sobota 12. listopadu 2016

Donald Trump - analýza plná překvapení
Jméno a příjmení : Donald Trump

Datum narození: 14.6. 1946

Povolání: 45 prezident USA, datum inaugurace: 20.1.2017


Vítězstvím Donalda Trumpa nad Hillary Clinton, člověk, res. humanoid (chcete-li, tak přesněji řečeno mamaloid) opět porazil reptiloida. Pokud se k někomu ještě tato informace nedostala, tak Hillary Clinton opravdu není člověk. Je to reptiloid. Vlastně se se na to můžeme dívat také jako na takové vítězství Jířího nad drakem - i když ve značně obskurních kulisách. To, že oba dva aktéři jsou do jisté míry (dost vysoké) jen loutkami nechám stranou, protože i loutka na této pozici prostě musí mít určité schopnosti, aby to vše ustála a svou roli dobře sehrála. Přiznám se, že ačkoli mi byl ten chlapík od začátku sympatický, nečekal jsem co vše uvnitř najdu a že mne nakonec tak příjemně překvapí.

Česká manželka - známka vkusu

Už to, že jednou z jeho manželek (se kterou má tři dítka) byla Češka a že jeho současnou manželkou je Slovinka, svědčí pro jeho smysl pro krásno a dobrý vkus. Pod povrchem jsou tam samozřejmě vazby na minulé inkarnace. Bytost Donald Trump byla mnohokráte během posledních životů inkarnována ve slovanských tělech a jeho sympatie pro Slovany se logicky přenesly i do současné inkarnace. V aktuálně hrozícím konfliktu s Ruskem, který chtěla, res. stále chce, rozpoutat protistrana, která si vybrala reptiloida H.C., je to pro celý svět opravdu skvělá zpráva. Donald Trump vyhrál i díky podpoře "zezhora". Volby samozřejmě manipulovány byly. Sorošův tým dodal H.C. podle odhadů dostupných na webu nějakých 5 - 7%. Ale podpora pro Trumpa byla tak velká, že měli zkrátka smůlu. Více o volebním boji a globálních elitách by bylo již mimo rámec této analýzy.

Čakry - jedno velké překvapení

U všech špičkových manažerů a spol, je blokovaná sedmá čakra normou. Když jste spojeni s bohem (absolutnem, zdrojem), tak zkrátka už některých věcí nejste schopni, neb jste dosáhli určitého duchovního poznání a přijali tak i určité vyšší morální principy. Takže 24% nás zde nepřekvapí. Pootevřená čakra třetího oka, 71% je nutným předpokladem všech vrcholových manažerů a businessmanů, kteří se na svých pozicích drží celý život. Vysoce aktivovaná pátá čakra, která má na starosti komunikaci v nejširším slova smyslu,...ta byla ve volební kampani rozhodně klíčová. Mít informace je jedna věc, ale umět je dobře prodat je věc druhá...

Anáhata - téměř neuvěřitelné. U všech vrcholných politiků a podnikatelů je na srdeční čakře blok, nebo je na maximálně na 50ti procentech - to už je ovšem něco. Pro zajímavost, průměr otevřenosti srdeční čakry všech členů parlamentu ČR je kolem 30ti procent. Co za tím stojí? Toť byla má první otázka. Netrvalo to dlouho a přišla odpověď. Takto silně aktivována byla Donaldu Trumpovi srdeční čakra "vyššími silami" během jeho života. Toto nebylo jeho rozhodnutí, které učinil v bardu (meziinkarnačním období), nýbrž rozhodnutí vyšších bytostí, které jsou zjednoduššeně řečeno, na naší straně - tj. na straně humanoidů, potažmo lidstva, díváme-li se na probíhající konflikt z planety Země. Co se aktivity samotné srdeční čakry týče, tak ta již překvapením není. Aktivita samotné čakry se pohybuje kolem 30ti procent (aktivity ostatních čaker jsem nezkoumal, neb to není podstatné), což není žádná sláva, nicméně celkově je Trumpova srdeční čakra "dobrým znamením".
Co bylo rozhodnutím Donalda Trumpa je zcela otevřená a vysoce aktivní třetí čakra. Bez té by se "nahoru" rozhodně nedostal. Pro zajímavost zmíním, že Andrej Babiš (budoucí Český premiér) ji má na ca 80ti procentech. Zbývající dvě čakry nejsou v kontextu této bytosti nijak vyjímečné.

Na velmi dobrém zdravotním stavu, životní energii, stavu aury a přes všechen tlak, přesto dobrém psychickém stavu, mají významný podíl lidé s tzv. mimořádnými či paranormálními schopnostmi, kteří Trumpa podporují a významně mu kryjí záda. To, že je na Donalda Trumpa takto působeno on sám ví, což je také velmi zajímavé. Kvocienty, které jsou všechny velice nadprůměrné také odpovídají záměru bytosti. Co zde překvapuje je emoční kvocient, tento souvisí se srdeční čakrou, o čemž již byla řeč. Průměry jsem zde nechal z ČR, neb mi připadá zbytečné a ostatně se mi ani nechce, zkoumat jak jsou tam občané USA....

Frekvence vibrací je opět na "aktuální poměry" velmi nadprůměrná. Toto částečně souvisí jak s vyššími záměry, tak s podporou okultních sil. Rozdíl frekvence vibrací zato není vůbec překvapením a není ani nijak nadprůměrný. Čím nižší frekvence tím více je naše jemnohmotné tělo ukotveno v těle fysickém a tím více jsme ve vnitřní harmonii a souladu.

Inkarnace - jde se do finále

Bytost Donald Trump se nachází na konci inkarnačního cyklu. Z tohoto pohledu je tedy nepravděpodobné, že by ve své funkci "selhal". Alespoň přibližně si uvědomuje (bavíme se o fyzické úrovni, nikoli o nevědomé) jaké zájmy hájí a na čí je z vyšší úrovně poznání, straně. Ze všech analýz, které jsem dosud zhotovil vyplývá, že počet inkarnačního cyklu bytostí, které jsou inkarnovány a hrají hru zde na Zemi je maximálně 700 000. Je také třeba zdůraznit, že se jedná skutečně o všechny inkarnace, tedy ne jen lidská či reptiloidní těla, ale také rostliny, zvířata, minerály.... Inkarnační cyklus vnímám tak, že se vyvíjí. Nejdříve jdeme do jednoduchých organismů a pak stále výše. V žádném případě ale nevnímám, že bychom se v příští inkarnaci stali mouchou nebo opicí jak hlásají některá, zejména asijská náboženství či sekty. Vývoj jde směrem (z našeho pohledu) kupředu, nikoli zpět. Co se reptiloidního těla týče, tak to jsme měli téměř každý :).

Na závěr ještě dodám, že parametry, které jsem u Donalda Trumpa měřil jsou součástí "komplexní analýzy", kterou nabízím všem co se o sobě chtějí dozvědět více na svém webu www.homosignum.cz . Jan

A teď již tvrdá data...Čakry (údaje v %) otevřenost
7.SAHASRÁRA 24
6.ÁDŽŇA 71
5.VIŠUDDHI 91
4.ANAHATA 76
3.MANIPURA 100
2.SVADHISTANA 41
1.MULADHARA 64

životní energie: 40 000 vit (průměr USA - 20 000 vit)
stav aury: 100%
zdravotní stav: 94%
psychický stav: 85%

IKQ – intelektuální kvocient: 158/ průměr v ČR 111
LGQ – logický kvocient: 168/ průměr v ČR 112
IUQ – intuiční kvocient: 146/ průměr v ČR 115
IQ - inteligenční kvocient: 135/ průměr v ČR 107
EQ - emoční kvocient: 155 / průměr v ČR 109

frekvence vibrací jemnohmotného těla: ca 59 YHz (Yotta Herz - 1024 * ) (průměr ČR - ca 16 Yhz)
zvyšuje se frekvence vibrací jemnohmotného těla: ne
rozdíl frekvence vibrací duše a ega - těla: 26%

počet inkarnací celkem: ca 570 000
počet inkarnací na Zemi: ca 320 000
startovní inkarnace na Zemi: reptiloid
aktuální inkarnace: humanoid (mamaloid)
aktuálně předpokládaný počet budoucích inkarnací (do konce inkarnačního cyklu zbývá): ca 5 inkarnací
smysl pro humor: 75/100 (bodů)

počet ochranných bytostí (strážných andělů): 7
z toho 5 ve sféře astrální a 2 ve sféře fysické reality

znalost vlastních emocí
81% (na kolik procent znám své emoce)

ovládání vlastních emocí
98% (na kolik procent dokážu ovládat své emoce)

schopnost sebemotivace
100% (na kolik procent dokážu sám sebe efektivně motivovat)


schopnost přizpůsobit své jednání na základě emocí jiných lidí
93% (na kolik procent dokážu přizpůsobit své jednání emocím druhých lidí)

schopnost empatie -vcítění se do emocí jiných lidí
77% (na kolik procent se dokážu vcítit do emocí druhých lidí)

schopnost a dovednost optimálně sociálně komunikovat, smysl pro spolupráci a nekonfliktní vztahy 
(Sociální inteligence)
98%

ovládání konfliktních situací
81% (na kolik procent dokážu ovládat konfliktní situace)


Další zjištění:
Zrozenec je pod ochranou okultních sil.Vhled do budoucnosti...

Přežije volební období: Ano.
Z kolika procent se mu podaří prosadit to, co během své volební kampaně slíbil: 59%
Budem během jeho vlády vyvolána ze strany USA třetí světová válka, nebo jiný velký konflikt podbný Vietnamu, Afgánistánu, Iráku nebo Sýrii? Ne.
Dojde ke zlepšení vztahů s Ruskem? Ano.
O kolik procent se zlepší vztahy mezi Ruskem a USA během vlády Donalda Trumpa? 64%
Budou během vlády Donalda Trumpa stažena vojska USA z území Evropy? Ne.
Dojde alespoň k částečnému stažení vojsk USA z Evropy? Ano.
Kolik procent vojsk USA se stáhne z Evropy během vlády Donalda Trumpa? 20%
Získá Německo během vlády Donalda Trumpa nezávislost? Ne.
Bude Německu dovolena alespoň částečná autonomie v otázkách domací politiky? Ne.
Bude Německu dovolena alespoň částečná autonomie v otázkách zahraniční politiky? Ne.
Bude Německu vládou USA nařízeno alespoň částečné omezení politiky otevřených dvěří? Ano.

AKTUALIZACE 2018 ZDE


Vysvětlení kvocientů:
 
Přehled a vysvětlení kvocientůIKQ – intelektuální kvocient

je dán na jedné straně množstvím a kvalitou informací získaných během života a mírou schopnosti si je zapamatovat, či spíše ve vhodný okamžik vybavit. Na straně druhé pak je dán stupněm schopnosti logického myšlení ve smyslu aplikace vybavené informace na konkrétní případ.

Jedná se tedy o znalost, zkušenost a její aplikaci.LGQ – logický kvocient

je schopnost logického myšlení.IUQ – intuiční kvocient

je úroveň intuice.IQ – inteligenční kvocient

je dán stupněm schopnosti logického myšlení (LGQ – logický kvocient) a úrovní intuice (IUQ – intuiční kvocient).EQ - emoční kvocient

vyjadřue schopnost soucítění s druhými bytostmi, stejně tak jako schopnost vsoucítění se do pocitů a stavů druhých bytostí. EQ také zahrnuje celkové zvládání a práci s emocemi.