pondělí 30. července 2018

Video: Posvátná místa české krajiny: U Svaté Trojice

U Svaté TrojiceAreál Svaté Trojice u Trhových Svinů zahrnuje poutní kostel Nejsvětější Trojice od Santiniho, kapli Svaté Trojice s léčivým pramenem, budovy bývalých lázní a podmáčenou květnatou louku. Celý tento komplex má až pohádkovou atmosféru a zanechá v pokorném návštěvníkovi jedinečné a neopakovatelné dojmy. Ve filmu si také ukážeme jak na takovém místě s energií pracovat a jak lze snadno harmonizovat vodu. Tyto techniky může používat každý a takto zharmonizovanou vodu můžete dávat také například vašim zvířecím miláčkům.Jan

www.homosignum.cz

čtvrtek 26. července 2018

Historická pozorování UFO v Českých zemích
Historická pozorování UFO v Českých zemích

Tak zvané neidentifikovatelné létací objekty, nebo-li UFO jsou pozorovány na nebi odjaktěživa a České země nejsou žádnou vyjímkou. Již na ranných křesťanských freskách a ikonách jsou nad místem ukřižování Ježíše Krista znázorněny létající objekty diskovitých a kulovitých tvarů. Není pravdou, že v předarnoldovské éře*, bylo těchto pozorování jako šafránu. Protože se ke mně dostal zajímavý materiál o historických pozorováních UFO na našem území, rozhodl jsem se tyto informace na svém blogu zveřejnit.


První doložené pozorování UFO na Českém území je z 8.10.1130, kdy bylo nad Prahou a některými dalšími českými městy pozorováno podivné kulovité letící těleso. Podobné se zde objevilo také v roce 1138.

V roce 1527 zaznamenal Bartoš Písař ve své kronice jev, připomínající polární záři?

„...A někteří lidé viděli, jakoby z oblaků pochodně ohnivé létaly, jiní, že sloupy ohnivé v oblacích a jiné věci zřetelně spatřili.“

V kronice města Jimramova se lze zase dočíst, že nad obcí Odranec lidé 11. června roku 1619 uviděli letící „mlýnské kolo“, které prý bylo ozdobeno nějakým zvláštním erbem. Po chvíli „kolo“ zrudlo a vybíhaly z něho tři „krvavé kříže“. Ozývaly se prý dokonce veliké rány a z tělesa přitom vystupoval dým. Na zemi za hromobití dopadly kusy kovu, připomínající zvonovinu. Při celé události padal od „kola“ k zemi jakýsi šedý prach. Naskýtá se zde tedy otázka, zda tehdy nad naším územím skutečně nedošlo k havárii neidentifikovatelného létajícího objektu….

Zajímavé je, že o čtyři roky později roku 1623 byla několikrát v říjnu nad Prahou pozorována veliká rotující koule, neustále měnící svoji barvu. Později prý koulí dokonce přibylo a proháněly se vždy odpoledne nad městem.

Roku 1684, přesněji 13. října, se mezi obyvateli Jáchymova šířila panika. Na obloze byl pozorován pohyb velikého protáhlého tělesa doutníkového tvaru, které letělo směrem k Božímu Daru.
15.3.1722 napsaly Pražské poštovské noviny, že v Mostě lidé viděli v noci na nebi kouli, která z jedné strany vyzařovala směrem dolů mohutné svazky paprsků podobných zářícím sloupům. Záhadný úkaz zmizel až nad ránem.

6.7.1744 se zase vyděsili obyvatelé Hrádku nad Nisou, když na večerní obloze sledovali pohyb dvou světelných disků.

Zajímavé jsou i zprávy o pozorování dvou i více sluncí, připisované dnes tzv. halovým optickým klamům. Symbol zdvojeného slunečního kotouče však nalezli archeologové i na reliéfu tzv. Narám – Sinovy stély ze starověkých Súz, jejíž stáří je větší, než 3 000 let. Podobné úkazy se tedy musely vyskytovat již velmi dávno.
O jednom z těchto jevů přinesly podrobnou zprávu 1. února roku 1800 i Krameriovy c.k. Vlatenecké noviny: „Ráno o desáté hodině se ukázala mimo obyčejné slunce ještě další dvě, kteráž byla rovněž tak veliká, toliko něco bledší. Jedno mělo bílý ohon, meči podobný. Po půl hodině ta tři slunce formovala poloviční cyrkl a opravdické slunce vprostřed stálo. Ten poloviční cyrkl po malé chvíli změnil se v jiné mnohé a naposledy viděli jsme jich šest. Však i tito zmizeli, všecka ale slunce ostala. Teprve ve 4 hodiny odpoledne před západem slunce opravdického, nejprve ono, ježto k západu ztratilo se a pak ono k východu.“

Roku 1874 pozoroval český astronom Šafařík povrch Měsíce. Tvrdil, že spatřil v dalekohledu jasně zářící objekt, který s velikou rychlostí jakoby opustil měsíční povrch a zmizel v kosmu. Později, 24. dubna téhož roku Šafařík pozoroval v noci nad Prahou podivný letící předmět: „...letěl tam předmět podivné povahy, že nevím, co o tom říci. Byl oslepující bělosti, pomalu překračoval obrysy Měsíce a zůstal viditelný i potom….“


Tajemství hangáru číslo 2.

A poslední z nejzajímavějších pozorování na našem území je datováno na 14.2.1945, kdy z hangáru č.2 na kbelském letišti u Prahy vzlétly první „létající talíře“ „domácí produkce“. Tuto informaci v roce 1953 také potvrdil německému listu Welt am Sonntag inženýr Georg Klein, bývalý spolupracovník Alberta Speera. Ten také potvrdil, že na letišti ve Kbelích pracoval konstrukční tým Dr. Mietheho a tým konstruktérů Habermohla a Schrievera. Oba pracovali s antigravitačním pohonem na principu, který sestrojil Viktor Schauberger. Výše je přiložena dnes již kultovní fotografie této první pražské UFO letky :) 

Jan
www.homosignum.cz


*Americký pilot Kenneth Arnold se 24. června 1947 vydal ve státě Washington pátrat po zmizelém vojenském letadlu, místo letadla však spatřil devět podivných letících objektů diskovitých tvarů. Od té doby se začala pozorování UFO vyskytovat stále častěji po celém světě.