neděle 9. ledna 2022

O shromáždění na Václavském náměstí v Praze dne 9.1.2022

 

 


O shromáždění na Václavském náměstí v Praze dne 9.1.2022

Opět se pod patronací Svatého Václava konalo významné shromáždění svobodomyslných lidí, kterým není lhostejný ani osud jejich bližních ani naší země, dne 9.1.2022 od 14:00 do 16:00 na Václavském náměstí v Praze a bylo mi velkou ctí, že jsem byl jeho součástí. Účast odhaduji opět kolem 10 000 až 20 000 lidí.

Původně jsem vůbec neměl v úmyslu psát nějaké postřehy, neboť jsem nepředpokládal, že by se konalo nějaké překvapení či něco zásadního. Ovšem opak je pravdou! Vystoupali jsme na další stupeň směrem ke svobodě. Tu nedělní akce v Praze je třeba chápat v kontextu. Pražská akce byla poslední akcí v tomto týdnu, které předcházela řada shromáždění ve městech po celé ČR. Sobotní akce v Karlových Varech a v Bruntále byly dle místních účastníků vůbec největší shromáždění lidí v těchto dvou městech, od roku 1989!


K jakému posunu tedy na této akci došlo?

Poprvé vystoupili na podiu členové Policie ČR a Armády ČR. V obou případech poměrně vysoké šarže. Všechny zásadní skupiny důležité pro chod státu jsou tedy zastoupeny! Všichni nám sdělili, že neustoupí ani o krok, a že nejsou v žádném případě ve svých postojích mezi svými kolegy osamoceni. Dalším signálem bylo, že Policie ČR, která na akci dohlížela, poprvé nepřerušila vystoupení obvyklým hlášením o povinnosti nosit respirátor a dodržovat rozestupy.


Velmi důležitá informace, která dnes zazněla, byla o smyslu těchto shromáždění i v menších městech. Protože se jedná o věc, na kterou taktéž upozorňuji a považuji za jednu z nejdůležitějších v této době, tak z toho mám o to větší radost. Jakub Olbert totiž prohlásil, že tato shromáždění jsou důležitá, aby se poznali lidé z okolí, kteří o sobě neví a vytvořili tak místní skupiny, kde si mohou lidé pomáhat a dále spolupracovat. Původní myšlenka Míry Zelenky z roku 2017 o tzv. „buňkách pozitivní deviace“ se začíná velmi rychle realizovat. To je i do budoucna totiž to nejdůležitější, abychom věděli na koho se obrátit, s kým spolupracovat, společně tvořit novou svobodnou společnost.


Bylo oznámeno zakládání paralelních odborů ve firmách napříč celou Českou Republikou. Je to z mého pohledu další krok ke kompletní paralelní společnosti, kterou jsme již společně začali tvořit, a která zde přetrvá až se stávající zločinný systém zhroutí.

Několikrát bylo zmíněno, že vše vygraduje celostátní generální stávkou. Takováto stávka je něco, na co slyší každá totalita a je nutné ji dlouhodobě připravovat. Z toho důvodu musí vzniknout paralelní odbory. Tato stávka bude pravděpodobně synchronizována napříč Evropou. Také je ale možné, že se nejprve v jednom státě vyzkouší a předají se zkušenosti kolegům v zahraničí. Bylo by zajímavé, kdyby byla tato prvotní generální stávka v ČR a ani by mě to nepřekvapilo.


Nyní je před námi zatím nejdůležitější shromáždění 11.1.2022 ve 14:00 na Malostranském náměstí v Praze. Tento den bude schvalován vládou ČR totalitní zákon o likvidačních pokutách, které jsou například 50 000,- za nenasazený respirátor či 3 000 000,- pro majitele restaurace za to, že tam pustí  nenaočkovaného.


Následující dlouhý průvod k Pražskému hradu opět dotvářel velmi silnou pospolitou atmosféru.


Všichni lidé, kteří vystupují veřejně proti totalitnímu režimu, ať už z armády, policie či učitelů nebo zdravotníků jsou Hrdinové!

Gustav Le Bon tvrdil, že „jedinec ponořený na určitou dobu do davu se brzy ocitne – buď v důsledku magnetického vlivu vydávaného davem, nebo z nějaké jiné příčiny, o které nevíme – ve zvláštním stavu, který se hodně podobá státu." Pocit, s nímž odcházíte z pokojné demonstrace nabití pozitivními emocemi, bohatší o nová přátelství se nedá srovnat s facebookovým síťováním, kdy (ať chceme nebo ne, jsme stále osamoceni). 

Důvodem, proč jít na takové hromadné setkání v dnešní těžké době, není jen veřejně vyjadřovat nesouhlas se zaváděnými restrikcemi. Jde i o to zjistit, že v tom nejsme sami. Pozitivní energie, kterou všichni potřebujeme pak v nás dlouho zůstává.


Buďme vědomými tvůrci! Spojujme se, pomáhejme si a společně tvořme. V jednotě je síla. Vše společně zvládneme!S láskou a odvahou

Honza

www.homosignum.cz  

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání

 

pondělí 3. ledna 2022

2022 Rok Zlatorohého býka

Rok Zlatorohého býka

 Rok 2022 je dle slovanského zvířetníku rokem Zlatorohého býka. Zlatorohý býk má rád lidi, kteří jsou zvyklí dosahovat svých cílů i přes značné překážky a jen tak se nevzdají. Symbolika býka znamená v obecné rovině tvrdou práci ruku v ruce s řádnou odměnou. Poctivá práce, která se vyplácí. Když býk zoře úrodné pole, tak přijde úrodná sklizeň. Když zoře neúrodné pole, tak přijde chudá, nebo žádná sklizeň. Proto je důležité zaměřit se na věci, které mají v našich životech opravdu smysl a perspektivu. Dle různých výkladů se začátek nového roku starých slovanů liší, a také existují dva zvířetníkové systémy. Nemusíme se tedy ničeho dogmaticky držet. Žádná časová kvalita ostatně nepřichází zde dne na den, ale má určité přesahy jak dopředu, tak i dozadu. Začátek slovanského roku Zlatorohého býka můžeme slavit prvního ledna, nebo o jarní rovnodennosti.


Co přinese Zlatorohý býk v roce 2022 jednotlivým znamením? Pod jednotlivými znameními uvádím rok jejich narození.


Los
(1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008)

Zlatorohý býk Vám přinese štěstí. V partnerském vztahu naleznete harmonii. Pokud jste nezadaní, tak můžete nalézt novou lásku. Důležité je navštěvovat společenské akce a převzít iniciativu.

Sršeň
(1929, 1945, 1961, 1977, 1993)

Rok 2022 bude pro vás celkem úspěšný, ale pod jednou podmínkou - pokud budete trávit hodně času v práci a budete se věnovat rodině. Měli byste zapomenout na sobectví a naladit se na pozitivní emoce.


Vlk
(1930, 1946, 1962, 1978, 1994)

Ten, kdo se narodil ve znamení Vlka by měl v tomto roce dělat zejména ty věci, které mu přinášejí radost. Budete mít možnost změnit v životě hodně věcí včetně zaměstnání, bydliště a partnerských vztahů. Pokud se budete hodně snažit, tak se vám podaří vybudovat dobré vztahy s rodinou, nebo je ještě prohloubit, pokud dobré již jsou.


Veverka
(1931, 1947, 1963, 1979, 1995)

Zlatorohý býk pomůže Veverkám konečně najít cestu v životě a pochopit, co opravdu chtějí. Pamatujte na to, že jakákoliv vaše akce vyvolá řadu další reakcí. Takže než něco uděláte, přemýšlejte o tom velmi dobře. A hlavně nespěchejte, abyste neudělali chybu.


Štika
(1932, 1948, 1964, 1980, 1996)

Lidé narození v tomto znamení musí být s financemi v tomto roce velmi opatrní. Pokud ale budete v práci stále častěji přebírat iniciativu, riziko výstupu po kariérním žebříčku se vám zvýší.


Žába
(1933, 1949, 1965, 1981, 1997)

Stejně jako pro Sršně, tak i pro Žábi bude rok úspěšný. Budete mít štěstí v práci i v osobním životě. Ale pamatujte a dobře rozmýšlejte, co říkáte a na co myslíte, protože slova i myšlenky se vám mohou zhmotnit. A nezapomeňte trávit více času se svou rodinou.


Kanec
(1934, 1950, 1966, 1982, 1998)

Zlatorohý býk vám posílá náročný rok. Obzvlášť nepříjemné to může být v osobním životě. Zejména hrozí hádky s vašimi partnery. Buďte proto trpělivý. Druhá polovina roku pro vás bude úspěšnější. Hlavně podzim a zima.


Sněžná sova
(1935, 1951, 1967, 1983, 1999)

Pro Sněžné sovy bude rok 2022 ve znamení cestování a to jak v pracovním životě, tak v osobním. Ale tyto změny míst vám budou jen ku prospěchu a mnohé si během nich uvědomíte a vyřešíte. Pokud budete v práci aktivnější, tak můžete dosáhnout i kariérních úspěchů.


Užovka
(1936, 1952, 1968, 1984, 2000)

Vše si dobře tento rok naplánujte. Nebude pro vás vhodná doba na riskování, protože by se vám ve většině případů nemuselo vyplatit. Raději se držte v zajetých kolejích. Jaro a léto pro vás budou úspěšné.


Liška
(1937, 1953, 1969, 1985, 2001)

Lišky, které se budou snažit vydělat peníze nepoctivými metodami, okamžitě o všechno přijdou. Proto v tomto roce jednejte pouze čestně. Býk chce vidět svědomitost a teprve potom vám pomůže ve všem. Je pro vás dobré více trávit volný čas s rodinou.


Ježek
(1938, 1954, 1970, 1986, 2002)

V tomto roce se vám žádné riskování nevyplatí. Nesnažte se řešit malichernosti, nebo to nedopadne dobře. Soustřeďte se na budoucnost. Po celý rok budete v harmonii a vzájemném porozumění se svým partnerem.


Orel
(1939, 1955, 1971, 1987, 2003)

Orlovi slibuje Zlatorohý býk změny ve všech oblastech života. Důležité je ale splnit některé podmínky: být upřímný k ostatním, pomáhat svým blízkým, nezlobit se na osud a žít podle svého nejlepšího svědomí. A kdo je stále svobodný, tak může v roce 2022 potkat svého partnera a dokonce s ním založit rodinu.


Pavouk
(1940, 1956, 1972, 1988, 2004)

Rok 2022 bude pro Pavouky celkem náročný. Vedle vás budou často negativní lidé, kteří se vám budou snažit zasahovat do života. Proto si dělejte důsledné energetické ochrany a očistné rituály. Jsou pro vás vhodné kurzy jógy a meditace. Pokud převezmete v práci iniciativu, tak dosáhnete dílčích úspěchů.


Kohout
(1941, 1957, 1973, 1989, 2005)

Tento rok bude pro Kohouty úspěšný jen pokud budou aktivní. Odhodlání, iniciativa a sebevědomí - to jsou vlastnosti, které bude důležité prokázat. Někteří mohou být v centru dění a společenských událostí.


Zlatorohý býk
(1942, 1958, 1974, 1990, 2006)

Všem, kdo jsou narozeni ve znamení Zlatorohého býka bude přát štěstena téměř po celý rok. Těm z vás, kteří budou poctivě pracovat se dostane odměny a splní se vám vaše přání.


Ohnivý kůň

(1943, 1959, 1975, 1991, 2007)

Ti, kteří se narodili v roce Ohnivého koně, budou mít štěstí po celý rok. Budete schopni konečně pochopit, po čem v životě skutečně nejvíce toužíte, a jak dosáhnout svých cílů. Největší změny očekávejte v osobním životě.

 

zdroje: 

https://rsute.ru/1019994-slavyanskij-goroskop-na-2022-god-chego-zhdat-ot-perioda-zlatorogogo-tura.html

https://2022-god.com/2022-god-kakogo-zhivotnogo-po-slavyanskomu-kalendarju/

https://craftstationshop.ru/sk/the-state/slavyanskii-novyi-god-slavyanskii-goroskop-po-godam-rozhdeniya.html

Honza

www.homosignum.cz 

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s aktivním odkazem této stránky včetně této poznámky.

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání