čtvrtek 14. března 2019

Návod na výrobu pyramidy nejen pro meditace


Popis výroby velikostně variabilní pyramidy z plastových trubek.
Tato pyramida má několik zajímavých vlastností a parametrů. Podle měření je velice účinná a její účinnost je výrazně vyšší, než účinnost na internetu dostupných měděných pyramid. Neobsahuje žádné účinnost rušící prvky. Je velmi lehká a je laciná. Šikovný kutil si ji dokáže vyrobit sám. Je možné ji velmi snadno a rychle smontovat a demontovat. Čas montáže a demontáže je v kategorii dvou či tří minut pro jednoho člověka. Výměnou jejich prvků (trubek základny a hran pyramidy) je možné velmi snadno a rychle měnit její velikost pro různé účely. Například je možno používat pyramidu o délce základny 50 cm pro nabíjení potravin či vody a po rychlé výměně prvků (trubek) sestavit pyramidu o délce základny 200 cm pro léčení lidí, ale i jiných bytostí jako jsou domácí zvířata či rostliny. Po demontáži je velmi skladná.

Z čeho se vyrábí: 

Jako základní materiál používám průhlednou pryskyřici CHS EPOXY 474, prodává se v 10 kilovém balení a stojí včetně druhé složky (Telalit 0492) 2.000,- Kč. V Praze firma Chemex – www.chemex.cz. Je možné použít i jinou dostupnější pryskyřici.
Druhou základní hmotou jsou plastové trubky, které jsou běžně všude k dostání a používají se na vnitřní odpady vody. Použil jsem trubky o průměru 32 mm. Pro výrobu pyramidy je potřeba 16 trubek o délce 150 pro spojovací prvky a 4 trubky na základnu pyramidy a 4 trubky na hrany pyramidy o délce dle velikosti pyramidy. Výpočet velikosti pyramidy je na této webové stránce http://wall.cz/vypocet-rozmeru-pyramidy. 
Pyramidu je možno nabarvit dle vlastního uvážení nějakou vodou ředitelnou barvou. Každá barva má svou specifickou frekvenci vibrací a je dobré na to pamatovat při její volbě. 


Výrobní pomůcky

Plastová folie A4 (při nákupu balíku 100 ks se dá pořídit do 2 Kč za ks), případně A3, která je již dražší
Separátor pro vystříkání plastové i dřevěné formy pyramidy Silkal 92 300 ml, případně jiný silikonový olej ve spreji
Sololitová (není podmínkou, ale dobře se ze sololitu vyrábí) forma
Kobercovka nebo jiná lepící páska na slepení formy 
Sklenice nebo plechovka pro uložení formy
Plastový kbelík (prodávají se v nich saláty) na míchání pryskyřice
Menší nádoby na míchání barevných odstínů (optimální kelímky od velkých jogurtů), není nutné, pokud se pak celé pyramida nabarví 
Dřívka různých velikostí na míchání pryskyřice
Kuchyňská váha na odvažování pryskyřice
Ředidlo na mytí rukou či jiných předmětů od pryskyřice před jejím zaschnutím
Větší množství papírů, na kterých doporučuji výrobu provádět (alespoň na něco jsou vhodné prospekty, kterých máme plné kastlíky)
Pilu na řezání trubek i sololitu - optimální asi stolní kotoučová pila
Přípravky na řezání trubek v úhlu 42, 45 a 48 stupňů  

Výrobní postup pyramidy:   

A. Výroba sololitových forem pro výrobu spojovacích prvků pyramidy 
Sololitové formy se používají stále a výroba je sice jednoduchá, ale trochu pracnější. Je potřeba 1 forma pro spojení 4 trubek ve špičce pyramidy a 4 formy pro spojení 3 trubek v rozích základny pyramidy. Teoreticky je možné použít i jen 1 formu na roh základny, ale výroba pak trvá déle.

Určitě je vhodné vyrobit si těchto forem více vzhledem k tomu, že malé množství rozdělávané pryskyřice pouze pro jednu pyramidu není příliš praktické a také by se špatně odvažovalo.

1. Forma pro špičku pyramidy  
Nejlépe ze sololitu (není podmínkou, ale mělo by se jednat o relativně tenký materiál, vhodná by asi byla i překližka, ale sololit bude asi nejlacinější a nejdostupnější) se nařežou trojúhelníky potřebných rozměrů (viz dále) s tím, že vrcholy trojúhelníku, který bude tvořit vrchol pyramidy, se asi 10 – 15 mm odříznou. Důvodem je to, aby vrchol formy pyramidy byl otevřený, protože se občas stává, že formou pyramidy z plastové folie proteče trochu pryskyřice a tím, že vrchol formy chybí, se zabrání přilepení orgoníku k formě ze sololitu.
Běžnou kobercovkou se pak jednotlivé trojúhelníky slepí do tvaru pyramidy. Přestože slepení kobercovkou nezajišťuje tuhost formy (což dle zkušeností není žádnou překážkou), má toto spojení velkou výhodu při vyjímání prvku spolu s plastovou formou ze sololitové formy, protože se obtížně zabraňuje tomu, aby se občas prvek k sololitové formě nepřilepil.
Sololitová forma se umístí do plechovky či do sklenice.
2. Forma pro spojovací prvek rohů základny pyramidy

Postup je stejný jako u bodu 1., ale tvar je odlišný.

B. Výroba formy z plastové folie

1. Pro špičku pyramidy
Na běžném papíru A4 se narýsuje rozvinutý obrys pyramidy spolu s vyznačenými hranami – spojnicemi vrcholu pyramidy s rohy. Tento vzor zůstává pro všechny další výroby plastových forem.
Na tento papír se přiloží plastová fólie a tenkou fixou (ideální fixa na popisování CD) se obkreslí.
Obrys pyramidy se vystřihne. Boční vyznačené hrany pyramidy se ohnou dle čáry. Přeložením bočních hran se dostanou k sobě strany pyramidy a slepí se izolepou. Vrchol se přelepí ještě i z druhé strany, protože tudy nejčastěji protéká pryskyřice, což působí komplikace při uvolňování z forem.
Při výrobě větší pyramidy se pracuje s plastovou folií A3, nebo se dvěma A4, na které se obkreslí vždy ½ pyramidové formy, které se pak slepí dohromady.

A4 - Rozměry pro maximální pyramidu z A4 jsou pro jednotlivé trojúhelníky stran pyramidy tyto: 


A3- Rozměry pro maximální pyramidu z A3 jsou pro jednotlivé trojúhelníky stran pyramidy tyto:

Upozornění -  výška trojúhelníku se nerovná výšce pyramidy.
2. pro spojovací prvek rohů základny pyramidy

Výrobní postup je obdobný jako v bodě 1. Tvar a rozměry jsou odlišné (viz obrázek).Je možné použít i základní čtverec o větší velikosti než je 100 x 100 mm, ale pak je nutné pro zachování důležitého úhlu ostatní kóty přepočítat tak, aby byly zachovány úhly.

C. Výroba spojovacích prvků pyramidy

1. Pro špičku pyramidy

Sololitová forma usazená ve sklenici či plechovce se vystříká separátorem.
Do sololitové formy se vloží plastová forma, která se rovněž vystříká separátorem.
U dvou trubek se seříznou jejich konce pod úhlem 48 stupňů a další dvě trubky rovněž s tímto úhlem, ale tak, aby byly tyto dvě trubky o cca o 2 - 3 cm kratší než předchozí dvě tak, aby všechny čtyři trubky po vložení do formy byly přibližně stejně dlouhé.
Do vrcholu plastové formy, která je špicí dolů, se vloží dvě delší trubky a po té se k nim přiloží dvě kratší trubky tak, že trubky jsou položeny v hranách formy, což zajišťuje důležité úhly.
Rozmíchá se pryskyřice v poměru 100 váhových jednotek pryskyřice ku 23 váhovým jednotkám druhé složky. Míchá se cca 3 minuty.
Do formy se nalije pryskyřice cca tak, aby byly zality trubky a aby pryskyřice vtekla i do trubek kvůli pevnosti
Pryskyřice se nechá zatvrdnout, nejlépe do druhého dne.
Plastová forma s pyramidou se vyndá ze sololitové formy.
Pyramida se vyloupne z plastové formy.
Pokud je to nutné zabrousí se ostré hrany pryskyřice.

2. pro spojovací prvek rohů základny pyramidy


Výrobní postup je opět obdobný jako u bodu 1. s tím, že dvěma trubkám se odříznou konce pod úhlem 45 stupňů a jedné trubce pod úhlem 42 stupňů. 
U tohoto spojovacího prvku je velice důležité, aby se po sesazení trubek do formy a nalití pryskyřice pozorně nastavila třetí trubka tak, aby skutečně svírala s rovinou dvou na sebe kolmých trubek úhel 42 stupňů. U této formy je na rozdíl od špičky pyramidy trochu problém tento úhel dodržet, ale je to velice důležité pro tvar pyramidy. Vhodné bude si udělat přípravek třeba ze sololitu na změření tohoto úhlu.
        Špička pyramidy                                                                              Roh pyramidy

D. Nařezání trubek pro základnu a hrany pyramidy
Trubky se nařežou na rozměry dle předpokládané velikosti pyramidy a výpočtu délky jednotlivých trubek. Při výpočtu je nutné započítat i délku spojovacích prvků. Je vhodné uříznuté konce trubek začistit. Pokud se použijí trubky s hrdlem, které jsou běžně k dostání, tak se vždy odřízne strana s hrdlem, protože všechny spojovací prvky hrdlo mají.  


popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

E. Sestavení pyramidy
Pro snadnější sestavování pyramidy doporučuji z hrdel trubek vyndat těsnící gumu, protože jinak se trubky obtížně nasunují do hrdel trubek spojovacích prvků základny. U hrdel trubek špičky pyramidy je vhodné těsnící gumy ponechat, aby se pyramida při přenášení nerozkládala. V tom případě je vhodné trubky tvořící hranu pyramidy vsunovat do špičky pyramidy uříznutou a obroušenou hranou, protože to jde snadněji.   

F. Barvení pyramidy
Je možné ho provádět v demontovaném i smontovaném stavu. Trubky je vhodné důkladně očistit a počítat s tím, že barva na plast nechytá nejlépe.


Upozornění
K výrobě je nutno vždy přistupovat s dobrou náladou, čistou myslí a nejlépe s láskou, protože jinak hrozí nebezpečí vnesení vlastních negativních energií a taková pyramida pak má snížené léčebné účinky.

Miroslav Zelenka
http://miroslav-zelenka.cz/

Tento článek smí být volně šířen včetně tohoto textu a odkazu na zdroj: https://homosignum.blogspot.com/2019/03/navod-na-vyrobu-pyramidy-nejen-pro.html


neděle 3. března 2019

Pozor na parazitické kvazibytostiPozor na parazitické kvazibytosti

Občas mám pocit, že těch astrálních parazitů je víc, než těch fyzických. Není týden, kdy bych někomu nerozptyloval (neodstraňoval) alespoň jednoho takového parazita. Čím to je, že jich je tolik? Parazitické kvazibytosti jsou bytosti bez vlastní svobodné vůle, které můžeme opět velmi zjednodušeně označit jako programy. Tyto bytosti programy mohou jednat pouze v souladu s algoritmem programu, i když algoritmus může být i natolik sofistikovaný, že projevy takovéto kvazibytosti se mohou jevit jako projevy bytosti se svobodnou vůlí.  

Především, a to zejména, tím, že takového průměrného astrálního parazita dokáže vytvořit nevědomě i naprostý laik. Není vůbec nutné, být kvalifikovaným černým mágem. Dokonce můžete být i zarytým materialistou (což se také často v těchto případech vyskytuje). Stačí na chvilku vyslat k někomu silné emoce nenávisti a hle, parazit je na světě! Snadno si celý proces můžeme představit, jako počítačový program v internetové síti. Nenávist je jako pin kód, po jehož zadání do webového rozhraní se dotyčnému, komu je dávka nenávisti určena, odešle virus. Pokud nemá dotyčný dostatečnou antivirovou ochranu, což ve většině případů nemá, tak virus pronikne jeho slabou energetickou ochranou a přisaje se na nějakou čakru, nebo čakry a začne odčerpávat energii. Pokud je parazitická kvazibytost stvořená kvalifikovaným mágem může i ovlivňovat jednání napadeného. 
Tvůrce parazitické kvazibytosti si tím negativně ovlivní svoji karmu a příjemce čekají zdravotní psychické nebo i životní potíže, často také kombinace těchto tři prvků.


popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Snažme se tedy, abychom k nikomu nepociťovali nenávist. Když už nám někdo ublížil, tak si netvořme vůči němu  žádné negativní emoce. Pokud se s někým, kdo nám nějakým způsobem škodí, musíme z nějakého důvodu setkávat (např. při střídavé péči, nebo v zaměstnání), tak mu místo nenávisti posílejme lásku! Když někomu dlouhodobě posíláme energii lásky ze srdeční do srdeční čakry, tak se to vždy po nějaké době projeví.

Resistenci vůči astrálním parazitům, přisedlíkům a jakýmkoliv dalším negativním energiím si vytváříme pomocí ochranného vajíčka (ochranného štítu). Čím častěji a pravidelněji si děláme nějakou mentální formu ochrany, tím se konstantně celkově zesiluje naše odolnost vůči jakýmkoli energetickým útokům.

Jan

Poděkování