čtvrtek 29. srpna 2019

Kamenná sestava ve Vysočanech u Nového BydžovaKamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova

Dne 8.8.2019 byla na okraji obce Vysočany u Nového Bydžova vztyčena sestava dvou menhirů. Tato novodobá megalitická stavba se nachází na návrší s malebným výhledem na krajinu Novobydžovska. Pro sestavu byl použit ryolit z lomu v Severních Čechách. Jedná se o křemitý porfyr, který je díky vysokému obsahu křemíku schopen kumulovat a distribuovat velké množství energie. Díky tomu se mimochodem používá křemík pro výrobu polovodičů nebo do počítačových procesorů. Sestava se skládá ze dvou kamenů. Vyšší světlejší kámen je orientován k severu a menší tmavší k jihu. Severní kámen je nad zemí 2,5 metru a jižní kámen 2,12 metru.

Léčebné účinky

Energie, která se mezi kameny generuje má čistě zemský původ a léčebný charakter. Uzdravuje psychické i fyzické neduhy všech živých bytostí. Kameny zde působí jako fluidické polaritní kondenzátory. Severní kámen si nás oskenuje a dle konkrétních potřeb určitým způsobem usměrňuje toky energie proudící v prostoru mezi kameny a v jejich těsné blízkosti. Jižní kámen vytváří určité silové léčebné pole, které je v prostoru mezi kameny a ca 2 metry kolem.
Pracovat zde můžeme několika způsoby. Nejjednodušší je setrvat v prostoru mezi kameny a nechat energii působit. Druhou možností je třikrát obejít kameny a opsat tak osmičku. Začneme tak, že se postavíme doprostřed čelem k severu a vykročíme k severnímu kameni z pravé strany, obejdeme ho a pokračujeme k jižnímu kameni z levé strany. Během této krátké cesty se zaměříme na problém, jaký potřebujeme vyřešit – odstranit. Následně si stoupneme doprostřed čelem k severu, nebo jak to právě cítíme a necháme na sebe přítomnou energii několik minut působit. Minimálně je dobré zde setrvat takto alespoň 6 minut.

Energie mezi kameny také zesiluje homeopatika a jejich následné účinky.Obnova aury

Při pobytu mezi kameny si můžeme zcela obnovit auru během přibližně 6ti minut. Pokud má někdo narušenou auru tak, že je na 80ti procentech ideálního stavu, tak po 6ti minutách se aura obnoví na 100% ideálního stavu člověka.
popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Místo působí takto na všechny živé bytosti, tedy i na zvířátka.

Čerpání vitální energie

Načerpat životní energii ze Země zde můžeme opravdu velmi rychle. Dle toho jak to sami subjektivně cítíme doporučuji 3 – 10 minut. Postavíme se mezi kameny čelem k severu. Můžeme býti také zády opřeni o jižně orientovaný kámen.
Až zaujmeme pozici, tak si představujeme jak nadechujeme ze středu Země energii do prostoru pánve (první čakry) a otamtud následně nahoru do celého těla anebo do konkrétního místa či orgánu, se kterým máme potíže.Harmonizace krajiny

Stavba harmonizuje celé své okolí. Jedná se o  kruh s přibližným průměrem 18 km. Čím dále od středu, tím je účinnost nižší. Stavba harmonizuje energetické dráhy Země a zlepšuje proudění energie v energetických drahách mezi všemi energetickými body v jejím dosahu. Tím se myslí všechna původní sakrální energetická místa, tedy i ta, na kterých dnes stojí kostely.


Působení energie místa může člověk zesílit, pokud se před návštěvou napije odvaru z kopřiv, nebo ještě lépe, pokud jich několik sní (jejich úprava nehraje roli). Díky vysokému obsahu křemíku v kopřivách i v kamenech zde dochází k efektivnější interakci mezi kameny a člověkem. To platí i pro jiné stavby, v jejichž kamenech se nachází vyšší obsah křemíku.

Projekt financoval a realizoval spolek Na podporu aktivit v NB se sídlem Nový Bydžov.

Autorem návrhu stavby a spolurealizátorem projektu je Jan Betko z Třeboně, který se dlouhodobě věnuje energetickým místům v naší krajině, geopatogenním zónám a práci na sobě. Informace o něm a jeho práci naleznete na webu www.homosignum.cz a blogu http://homosignum.blogspot.cz .


Reportáž na youtube
Jan
www.homosignum.cz
úterý 20. srpna 2019

5G Kolín a karma města


5G Kolín a karma města

Vše v tomto stvořeném vesmíru funguje na principu příčiny a následku. Ten označujeme jako karmický. To je dnes poměrně známá věc a také fakt, že vlastní karmu mají i národy. Ovšem i města mají svou karmu, stejně jako jednotlivci a rody. Tak bychom ostatně mohli pokračovat až po planetu, sluneční soustavu, galaxii, atd. O tom jaké nebezpečí představuje 5G je zbytečné zde psát. Jak víme, tak Kolín se stal prvním městem v ČR, kde se tento smrtící systém testuje (aniž by se obyvatel kdokoliv zeptal zda to chtějí a vysvětlil jim rizika s tím spojená). Zvláštní zde také je, že proti němu místní obyvatelé vůbec neprotestují a je jim to zjevně jedno. Přitom informace o tom, že tento systém je zakázán například na celém území Japonska nebo v Bruselu je známá a na internetu stále ještě dohledatelná. Zeptal jsem se tedy na příčinu proč se toto děje zrovna v Kolíně a obdržel jsem následující odpověď.


V Kolíně se od roku 1935 vyrábí smrtící plyn ZYKLON B. Vyrábí se zde však stále! Dnes jen změnil název na URAGAN D. Výrobní závod se nám také přejmenoval. Z Kali-werken AG na Lučební závody Draslovka. Počet obětí plynu během druhé světové války je více méně znám. Počet obětí plynu v novodobých dějinách je neznámí a nikdo dosud neměl odvahu se tím zabývat, čemuž se nedivím. Ani já po tom dále pátrat nehodlám. 

Karmická příčina spuštění 5G v Kolíně je produkce ZYKLONU B.
Informace o Lučebních závodech Draslovka na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Debn%C3%AD_z%C3%A1vody_Draslovka


Informace v němčině na oficiálním webu o Zyklonu B: http://www.zyklon-b.info/index.php/category/firmen/

Jan
www.homosignum.cz
úterý 13. srpna 2019

Modrý terapeut - analýza přístroje Somavedic Medic Kobalt


(:* Modrý terapeut *:)

Analýza přístroje Somavedic Medic Kobalt


datum uvedení do provozu: 3.7.2019

okruh aktivního působení: 80 metrů (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 715 000 BE*

Stejně jako jeho bratr Rubín se výkonově nachází mezi modelem Medic a Uran. Jedná se o posílený Medic, který je více zaměřen na horní čakry (zejména šestou) a na psychiku.

Co tedy Modrý terapeut všechno umí? Pomáhá s depresemi, panickými stavy či trudomyslností. Z toho vyplývá, že také pomáhá zlepšovat koncentraci. Tato působení jsou vždy individuální a působí dlouhodobě. Posuny lze očekávat za 3 měsíce až jeden rok, dle konkrétních dispozic. Kobalt také působí přibližně o čtvrtinu silněji na zprůtočnění propojovacího kanálu mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. I to je důvod, proč jsem mu začal říkat „Modrý terapeut“ :)

 U dvojice Kobalt a Rubín se poprvé setkáváme s novou funkcí jež nám právě tyto dva nové přístroje přinášejí. Je to vůbec poprvé, kdy přístroj Somavedic působí efektivně také na úrovni barvoterapie. Kobalt je tedy zároveň i barvoterapeutický prostředek. Vaše mysl se v jeho poli napojí do frekvence vibrací kobaltového odstínu modři a tělo začne všechny aspekty, související s touto barvou, harmonizovat. To je princip léčení barvou. Frekvence vibrací kobaltového odstínu modři působí blahodárně na duchovní úroveň jedince, kterou pozdvihuje. Tato barva přísluší duchovně-spirituální rovině a spojuje se s hodnotami jako jsou pravda, poznání, moudrost, věrnost a stálost. Z modré pochází nejvyšší forma inspirace a proto je sama o sobě barvou duchovně založených lidí. To se týká zejména kobaltového odstínu modré a indigové, která podporuje intuici a mimosmyslové vnímání. Tyto funkce jsou přístroji vlastní, díky jeho jádru, kde je specifická sestava minerálů, polodrahokamů a drahých kovů. Vytváří také ještě lepší pole pro meditaci než-li  model Medic.

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 37% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 85%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 30%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 90%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM (kromě 5G): 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítě 5G:

okruh od 0 do 10ti metrů ca 70%
okruh od 10ti do 30ti metrů ca 40%
okruh od 30ti do 60ti metrů ca 20%

To jak se přístroj dokáže přesně vypořádat s 5G přesně ukáže až praxe. Pevně věřím, že ke spuštění plného provozu 5G sítě u nás nedojde. Japonsko již zakázalo provoz 5G sítě na celém svém území. V Evropě je zakázána 5G síť například v celém katastru Brusselu. Zde můžete podepsat petici proti spuštění 5G sítě v České Republice. Odkaz na petici: https://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5g_a_zavest_diskusi_na_ochranne_limity_pro_stavajici_technologie?s=60070908 

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 92%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 92%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 32%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 71%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 89%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 78%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 59%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 41%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano – více než ostatní modely Somavedic

má Somavedic příznivý vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano – na úrovni modelu Uran

má Somavedic příznivý vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano – více než ostatní modely Somavedic

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano

Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Kobalt tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka.

Vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie: ano

V poli modelové řady Medic, tedy i našeho Modrého terapeuta, je velmi obtížné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je do něj instalována astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Kobalt snižuje její působení.
Poměrně často se vyskytují případy, kdy se nějaká osoba, která je v okruhu působení přístroje, dožaduje jeho vypnutí. Ve všech hlášených případech se jednalo o člověka, který vědomě nebo nevědomě vysával z druhých lidí a bytostí životní energii nebo praktikoval černou magii.

To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé  tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. 

dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty: ano
Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil).

má Somavedic přízniví vliv na rozvoj fantasie: ano – to je pouze funkce přístroje Kobalt
popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Další zjištění

Pokud máte doma model Uran, nebo Amber, pak je Modrý terapeut vaším ideálním druhým Somavedikem a společníkem do vaší domácnosti, kanceláře nebo léčebného centra.

Jako většina modelů Somavedic, i Kobalt působí příznivě na vyhlazování vrásek.

Pokud chceme používat přístroj zároveň i na barvoterapii, tak je v tomto případě nutné aby byl model Kobalt umístěn v místnosti samostatně. To platí v případě, že máte doma více modelů Somavedic, nebo jiný, stálý zdroj barevného světla.

Blahodárné účinky tohoto přístroje na psychiku, lze zesílit, když po místnosti, kde je přístroj zapojen, rozptýlíte minerál „modrý živec“ v takovém množství, aby jeho celková váha byla alespoň na třetině váhy samotného přístroje Kobalt.

Doporučuji vyzkoušet meditaci s přístrojem u hlavy, nebo ho mít u hlavy během spánku (klidně umístit pod postel). Pokud meditujete v pyramidě, tak jej nemějte uvnitř pyramidy.

Ohledně častých dotazů na čakry jsem učinil následující zjištění.

Všechny modely Somavedic kromě Atlantiku působí určitým způsobem na čakry – viz mé analýzy. U třech modelů se dá říci, že zejména na nějaké čakry působí silněji. Situace je následující:

1 – 3 čakra: Somavedic Medic Rubín (částečně také na 4, ale ne tak silně jako Uran)
4 a 7 čakra: Somavedic Medic Uran
5 – 7 čakra: Somavedic Medic Kobalt

Přístroj lze zakoupit zde. Možná je analýza biopolí čaker a aury zdarma.


*u některých modelů i drahokamy
**u některých modelů 24k zlato
BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947) 

Jan
www.homosignum.czsobota 10. srpna 2019

Energie krajiny - nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového BydžovaVážení přátelé, dovolte mi, abych vám oznámil radostnou novinu. Ve Vysočanech u Nového Bydžova se podařila realizace mimořádné energetické stavby, která je na našem území první svého druhu. Po kamenném kruhu u Banské Štiavnice na Slovensku se jedná o mou druhou velkou realizaci ve veřejném prostoru a celkem třetí velkou realizaci tohoto typu (jedna stavba je na soukromém pozemku v Ostravě a není veřejnosti přístupná). Tato unikátní sestava dvou kamenů má léčebnou a harmonizační funkci. Další informace budou zveřejněny po přednášce, která je zdarma a všichni jste srdečně zváni. :)


Jan
www.homosignum.czčtvrtek 1. srpna 2019

Somavedic Medic Rubín - měření a zkušenosti

Somavedic – Medic Rubín

datum uvedení do provozu: 3.7.2019

okruh aktivního působení: 80 metrů (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 715 000 BE*

Pokud bychom měli k nějakému Somavedicu vztáhnout živlové kvality, pak by byl nový model Rubín v ohnivém živlu. Tento model je zaměřen na spodní čakry a na harmonizaci vztahů. Stejně jako jeho bratr Kobalt se výkonově nachází mezi modelem Medic a Uran. Jedná se o posílený Medic, který je více zaměřen právě na ony spodní čakry a čištění vztahů.

Již středověké spisy o kamenech hovoří o tom, že rubín ochraňuje tělo svého majitele před morem a  duši před ďáblem. Byl a je proto považován za kámen života. Stejně tak jako každý přístroj Somavedic, i Rubín v sobě ukrývá sestavu polodrahokamů a minerálů. Právě zde však hraje prim již zmíněný rubín, jehož působení, pokud se bavíme o působení jednotlivých kamenů, v tomto případě převažuje. U dvojice Rubín a Kobalt se poprvé setkáváme s novou funkcí jež nám právě tyto dva nové přístroje přinášejí. Je to vůbec poprvé, kdy přístroj Somavedic působí efektivně také na úrovni barvoterapie. Rubín je tedy zároveň i barvoterapeutický prostředek. Vaše mysl se v jeho poli napojí do frekvence vibrací červené barvy a tělo začne všechny aspekty ,související s touto barvou, harmonizovat. To je princip léčení barvou. Červená barva je spojena s první – kořenovou čakrou a na fyzické úrovni působí například na krev, či krevní oběh. Léčí poruchy pohlavních orgánů a také celkově povzbuzuje hormonální systém. Tato charakteristika platí i pro Somavedic Medic Rubín.


vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 37% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)
Toto se týká první až čtvrté čakry. Zde je třeba brát v potaz, že vše je individuální a každý máme jinou startovní pozici.

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 85%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 30%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 90%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM (kromě 5G): 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítě 5G: 

okruh od 0 do 10ti metrů ca 70%
okruh od 10ti do 30ti metrů ca 40%
okruh od 30ti do 60ti metrů ca 20%
To jak se přístroj dokáže přesně vypořádat s 5G přesně ukáže až praxe. Pevně věřím, že ke spuštění plného provozu 5G sítě u nás nedojde. Japonsko již zakázalo provoz 5G sítě na celém svém území. V Evropě je zakázána 5G síť například v celém katastru Brusselu. Zde můžete podepsat petici proti spuštění 5G sítě v České Republice. Odkaz na petici: https://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5g_a_zavest_diskusi_na_ochranne_limity_pro_stavajici_technologie?s=60070908

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 92%


další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 92%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 30%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 58%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 82%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 78%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 40%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 41%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano

Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Rubín tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie: ano

V poli modelové řady Medic, tedy i Rubínu, je velmi obtížné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je do něj instalována astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Rubín snižuje její působení.
Poměrně často se vyskytují případy, kdy se nějaká osoba, která je v okruhu působení přístroje, dožaduje jeho vypnutí. Ve všech hlášených případech se jednalo o člověka, který vědomě nebo nevědomě vysával z druhých lidí a bytostí životní energii nebo praktikoval černou magii.

To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé  tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. 

dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty: ano
Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil).Další zjištění

Jako většina modelů Somavedic, i Rubín působí příznivě na vyhlazování vrásek.

Pokud chceme používat přístroj zároveň i na barvoterapii, tak je v tomto případě nutné aby byl model Rubín umístěn v místnosti samostatně. To platí v případě, že máte doma více modelů Somavedic, nebo jiný, stálý zdroj barevného světla.
PS: Během dvou týdnů bude následovat analýza modelu Somavedic Medic Kobalt*u některých modelů i drahokamy
**u některých modelů 24k zlato
BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947) 


Jan
www.homosignum.cz