnoho dveří. Ačkoli možná nerozumíme procesu, který stojí za přenosem informací, a nemůžeme vidět, že tento přenos probíhá z mysli na mysl, máme důkaz, že k němu došlo. To je zcela běžné, když zkoumáme vědecké studie, které hodnotily parapsychologické jevy - víme, co se děje, ale ne jak .

Další významná relace Krippnera a Ullmana se konala 15. března 1970. V této relaci byla vybrána velká skupina lidí na rockovém koncertu Holy Modal Rounders, aby něco poslali telepaticky. Místní mediální umělec jménem Jean Millay převzal odpovědnost za přípravu telepatických odesílatelů na „cílovou přípravu“. Udělal to s pomocí Lidd Light Company, skupiny umělců, kteří byli zodpovědní za světelnou show na koncertě. Millay dal divákům krátký slovní směr, než se obraz rozzářil na velké obrazovce, na kterou se telepatičtí vysílači dívali. Šest diaprojektorů bylo použito k promítnutí barevného filmu o orlech a jejich hnízdních návycích, jakož i informací o různých ptácích z celého světa (včetně ptáků z mytologie, jako je fénix).To vše se stalo ve stejnou dobu, kdy Holy Modal Rounders hráli svou píseň: „Chcete-li být ptákem.“

Pro tento experiment bylo použito pět dobrovolných telepatických přijímačů a všechny byly umístěny v okruhu sto mil od telepatických vysílačů. Všichni přijímači věděli o místě koncertu a bylo jim řečeno, aby zaznamenali své snímky o půlnoci, protože v tu chvíli jim bude zaslán materiál.


Podle Krippnera:

Jeden „telepatický přijímač“, Helen Andrewsová, měla dojem „něčeho mytologického, jako griffin nebo fénix“. Druhý, třetí a čtvrtý účastník výzkumu uváděli snímky „hada“, „hroznů“ a „embrya v plamenech“. Pátým účastníkem byl Richie Havens, slavný americký zpěvák a umělec nahrávky, který hlásil, že o půlnoci zavřel oči a vizualizoval „několik racků létajících nad vodou“. Zprávy pana Havense i paní Andrewsové představovaly přímou korespondenci s cílovým materiálem.

Pozoruhodnější výsledky byly zaznamenány, když se také rocková skupina „Grateful Dead“ dobrovolně zúčastnila snové telepatie po dobu šesti nocí. Více o tom (a dalších výsledcích) si můžete přečíst  zde . Tyto výsledky byly skutečně publikovány Americkou psychologickou asociací.


https://stanleykrippner.weebly.com/a-pilot-study-in-dream-telepathy-with-the-grateful-dead.html

Jedná se obvykle o tyto pokyny poskytované subjektům, které se účastní těchto experimentů:

1. Chystáte se zúčastnit experimentu ESP.

2. Za pár sekund uvidíte obrázek.

3. Zkuste pomocí ESP „odeslat“ tento obrázek do přijímače.

4. Přijímač se pokusí snít o tomto obrázku. Zkuste mu to „poslat“.

5. Poté budou příjemci informováni o poloze odesílatele.
popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem


Možná vysvětlení


Kvantová fyzika osvětlila obrovskou vzájemnou propojenost všeho ve vesmíru. Jedním z možných vysvětlení je kvantové zapletení. Zvažte například dva elektrony, které jsou vytvořeny společně. Pokud pošlete jednu na druhou stranu vesmíru, druhá bude reagovat okamžitě, bez ohledu na jejich vzájemnou vzdálenost. Toto je jeden způsob interpretace toho, jak je všechno nějakým způsobem skutečně propojeno. Einstein to nazval „strašidelnými akcemi na dálku“. Skvělou vizuální ukázku uvidíte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=X93XMwOG66E


Pravdou je, že nemáme způsob, jak vysvětlit, jak to funguje. Zúčastnění vědci byli schopni pouze pozorovat a zaznamenávat, co se děje, což je opět velmi běžné u parapsychologických jevů.

Současně tyto experimenty zahrnují sny, úplně jiný a pozměněný stav „reality“, o kterém opravdu moc nevíme. Je to svět oddělený (nebo si alespoň myslíme, že je oddělený) od světa, ve kterém jsme „vzhůru“ (i když svět, který vnímáme, když jsme vzhůru, může být velmi dobře jen sen). Ale to je téma pro jiný článek.
Parasychologické jevy byly prokázány a zdokumentovány po celém světě

Parapsychologické (PSI) jevy byly studovány, dokumentovány, pozorovány a prokázány (znovu a znovu) řadou renomovaných vědců v laboratořích po celém světě. Ministerstvo obrany má o tento obor velký zájem (a studovalo ho) již řadu let, přesto je jeho vědecké studium veřejnosti skryto a vynecháno z univerzit a mainstreamové vědy, což není fér a není správné. Není to tak, že by tyto informace pro nás byly nepřístupné, část této dokumentace a tyto publikace jsou k dispozici ve veřejné sféře. CE je pokrývá do hloubky a odkaz níže vás zavede tam, kam chcete, k článku, který má dobré zdroje a obsahuje spoustu informací.

Zdroj: https://www.collective-evolution.com/2016/02/08/scientists-discover-people-who-are-awake-can-influence-dreams-0f-sleeping-people-using-telepathy/

REM je anglickou zkratkou Rapid Eye Movement (česky rychlé pohyby očí)

Aktivita mozku je během REM fáze velmi podobná jako při probuzení, proto se tento druh spánku označuje někdy jako tzv. paradoxní. Frekvence srdeční činnosti a dýchání je v této fázi nepravidelná, tělesná teplota nepříliš regulována.

REM spánek zaujímá asi 20–25 % celkové doby spánku u dospělých, jeho celková doba trvání je asi 90–120 minut. Úseky REM fáze se opakují 4–5 krát v průběhu noci. Na počátku spánku jsou kratší a postupně se prodlužují. Na konci REM fáze se běžně vyskytuje krátké probuzení. Doba REM spánku se výrazně liší v průběhu věku. U novorozenců tvoří tato fáze až 80 % celkové doby spánku. Většina "živých" snů se odehrává právě v REM fázi.


Související odkazy:

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1986-13291-001

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=489052

http://stanleykrippner.weebly.com/a-pilot-study-in-dream-telepathy-with-the-grateful-dead.html

http://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/385

http://connection.ebscohost.com/c/articles/59574068/dreams-telepathy-various-states-consciousness

https://www.google.ca/#q=Dreams%2C+Telepathy%2C+and+Various+States+of+Consciousness+Stanley+Krippner+and+Cheryl+Fracasso    

Překlad: Honza
www.homosignum.cz