neděle 27. ledna 2019

Tajemství MatrjoškyTajemství Matrjošky

V posledních letech je Matrjoška známa především jako pražský suvenýr, kterým se to v centru matičky Prahy jen hemží. Tato dřevěná panenka je však mnohem více než jen turistickým artiklem, nebo hračkou pro děti…

Ruská Matrjoška (матрёшка) je praslovanský symbol mnohoměrnosti člověka a vesmíru. Matrjoška, stejně tak, jako například slovanské písmo Bukvice, byly sestaveny našimi praslovanskými předky jako dokonalý systém vzdělávání a pochopení fungování lidského těla.

Slovo matrjoška pochází ze slova“matka“. Figurka ztělesňuje matku velké rodiny, která je symbolem plodnosti a mateřství. Figurky jedna v druhé symbolizuje také obraz rodu, několika generací potomků a předků.

Je symbolem jednoty i rozmanitosti světa. Ten je sice jeden, ale skládá se z mnoha vrstev.

Panenka také symbolisuje Trismegistovo*: „Jak nahoře, tak dole.“ Vztah mikrokosmu a makrokosmu.

Symbolisuje člověka jako multidimensionální bytost, stejně tak jako multidimensionální vesmír.

Ztělesňuje lidskou integritu – celost. Její positivní veselé ztvárnění přináší do domu harmonii a pohodlí.


Sedm těl Matrjošky

1. Fyzické tělo, Javje tělo
Živel -  Země
Zdraví fyzického těla se odvíjí od stravy. Sama příroda nám nabízí své dary, které rostou v lesích, na polích a loukách. Podle védické tradice je pro zdraví člověka a dlouhý život vhodná přirozená strava, která vyrostla na slunci. 

2. Éterické tělo, Žarje tělo
Živel - oheň
Toto tělo svítí všemi barvami a mění svoji podobu podle toho, jaká přání a cíle člověk má.

3. Tělo astrální, Navje tělo
Živel - voda
Potravou astrálního těla jsou znalosti, informace a moudrosti. Jeho obnova probíhá ve spánku.

4. Mentální tělo, Klubje tělo
Živel -  vzduch
Tělo rozumu, intelektu a intuice. Má stříbrnou barvu a nese životní cíl, plán duše.

5. Tělo intelektu, Kolobje tělo
Živel -  Slunce. 
Má zlatou barvu. Je živeno slunečním světlem.

6. Tělo duše, Divje tělo
Živel - hvězdy. 
Největší ze všech těl. Je živeno hvězdnými paprsky. Spojuje nás s naší hvězdnou rodinou. Nejlépe se mu daří pod hvězdným nebem.

7. Tělo Svetje
Tělo dobra a lásky. Absolutna. Svět Ra. Tělo vyživuje energie lásky a vděčnosti. Pomoc druhým bytostem, přírodě, pokora.Poznámky

*Hermes Trismegistos

„Tajemná bytost, opředená nespočtem bájí, jíž Egypťané před několika tisíciletími uctívali pod jménem Ezhovtej, Thovte, Thovt, Toth nebo Thot, která vystupuje v mytologii fénické jako Taautes, a které se klaněli již staří Samothrákové, zvána byla řecky Hermes, a ztotožňována později s pánem bohů - Merkurem.
Filosofii, kterou Hermes nebo Thot hlásal, nazýváme filosofií hermetickou, a stoupence jeho nauk hermetiky. Hermetismus byl, jest a bude vždy zásadním protikladem a protiváhou materialistickému atheismu, a bude vždy trnem v oku těm, kteří chtějí dokázati absolutní prázdnotu mimo svět, jejž můžeme svými smysly - ať přímo, nebo pomocí svých přístrojů, vnímati“. Pierre de Lasenic, úvod z knihy  „Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení„

Originální matrjoška je jen ta, která má 7 těl. V České Republice lze zakoupit originální matrjošku z Ruska v některých ruských obchodech s potravinami. Určitě ale ne v obchodech pro turisty v centru Prahy!

Informace byly čerpány z ruských zdrojů (např. http://rodobogie.org ) a přeloženy z ruského originálu.


Jan
www.homosignum.cz

Tento článek smí být volně šířen včetně tohoto textu a odkazu na zdroj:https://homosignum.blogspot.com/2019/01/tajemstvi-matrjosky.html.


pátek 18. ledna 2019

Výzva k zapojení do komunity „otevřených vědců“Výzva k zapojení do komunity „otevřených vědců“

Vytváříme společenství lidí, kteří mají silnou vnitřní potřebu a touhu pozvednout vědecké poznání na kvalitativně vyšší úroveň zásadní proměnou oficiální západní vědy. Lidí, kteří pochopili, že věda budoucnosti je založená na holistickém přístupu, propojení s duchovním rozměrem, interdisciplinaritě a vzájemné přátelské spolupráci. Lidí, kteří vnímají, že lidstvo stojí na prahu nových zcela zásadních vědeckých objevů, které pozvednou vědomí celé lidské společnosti. Lidí, kteří s upřímným vnitřním zaujetím a touhou po poznání, jak fungují naše fyzická i jemnohmotná těla, svět kolem nás i v nás, jaká je podstata Vesmíru apod., chtějí pracovat na poli nové vědy – jako aktivní vědci či při zajišťování zázemí a podpory pro novou vědu a vědce. Aktivními vědci jsou míněni jak oficiální vědci, kteří pochopili potřebu transformace vědy, stejně tak jako lidé bez oficiálního vzdělání – podstatné je zaujetí, tvůrčí potenciál a čistý záměr: Transformací oficiální vědy přispět k přerodu lidské společnosti na novou úroveň soužití, vědomého propojení a spolupráce.

Komunita „otevřených vědců“ je budována s cílem propojovat je na odborné, společenské a duchovní úrovni. Vytváří bezpečný prostor pro všechny své členy, kteří si poskytují vzájemnou podporu. Posiluje synergii jejich snah, dává prostor pro nové tvůrčí myšlenky a nápady kombinací různých oborů a přístupů.

Prosíme každého, koho tato výzva osloví, aby se nám ozval na E-mail otevrenivedci@seznam.cz. Budeme respektovat anonymitu každého, kdo si ji bude přát.

pondělí 14. ledna 2019

Migrace a proměny geopatogenních zón v České republiceMigrace a proměny geopatogenních zón v České republice

Žijeme v době velkých změn, které probíhají na všech úrovních. Mění se vše. Ať se podíváme, kam se podíváme, všude vidíme změny. Dochází k nepředvídatelným jevům a proměnám, které byly ještě před pár lety zcela nemyslitelné. Řada změn je přitom zcela radikálních. Avšak jen máloco má tak široký dopad na miliony obyvatel České Republiky, jako geopatogenní zóny, lépe řečeno jejich změny.

Geopatogenní zóna je povětšinou desítky, ba i stovky a dokonce tisíce let neměnná. Existují určité anomální vyjímky, ale těch není mnoho. Mezi gpz s nejvyšší zátěží patří takové, ve kterých způsobuje geopatogenní vyzařování vodní živel. Je to ten typ zón, které pokud v nich žijeme – nebo dokonce spíme, dlouhodobě (tj. v řádu let), tak nám mohou přivodit ty nejhorší nemoci (z důvodu omezení svobody slova ze strany EU nemohu být konkrétnější). Jedná se o podzemní řeky, říčky, prameny, jeskyně, které se nacházejí v dutinách, mezi nehomogenními horninami, nestabilním nebo dokonce radioaktivním podložím. Tohle je přesně ten typ zón, kde nepomůže ani sebesilnější izolace. Proutkaři v těchto případech doporučují většinou se přestěhovat, v případech kdy jsou seznámeni s technologií Somavedic, tak doporučí model Medic Uran, což je jediný přístroj na trhu, který dokáže odstínit ze 100% i tento typ zóny. O tom jsem již napsal mnoho a není to předmětem tohoto článku. To, na co chci upozornit, je migrace geopatogenních zón, jaká zde nebyla zřejmě od konce doby ledové.

Co se děje?

V posledních letech dochází k poklesu spodních vod, který se stále zrychluje a dramaticky mění situaci pod povrchem země. To je dáno tzv. hydrologickým suchem. Hydrologické  sucho  vzniká jako následek  nedostatku  srážek, a  projevuje  se  nedostatkem  zdrojů povrchových  a podzemních  vod  (průtoky  ve  vodních  tocích,  hladiny jezer  a  nádrží,  podzemní  vody). Vznik hydrologického  sucha je  ovlivněn i  způsobem  lidského používání  vody,  proto je nutné  na 
hydrologické  sucho  pohlížet  jako  na  přírodní  fenomén,  který  však  může  být  prohlouben 
i lidským faktorem.  
Tím, jak mizí spodní vody z míst, kde byly po staletí, se také zcela logicky mění geopatogenní situace. Tam, kde byla dlouhodobě gpz na nejvyšším stupni, dochází k jejímu poklesu a může 
i zcela zmizet, zatímco na místě, kde ještě před deseti lety nebyla, se může nyní objevit. To se již děje a bude to i nadále pokračovat. Podloží, které bylo zavodněné, nyní vysychá a do některých míst se naopak může voda dostat. Tím dochází ke vzniku velkých dutin, ba i celých jeskyní. Horniny mohou reagovat různě, některé začnou měnit svoji strukturu – erodovat, jiné spolu začnou nějakým způsobem reagovat a je zde celá řada dalších geologických jevů, kterým se věnují geologové a hydrogeologové. To co je podstatné je to, že se mění vyzařování, které v těchto zónách vzniká a míří nahoru k povrchu. Geopatogenní zóny, které byly vždy neměnné, nyní mizí a jinde vznikají nové. Jenže to není možné nijak předvídat. Navíc je vše stále v pohybu a nevypadá to, že by se to v následujících letech mělo ustálit. Jsme na prahu zcela nové podoby naší krajiny, která se již teď doslova pod našima nohama tvoří.

Je tedy dobré sledovat, co se děje pod zemí. Pokud kupujete nemovitost nebo pozemek, tak by vás dnes jako první měl zajímat stav spodních vod v posledních několika letech. Geopatogenní zátěž by bylo dobré zjistit nejen na vlastním pozemku, ale také v jeho okolí. Proutkaři by se měli seznámit se stavem podzemních vod a ověřit možné varianty vývoje v případě stagnace, dalšího poklesu nebo návratu spodní vody na původní hladinu. Jinak zde hrozí riziko, že za několik let, nebo klidně za pár měsíců, budete mít gpz pod postelí, kterou nebude kam přestěhovat a z kuchyně už si obývák neuděláte.