středa 23. května 2018

Devatero afirmací a pouček žáků Lasenicových
Tyto afirmace byly pečlivě sestaveny žáky Pierra de Lasenice pravděpodobně v padesátých letech minulého století. I dnes nám však mohou býti při práci na sobě inspirací.


Devatero afirmací a pouček žáků Lasenicových

1. Vše dobře skončí!
2. Nic není náhodného!
3. Křivdy na tobě spáchané přenech Osudu, jenž s tebou ruku v ruce kráčí.
4. Psi štěkají, ale kdo by se staral o obsah psího štěkotu?
5. Vše je mája – radosti i strasti.
6. Pozor na maličkosti, dokonalost vyplývá z maličkostí, ale dokonalost není maličkost.
7. Nauč se žádostem nejen vyhovět, ale i odmítat!
8. Přistupuj k člověku bez předsudků, respektuj jeho osobní pravdu.
9. Nauč se snášet s klidnou myslí úspěchy i neúspěchy.

Kdo byl Pierre de Lasenic?

Petr Kohout alias Pierre de Lasenic byl nejvýraznější a nejzáhadnější postavou českého hermetismu v období mezi dvěma světovými válkami. Na své cestě za poznáním prošel snad celý svět. Žil ve Francii, severní Africe, Egyptě, na Madagaskaru, v Indii a dokonce pomáhal s rekonstrukcí chrámu Angkor Vat v tehdejší francouzské Indočíně. Měl velmi vyhraněný smysl pro estetismus. Miloval výtvarné umění, sám maloval, a byl znalcem šperků. O okultním významu šperků dokonce vydal ve Francii lóžový spis. Jistý pan Sedláček vzpomínal, jak ho Lasenic jako dítě v Káraném bral na procházky do lesa, během kterých dovedl přivolat různá lesní zvířata, s nimiž dokázal „zvláštním způsobem“ komunikovat. Z jeho dalších proslulých kousků je znám také ten o evokaci ďábla ve sklepě. Jednomu pražskému „rádoby-okultistovi“ slíbil, že mu ukáže ďábla a ve sklepě jednoho domu na Staroměstském náměstí mu pak skutečně předvedl jakousi magickou operaci, při níž vyděšený „okultista“ dostal od evokované entity „několik astrálních políčků“. Při evokaci egyptského velekněze v Káraném mu bylo, mimo jiné, sděleno: „..a byť i mohu tě chránit jen před tebou samým, poznáš brzy, že je to dosti“.

Jan Kefer ho nazval velkým objevitelem esoterního Egypta. Tím také byl. Dostalo se mu nejvyššího zasvěcení v pyramidě v Gíze, kde jak později sdělil pouze několika málo svým přátelům, mu bylo, krom jiného, umožněno také přímé nazírání do astrálu v iniciační kobce, kde strávil noc. Zde se naučil opouštět své tělo.

Řadu dalších informací o tomto velikánovi českého hermetismu se lze dočíst v knize: „Novodobý český hermetismus“ a zde přidávám ještě odkaz na databázi knih: https://www.databazeknih.cz/autori/pierre-de-lasenic-20068

Nelpi na životě, ale využij jeho krátkosti k novému bytí.“
Pierre de LasenicJan
www.homosignum.cz

pondělí 21. května 2018

Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část IV.


Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část IV.

Jaká tajemství, jaká poselství a skrytá sdělení nám skrývají naše bankovky? Vydejme se spolu po jejich stopách a nahlédněme při tom do těch čaker, které byly pro ony velikány naší historie, jež se na nás z líců bankovek dívají, klíčové a formovaly nejen jejich životy.


Žena, jejímuž kouzelnému magickému hlasu naslouchal celý svět, operní pěvkyně Ema Destinnová, na nás hledí z dvoutisícovky. Ovšem málo kdo už ví, žen magický hlas uměl nejen zpívat, ale také šeptat a to tak, že svými vibracemi pomáhal bourat Rakousko. Ema Destinnová pracovala pro Trojdohodu a pravděpodobně i pro anglickou tajnou službu. Od barona Leonardiho koupila se zámkem ve Stráži nad Nežárkou i v té době největší knihovnu okultní literatury ve střední Evropě. Díky experimentům s magií, do kterých se zbrkle vrhla, následoval pozvolný pád profesního i soukromého života. Proto se od ní část české veřejnosti také distancovala a pěvkyně zemřela opuštěná v lednu roku 1930. Po její smrti, jak je zde ostatně zvykem, si společnost česká vše uvědomila a uspořádala grandiosní pohřeb. V průhledu bankovky vidíme, jak housle vstupují hmatníkem do levého ucha Emy. To značí, že Ema má pro tajnou službu důležitou zprávu. Upomínkou na její hlas je také lyra se třemi strunami na líci bankovky. Lyra proto, neboť Ema Destinnová byla celý život spojena s hudbou, tři struny připomínají Trojdohodu. Když se bankovkou pohne, tak struny mění barvu ze zlaté do zelené a to připomíná, že ve špionážních službách nemá nic takovou podobu, jakou na první pohled ukazuje, a také se jedná o odkaz na tajné písmo.

Nemůže být žádným překvapením, že božská Ema měla zcela otevřenou krční čakru. Tedy ze 100%. Příčinou jejích určitých životních útrap a bankrotu jejího podnikání byla zablokovaná druhá a do určité míry i šestá čakra. Dále také přítomnost entity, která se na ní díky její neopatrnosti a lehkovážnosti v magické praxi, napojila a odebírala jí energii.

Za zmínku také stojí fakt, že po její smrti celá knihovna zmizela a nenašlo se z ní vůbec nic. Její hodnota už v té době byla nevyčíslitelná a v tehdejším Československu neměla obdoby. Energie v určitých komnatách zámku ve Stráži nad Nežárkou rozhodně nelze označit jako pozitivní a dodnes tam je přítomna zbytková energie černé magie.


Pětitisícovka má na líci prvního prezidenta Československa. Na rubu je koláž Prahy, která je zpodobněna jako dlaň, jejíž prsty věže se pomalu zavírají. Orloj a osm věží města směřuje vzhůru ke hvězdám tak, jak kněžna Libuše prorokovala. V průhledu prezident Masaryk vyhlíží skrze věže sakrálních staveb, kostel svatého Mikuláše a katedrály svatého Víta a kolem dokola jsou znaky královských majestátů Zemí koruny české. Ledňáček ve věnci, koruna s proplétaným znakem dvojitého W a korunovaný český lev.
České bankovky tvoří celistvý blok od prvního českého krále k prvnímu českému prezidentovi a jsou v podstatě historií naší země v kostce. Proto jsou na světě zcela ojedinělé a daleko nejzajímavější. Také jsou zajímavé dějinné souvislosti a zapomenuté vztahy, které nám ukazují.

Otevřená třetí čakra v tomto případě nemůže překvapit. Ovšem srdeční čakra byla trochu zablokovaná. Její otevřenost byla na 45ti procentech. (Na politika dvacátého století to je ale stále ještě výkon...) Takže, tatíčku, ehm…., vážně sestřelili toho Štefánika omylem?


Příště: co se chystá

Jan

www.homosignum.cz


úterý 15. května 2018

Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část III.


Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část III.


Jaká tajemství, jaká poselství a skrytá sdělení nám skrývají naše bankovky? Vydejme se spolu po jejich stopách a nahlédněme při tom do těch čaker, které byly pro ony velikány naší historie, jež se na nás z líců bankovek dívají, klíčové a formovaly nejen jejich životy.

Všechny české bankovky skrývají významná skrytá poselství a ani pětistovka zde není vyjímkou. Líci bankovky dominuje portrét Boženy Němcové a rubu ženská tvář – zřejmě se má jednat o zpodobnění slovanské bohyně Lady. Proti světlu vidíme, že Božena Němcová má tři oči. Třetí oko prosvítá nad kořenem nosu – přechází do něj oko bohyně Lady. Třetí oko (šestá čakra) je centrem intuice a jasnovidnosti, hledání a nalezení. Řada rádobyvlastenců na ni plivala jedovaté energie zášti a pomluv, a přitom jí nesahali ani po kotníky. Nikdo z nich neměl tak nuzné zázemí jako ona, nikdo z nich neměl takový talent a nezanechal takové dílo jako ona. Božena Němcová rozhodně na tuto bankovku patří.

Pátá čakra, která má mimo jiné na starosti komunikaci v nejširším slova smyslu, byla téměř otevřena, na 95%. Onu tragičnost jejího života má potom ve své „čakrové jurisdikci“ zablokovaná druhá (30%) a třetí čakra (40%), ke kterým se nakonec přidala i první a vytvořily tak Božence osudný trojblok.Ohledně tisícikoruny a Palackého však může být pochyb, zda někdo takový na českou bankovku skutečně patří. Proti světlu sedí hlava orlice Palackému přímo na kořeni nosu, ale spíše by snad na rubu měl sedět dvojhlavý orel rakouský a jeho hlavy by tvořily Palackého obočí. To by odpovídalo lépe. Ostatně pravil, že kdyby nebylo Rakouska, tak bychom si je musili stvořit. Nemůže být pochyb o tom, že kdyby Palacký žil, tak by se postavil za ty vlastence, kteří otevřeli Národní divadlo 11. června roku 1881 představením Smetanovy Libuše, před kterým zazněla rakouská hymna. Místo zástupců národa zde byl uvítán slavnostně následník habsburského trůnu, princ Rudolf s chotí. Národ sbíral sobě, aby se na portále scény objevila absurdní věta: Národ sobě, a prvním, kdo se zde kochal byl ten, proti jehož dynastii a odnárodňovacím procesům bylo Národní divadlo stavěno… Pokud na bankovkách někdo přebývá, tak je to právě Palacký a pokud na nich někdo chybí, tak je to Karel Havlíček Borovský. Politický poetik s analytickým mozkem fakta jasně rozeznávat, třídit a čtenářům srozumitelně podat. Upozorňoval na nebezpečí od Germánů i na tehdejší falešné všeslovanství, kteréžto jen bylo maskou násilného samoděržaví. A tak mu bylo nakonec zakázáno publikovat a byl ostrakizován stejně tak, jako jsou dnes ti, kteří upozorňují na nebezpečí z Bruselu a druhé strany velké louže. Je tedy opravdu otázkou, proč na bankovce máme Palackého a proč naopak na žádné bankovce není Borovský nebo však také Karel Hynek Mácha.

Palacký měl téměř otevřenou třetí čakru, a to na 95%. Za to srdeční byla zablokovaná a temenní jakbysmet. Karel Havlíček na tom byl s třetí čakrou hodně nadprůměrně, a to sice na 78%, ale zkrátka „větší bere“, takže se na bankovku vecpal Habsburko-Hujer Palacký.

Příště: dvoutisícovka a pětitisícovka

Jan

www.homosignum.czpondělí 7. května 2018

Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část II.
Tajemství našich bankovek aneb esoterický výklad jejich symboliky, část II.


Jaká tajemství, jaká poselství a skrytá sdělení nám skrývají naše bankovky? Vydejme se spolu po jejich stopách a nahlédněme při tom do těch čaker, které byly pro ony velikány naší historie, jež se na nás z líců bankovek dívají, klíčové a formovaly nejen jejich životy.


Stokoruna a na ní nejvýznamnějších český panovník, Otec vlasti zvaný, Karel IV, syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Král, který se jako první český panovník stal císařem Říše západořímské. Bankovka je ornamenty tak spletitá, jako život a doba Karla IV. Stavby a různé znaky umění, včetně čar poledníků a rovnoběžek, které označují krom jiného také stavbu Nového Jeruzaléma – Nového Města pražského, neb dle legend právě v Čechách má skončit starý svět a vzniknout svět nový. Na rubu bankovky jest pečeť University Karlovy – z roku 1348, první česká universita, kterou Karel IV založil. On sám klečí před patronem Čech – svatým Václavem, jemuž ukazuje zakládající dekret university. Proti světlu potom vidíme, že pečeť v průsvitu zaujímá celou tvář Karla IV. Ve své době byl snad tím nejvzdělanějším mužem světa a vzdělání také prosazoval. Po jeho smrti jsme byli také zemí s největší hustotou gramotných včetně žen, díky čemuž se také mohlo rozšířit následně husitské hnutí. Každý si mohl přečíst Bibli a přemýšlet o Starém a Novém zákoně. Nikdo nebyl závislý na výkladech ideologů církve, kteří si usurpovali monopol na pravdu!


Nejsilnějšími čakrami Otce vlasti byla druhá a sedmá. Druhá čakra byla na 95ti procentech, což na panovníka není zrovna typické, ale plně to koreluje s tím, co Karel IV. pro svůj národ dokázal a doslova vydobyl. Druhá čakra má na starosti zejména veškeré vztahy s druhými lidmi. On byl již za svého života národem velice a upřímně milován! Téměř otevřená sedmá čakra je na panovníka – vládce – politika, snad ještě méně typická. Ale když nahlédneme do mystéria Karlštejna, podíváme se za jakých astrologických konstelací a na jakých místech byly zahájeny stavby jako Karlův most nebo Karlova universita, tak nás temenní čakra na 94 % nepřekvapí.Dvoustovka a na ní jeden z největších myslitelů a filosofů posledních dvou (!) tisíc let. Jan Amos Komenský, filozof, biskup církve Českobratrské, exulant po prohrané bitvě na Bílé hoře. Na rubu bankovky je slavný nápis Orbis pictus – Svět v obrazech, nad nímž se setkávají prsty dospělého a dítěte přesně podle axiomu, že díte jest otcem člověka. Dá se i říci, že prsty jsou replikou obrazu Michelangela Buonarrotiho ze stropu Sixtinské kaple, kde Bůh podává prst Adamovi, ale Adam nedosáhne, jen jiskra přeskočí… Nad Světem v obrazech se ale prsty potkají a to je zásadní poselství! V průsvitu potom prsty procházejí očima Jana Amose a nejen to! Orbis pictus a dlaně ukrajují díl válečné pevnosti. Šifra této bankovky je cela jasná: Duch vždy zvítězí nad hmotou! (Neb hmota je jen iluze.)


Sedmá čakra 92%, šestá 84%, pátá 93% a čtvrtá – tedy srdeční na 84%. To bylo Ámosovo tajemství. Snad se ještě v tomto století dočkáme plného zpřístupnění jeho díla veřejnosti a veškeré jeho dílo bude konečně knižně vydáno!


Příště: pětistovka a tisícovka

Jan

www.homosignum.cz