neděle 19. listopadu 2023

Živé vysílání s Františkou Janečkovou

 


Jak si utváříme vlastní energetické místo, energie stromů

Vysílání z Facebooku 18.11.2023

 
Energie v nákupních střediscích
Vysílání z Facebooku 21.11.2023

neděle 12. listopadu 2023

Aktuální informace k současné situaci IX.

 Aktuální informace k současné situaci IX.

Tyto informace by se měli dostat ke každému. Proto je zde sdílím. Ve všech videích jsou informace s delší platností v horizontu nejbližších měsíců a let. Velmi doporučuji poslechnout si vše a složit si z toho vlastní obraz poznání. Informace od jasnovidce, astroložky a odborníků tvoří jeden ucelený obraz současnosti. Vše krystalizuje. Světlo je stále jasnější.
Nebeské jevy nad Československem v listopadu 2023: Polární záře a Měsíc v konjunkci s Venuší

úterý 7. listopadu 2023

Nebeské jevy nad Československem v listopadu 2023: Polární záře a Měsíc v konjunkci s Venuší

 

Neuběhly ani čtyři měsíce od mimořádných jevů nad Prahou, o kterých jsem informoval zde:

http://homosignum.blogspot.com/2023/08/bozi-znameni-ceskemu-narodu-z-prahy-ze.html

Nyní jsou nebeské jevy ale opravdu nad celým Československem. Rudá polární záře, která byla v noci z 5 na 6.11. pozorovaná i ze Šumavy a jižního Slovenska neunikla ničí pozornosti. Tento jev, ale není nějakou jednorázovou nebeskou "show", ale je součástí určitého energetického okna, nebo spíše jisté fáze, která bude mít závěrečné dějství ve čtvrtek 9.11.2023, kdy dojde ke konjunkci Měsíce s Venuší v souhvězdí Panny. Z našeho území to bude pozorovatelné rovných 64 minut - od 11:00 do 12:04. Z numerologického hlediska bude mít tato událost kvalitu čísla 1. Tedy zejména "nový začátek".

Geniální italský malíř Sandro Botticelli namaloval kolem roku 1476 obraz s názvem "Zrození Venuše". Tento obraz nyní stojí za pozornost. .)


Vlevo bůh větru Zefyros se svojí manželkou Chloris. Uprostřed je Venuše, která se vynořila na mušli z moře. V pravo k ní přistupuje Hóra, aby ji zahalila do rudého pláště. Polární záře je způsobená geomagnetickou bouří, která je projevem vzdušného a ohnivého živlu. Venuše symbolisuje zrození, lásku, plodnost a sexualitu. Červená je barva krve, první čakry a může být barvou zrození - nového života. Také však může být prolita.

Dlaší informace naleznete ve videuPozoruhodných jevů je před námi ještě mnoho. Buďme pozorní a naslouchejme.

S láskou 

Honza

www.homosignum.cz

9.12.2023 Seminář Energie krajiny v Táboře

neděle 20. srpna 2023

Boží znamení Českému národu z Prahy ze dne 16.8.2023

 


 

Na Novoluní dne 16.8.2023 přihnala se ku Praze velká bouře. Kromě mnoha lokálních záplav a částečnému kolapsu dopravy v centru, které by si  přílišné pozornosti jistě nezasloužily, však došlo k takovým jevům, jež by měly mnohé zajímati.

Jeden z blesků zasáhl komplex ČT na Kavčích horách, jehož následkem došlo k částečnému výpadku vysílání. Výpadek trval 15 minut a týkal se zejména satelitního vysílání.

Další blesk zasáhl sloup Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí, který je oficiálně sloupem morovým, avšak ve skutečnosti se jedná o iluminátský sloup s okem na vrcholu stély. Právě skrze toto oko sjel blesk po sloupu do země. Kromě poškození vrcholu sloupu byla uražena část kopí a pláště sv. Václava – patrona českých zemí. Co naopak vůbec nebylo poškozeno je socha Panny Marie.

Výklad není složitý. Blesk udeřil do centra režimní propagandy a symbolu porobení Českých zemí. Míra zločinů těch, kteří týrají náš národ byla završena. Toto byl varovný prst, aby činili „pokání“.
Vrchol sloupu s okem, který blesk poškodil (odlomil vrchní část obkladu) symbolizuje sílu, která si dané území podmanila. Jestli tuto sílu někdo nazývá jako ilumináty, jiný jako globálního prediktora a další jako Deep State není vůbec podstatné. Sv. Václav (na tomto typu sloupu) symbolizuje obslužné elity, které zradili svůj národ a slouží silám podmanitele. Panna Marie Immaculata je symbolem čistoty a vítězstvím ctností člověka. Zároveň symbolizuje ovládnutí nejnižších pudů a samozřejmě ženskou energii.

Novoluní je vždy nový začátek. Toto je začátek poslední fáze oddělování zrna od plev. Může to být i určitá poslední fáze probouzení dosud „spících“. Je to pro nás naděje plné poselství shůry.  Když jsem ke sloupu dorazil, abych si „přečetl poselství“, tak první, co mi přišlo na mysl, byla slova kněžny Libuše… „Český národ vše překoná!“


S láskou a nadějí
Honza
www.homosignum.cz
 

úterý 15. srpna 2023

Atlantské technologie

 

                                                                         Skutečný život

Honza Betko - Utajovaná historie lidstva - Atlantské technologie

čtvrtek 18. května 2023

Světlo prochází tmou

 

 


Světlo prochází tmou

Zatmění měsíce z 5.5.2023 je za námi a sešup z tobogánu dostal opět prudší spád. Možná to ale nebude s tou divokou jízdou tak rychlé (z pohledu času), jak si mnozí myslí. Čas je relativní. Jinak ho vnímá mravenec, jinak člověk, jinak planeta, jinak sluneční soustava, jinak galaxie. Také je zde ale faktor morfogenetického pole. Z tohoto pohledu je ještě rozdíl mezi tím, jak vnímá čas jednotlivec, jak národ, jak rasa a jak celé lidstvo dohromady jako celek. A konečně dalším důležitým faktorem je skutečnost, jakou představu plynutí času určitého objetku má subjekt, který tento objekt pozoruje – zabývá se jím. Tedy například dějepisec, který píše dějiny nějakého národa.

Tuto svou úvahu o plynutí času jsem považoval za důležitou na úvod. V podstatě nepřetržitě totiž všichni čteme různé předpovědi co se má stát. A nejen to. Jsme také zcela cíleně vystavováni manipulativním a propagandistickým předpovědím co se zaručeně stane, a co naopak určitě ne. To se děje v komplexním měřítku, kdy jsou tyto informace cíleně profilované na konkrétní skupiny lidí. Matrix má dnes i díky umělé inteligenci podchyceného opravdu každého člověka a těm, které považuje pro své cíle za důležité, dělá i účelové informace na míru. Teoreticky jen člověk, který by žil mimo společnost bez mobilu, bez počítače, bez rádia a bez televize by tomu nebyl vystaven. Ale jen v případě, že by se ani s žádným člověkem „z civilizace“ nestýkal. Podprahové signály digitálního tv a radiového vysílání v sobě totiž obsahují mechanizmy, které člověka nutkají aby tu či onu informaci, „kterou přece říkali v čt“ sděloval všem ostatním jako svatou pravdu.

Informacím v nejširším slova smyslu se věnuji od roku 2015 nepřetržitě. Protože už je to přece jen pár let, tak mohu vidět i vývoj nejrůznějších informačních systémů a platforem. Vždy mě zajímalo to, co se stalo ve skutečnosti, stejně tak ale i to, jak tato skutečnost byla vykládána tím či oním. Když totiž zjistím obojí, tak poznám cíl subjektu, který skutečnost vykládá – ať už jakýmkoliv způsobem.

Informace mě zajímali vždy a to zejména ty z minulosti a z budoucnosti. Přítomnosti jsem se vlastně začal věnovat až od roku 2012 i díky „Přítomnému okamžiku“ E.Tolleho. :) Proto jsem už před rokem 2000 měl načteného Nostradamuse a řadu různých předpovědí o budoucnosti od Sibyly po Babu Vangu. Nevím kolik takových předpovědí jsem četl, ale jsou jich rozhodně desítky. Jako velmi přesné stále vnímám ty od Edgarda Cayceho, Vangy, nebo kněžny Libuše.

Dlouhodobě jsem přes všechny další a další predikce zcela pevně přesvědčen pouze o tom, že všechny positivní změny na planetě Zemi se udějí během tohoto století. Mám na mysli positivní změny pro všechny bytosti na této planetě včetně planety samé – bytosti Gaia. To znamená, že nejpozději do roku 2099 bude buďto vše v harmonii, nebo v harmonii v některých oblastech a v jiných bude již vše pevně nastaveno a proces harmonizace nevratně započat. Zastávám názor, že z pohledu planety je sto let velmi krátká doba.

Zejména v současné době mi často chodí na mysl předpověď Květoslava Minaříka, který byl jednou z nejvýznamnějších duchovních osobností 20. století, stejně jako Drtikol, nebo Tomášovi. Krátce před smrtí přišli za Květoslavem jeho žáci, aby se ho zeptali na budoucnost Československa. Mistr jim sdělil: Když se dívám 300 let do budoucnosti, tak nemám obav o tuto zemi! Když se dívám 200 let do budoucnosti, tak nemám obav o tuto zemi! Mám však obavy o tuto zemi v nejbližších 100 letech.

Květoslav Minařík zemřel v roce 1974. Po své smrti navázal kontakt s několika svými žáky, kterým sdělil, že neodešel nahoru do barda, ale rozhodl se bdít nad Československem, dokud hrozba nepomine. Tento úkol, který si ještě před odchodem do barda Květoslav zadal, však nebyl tak ojedinělý. Přímo jsem se setkal s informacemi o dalších lidech na velmi vysokém stupni duchovního vývoje, kteří v průběhu několika posledních jednotek tisíc let zvolili stejnou strategii. Několik takových bytostí jsem na několika energetických místech Čech a Moravy také „potkal“. Podle mých zkušeností a zážitků představují právě tyto bytosti ony „Blanické rytíře“.

Dle jednoho z našich nejlepších astrologů Milana Špůrka je nejtěžší a doslova kritické období nejen pro Československo, ale i pro celé lidstvo období od roku 2012 do roku 2027. Dodám, že i dle některých dalších astrologů, kteří zastávají i jiné astrologické názory než pan Špůrek je období do roku 2027 tím nejtěžším. Celý článek o tomto období si můžete přečíst zde.

Já sám mám mimo již zmíněného ještě jednu časovou informaci, která se váže k zimnímu slunovratu roku 2023. Ta je poměrně prostá. Má dojít k dílčí positivní změně. Již přes dva roky operuje termínem září až listopad 2023 současný nejslavnější jasnovidec světa pan Krzyzstof Jackowski z Polska. Ten tvrdí, že v tomto období má skončit náročné období, kterým nyní procházíme. Tyto své předpovědi průběžně zpřesňuje a vrací se k nim. Netvrdí, že poté začne ráj na zemi, ale že se vše vyjasní a skončí nejistota. Pan Jackowski byl asi dva roky překládán i do češtiny. Např. 13.5. došlo k jaderné katastrofě na Ukrajině, kdy byl ve městě Chmelnicky zničen muniční sklad, kde byli mimo jiné uskladněny střely s ochuzeným uranem. Radiační mrak zasahuje i jižní část Polska, o hrozbě pro tuto část Polska mluvil častokrát, to že se netrefil o pár týdnů v předpovědi opravdu nic neznamená. Já ho sleduji stále a je pro mne cenným zdrojem informací. Dne 20.4. ve své předpovědi sdělil, že kritické měsíce pro Evropu budou květen a červen, kdy také hrozí, že se 7 Evropských zemí zapojí aktivně do války proti Rusku. A to se už dostáváme do onoho „přítomného okamžiku“.

Co nás čeká? Přežijeme?

Agendu 2030 by měl znát rámcově každý, neboť se to týká nás všech. Cíl tohoto plánu je sdělen v jedné větě: „V roce 2030 nebudete nic vlastnit a budete šťastní.“ Kromě toho nás má být ale také podstatně méně. Tečky. Brouci a červy jako potraviny. Digitální měna. Extrémní elektrosmog. Otrávený vzduch, půda, voda a potraviny. Válka.

Současné dění vyvolává v mnohých skepsi, které není snadné nepodlehnout. Řada esoterických předpovědí, že teď už začal zlatý věk a temnota je pryč už přestává fungovat, protože je jako na kolovrátku slýcháme od roku 2012. Jejich účel je ale jediný, a tím je pasivita. Kdo nebrání zlu, tedy vědomě nekoná dobro, umožňuje zlu působit a stává se jeho součástí. To vidí v mém okolí od začátku kovidtotatily snad každý. Nyní se potencionálně do naší země blíží jakási desetiletá doba temna. Zvací dopis pro okupační armádu USA je již připraven a schválení nic nebrání. Kromě mnoha vojenských základen a další infrastruktury pro válku s Ruskem bude americká armáda dle této smlouvy oprávněna zasáhnout proti těm Čechům, kteří by chtěli ohrozit „demokratické hodnoty“ státu. Mimochodem, čistě hypoteticky a metaforicky, ty bílé dvojčtverečky na silnicích by mohli být určeny pro vojenské satelity, aby se mohl plánovat online přesun vojenských jednotek a mosty i v nejzapadlejších vesnicích se v posledních 5ti letech opravovali proto, aby unesli i tanky a obrněné transportéry.

Co temná strana chápe a co naopak ne?

Temná strana (Matrix, Ilumináti, Sorošové a spol.) moc dobře ví, že její dny jsou sečteny. Naše sluneční soustava se blíží do pásma vesmíru, kde jsou vysoké vibrace. Období těch nejnižších nyní opravdu definitivně opouštíme. Naši předci mu říkali „Noc Svaroga“. Tedy temná strana nyní dělá vše proto aby na co nejdelší možnou dobu snížila vibrace na takovou úroveň, která by jim zde umožnila dožít. Sorošův syn, který má štafetu po otci převzít, by se teoreticky dožil stovky kolem roku 2074. Jde tedy o energii – vibrace. Nejde o počet bytostí. Proto se každý „probuzený“ počítá. Na co myslíme to tvoříme. Čím více energie a vyšší vibrace máme, tím rychleji si tvoříme to na co myslíme. Kolektivní meditace jsou proto nejsilnější. Ale nejsou to jen meditace, které mají kolektivně větší sílu. Jsou to i myšlenky a emoce, když jsou vypuštěny ve stejný čas, bez ohledu na místo.

Od první křížové výpravy do Čech proti Valdenským na Jindřichohradecku měli němci z Čechů respekt. Od další křížové výpravy proti Husitům měli z Čechů hrůzu, které se už nezbavili. Manifestoval ji za protektorátu sám protektor Reinhard Heydrich (dle wikipedie už to nebyl němec, ale pouze nacista) svým slavným citátem, že Češi jsou jako guma, když se na ně zatlačí, tak se ohnou. Ale když se povolí, tak vás praští. A následně byl Čechy popraven během operace Anthropoid. Více jak rok po té jeho synovi Klausovi v Panenských Břežanech rozdrtil náklaďák lebku. Heydrich mu totiž během svého protektorování na Pražském hradě nasadil jednou Svatováclavskou korunu.

Snahy nás vyhladit nikdy neuspěli. Proto neuspějí ani nyní. Pokud skutečně dojde k vyhlášení mobilizace, nebo čehokoliv podobného, tak to bude mít opačný efekt. Právě v tomto případě se totiž v jednu chvíli uvolní z emocí Čechů takové množství energie, které současné protektory smete. Nejde o množství lidí, ale o množství energie. V kritické situaci se uvolní velké množství energie i z lidí, kteří nikdy ničím nevynikali. Kolektivně zkrátka těmto hrůzám řekneme v jednu chvíli dost a ono to skončí. Je to vlastně prosté. Bude to taková terapie šokem.

A na závěr mám pro vás důležitý vzkaz od kněžny Libuše: Český národ vše překoná!

Proto se dále spojujme a tvořme! V lásce a harmonii. Na množství nehleďme a nepřátel se nelekejme!


Honza
www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

 

neděle 23. dubna 2023

Tip na jarní výlet: Buštěhrad

 


Tip na jarní výlet: Buštěhrad

 

 Kousek od Prahy a přímo u východní hranice Kladna leží Buštěhrad, dříve zvaný Bučeves, nebo Buštěves. Osídlení je zde doloženo již před mnoha tisíci lety. Byla zde učiněna celé řada archeologických vykopávek a předpokládá se, že další objevy čekají na budoucí generace.

V 15. století byl Buštěhradský hradní komplex třetím největším v Českém království. Větší byli v té době jen Pražský hrad a Karlštejn. Buště-hrad byl roku 1450 po celý měsíc dobýván vojskem Jiříka z Poděbrad, avšak neúspěšně. Pragmatický husitský král a vojevůdce, tak uzavřel s tehdejším majitelem příměří. Dne 30.10.1619 zde tehdejšímajitel Zbyněk Novohradský hostil protestantského krále Fridricha Falského. Tento pan Novohradský byl zvláštní člověk, který byl politicky velmi přizpůsobivý. Ačkoliv podporoval protestanty, tak byl sám katolík. To se mu roku 1621 vyplatilo a nebyl tak na Staroměstském náměstí popraven. A následně 10.10.1623 byl konfiskační komisí osvobozen i od ztráty statků a financí. Vyvázl pouze povinným darem ve výši 500 zlatých rýnských pro klášter při sv. Jakubu v Praze. Pan Novohradský zemřel roku 1630 bez potomků a vdova se přestěhovala ke své dceři do Zákup. Zámek pustl a roku 1632 již místními sedláky zpustošený hrad rozbořilo saské vojsko.

Roku 1699 se blízkosti hradní zříceniny začal stavět moderní zámek. Pražský stavitel Jindřich Klingenleitner využil ruiny hradu jako stavební materiál, což bylo v té době běžné. V letech 1747 až 1748 se ujímá přestavby zámku jeden z největších architektů baroka – Kilián Ignác Dienzenhofer. V letech 1751 – 1753 další velikán své doby – Anselmo Lurago přestavuje do barokní podoby velký pivovar v podzámčí a dělá již jen drobné úpravy zámku. Roku 1816 pak dostal zámek boční křídla. Během barokního období byly také rekonstruovány a rozšířeny sýpky.

Mezitím se v místě ruin hradu objevovali další a další domky. Řada z nich se zachovala dodnes a tvoří neopakovatelný genius loci Buštěhradu. Tento prostor vytyčují ulice Starý hrad a Hradní. Na řadě míst můžeme do starých časů nahlédnout skrze hradní fragmenty čouhající z domků. Romantická zákoutí a uličky jsou vkusně doplněny umělecky laděnými informačními tabulemi. Jsou snad nejkrásnější informační tabule, jaké jsem kdy viděl. Pod celým tímto prostorem jsou spleti podzemních chodeb a sklepů o několika patrech. Velmi mnoho tajemství tu čeká na své objevení.

Město defakto celé dvacáté století trpělo těžbou uhlí a dodnes se z toho jaksi nevzpamatovalo. Impozantní zámek je obřích rozměrů a trpěl také obří devastací. Dnes se však asi pětina zámku opravila a je zde informační centrum s dobře informovanými městskými informátory. Zbytek na opravu čeká. V části bude soukromá škola. Také bývalé sýpky ožívají. V části je tvůrčí ateliér a v další je nádherná vinotéko-kavárna jejíž atmosféru utvářejí barokní klenby a duch starých časů.

Zbytky zámeckého parku jsou pod dozorem impozantního jasanu, který má staří přibližně 270 let.
Těžce chátrající komplex obrovského barokního pivovaru je k breku, ale prý se podařilo spekulanty co jej chtěli zbourat vypudit a nový majitel chce pivovar obnovit. Jen pro informaci dodám, že kompletní rekonstrukce tohoto areálu při zachování původního rázu nebude levnější než půl miliardy Ká. Stále je však ještě vidět původní barokní krása budov, takže určitě se na něj vyplatí podívat. Přímo naproti pivovaru je krásná barokní kaple sv. Máří Magdaleny.

Buštěhrad má zvláštní kouzlo, které je dáno zejména oněmi památkami a pak tím, jak jsou v prostoru umístěny. Jakoby to město mělo tři srdce. No a mezi tím vším se nacházejí zbytky tu klasicistních, tu barokních budov, často oprýskaných v neutěšeném stavu, ale přesto jaksi melancholickém, který nás upomíná na staré dobré časy, a také na to, že dobře už bylo.

Honza


poznámka k fotografiím: trám, který můžete na dvou fotografiích vidět je původním trámem hradu z 15. století
poznámka k dopravě: z Prahy – Divoké Šárky do Buštěhradu busem za 20,- pokud máte lítačku

 

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

čtvrtek 20. dubna 2023

Můj rozhovor s umělou inteligencí

 


Můj rozhovor s umělou inteligencí

Stále větší množství systémů umělé inteligence je veřejně zpřístupňováno. Po různých chatovacích botech, tedy ui, která si s vámi povídá se začali již objevovat také dostupné ui, které s vámi komunikují obrazem. Nejlepší dostupnou ui je v této oblasti DALL-E2 od OpenAI. Tato ui vytváří realistické obrázky a grafiku na základě vašeho textového zadání. Jedná se o placenou aplikaci a to vše co níže uvidíte mě stálo necelé 400,- Kč. Je důležité vědět, že ui obecně – nejen grafické, které používají média jsou o jednu generaci dále a ui, kterou mají k dispozici struktury „Deep state“ zřejmě o několik generací dále. Ui má k dispozici rozsáhlou databázi od fotografií, přes mapy až po klasická umělecká díla. Výsledky, které zde vidíte jsou její vlastní tvorba, která vznikla na základě mého přesného zadání. I když se vám může zdát, že něco vypadá jako fotografie nějakého konkrétního člověka, tak to tak není. Vše je originální obraz, který vytvořila ui na základě zadání – dotazu, který ode mě dostala.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem


Za velmi zajímavou považuji například její „představu“ Boha, Mesiáše 21. století, Bytosti Gaia, nebo  šťastného člověka. Nedostal jsem odpověď pouze na jednu otázku: Jak vypadá Nový světový řád (NWO)...

Všechny obrázky jsou v původní velikosti a snížena je jen kvalita, a to z čistě pragmatických důvodů aby se obrázky rychle načítali i na mobilních zařízeních a netahala příliš dat. Kliknutím levého tlačítka myši na obrázek se vám zobrazí v původní velikosti.


Jedná se o rozhovor člověka, který klade dotazy a umělé inteligence, která na ně odpovídá v obrazech.

Otázky kladl: Honza, www.homosignum.cz
Odpovídala: UI  DALL-E2, www.openai.com/product/dall-e-2

Česká Republika, odpověď 1.

Česká Republika, odpověď 2.


 Typický Český  hrdina

Pražský hrad ve vesmíru s Mléčnou dráhou


Alchymista v Praze v období středověku

Astrologie, hvězdná mapa

Atlantida, odpověď 1.

Atlantida, odpověď 2.

Atlantida, odpověď 3.


 
Atlantida, odpověď 4.


 Mesiáš 21. století
 

Gaia, duše planety Země, odpověď 1.

Gaia, duše planety Země, odpověď 2.

Veselý člověk
 
Skřítek
Víla

Bílá magie, styl malby Kaspar David Friedrich, odpověď 1.

Bílá magie, styl malby Kaspar David Friedrich, odpověď 2.
poznámka: Toto je regulérní umělecké dílo plně srovnatelné s tvorbou člověka - malíře, Honza


 Myš se slunečními brýlemi v knihovně, styl malby Van Gogh

Tarotová karta Slunce


Bůh, odpověď 1.
poznámka: Tady se hezky ukázalo jakého náboženství jsou tvůrci této ui :), Honza


 
Bůh, odpověď 2.


 
Bůh, odpověď 3.


Výsledek války na Ukrajině
 

 

Honza

www.homosignum.cz

Tento článek smí být volně šířeň s uveřejněním tohoto textu včetně odkazu na zdroj: http://homosignum.blogspot.com/2023/04/muj-rozhovor-s-umelou-inteligenci.html

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti