pátek 22. prosince 2017

Julius Zeyer - Na rozhraní dob


Že žijeme v době zvláště pamětné, neobyčejné, každý soudný z nás určitě cítí. Jsme na rozhraní dob zapadajících, umírajících a doby nové, vycházející z rumu a popela světa právě se hroutícího. Žijeme v agnoii doby příliš sestárlé. 

A jak člověk v posledních chvílích, když duch jeho už na polo uvlolněn jest, více vidí a cítí v dotyku už s mysteriem nadsmyslným, poněvadž zatemňující závoj smyslů už padá, padá – tak i dokonávající náš věk v agonii své, otvírá široce zraky nadsmyslné (lze-li takto mluviti) a prorocké pravdy jeví se mu co jasná tušení, a co bývalo více méně skryto – zášlehy věčné pravdy, tak marně mudrci všech dob hlásané, vynořují se jako horečně z jeho nadsmyslně vzrušeného vědomí. Ano skonávající náš svět má horečné, ale prorocké sny. 

Duch proniká teď hmotou silněji než kdy. Úkazy, nám slepě tápajícím přepodivné, jeví se na všech stranách a mluví nám o tajemstvích, posud nechápaných. Věci neuvěřitelné dějí se, mátohy chodí světem a naplňují hrůzou a podivem lidstvo. Nová učení ozývají se ze všech úhlů světa, vanou jako silné větry z dálných končin i z blízkých.

Julius Zeyer

neděle 17. prosince 2017

Na vlně vzestupu vědomí aneb může opravdu za vše ta transformace?


Stále častěji se nám objevují informace, co všechno za potíže se skrývá za vzestupem vědomí, nebo-li transformací, kterou jako lidstvo procházíme. Tu je to nespavost, tu zas bolesti hlavy, pocity úbytku energie nebo dokonce potíže s partnerskými vztahy či pocity celkové dezorientace…

Často se jedná o přímo učebnicové příklady zablokovaných čaker, karmických vztahů, či stále silnější elektrosmogové zátěže. Co je příčinou toho, že za vším hned vidíme náš vzestup?

Je to závislost na egu, která je často tak silná, že nám vypíná i prosté logické myšlení. Ego utržené ze řetězu s lehkostí zadupe i selský rozum, lhostejno jakého duchovního vývoje jsme dosáhli.

„Jsem multidimenzionální světelná bytost na cestě nejméně do 5D a pokud se mi tedy děje něco, co je mi nepříjemné, pak to může být pouze příznakem mého stále se zvyšujícího růstu.“ Halasí dnes mezi řádky na sociálních sítích transformující se spoluobčané. Copak selský rozum, prosté logické uvažování, ale kam se poděla pokora? Pokud chceme skutečně růst a zvyšovat si své vibrace, abychom stačili naší planetě Zemi, tak na sobě musíme skutečně pracovat. To není jen čtení si duchovních, byť sebekvalitnějších knih, co knih, dnes už se mnozí „živí“ pouze čtením „duchovních blogů“. Dokonce už se objevují i takové pamflety, které nabádají druhé, aby nedělali vůbec nic, že to prý stačí. Inu, kde je poptávka, objeví se vždy i nabídka a každé zboží má svého kupce.

Principy práce na sobě jsou stále stejné, i když to jde v této době vše mnohem rychleji. Podrobme se každý své hluboké introspekci. Nebuďme závislí na svých rolích – současných inkarnacích - a snažme se o spojení se svým overegem a s pokorou přijímejme vše, co se nám děje, ať je to již zdánlivě pozitivní či negativní. Nezapomínejme však na logické myšlení a neskočme na špek každému „duchovnímu průvodci“, který se snaží nějak polechtat to naše ego.

Jan


Somavedic Medic Uran - měření a zkušenosti

úterý 12. prosince 2017

Fotoblesk vs. Somavedic

 Uprostřed indiánské rezervace na severozápadě Arizony se nacházejí tři stolové hory, které obývá  10 000 příslušníků kmene Hopi. Turisté, kteří rezervace navštěvují, jsou na stovkách výstražných tabulí upozorňováni, že veškeré fotografování a filmování je zakázáno.

V roce 1901 byl malíř a fotograf Guido Boggiani nalezen se svým kolegou zavražděný na území kmene Čamakoko. Vyšetřování prokázalo, že on a jeho společník byli ubiti rituálními sekerami, které indiáni používali pro boj se „zlými duchy“. Jejich fotografické zařízení bylo nalezeno opodál rozmlácené na kousky.

Podobných případů, kdy bílá tvář zaplatila za pokus vyfotografovat domorodce životem je celá řada. Ačkoliv je značně rozšířeno, že za tímto strachem z fotografování je obava, že fotoaparát krade duši, tento argument rozhodně není rozšířen mezi všemi domorodými kmeny a je znám spíše ze Severní Ameriky a zřejmě byl překladem značně zjednodušen. Je pravděpodobné, že v řadě případů se skutečně jedná o obavu ze zhotovení portrétu. Ta může být vedena obavou před černou magií, neboť černý mág vždy potřebuje buďto nějakou osobní věc, kus vlasu, nehtu nebo co nejpřesnější podobiznu.

Přírodní národy, které dokážou vnímat jemnohmotné energie a mají rozvinuté mimosmyslové vnímání, však velmi dobře poznají, když jim něco odebere energii nebo silněji naruší auru. Dokud tyto národy nepotkaly misionáře, tak toto vnímání měla většina z nich. A proto nebylo divu, že velmi dobře vnímaly, když jim něco téměř „propálilo auru“. Tím „něčím“ nebylo nic jiného než vynález z roku 1865 – hořčíkový práškový blesk. Ten v roce 1923 nahradil sofistikovanější Xenonový blesk, který se od té doby značně zdokonalil.Každý výboj xenonového blesku nám v jistém slova smyslu propaluje auru. To se netýká jen lidí, rostlin či zvířat. Negativní působení fotografických blesků je také jedním z důvodů proč se jimi nesmějí fotit cenné umělecké předměty. Bleskový výboj fotoaparátu má na auru podobný vliv jako na fyzické úrovni říznutí nožem. To, jak hlubokou ránu je schopen způsobit, je pochopitelně dáno individuálně a záleží na řadě faktorů jako jsou věk, stav aury, biopole jednotlivých čaker, životní energie nebo frekvence vibrací. Dle mých zjištění může ve výjimečných případech způsobit silný xenonový výboj také blokaci šesté čakry, tj. třetího oka. Také může poškodit oční čakry. Toto riziko se vyskytuje zejména u velmi malých dětí, které by měly např. z důvodu nemoci oslabenou auru natolik, že by mohl výboj poškodit nejen biopole čakry, ale také by ji mohl zablokovat.


Citlivější lidé toto negativní působení blesku dokážou vnímat. Jeden zaměstnanec fotocentra, který se na mne obrátil, mě přivedl na myšlenku následujícího testu. Pokud za jeden den absolvujete stovky xenonových záblesků, byť odrazem, tak už se jedná o poměrně silnou zátěž, která může i citelně oslabit auru. Vzhledem k tomu, že fotografování je mým koníčkem již od mládí a vlastním také profesionální studiový blesk, bylo pro mě následující testování z hlediska jeho realizace celkem snadné.

Výsledky měření jsou poměrně zajímavé a ukazují nám další možnosti použití Somavedicu. Informace o tom, že pokud máme dlouhodobě oslabenou auru, tak se to na fyzické úrovni projevuje buďto jako únava, oslabená imunita či nemoc, jsou čtenářům jistě známy. Pokud tomu tak není, pak odkazuji na Google. Informací o auře a její funkci je spousta a jsou opravdu snadno dostupné.


Teď již ale k samotnému měření. Dělal jsem dva druhy testů, které zde níže zveřejňuji.

V prvním testu se zjišťovalo, že když v místnosti, kde je umístěn Somavedic, vyšlehne na člověka blesk, jaký je jeho dopad na auru a biopole čaker. V případě Uranu je účinek blesku pouze 6 procent. To znamená, že jeho negativní působení je omezeno o 94 procent.

Blesk negativně působí na naše jemnohmotné tělo v poli Uranu:
6% (z původních 100%)

Blesk negativně působí na naše jemnohmotné tělo v poli Medicu:
29% (z původních 100%)

Blesk negativně působí na naše jemnohmotné tělo v poli Harmonie:
61% (z původních 100%)

Blesk negativně působí na naše jemnohmotné tělo v poli Quantum:
30% (z původních 100%)

V druhém testu se řešila situace, když je na člověka vyslán blesk v místnosti, kde není Somavedic, a on se pak bezprostředně poté dostane do jeho blízkosti, za jakou dobu bude jeho aura vyčištěna. Pokud je tedy člověk v místnosti se Somavedicem již s bleskem fotografován, tak je proces čištění samozřejmě mnohem rychlejší.

Narušenou auru po zásahu bleskem zcela vyčistí model:

 Uran přibližně za 7 minut
 Medic přibližně za 18 minut
 Harmonie přibližně za 53 minut
 Quantum přibližně za 45 minut

Testováno s bleskem Oloong Speedlite SP-690 (ekvivalent Nikon SB-900).

Jan


Somavedic Medic Uran - měření a zkušenosti

neděle 3. prosince 2017

Cítím potřebu změny, ale nevím, co mám dělat.


Cítím potřebu změny, ale nevím, co mám dělat. Jaký je můj největší dar? Jakou mimořádnou schopnost si mohu nejsnadněji rozvinout? Jaké práci se mám věnovat?  


Stále častěji se setkávám s těmito a podobnými dotazy. Dostávám je emailem a zaznívají i na přednáškách. Odpověď je z mého pohledu poměrně jednoduchá, ale plně chápu, že realizace se nemusí zdát každému až tak snadná. Ona také většinou snadná není a také je to vždy velmi individuální.

Ta odpověď zní: Pracovat na sobě a snažit se co nejdříve uplatňovat nově nabyté vzorce i mimo náš meditační prostor, tj. ve „zdánlivém“ vnějším světě. Ano. Tam venku. V tom současném zaměstnání, venku na ulici, v parku, v čajovně a vůbec všude, kde přijdeme do kontaktu s druhými bytostmi. „Zdánlivém“ jsem použil proto, abych zdůraznil, že vše kolem nás je jen odrazem nás samých, toho co se děje uvnitř nás a když tento princip nejen pochopíme, ale také začneme prožívat a dostaneme do svého podvědomí, tak teprve potom začneme nacházet odpovědi týkající se nejen našeho bytí.

Musíme si však také být vědomi, že nic se v této hmotné realitě zatím nepromítne okamžitě, ale vše je vždy se zpožděním, které může trvat různou dobu. Na čem závisí délka tohoto zpoždění?

Především na těchto faktorech, kterými jsou:

Karma – myslím, že nepotřebuje bližší komentář, ale je třeba chápat, že částečně se rovněž překrývá s plánem duše.

Plán duše – tj. to, co jsme si nastavili v bardu (období mezi životy) pro tuto aktuální inkarnaci. U lidí, kteří na sobě vědomě pracují, je poměrně časté a zřejmě se to týká téměř všech, že vždy je zde více možností, čemu se můžeme v dané inkarnaci věnovat a jakou mimořádnou schopnost si můžeme více rozvinout. Uvedu zde příklad. Někdo si například zvolí, že se bude věnovat pomoci přírodě a to konkrétně stromům. V praxi si pak na základě dalších okolností zvolí, zda se bude věnovat např. obnově sadů, revitalizaci zámeckých parků nebo výsadbě stromů v lesích. V inkarnaci se to potom projeví tak, že až přijde čas, tak začne pociťovat větší sounáležitost s přírodou, začne ji častěji navštěvovat a začnou se dostavovat nutkání jí nějakým způsobem pomoci. Ale jakým způsobem – na to přijde opět, až k tomu přijde čas, až k tomu dozraje. Je to jako s běžcem, který na startu nevidí cíl, ale ví, že k němu doběhne. Otázka je jen za jakou dobu.

Rychlost procesu zvyšování duchovní úrovně – řada lidí se dostává během procesu transformace do určitých mezidobí, ve kterých například nemají žádné zaměstnání či jen minimální úvazek nebo mají z jiného důvodu spoustu času pro sebe. V mém případě se například jednalo o přibližně půlroční období, kdy jsem měl minimální pracovní úvazek a měl jsem tam spoustu času na práci na sobě, který jsem naplno využíval. Někdy jsem meditoval i 8 hodin denně. Právě toto období mělo zcela zásadní význam pro rozvinutí mých mimosmyslových schopností a pro mé další směřování.

Energie místa – v určitých případech, kdy jsme v některých místech prožili více inkarnací, se stává, že si nás dané místo doslova přitáhne a chce, abychom zde působili. V době, kdy je drtivá většina naší krajiny narušena činností člověka a na mnoha místech zdevastovaná či devastována, to není až zas tak neobvyklé. Zde vždy určitou dobu trvá, než se zorientujeme.

Energie předků – může se například stát, že před třemi generacemi v rodu, do kterého jsme se aktuálně inkarnovali, byla rodová tradice určitého řemesla, např. kovářského, která však byla v posledních dvou generacích přerušena. O tom nemusíme ani vůbec nic vědět. Přesto můžeme mít po řadu let určité nutkání se tomuto řemeslu věnovat a v případě, že tomuto nutkání podlehneme a my se pro kovářské řemeslo rozhodneme, tak v něm budeme úspěšní, protože je stále uloženo v morfogenetickém poli rodu, do kterého jsme se inkarnovali. V některých přípdech se však může jednat o nerealizované plány z minulých inkarnací.

Osobní morfogenetické pole duše – stejně tak, jako má osobní morfogenetické pole naše tělo, tak je má i naše duše.

U výše uvedených faktorů platí, že karma má vždy nějaký vliv na všechny. Také netvrdím, že výčet výše uvedených faktorů je kompletní a že zde nemohou být nějaké další. Často se také děje, a není to nic překvapivého, že když se již nacházíme v procesu, na jehož konci je nalezení onoho zaměstnání, rozvinutí nějaké schopnosti nebo případně obojího, tak si toho vůbec nejsme vědomi. Toto mohu také ze své vlastní zkušenosti potvrdit.Procesu rozvíjení mimořádných schopností předchází některé jevy v našem vědomí jakou jsou například:

Vnitřní klid – již Vás nic nerozhodí, a pokud ano, tak to během chvíle odezní, např. situace, které Vás kdysi rozhodily na celý den, teď odezní během minuty, momenty jako „jsem v šoku“ se již nebudou vyskytovat, stejně tak ani časté změny nálad, či dokonce občasné deprese a pocity hořkosti, to vše bude pryč.

Pocit sounáležitosti – pocit sounáležitosti s ostatními bytostmi, planetou, sluncem, vesmírem, bohem.

Nezávislost na egu – nebýt závislý na svém egu a z toho plynoucí absence vlastní důležitosti.

Mravní čistota - myslím, že nepotřebuje bližší komentář.

Opět netvrdím, že výčet výše uvedených jevů je kompletní, a že zde nemohou být i další. Tyto, které jsem uvedl, jsou přítomny u všech lidí s mimořádnými schopnostmi, které buďto osobně znám, případně do kterých jsem se nacítil.

Snad se mi podařilo alespoň částečně a srozumitelně vaše otázky zodpovědět. :)

S láskou všem hledajícím

Jan

neděle 26. listopadu 2017

Konkrétní změny v roce 2018Konkrétní změny v roce 2018


   Jak už jsem několikrát poznamenal, tak předvídání budoucnosti je v současné době podstatně těžší, než tomu bylo v dobách minulých. V dřívějších dobách existovaly tak dvě, maximálně tři pravděpodobnostní budoucnosti, přičemž většinou jedna z nich byla dokonce poměrně dost pravděpodobná, zejména jednalo-li se o budoucnost relativně nepříliš vzdálenou.

   Dnes je situace podstatně složitější, protože pravděpodobných pravděpodobnostních blízkých budoucností je podstatně více. A ještě ke všemu, i když jsou některé události, jejichž odehrání by se celkem dalo očekávat, tak se objeví druhá neznámá, a tou je, kdy by se mohly odehrát. Stále znovu opakuji jednu věc. Podstatná změna určitě bude a otázkou jen zůstává jaká a kdy. Otázka jaká změna se dá zjednodušit na to, zda bude ve prospěch lidstva a planety Země nebo ve prospěch malé skupiny lidí a případně jejich kosmických přátel, i když slovo "přátelé" si zasluhuje skutečně obří uvozovky. S odhadem doby uskutečnění některých předpokládaných či očekávaných událostí je to ještě těžší, protože některé se skutečně mohou odehrát i do konce roku anebo také do pěti let. A to mluvím o těch, o kterých mám informace, že by se mohly odehrát. Mohou se však vyskytnout i jevy naprosto překvapivé, minimálně pro mnoho lidí.  


   Proroctví všeho druhu i o době blízké lze na internetu nalézt velké množství a není jednoduché se v těch všech variantách orientovat. I na naší internetové scéně se jich vyskytuje dost a jejich filozofický základ se i velmi odlišuje. Různé mimozemské či andělské zdroje předávají své informace většinou formou channelingu. Sleduji různé informace se zájmem a spolu s informacemi od svých zdrojů se snažím vytvořit si určitou mozaiku.

   Velmi doporučuji nenechávat se ovlivnit negativními vizemi budoucnosti, ať už je zdrojem kdokoliv, protože dost často právě cílem těchto negativních vizí je, aby je vědomí lidí převzalo za své a přispělo k jejich uskutečnění. Mnoho různých předpovědí budoucnosti tvářících se co nejseriozněji a v duchu rčení, že optimismus je nedostatek informaci, není ničím jiným než cílenou manipulací. Často ani autoři podobných textů si neuvědomují, že sami jsou obětí manipulace.


   S vyšší mírou pravidelnosti sleduji tyto zdroje možných předpovědí budoucnosti: Coreyho Gooda a Davida Wilcocka, případně další informace na internetové televizi Gaia vysílané na Matrixu-2001, informace Cobry na stránkách "Bod zlomu", informace Benjamina Fulforda, Pjakina a částečně Petra Chobota. Informace jsou z různých úrovní, ale v podstatě všechny hovoří o brzkých podstatných změnách. Corey a David Wilcock hovoří o jakémsi slunečním záblesku, který by měl zasáhnout výrazně kolektivní i individuální lidské vědomí, a který se pravidelně opakuje údajně v cyklu přibližně 25 tisíc let a hovoří o něm v různých formách většina mytologií různých národů. Cobra zase mluví o události, ale podle projevů by se mohlo jednat o ten samý jev. Pjakin a Fulford se pohybují v poněkud více nám běžně známém prostředí a předpokládají změny pro naše chápání přijatelnější v kategorii odstavení současné vládnoucí vrstvy od moci, ať už si pod vládnoucími vrstvami představujeme Rothschildy, Rockefellery, Bushe, Clintony a podobné nebo globálního prediktora.

   Ani Corey ani Cobra však nijak zvlášť neupřesňují, kdy by k této události mělo dojít. Na rozdíl od nich Fulford většinou uvádí, že vše už bude zítra, ale problém je, že to už píše nejméně tři roky.


   Přítomnost je taková, že stát se může v podstatě cokoliv i v relativně blízké budoucnosti. Stačí si uvědomit, jak málo stačí k razantním změnám. Jedna sopka na ostrově La Palma je dle vědců připravena k explozi. Podle jejich propočtů by po explozi zasáhla východní pobřeží USA tsunami o výšce 30 - 100 m a v menším rozsahu i jižní a západní pobřeží Evropy. Ze dne na den by se změnila nejen mapa těchto zemí, ale i politická mapa světa.      

   Pokud opustíme katastrofické vize, tak z mého pohledu je nejpravděpodobnější významnou událostí tzv. odhalení. Skončení informační blokády a uvolnění dosud blokovaných informací z mnoha oblastí a blokovaných v podstatě všemi státy, které ty informace mají. Kdo pozorně sleduje co nejširší informační toky, tak si mohl všimnout, jak se přece jen objevují zprávy, které nejsou příliš v souladu s oficiální linií popisu reality a naší současnosti.


   Podle mého názoru nejpravděpodobnější nejdůležitější událostí příštího roku by mohlo být a já doufám, že skutečně bude, právě skončení informační blokády. Jsou pro to mnohé indicie.

   Dokud tzv. konspirační teorie o stínové světové vládě přednášejí konspirační teoretici, tak je to stále pro většinu lidí jen pouhá konspirace. Pokud ji však začínají pronášet i politici a dokonce politici velmi vlivní, měli by se nad tím zamyslet i nevěřící Tomášové. Už se i na této úrovni mluví o tom, kdo řídí svět a za jakým účelem.

   Tato slova adresoval Maďarům předseda vlády Orbán v proslovu, ve kterém se věnoval především migrační krizi: "Nikdy bychom neměli podceňovat sílu temné strany." 23. října v rámci 61. výročí protikomunistického povstání vMaďarsku. V této souvislosti odkázal na spiknutí těch, kteří stojí za "invazí migrantů". Zároveň dodal: "Tito lidé nemají pevnou strukturu, avšak disponují rozsáhlými sítěmi".

   Ruský prezident Vladimír Putin prozradil, že všichni prezidenti USA jsou pouhými loutkami „temných mužů v oblecích“, kteří „tajně vládnou Americe“. V rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro Putin uvedl, že téměř každý americký prezident, který je zvolen, se stává bezmocnou loutkou pro stínovou vládu, která vše ovládá ze zákulisí.


   Po Coreym a dalších insiderech, s nimiž uvádí TV Gaia a u nás Matrix-2001 velmi zajímavé rozhovory, jejichž obsahem jsou informace o tajných kosmických programech, utajených technologiích i kontaktech s mimozemšťany včetně jejich přítomnosti nejen ve Sluneční soustavě, ale i na Zemi, se objevil další. První rozhovor poskytl Michael Gerloff, který patřil ke kosmickým mariňákům a sloužil v programu 20 let a zpátky. Od jiných lidí z tohoto programu se liší tím, že má spoustu dokumentů, které zveřejnil. V rozhovorech s ním, které dělá Dr. Salla a které budou zveřejněny, se ukazuje, že on je někdo, koho bychom měli brát vážně a že on je jakýmsi katalyzátorem pro mnoho dalších lidí, kteří sloužili v kosmických programech námořnictva, aby vystoupili a promluvili. Domnívám se, že to povede k odhalení letectva a k určitému posunu, protože oni si uvědomí, že byli také manipulováni.

   Tajné kosmické programy Air Force USA anebo ti, co jsou zapojeni do záležitosti odhalení a co z letectva pocházejí, projevují, že u nich letos došlo k významnému posunu. Byl zveřejněn dokument obranného zpravodajství a v něm letectvo a obranné zpravodajství poprvé hovořily o lidsky vypadajících mimozemšťanech. Předtím tomu tak nikdy nebylo, když byly zveřejněny jiné dokumenty typu Majestic 12. V žádném se nikdy předtím nemluvilo o jiných mimozemšťanech než o Greys, ale teď s tím novým dokumentem, který vyšel v Obranném zpravodajství hovoří o Teslovi a o lidských mimozemšťanech, kteří navázali diplomatické styky s Eisenhowerem atd. Takže vidíme určité sbližování iniciativ odhalení, které provádí americké námořnictvo, a které je letectvo připravené akceptovat a to je velmi povzbudivé. Lidé z letectva začínají přijímat výpovědi lidí z námořnictva o tajných kosmických programech jako seriózní.

  Různé skupiny z tzv. tajných kosmických programů začnou, a budou muset začít navzájem komunikovat, protože je toho zveřejňováno čím dále víc. Prosakuje to a je to uvolňováno celé populaci, takže ta situace také nutí lidi na různých pozicích v těchto programech začít nějak spolupracovat, takže to všechno bude součástí procesu odhalení – ať tím, či jiným způsobem.

   S velkou pravděpodobností také může zapříčinit mnoho zajímavého další jev. Silné energie proudící z kosmu mohou také způsobit zajímavý efekt. Ten zajímavý efekt spočívá v tom, že starší a nemocní lidé budou více umírat (což můžeme pozorovat i u nás). Ti, kteří mají zajímavé utajované informace, které se báli předat veřejnosti z důvodů obav o svoji bezpečnosti či o bezpečnost svých blízkých, se budou snažit před smrtí veřejnosti tyto informace předat. Svůj vliv na to může mít i specifičnost těchto energií, která u slušnějších lidí bude ovlivňovat jejich svědomí. Tyto informace by se měly týkat jak jevů pozemských, tak i mimozemských. Tito lidé si uvědomují, že dlouhé roky pracovali pro programy, které rozhodně nebyly v souladu se zájmy většiny lidí, i když své svědomí mohli utišovat různými teoriemi, ale nyní i oni se dozvídají v současné době informace, které neměli a které je přesvědčí o problematičnosti jejich práce v rámci utajovaných programů. Kosmické energie také působí nyní tak, že přestává účinkovat vymazání paměti u lidí, kterým to bylo provedeno právě proto, aby nezveřejnili utajované informace, které získali v tajných programech. 

   Je pravděpodobné, že globální elity se budou snažit odhalování dosud skrytých skutečností co nejvíce zpomalovat a zdržovat, protože při plném odhalení se ukáže jejich negativní role. Osobně si však myslím, že už se jim ten příval informací zadržet nepodaří. Je to jako s hrází. Když se protrhne jen částečně, další energie vody už dokoná své dílo s celou hrází.

   Situace po odhalení bude velmi zajímavá, ale také nebezpečně chaotická. Až se lidé dozví o tom všem, co je jim zatajováno, o 11.9., o skutečných příčinách imigrace do Evropy a podobných věcech, o tom, jak a v koho zájmu jednají jimi zvolení politici, o tom jak jsou jim zatajovány technologie, které by posunuly lidstvo daleko dopředu ve všech směrech, tak se mohou mnozí lidé chovat skutečně revolučně. A nebude se zřejmě jednat jen o revoluce sametové.

   Takže pokud mluvím o příštím roce v souvislosti jakoby pouze s odhalením, s prolomením informační blokády, tak se v důsledku může jednat o velmi převratné jevy a děje. V takto vzniklé situaci bude sice obtížné, ale velmi důležité, aby co největší množství lidí, minimálně u nás mělo otevřenou čtvrtou a pátou čakru a dokázalo ovlivnit ostatní lidi k relativně pokojnému a důstojnému přechodu do zcela nové situace. Samozřejmě bude mít velký vliv i morfogenetické pole, které postupně bude přecházet do nového módu uvolňování informací.

   V dnešní době se stalo módou nadávat někomu do marxistů případně do neomarxistů. Téměř všichni, ne-li skutečně všichni, z těchto nadávajících si neuvědomují, že v podstatě oni také v něčem Marxe následují. Podle mého názoru základní vadou marxismu a rovněž podle mého názoru cílenou desinformací není jen teorie socialistických revolucí a diktatury proletariátu, ale tuhý materialismus. Představa, že rozvoj výrobních prostředků zákonitě časem zajistí změnu společenského systému, byla minimálně nepřesná od samého počátku a dnes se tento omyl, či záměrně vložená vada, ukazuje v plné šíři. Myslím, že stále více lidí začíná chápat, že žádný systém, byť sebelépe vymyšlený nemůže fungovat, pokud se nezmění základní články systému, tj. lidé.   

   Nejen já mluvím o tom, že by mělo dojít k poměrně výraznému úbytku populace na naší planetě v průběhu deseti let. Dokonce zde padla informace o určité hranici frekvence vibrací, kterou bude nutno dosáhnout pro setrvání na Zemi. Tato hranice se pohybovala ve výši orientačně třikrát až čtyřikrát převyšující průměr obyvatel Česka a Slovenska, takže by to z tohoto pohledu mohlo vypadat, že nás tady moc nezůstane. Dostal jsem informaci, abych upozornil, že není rozhodující dosažení této hranice v této době, ale v průběhu následujících deseti let, takže je ještě relativně dost času, čímž vás ale v žádném případě nenabádám k odkladu práce na zvyšování vlastní frekvence vibrací. Také tato informace svým způsobem slouží k uklidnění těch, kteří se obávají, že jejich blízcí, u kterých mají pocit, že na tom nejsou zatím tak dobře, také budou nuceni Zemi opustit. Pravděpodobný, ale nezaručený scénář, je takový, že postupně budou odcházet bytostí s nejnižšími frekvencemi vibrací.      

 Miroslav Zelenka

úterý 21. listopadu 2017

Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačí

Abychom byli při práci na sobě opravdu úspěšní, tak je třeba dodržovat principy harmonie v každodenním životě. Začínám se setkávat s určitým jevem, kdy se následkem rozporu mezi znalostí těchto principů a jejich uplatňováním nedaří trvale odblokovat určité čakry.

Pokud někdo například ví, že určité prostředí mu nevyhovuje a není mu příjemné, a přesto do něj opakovaně vstupuje, pak mu to škodí více oproti stavu, než kdyby to nevěděl. U člověka, který na sobě vědomě pracuje, je to potom ještě silnější.

V tuto chvíli mám například klienta, který je na takovém pracovišti, ale už si hledá jiné. A i když stále dochází na to pracoviště, kde mu není příjemně, tak mu to již tolik neškodí, jako dokud to jen vnímal a aktivně se nesnažil o změnu.

Klient, který chodí na takové pracoviště, kde jasně ví, že mu není příjemné ani místo, ani práce kterou dělá, a aktivně na sobě pracuje, není zcela úspěšný. Teď opět mluvím o konkrétním případu. Zde je klient v zaměstnání, kde ne vždy říká, co si myslí, ne vždy mluví, když mluvit má, ne vždy říká, co by říkat měl. I když dělá poctivě meditace na pátou čakru, tak se ji nedaří trvale odblokovat.

Není divu. Jen meditovat opravdu nestačí. Je třeba neustále uvádět vše do praxe v našem každodenním životě. A protože v zaměstnání trávíme nejvíce času, tak právě zde je největší prostor pro uplatňování našich nových technik, vzorců a principů, skrze které si zvyšujeme svou duchovní úroveň.


Pokud však budeme uplatňovat něco jiného doma a něco jiného v zaměstnání, tedy budeme jednou nohou stále ve vyšších a jednou nohou v nižších vibracích, tak nás to zákonitě bude brzdit.

Jan

středa 15. listopadu 2017

O stromech


Žily byly, rostly vedle sebe dva stromy.

Jeden starý a jeden mladý. Ten starý byl moudrý, měl zkušenosti a pamatoval různé doby stromů. Měl korunu plnou zlatých listů a říkali mu Zlatohlav. Ten mladý měl korunu z nazelenalých listů a říkali mu Zelenáč.Rostly vedle sebe a občas si povídaly. Jednou se Zelenáč rozhlížel kolem sebe a všiml si, že hodně jehličnatých stromů má rezavé koruny, větve plné rezavého suchého jehličí. Chvíli dumal, čím by to mohlo být a když na nic nepřišel zeptal se Zlatohlava.

Ztrácejí sílu odpověděl Zlatohlav, už to pozoruju pár let a teď jich je čím dál víc. Usychají, protože jim ujídá sílu Kůrovec a až ji sní všechnu, stromy uschnou.
Mladý strom si povzdechl, ale jelikož už od Zlatohlava věděl, že všechno má nějaký hlubší smysl zeptal se, proč se to děje. Je to vůle země a děje se to pro zachování rovnováhy, zašuměl Zlatohlav.  
Někteří lidé nesází jehličnaté a listnaté stromy v rovnováze, ale sází jen stromy s jehličím, které rostou rychleji než stromy s listím. Jehličnaté stromy potom kácí v jejich plné síle a prodávají je jako materiál. Kácení říkají těžení. Zajímá je výtěžnost lesa, množství vytěženého dřevomateriálu. Nezajímá je rovnovážný růst lesa, který jediný je pro les prospěšný. Myslí si, že si mohou s lesem dělat co chtějí.
Ale Zem je mocná, ví co je pro ni dobré a co není a rozhodla se vrátit lesnatým krajinám rovnováhu.
Vyslala na nadbytečné jehličnaté stromy své pomocníky Kůrovce, kteří jí jejich mízu tak dlouho až stromy ztratí sílu, pevnost a uschnou. Lidé je kácí, suché stromy nemají sílu, nejsou už kvalitní dřevomateriál a můžou se použít už jen na topení. A protože jehličnatých stromů je v lesích většina, jejich kácením vznikají pusté krajiny bez stromů.
Když lidé vidí co se s krajinou děje, zpozorní, vzpomenou si na sílu a krásu dřívějších lesů a zase začnou sázet stromy jehličnaté i listnaté v rovnováze. Zem odvolá Kůrovce a bude opět tvořit sobě i lidem pro radost i užitek.


To mám radost, že to všechno dobře dopadne, oddechl si Zelenáč a poděkoval Zlatohlavovi za vysvětlení. Ten mávl větvemi a oba dál rostou sobě, zemi i lidem pro radost. 

stříbrňák

neděle 12. listopadu 2017

Filištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímV roce 1954 Chicagská apokalyptická UFO sekta „Seekers“ (hledači) v čele se svou vůdkyní Dorothy Martin, která dostávala informace skrze automatické psaní od „přátel z vesmíru“, vyhlásila apokalypsu na 21.12.1954. Všichni členové sekty byli připraveni na konec světa. Když se 21.12.1954 žádný konec světa nedostavil, tak přijala paní Martin skrze automatické psaní zprávu, že sekta svou pevnou vírou zachránila svět a toto poselství vyšla ihned šířit do ulic Chicaga. Veřejnost to však příliš nepřijala a sekta se po útěku Dorothy Martin do Peru rozptýlila. V roce 1965 se vrátila Dorothy Martin do USA, tentotkrát do Arizony, kde začala opět skrze automatické psaní přijímat zprávy od mimozemšťanů a svou novou sektu pojmenovala jako společnost Sanady a Sanat Kumary. Vedla ji až do své smrti v roce 1992.

Mám v živé paměti řadu filištínů, kteří předpovídali různé katastrofy a „události“ na rok 2000, potom na rok 2012 a teď na rok 2022. Jiní zase v posledních letech neustále vyhlašují jisté „odhalení“. To se mělo konat již nespočetněkrát. Vždy se však objeví znenadání nějaká nová překážka, která onu událost odsune, a tak to jde stále dokola.


Tito kujóni hrající své vlastní hry, a kteří jsou často sami loutkami temné strany, zde však přesto konají jednu prospěšnou věc. Vytvářejí síto. Ti, kteří věří, že někdo udělá něco za ně, že dostanou zadarmo to, co si musí jiní odpracovat, skrze něj neprojdou. Ano, i oni se dočkají přechodu na vyšší vibrace, ale bude jim ještě trvat nějaké dekády, možná milénia na nějaké nízkovibrační planetě na okraji hmotného vesmíru, než dojdou k tomu, že za ně nikdo jejich práci neudělá. Jinými slovy: inkarnační cyklus dokončí jinde než na Zemi.

Ten, kdo si uvědomil, že je to on sám, který musí rozsvítit světlo svého srdce, které nejprve vyplní celý vnitřek jeho nekonečné bytosti a poté začne zářit ven na všechny strany, do všech prostorů i duší, ten již to skryté tajemství odhalil. Klíč k postupu do vyšších úrovní bytí se nalézá v našem nitru. Klíč do vyšších dimenzí je v našem srdci.

Jan

pondělí 30. října 2017

Binaurální zvuk - účinná pomůcka k meditaci

Binaurální zvuk

Když jsem v roce 2007 psal diplomovou práci na téma zvuk, jak určité zvuky ovlivňují lidské chování, dozvídal jsem se čím dál více zajímavých, až neuvěřitelných informací, co vše zvuk, resp. jeho frekvence dokáží. Psal jsem o tom, jak lidský mozek zvuk zpracovává a co vše k tomu potřebuje, o tom, jak jsou určité zvuky vnímány již v prenatálním období, jaké zvuky a hudební tóny navozují příjemnou atmosféru a naopak dokáží vyvolat v člověku děs, včetně všech fyziologických projevů, jak určité zvukové frekvence dokáží ovlivňovat tekutiny v těle a mohou buď uzdravovat/harmonizovat, nebo naopak vytvoří disharmonii - pak se dá zvuk velice účinně použít jako zbraň. Psát o některých informacích, týkajících se sonických neletálních zbraních a jejich použití v diplomové práci samozřejmě nebylo z bezpečnostních důvodů možné.

Co mně však (z pohledu harmonizujícího účinku) zaujalo, byly binaurální zvukové vlny. Zní to hodně odborně, ale pokusím se to vysvětlit. Mozek funguje v určitých vlnách – přesněji alfa, beta, gama, theta a delta vlnách.

Jejich frekvence jsou:
Alfa vlny – 8-13 Hz (relax, uvolnění)
Beta vlny – 14-30 Hz (bdělý stav, běžné vnímání)
Gama – 31-120 Hz (vyšší aktivita - boj, útěk, řešení problému)
Theta – 4-7 Hz (meditace, REM spánek, snění)
Delta – 0,5-3 Hz (hluboký bezesný spánek, ztráta vědomí těla)


Aby byl aktivován mozek pomocí binaurálních zvukových vln, například pro meditaci, nebo naopak pro zvýšení bdělého stavu (třeba při učení se na zkoušku), musí být určitá frekvenční vlna v mozku vyvolána rozdílností kmitočtu v každém uchu, resp. V pravé a levé hemisféře mozku. Náš mozek pak detekuje fázový rozdíl a snaží se ho sladit.
Např. Chci poslouchat relaxační hudbu pro uvolnění mysli s využitím alfa vln. Použiji k tomu zvuky/hudební nahrávku, kde je na jedné straně frekvence 200 Hz a na druhé straně je frekvence 210 Hz. Fázový rozdíl mezi levou a pravou hemisférou bude 10 Hz, což je rozmezí alfa vln.
Takto to celé funguje a výsledky jsou úžasné, hlavně při vstupu do meditativního stavu. Abychom dosáhli efektivního účinku, je potřeba použít sluchátka, jelikož reprodukovaná hudba z reprosoustavy nevytvoří binaurální efekt. Dále doporučuji najít si nějaké klidné, tiché a pohodlné místo, kde vás nebude nikdo a nic rušit. Doba působení by měla být alespoň 30 min (mozek potřebuje min 7 min, aby aktivoval sladění fázového rozdílu). Můžete mít zavřené oči, nebo si vybrat nějaký bod, případně využít vizualizaci, kterou některé aplikace nabízejí.
V současné době je již tento výzkum docela úspěšný a již existuje mnoho nahrávek, zvukových stop a hudby, které při poslechu vytváří tento binaurální efekt.


Na ochutnávku uvádím některé odkazy z youtube:Pro použití v mobilním zařízení (s os Android) jsem našel vhodné app:
Brain Wave Therapy, Brain Waves, Frequency Sound Generator
- tyto aplikace lze zdarma stáhnout přes službu Google Play ve vašem Smartphonu nebo tabletu o os Android
Autor: Marian Kvak,  (c) 2017
Somavedic Medic Uran - měření a zkušenosti

středa 25. října 2017

Somavedic Portable aneb Somavedic do kapsy :)Somavedic Portable

Princip fungování Somavedicu Portable je až geniálně jednoduchý. Jedná se fakticky o tvarový dobíjecí zářič. Přístroj je universální a lze jej dobíjet z jakéhokoli „velkého“ Somavedicu. Také lze libovolně kombinovat Somavediky z jakých je dokován. Např. Jeden den jej nadokujeme z Medicu a za tři dny z Harmonie.

Výdrž modelu Portable je zcela odvislá od prostředí v jakém se pohybujeme a to je třeba mít vždy na paměti! Řidič metra nebo tramvaje bude rád, když bude na konci šichty přístroj na 10% kapacity. Prodavač v obchodě s potravinami s ním vydrží dva dny a u zemědělce to bude třeba týden. Také záleží na tom, z jakého „velkého Somavedicu“ jej nadokujeme. Nejméně efektivní je dokování z Lumenu a Atlantiku. Doporučuji tedy spíše k modelům Harmonie, Medic a Medic Uran.


I v případě, že je Portable nadokován z modelu Harmonie (alespoň 8 hodin), tak je stále mnohem silnější než většina různých krystalů či minerálů, které používáme jako ochranné amulety a nosíme je na krku. Toto zařízení, ve formátu přívěsku na klíče, které můžeme nosit v kapse u kalhot si načte vždy všechny vlastnosti z „velkého Somavedicu“, který máme doma a následně se také tak chová. Pouze s tím rozdílem, že jeho radius je menší a v některých parametrech pochopitelně nepůsobí tak silně. Velice příjemným faktem je také to, že v této kategorii přístroj nemá konkurenci ani na cenovém poli.


Zde jsou již tvrdá data.

Somavedic Portable - dokován z přístroje Somavedic Medic Uran
doba dokování: 8 hodin
výsledná hodnota energie: ca 563 000
okruh aktivního působení: ca 8 metrů (v průměru, tvar pole: nestabilní koule, mění se dle prostředí, tj. dle aktuální zátěže)

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 6% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 36%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 20%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: ca 50%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 75%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlnných záření: 80%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 16%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 85%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 90%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 89%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 95%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 10%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 11%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 10%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 20%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 18%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 14%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má Somavedic příznivý vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má Somavedic příznivý vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: anoPůsobení na vodu

voda z kohoutku o energetické hodnotě 6 500 BE
objem: 2 dcl
nádoba: sklenička z obyčejného skla
doba účinku vlivu přístroje: 3 min

vzdálenost skleničky od přístroje: 3 cm
výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 14 000 BE


doba účinku vlivu přístroje: 10 min
výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 27 000 BE


Jan
www.homosignum.cz

BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)