pondělí 30. října 2017

Binaurální zvuk - účinná pomůcka k meditaci

Binaurální zvuk

Když jsem v roce 2007 psal diplomovou práci na téma zvuk, jak určité zvuky ovlivňují lidské chování, dozvídal jsem se čím dál více zajímavých, až neuvěřitelných informací, co vše zvuk, resp. jeho frekvence dokáží. Psal jsem o tom, jak lidský mozek zvuk zpracovává a co vše k tomu potřebuje, o tom, jak jsou určité zvuky vnímány již v prenatálním období, jaké zvuky a hudební tóny navozují příjemnou atmosféru a naopak dokáží vyvolat v člověku děs, včetně všech fyziologických projevů, jak určité zvukové frekvence dokáží ovlivňovat tekutiny v těle a mohou buď uzdravovat/harmonizovat, nebo naopak vytvoří disharmonii - pak se dá zvuk velice účinně použít jako zbraň. Psát o některých informacích, týkajících se sonických neletálních zbraních a jejich použití v diplomové práci samozřejmě nebylo z bezpečnostních důvodů možné.

Co mně však (z pohledu harmonizujícího účinku) zaujalo, byly binaurální zvukové vlny. Zní to hodně odborně, ale pokusím se to vysvětlit. Mozek funguje v určitých vlnách – přesněji alfa, beta, gama, theta a delta vlnách.

Jejich frekvence jsou:
Alfa vlny – 8-13 Hz (relax, uvolnění)
Beta vlny – 14-30 Hz (bdělý stav, běžné vnímání)
Gama – 31-120 Hz (vyšší aktivita - boj, útěk, řešení problému)
Theta – 4-7 Hz (meditace, REM spánek, snění)
Delta – 0,5-3 Hz (hluboký bezesný spánek, ztráta vědomí těla)


Aby byl aktivován mozek pomocí binaurálních zvukových vln, například pro meditaci, nebo naopak pro zvýšení bdělého stavu (třeba při učení se na zkoušku), musí být určitá frekvenční vlna v mozku vyvolána rozdílností kmitočtu v každém uchu, resp. V pravé a levé hemisféře mozku. Náš mozek pak detekuje fázový rozdíl a snaží se ho sladit.
Např. Chci poslouchat relaxační hudbu pro uvolnění mysli s využitím alfa vln. Použiji k tomu zvuky/hudební nahrávku, kde je na jedné straně frekvence 200 Hz a na druhé straně je frekvence 210 Hz. Fázový rozdíl mezi levou a pravou hemisférou bude 10 Hz, což je rozmezí alfa vln.
Takto to celé funguje a výsledky jsou úžasné, hlavně při vstupu do meditativního stavu. Abychom dosáhli efektivního účinku, je potřeba použít sluchátka, jelikož reprodukovaná hudba z reprosoustavy nevytvoří binaurální efekt. Dále doporučuji najít si nějaké klidné, tiché a pohodlné místo, kde vás nebude nikdo a nic rušit. Doba působení by měla být alespoň 30 min (mozek potřebuje min 7 min, aby aktivoval sladění fázového rozdílu). Můžete mít zavřené oči, nebo si vybrat nějaký bod, případně využít vizualizaci, kterou některé aplikace nabízejí.
V současné době je již tento výzkum docela úspěšný a již existuje mnoho nahrávek, zvukových stop a hudby, které při poslechu vytváří tento binaurální efekt.


Na ochutnávku uvádím některé odkazy z youtube:Pro použití v mobilním zařízení (s os Android) jsem našel vhodné app:
Brain Wave Therapy, Brain Waves, Frequency Sound Generator
- tyto aplikace lze zdarma stáhnout přes službu Google Play ve vašem Smartphonu nebo tabletu o os Android
Autor: Marian Kvak,  (c) 2017
Somavedic Medic Uran - měření a zkušenosti

středa 25. října 2017

Somavedic Portable aneb Somavedic do kapsy :)Somavedic Portable

Princip fungování Somavedicu Portable je až geniálně jednoduchý. Jedná se fakticky o tvarový dobíjecí zářič. Přístroj je universální a lze jej dobíjet z jakéhokoli „velkého“ Somavedicu. Také lze libovolně kombinovat Somavediky z jakých je dokován. Např. Jeden den jej nadokujeme z Medicu a za tři dny z Harmonie.

Výdrž modelu Portable je zcela odvislá od prostředí v jakém se pohybujeme a to je třeba mít vždy na paměti! Řidič metra nebo tramvaje bude rád, když bude na konci šichty přístroj na 10% kapacity. Prodavač v obchodě s potravinami s ním vydrží dva dny a u zemědělce to bude třeba týden. Také záleží na tom, z jakého „velkého Somavedicu“ jej nadokujeme. Nejméně efektivní je dokování z Lumenu a Atlantiku. Doporučuji tedy spíše k modelům Harmonie, Medic a Medic Uran.


I v případě, že je Portable nadokován z modelu Harmonie (alespoň 8 hodin), tak je stále mnohem silnější než většina různých krystalů či minerálů, které používáme jako ochranné amulety a nosíme je na krku. Toto zařízení, ve formátu přívěsku na klíče, které můžeme nosit v kapse u kalhot si načte vždy všechny vlastnosti z „velkého Somavedicu“, který máme doma a následně se také tak chová. Pouze s tím rozdílem, že jeho radius je menší a v některých parametrech pochopitelně nepůsobí tak silně. Velice příjemným faktem je také to, že v této kategorii přístroj nemá konkurenci ani na cenovém poli.


Zde jsou již tvrdá data.

Somavedic Portable - dokován z přístroje Somavedic Medic Uran
doba dokování: 8 hodin
výsledná hodnota energie: ca 563 000
okruh aktivního působení: ca 8 metrů (v průměru, tvar pole: nestabilní koule, mění se dle prostředí, tj. dle aktuální zátěže)

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 6% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 36%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 20%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: ca 50%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 75%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlnných záření: 80%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 16%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 85%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 90%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 89%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 95%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 10%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 11%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 10%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 20%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 18%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 14%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má Somavedic příznivý vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má Somavedic příznivý vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: anoPůsobení na vodu

voda z kohoutku o energetické hodnotě 6 500 BE
objem: 2 dcl
nádoba: sklenička z obyčejného skla
doba účinku vlivu přístroje: 3 min

vzdálenost skleničky od přístroje: 3 cm
výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 14 000 BE


doba účinku vlivu přístroje: 10 min
výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 27 000 BE


Jan
www.homosignum.cz

BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)

pátek 6. října 2017

Fotonávod na nejlevnější pyramidu pro domácí použití


Zejména díky ruským výzkumům se o účincích pyramid dozvídá stále větší množství lidí. Mimo jiné bylo ruskými vědci po letech výzkumů vědecky prokázáno, že účinek má samotný tvar pyramidy, pokud je zachován úhel stran Cheopsovi pyramidy. Další informace včetně praktické fotodokumentace sestavení jednoduché pyramidy mi zaslal pan Marián Kvak, kterému tímto velice děkuji, že se se mnou a se čtenáři mého blogu o tuto svou realizaci podělil :).

"Vzal jsem dřevěné šprejle (o rozměru 30 cm), dceři jsem vzal trochu plasteliny a vyrobil z ní pyramidu (Cheopsovu a Ruskou)  pro ošetření jídla a pití. Nestálo to ani korunu a bylo to hotové za 2 min :-) a funguje to... Rozdíl mezi pyramidami je v úhlu stran - viz výpočty. 

Pro Cheopsovu pyramidu je základna 30 cm a ostatní se zmenší dle přiloženého výpočtu. U Ruské pyramidy jsou strany v délce 30 cm a rozměry základny se zmenší dle výpočtu.

Rusové vysvětlují změnu úhlu kvůli vzdalovaní místa od rovníku. Tedy čím dále od rovniku směrem k pólúm, tím ostřejší pyramida. Co je na tom pravda nevím, informací na netu je hodně i s obrázky."
VÝPOČET ROZMĚRU PYRAMIDY
Energie pyramidy na obrázku: ca 195 000 BE (neutrální bod ca 14 500 BE)
Jan
www.homosignum.cz
BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)
Somavedic Medic Uran - měření a zkušenosti

Co je to egregor


V poslední době jsem byl několikrát dotazován, mimo jiné i v souvislosti s chystanou meditací na posílení egregoru slovanství 10.10.2017, co je to vlastně ten egregor. Zde je definice od Miroslava Zelenky.

"Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity jako jsou např. náboženské a politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory. Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více méně silná astrální bytost, není jen pasivním odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec vyznávající nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení je oboustranné: jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech." 

Miroslav Zelenka
http://miroslav-zelenka.cz/

neděle 1. října 2017

Věřme v to, co konáme. Žijme to, čemu věříme.


Měli bychom žít hlubokou vírou v to, co konáme. Tak budeme moci zcela lehce a s naprostou samozřejmostí přijmout odpovědnost za naše konání. A takovému konání se také dostane boží požehnání. Zde si pod pojmem „boží“ může každý představit onu božskou všudypřítomnou věčnost dle své vlastní libosti. Za takovým konáním si potom snadno budeme stát a nic nás v něm již nebude moci zviklat či znejistit.

Žiji zde v této realitě to, čemu věřím a za tím si pevně stojím.

Se vší rozhodností přebírám plnou zodpovědnost za svůj život.

Neexistuje nic vnějšího co by mne mohlo ovlivnit.