neděle 20. srpna 2023

Boží znamení Českému národu z Prahy ze dne 16.8.2023

 


 

Na Novoluní dne 16.8.2023 přihnala se ku Praze velká bouře. Kromě mnoha lokálních záplav a částečnému kolapsu dopravy v centru, které by si  přílišné pozornosti jistě nezasloužily, však došlo k takovým jevům, jež by měly mnohé zajímati.

Jeden z blesků zasáhl komplex ČT na Kavčích horách, jehož následkem došlo k částečnému výpadku vysílání. Výpadek trval 15 minut a týkal se zejména satelitního vysílání.

Další blesk zasáhl sloup Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí, který je oficiálně sloupem morovým, avšak ve skutečnosti se jedná o iluminátský sloup s okem na vrcholu stély. Právě skrze toto oko sjel blesk po sloupu do země. Kromě poškození vrcholu sloupu byla uražena část kopí a pláště sv. Václava – patrona českých zemí. Co naopak vůbec nebylo poškozeno je socha Panny Marie.

Výklad není složitý. Blesk udeřil do centra režimní propagandy a symbolu porobení Českých zemí. Míra zločinů těch, kteří týrají náš národ byla završena. Toto byl varovný prst, aby činili „pokání“.
Vrchol sloupu s okem, který blesk poškodil (odlomil vrchní část obkladu) symbolizuje sílu, která si dané území podmanila. Jestli tuto sílu někdo nazývá jako ilumináty, jiný jako globálního prediktora a další jako Deep State není vůbec podstatné. Sv. Václav (na tomto typu sloupu) symbolizuje obslužné elity, které zradili svůj národ a slouží silám podmanitele. Panna Marie Immaculata je symbolem čistoty a vítězstvím ctností člověka. Zároveň symbolizuje ovládnutí nejnižších pudů a samozřejmě ženskou energii.

Novoluní je vždy nový začátek. Toto je začátek poslední fáze oddělování zrna od plev. Může to být i určitá poslední fáze probouzení dosud „spících“. Je to pro nás naděje plné poselství shůry.  Když jsem ke sloupu dorazil, abych si „přečetl poselství“, tak první, co mi přišlo na mysl, byla slova kněžny Libuše… „Český národ vše překoná!“


S láskou a nadějí
Honza
www.homosignum.cz
 

úterý 15. srpna 2023

Atlantské technologie

 

                                                                         Skutečný život

Honza Betko - Utajovaná historie lidstva - Atlantské technologie