čtvrtek 18. května 2023

Světlo prochází tmou

 

 


Světlo prochází tmou

Zatmění měsíce z 5.5.2023 je za námi a sešup z tobogánu dostal opět prudší spád. Možná to ale nebude s tou divokou jízdou tak rychlé (z pohledu času), jak si mnozí myslí. Čas je relativní. Jinak ho vnímá mravenec, jinak člověk, jinak planeta, jinak sluneční soustava, jinak galaxie. Také je zde ale faktor morfogenetického pole. Z tohoto pohledu je ještě rozdíl mezi tím, jak vnímá čas jednotlivec, jak národ, jak rasa a jak celé lidstvo dohromady jako celek. A konečně dalším důležitým faktorem je skutečnost, jakou představu plynutí času určitého objetku má subjekt, který tento objekt pozoruje – zabývá se jím. Tedy například dějepisec, který píše dějiny nějakého národa.

Tuto svou úvahu o plynutí času jsem považoval za důležitou na úvod. V podstatě nepřetržitě totiž všichni čteme různé předpovědi co se má stát. A nejen to. Jsme také zcela cíleně vystavováni manipulativním a propagandistickým předpovědím co se zaručeně stane, a co naopak určitě ne. To se děje v komplexním měřítku, kdy jsou tyto informace cíleně profilované na konkrétní skupiny lidí. Matrix má dnes i díky umělé inteligenci podchyceného opravdu každého člověka a těm, které považuje pro své cíle za důležité, dělá i účelové informace na míru. Teoreticky jen člověk, který by žil mimo společnost bez mobilu, bez počítače, bez rádia a bez televize by tomu nebyl vystaven. Ale jen v případě, že by se ani s žádným člověkem „z civilizace“ nestýkal. Podprahové signály digitálního tv a radiového vysílání v sobě totiž obsahují mechanizmy, které člověka nutkají aby tu či onu informaci, „kterou přece říkali v čt“ sděloval všem ostatním jako svatou pravdu.

Informacím v nejširším slova smyslu se věnuji od roku 2015 nepřetržitě. Protože už je to přece jen pár let, tak mohu vidět i vývoj nejrůznějších informačních systémů a platforem. Vždy mě zajímalo to, co se stalo ve skutečnosti, stejně tak ale i to, jak tato skutečnost byla vykládána tím či oním. Když totiž zjistím obojí, tak poznám cíl subjektu, který skutečnost vykládá – ať už jakýmkoliv způsobem.

Informace mě zajímali vždy a to zejména ty z minulosti a z budoucnosti. Přítomnosti jsem se vlastně začal věnovat až od roku 2012 i díky „Přítomnému okamžiku“ E.Tolleho. :) Proto jsem už před rokem 2000 měl načteného Nostradamuse a řadu různých předpovědí o budoucnosti od Sibyly po Babu Vangu. Nevím kolik takových předpovědí jsem četl, ale jsou jich rozhodně desítky. Jako velmi přesné stále vnímám ty od Edgarda Cayceho, Vangy, nebo kněžny Libuše.

Dlouhodobě jsem přes všechny další a další predikce zcela pevně přesvědčen pouze o tom, že všechny positivní změny na planetě Zemi se udějí během tohoto století. Mám na mysli positivní změny pro všechny bytosti na této planetě včetně planety samé – bytosti Gaia. To znamená, že nejpozději do roku 2099 bude buďto vše v harmonii, nebo v harmonii v některých oblastech a v jiných bude již vše pevně nastaveno a proces harmonizace nevratně započat. Zastávám názor, že z pohledu planety je sto let velmi krátká doba.

Zejména v současné době mi často chodí na mysl předpověď Květoslava Minaříka, který byl jednou z nejvýznamnějších duchovních osobností 20. století, stejně jako Drtikol, nebo Tomášovi. Krátce před smrtí přišli za Květoslavem jeho žáci, aby se ho zeptali na budoucnost Československa. Mistr jim sdělil: Když se dívám 300 let do budoucnosti, tak nemám obav o tuto zemi! Když se dívám 200 let do budoucnosti, tak nemám obav o tuto zemi! Mám však obavy o tuto zemi v nejbližších 100 letech.

Květoslav Minařík zemřel v roce 1974. Po své smrti navázal kontakt s několika svými žáky, kterým sdělil, že neodešel nahoru do barda, ale rozhodl se bdít nad Československem, dokud hrozba nepomine. Tento úkol, který si ještě před odchodem do barda Květoslav zadal, však nebyl tak ojedinělý. Přímo jsem se setkal s informacemi o dalších lidech na velmi vysokém stupni duchovního vývoje, kteří v průběhu několika posledních jednotek tisíc let zvolili stejnou strategii. Několik takových bytostí jsem na několika energetických místech Čech a Moravy také „potkal“. Podle mých zkušeností a zážitků představují právě tyto bytosti ony „Blanické rytíře“.

Dle jednoho z našich nejlepších astrologů Milana Špůrka je nejtěžší a doslova kritické období nejen pro Československo, ale i pro celé lidstvo období od roku 2012 do roku 2027. Dodám, že i dle některých dalších astrologů, kteří zastávají i jiné astrologické názory než pan Špůrek je období do roku 2027 tím nejtěžším. Celý článek o tomto období si můžete přečíst zde.

Já sám mám mimo již zmíněného ještě jednu časovou informaci, která se váže k zimnímu slunovratu roku 2023. Ta je poměrně prostá. Má dojít k dílčí positivní změně. Již přes dva roky operuje termínem září až listopad 2023 současný nejslavnější jasnovidec světa pan Krzyzstof Jackowski z Polska. Ten tvrdí, že v tomto období má skončit náročné období, kterým nyní procházíme. Tyto své předpovědi průběžně zpřesňuje a vrací se k nim. Netvrdí, že poté začne ráj na zemi, ale že se vše vyjasní a skončí nejistota. Pan Jackowski byl asi dva roky překládán i do češtiny. Např. 13.5. došlo k jaderné katastrofě na Ukrajině, kdy byl ve městě Chmelnicky zničen muniční sklad, kde byli mimo jiné uskladněny střely s ochuzeným uranem. Radiační mrak zasahuje i jižní část Polska, o hrozbě pro tuto část Polska mluvil častokrát, to že se netrefil o pár týdnů v předpovědi opravdu nic neznamená. Já ho sleduji stále a je pro mne cenným zdrojem informací. Dne 20.4. ve své předpovědi sdělil, že kritické měsíce pro Evropu budou květen a červen, kdy také hrozí, že se 7 Evropských zemí zapojí aktivně do války proti Rusku. A to se už dostáváme do onoho „přítomného okamžiku“.

Co nás čeká? Přežijeme?

Agendu 2030 by měl znát rámcově každý, neboť se to týká nás všech. Cíl tohoto plánu je sdělen v jedné větě: „V roce 2030 nebudete nic vlastnit a budete šťastní.“ Kromě toho nás má být ale také podstatně méně. Tečky. Brouci a červy jako potraviny. Digitální měna. Extrémní elektrosmog. Otrávený vzduch, půda, voda a potraviny. Válka.

Současné dění vyvolává v mnohých skepsi, které není snadné nepodlehnout. Řada esoterických předpovědí, že teď už začal zlatý věk a temnota je pryč už přestává fungovat, protože je jako na kolovrátku slýcháme od roku 2012. Jejich účel je ale jediný, a tím je pasivita. Kdo nebrání zlu, tedy vědomě nekoná dobro, umožňuje zlu působit a stává se jeho součástí. To vidí v mém okolí od začátku kovidtotatily snad každý. Nyní se potencionálně do naší země blíží jakási desetiletá doba temna. Zvací dopis pro okupační armádu USA je již připraven a schválení nic nebrání. Kromě mnoha vojenských základen a další infrastruktury pro válku s Ruskem bude americká armáda dle této smlouvy oprávněna zasáhnout proti těm Čechům, kteří by chtěli ohrozit „demokratické hodnoty“ státu. Mimochodem, čistě hypoteticky a metaforicky, ty bílé dvojčtverečky na silnicích by mohli být určeny pro vojenské satelity, aby se mohl plánovat online přesun vojenských jednotek a mosty i v nejzapadlejších vesnicích se v posledních 5ti letech opravovali proto, aby unesli i tanky a obrněné transportéry.

Co temná strana chápe a co naopak ne?

Temná strana (Matrix, Ilumináti, Sorošové a spol.) moc dobře ví, že její dny jsou sečteny. Naše sluneční soustava se blíží do pásma vesmíru, kde jsou vysoké vibrace. Období těch nejnižších nyní opravdu definitivně opouštíme. Naši předci mu říkali „Noc Svaroga“. Tedy temná strana nyní dělá vše proto aby na co nejdelší možnou dobu snížila vibrace na takovou úroveň, která by jim zde umožnila dožít. Sorošův syn, který má štafetu po otci převzít, by se teoreticky dožil stovky kolem roku 2074. Jde tedy o energii – vibrace. Nejde o počet bytostí. Proto se každý „probuzený“ počítá. Na co myslíme to tvoříme. Čím více energie a vyšší vibrace máme, tím rychleji si tvoříme to na co myslíme. Kolektivní meditace jsou proto nejsilnější. Ale nejsou to jen meditace, které mají kolektivně větší sílu. Jsou to i myšlenky a emoce, když jsou vypuštěny ve stejný čas, bez ohledu na místo.

Od první křížové výpravy do Čech proti Valdenským na Jindřichohradecku měli němci z Čechů respekt. Od další křížové výpravy proti Husitům měli z Čechů hrůzu, které se už nezbavili. Manifestoval ji za protektorátu sám protektor Reinhard Heydrich (dle wikipedie už to nebyl němec, ale pouze nacista) svým slavným citátem, že Češi jsou jako guma, když se na ně zatlačí, tak se ohnou. Ale když se povolí, tak vás praští. A následně byl Čechy popraven během operace Anthropoid. Více jak rok po té jeho synovi Klausovi v Panenských Břežanech rozdrtil náklaďák lebku. Heydrich mu totiž během svého protektorování na Pražském hradě nasadil jednou Svatováclavskou korunu.

Snahy nás vyhladit nikdy neuspěli. Proto neuspějí ani nyní. Pokud skutečně dojde k vyhlášení mobilizace, nebo čehokoliv podobného, tak to bude mít opačný efekt. Právě v tomto případě se totiž v jednu chvíli uvolní z emocí Čechů takové množství energie, které současné protektory smete. Nejde o množství lidí, ale o množství energie. V kritické situaci se uvolní velké množství energie i z lidí, kteří nikdy ničím nevynikali. Kolektivně zkrátka těmto hrůzám řekneme v jednu chvíli dost a ono to skončí. Je to vlastně prosté. Bude to taková terapie šokem.

A na závěr mám pro vás důležitý vzkaz od kněžny Libuše: Český národ vše překoná!

Proto se dále spojujme a tvořme! V lásce a harmonii. Na množství nehleďme a nepřátel se nelekejme!


Honza
www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti