úterý 25. srpna 2020

Pouze v České Republice: Titanová pyramida 150x150 a její interakce se Somavedicem


 Titanová pyramida 150x150 a její interakce se Somavedicem

velikost pyramidy: základna 150x150 mm

čistota chemického složení - ASTM: Grade 2

okruh aktivního působení: 56 metru (v průměru, tvar pole: proměnné – individuální, dle interakce s přístrojem nebo s adeptem)

vyzařující energie: ca 965 000 BE*

Od prosince 2019, kdy byla zveřejněna analýza interakce titanové pyramidy se Somavedicem již uběhl nějaký čas. Od té doby byla vyrobena dosud největší titanová pyramida, která má základnu úctyhodných 150x150 mm a váhu přes 3 kg. Jak se dá očekávat, tak pyramida je ještě silnější než první testovaná se základnou 100x100 mm. Vzhledem k váze již není možno tuto pyramidu umístit na Somavedic (jakýkoliv) a pro ideální spolupůsobení s přístroji Somavedic by měla být umístěna maximálně ve vzdálenosti 150ti mm od přístroje.

Titanové pyramidy se v současnosti vyrábějí pouze v České republice, kde také vznikl nápad je vyrobit a nabídnout zájemcům.Vzhledem k přehlednosti a srozumitelnosti zde níže uvádím původní text. Analýzu titanové pyramidy o velikosti základny 100x100 mm naleznete zde.


Co to vlastně je?

Titan je našedivělý lehký kov, kterého na Zemi sice není vyloženě nedostatek, ale technologie jeho zpracování je náročná a proto je stále velmi drahý. Je lehký, tvrdý a  ve své čisté formě také zároveň poměrně křehký. Příměsí slitin se z něj stává také kov velmi odolný. Vyznačuje se mimořádnou chemickou stálostí – je zcela netečný k působení vody (i té slané) a atmosférických plynů a odolává působení většiny běžných minerálních kyselin i roztoků alkalických hydroxidů.

Titan je také jméno největšího měsíce Saturnu. To je jediný měsíc sluneční soustavy (oficiálně), u něhož byla objevena silná atmosféra, a kromě Země je jediným objektem ve vesmíru (oficiálně), u něhož byla s jistotou ověřena přítomnost stálých kapalných struktur na jeho povrchu.

Všimněte si prosím té vody. Titan je tedy přítomen na planetách, kde je voda, ale nijak s ní nereaguje – nekomunikuje. Vzhledem k tomu, že lidské tělo je tvořeno z více než 80ti procent z vody, je toto poměrně zásadní informace. Tím se dostáváme k samotnému jádru věci.

Nemám přesnou informaci, kdy, jak, koho a proč napadlo vyrobit pyramidu o proporcích té Cheopsovy, zrovna z titanu. Bylo mi však sděleno, že se jedná o aktivitu samotné entity „titanu“. Možná jeho tvůrců. Titan nepochází z tohoto světa, minimálně v kontextu naší galaxie i těch sousedních. Jedná se o nám neznámou a sotva uchopitelnou formu multidimenzionální existence, jejíž domov je v jiném vesmíru. Těžko se mi hledají slova pro popis tohoto údajného kovu. Považuji tyto informace však za velmi důležité, neboť bez toho aniž bychom alespoň tušili co titan vlastně je, by bylo neodpovědné s titanovou pyramidou pracovat či ji „jen“ nechat ať si dělá svoji práci. Čím více informací máme, tím svobodněji se můžeme rozhodovat.

Co to dělá?

Jak už ze samotného názvu vyplývá, tak se jedná o dvě věci. Jednou je titan a druhou je pyramida – v proporcích Cheopsovy. Jedná se tedy o prototvarový zářič obohacený o prvek titan. Čili má dvě kvality a to tvarovou a prvkovou – titanovou. Co umí pyramida v těchto proporcích je všeobecně známo. Upozorňuji, že v našich končinách a to sice v tehdejším Československu byl panem Karlem Drbalem zaregistrován v roce 1959 patent malé duté kopie oné egyptské pyramidy, do které vkládal žiletku, která se vždy do druhého dne „sama nabrousila“. Tento patent je platný a osobně jsem již potkal řadu lidí, kteří si sami podobnou kopii vytvořili a používají ji nejen na broušení tupých žiletek, ale také například na potraviny (což je i můj případ a v budoucnu se tomuto tématu budu zřejmě také věnovat). Tento tvar pyramidy generuje sám o sobě silnou positivní energii, kterou „tahá“ z kosmu nebo z éteru – uvádím obě možnosti, neboť názory na to se liší a dost možná jsou oba dva správné.

Podle mých zjištění má titan zcela odlišnou frekvenci vibrací a stejně tak i vzorec frekvence vibrací. Frekvence vibrací titanu je velmi vysoká, ale jejich vzorec nejsem schopen nijak definovat. Je zkrátka zcela odlišný od všeho, s čím jsem se dosud setkal. Titanová pyramida je generátorem nesmírně silné energie, kterou vnímám jako neutrální. Když jsem ji vzal poprvé do ruky, tak se mi do dvou minut spustila krev z nosu. To se mi nikdy předtím s žádným energetickým zářičem nestalo a upozorňuji, že na krvácení z nosu opravdu netrpím. Bylo to prostě způsobeno tím, že jsem s takovým návalem energie nepočítal a v nose mi praskla žilka. Díky této příhodě jsem však přišel na jednu důležitou věc, a to sice jak lze během chvíle pyramidu deaktivovat. K tomu se ale dostanu později.

Energie titanové pyramidy se dá využít jakkoliv a dá se s ní dělat téměř cokoliv. Pokud s ní chcete pracovat, tak je zcela klíčová důsledná práce na sobě a to zejména se srdeční čakrou. Jedná se však v každém případě o práci pro „pokročilé“. Pokud na sobě někdo již delší dobu vědomě pracuje, tak je to fantastický pomocník nebo-li dobrý sluha. Pokud na sobě někdo nepracuje a pořídil by si ji „jen tak pro zábavu“, pak z ní bude špatný pán. Čím vyšší frekvenci vibrací člověk má, tím efektivněji může s titanovou pyramidou pracovat. Ovšem tuto pyramidu může velmi efektivně „ovládat“ Somavedic, který ji také dokáže zaktivovat. Aktivace pyramidy probíhá buď mentální – energetickou formou, kdy na ni působí její majitel, nebo Somavedic třídy Medic a Gold. To, co dokáže s titanovou pyramidou Somavedic je nejen naprosto fantastické, ale také naprosto bezpečné.

Titanová pyramida a Somavedic

Je důležité toto spojení jasně definovat: Somavedic aktivuje, zesiluje a ovládá titanovou pyramidu – ne naopak!

Pyramida se po aktivaci Somavedikem zesílí na 10ti až 100 násobek svého vlastního potenciálu. Míra zesílení je přibližná a závisí na typu Somavediku, který ji bude řídit. Určité frekvence, které má Somavedic i pyramida shodné se posilují a celkové působení má tak jednak větší dosah a je také silnější.

Zde jsou výsledky testů

Somavedic Medic Uran s titanovou pyramidou o základně 150 mm

Všechny zde uvedené parametry se týkají pouze společného působení přístroje Somavedic Medic Uran a pyramidy o základně 150 mm (největší titanové pyramidě, která je celosvětově k prodeji)

vyzařující energie: ca 1 710 000 BE*

Pokud se spojí dva silné energetické zářiče, tak se jejich výsledná energie nerovná součtu energie obou zářičů. Často do svého pole silnější zářič absorbuje slabší. V tomto případě se jedná o poměrně znatelný nárůst, který ukazuje, že zářiče spolupracují. Nelze tedy říci, že by slabší zářič (pyramida) byla zcela podřízena silnějšímu (Somavedic).

Mozkové frekvence

působí titanová pyramida příznivě na gama vlny (40–100 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na beta vlny (13–40 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na alfa vlny (7–13 Hz) : ano
působí titanová pyramida příznivě na théta vlny (4–7 Hz) : ano
působí titanová pyramida příznivě na delta vlny (1–4 Hz) : ne

pomáhá zvyšovat koncentraci záporných iontů ve vzduchu: ano

vliv na čakry a auru


do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 98%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 55%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 98%

V tomto případě pyramida zesiluje pole působení. To je vždy individuální dle situace a zátěže v místě. I v centru velkoměsta však toto pole může mít 90 – 120 m ve kterém je po celé šíři 100% účinnost.


do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: individuální

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: individuální

do jaké míry zlepšuje koncentraci: individuální

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: individuální

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: individuální

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": individuální

působí sestava příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

dokáže sestava odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže sestava zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže sestava příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má sestava příznivý vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má sestava příznivý vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano

má sestava příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano


má sestava příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: individuální

generuje sestava ochranné pole proti působení černé magie: ano

dokáže sestava vypudit ze svého pole poltergeisty: ano


další zjištění

Sestava může přitahovat positivní bytosti, které zde jsou z nějakého důvodu na astrální úrovni. Může pomoci lidem, kteří se věnují channelingu – komunikaci s vyššími duchovními bytostmi.

U zjištění, která vyšla jako „individuální“ působí sestava na toho, kdo na sobě vědomě pracuje, nebo má dostatečně vysokou frekvenci vibrací.

Působení Somavediků na vodu je stejné s pyramidou i bez pyramidy.Somavedic Medic Amber a titanová pyramida o základně 150x150 mm


Všechny zde uvedené parametry se týkají pouze společného působení přístroje a pyramidy

vyzařující energie: ca 2 850 000 BE*

Pokud se spojí dva silné energetické zářiče, tak se jejich výsledná energie nerovná součtu energie obou zářičů. Často do svého pole silnější zářič absorbuje slabší. V tomto případě se jedná o poměrně znatelný nárůst, který ukazuje, že zářiče spolupracují. Nelze tedy říci, že by slabší zářič (pyramida) byla zcela podřízena silnějšímu (Somavedic).

Mozkové frekvence

působí titanová pyramida příznivě na gama vlny (40–100 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na beta vlny (13–40 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na alfa vlny (7–13 Hz) : ano
působí titanová pyramida příznivě na théta vlny (4–7 Hz) : ano
působí titanová pyramida příznivě na delta vlny (1–4 Hz) : ne


pomáhá zvyšovat koncentraci záporných iontů ve vzduchu: ano


U ostatních parametrů je to stejné jako v případě Uranu. Zajímavé je také to, jak působí pyramida na mozkové frekvence bez Somavedicu.


Mozkové frekvence – působení pouze samotné titanové pyramidy


působí titanová pyramida příznivě na gama vlny (40–100 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na beta vlny (13–40 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na alfa vlny (7–13 Hz) : ne
působí titanová pyramida příznivě na théta vlny (4–7 Hz) : ano
působí titanová pyramida příznivě na delta vlny (1–4 Hz) : ano


Pokud máte Somavedic Medic Uran, Amber nebo Gold a chcete posílit jeho působení, pak je titanová pyramida dobrá volba. Pokud Somavedic nemáte a chcete si pořídit titanovou pyramidu, tak pokud intuitivně cítíte, že je pro vás dobrá, a že vám na vaší cestě pomůže, pak to cítíte správně. Pokud si nejste jisti či váháte, pak pro vás vhodná není. Jako dárek bych ji bez vědomí obdarovaného určitě nekupoval.

Pyramida se velmi snadno deaktivuje. Stačí ji obrátit vzhůru. Pro tento účel je také uzpůsoben její přepravní box, kam se pyramida takto ukládá.


Pro zajímavost jsem učinil ještě tato dvě měření...

Dvě titanové pyramidy 100x100 postavené základnami na sobě

čistota chemického složení - ASTM: Grade 2

okruh aktivního působení: 66  metru (v průměru, tvar pole: proměnné – individuální, dle interakce s přístrojem nebo s adeptem)

vyzařující energie: ca 1 250 000 BE*

Zajímavé také je působení dvou pyramid, které jsou na sobě postavené základnami. Okruh jejich vzájemného působení je logicky dvojnásobný. Citlivější jedinci je ale mohou vnímat i na stovky metrů, to platí však i pro všechny ostatní silné energetické zářiče. Zkušenosti, kdy někdo cítil energii z takto na sobě postavených titanových pyramid zde již jsou. Znovu však musím upozornit, že energie titanové pyramidy je „jiná“ než u většiny těchto zářičů z jiných materiálů. To je dáno původem titanu.

Dvě titanové pyramidy, z toho jedna 100x100 a druhá 60x60  postavené základnami na sobě

čistota chemického složení - ASTM: Grade 2

okruh aktivního působení: 45  metru (v průměru, tvar pole: proměnné – individuální, dle interakce s přístrojem nebo s adeptem)

vyzařující energie: ca 980 000 BE*


Pyramidu a další příslušenství k Somavedicu můžete zakoupit zde.


Jan
www.homosignum.cz


*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)