neděle 2. října 2016

Somavedic Harmonie

Somavedic Harmonie - měření a zkušenosti

datum uvedení do provozu: 25.7.2016

okruh aktivního působení: 59,5 metru (v průměru, tvar pole: koule)

vyzařující energie: ca 326 500 BE*


Somavedic Harmonie mám již 9 týdnů a následující analýza je vyhotovena na základě mých smyslových pozorování, mého mimosmyslového vnímání a mých radiesthetických měření. O Somavedicu kolují různé superlativní informace a občas jsou mu přisuzovány až nadpřirozené schopnosti. Proto není divu, že jsem se setkal i s vážně míněními dotazy zda Somavedic dokáže vyléčit i rakovinu. Takové doměnky jsou již skutečně nebezpečné. I z těchto důvodů jsem se zaměřil na údaje ohledně působení Somavedicu na zdraví člověka. Somavedic Vám samozřejmě jako ani žádný jiný v současné době na trhu dostupný přístroj, rakovinu ani další závažná onemocnění nevyléčí! A výrobce samozřejmě ani nic podobného netvrdí. Přístroj však vytvoří nejlepší možné podmínky k léčbě všech onemocnění a nejen to. V současné době je na trhu mnoho přístrojů o kterých jejich výrobci tvrdí, že jsou schopny pomocí elektromagnetických a jiných frekvencí odstranit ten či onen problém či tu či onu nemoc. Faktem je, že žádný jiný přístroj na trhu, který by mi byl znám, nemá tak univerzální a efektivní působení jako je právě Somavedic. Navíc jeho cena není až zas tak vysoká a může si jej dovolit prakticky každý.

K některým z měřených parametrů bych napsal pár slov pro lepší pochopení.

Čakry
Somavedic harmonizuje čakry. To znamená, že dává dopořádku biopole - to jest energetický, nebo chcete-li aurický obal čakry. To se pozitivně projevuje na zdravotním i psychickém stavu a těm kteří na sobě pracují, lze s nadsázkou říci, že pomáhá v duchovním růstu.

Torzní pole
Velice zajímavou "schopnost", kterou u přístroje vnímám je téměř úplná eliminace torzních polí, což jsou pole tvořená torzními (někdo je také označuje jako torzionové) generátory. Torzní generátory jsou jedna z "Mind Control Weapon", tedy zbraní na ovládání vědomí lidí. Žiji na území státu, kde jsou tyto generátory ve velkých městech instalovány a ve svém okolí - tj. okolí působení S. - budu tento účinek i nadále sledovat. V ČR zatím tyto generátory instalovány nejsou a věřím, že k tomu ani nedojde. Tedy ať již v existenci torzních generátorů věříte či nikoli je pro Vás, pokud žijete v ČR nebo na Slovensku tato funkce pasé.

Náboženství
To, že přístroj výrazně omezuje působení náboženský a zřejmě i dalších egregorů na člověka znamená, že nějakým způsobem působí i v astrální rovině, což je velmi zajímavé. Egregory jsou určitě energetické formy, které existují na astrální úrovni skrze kterou ovlivňují lidskou psychiku. Obzvláště negativní jsou egregory různých náboženství a ismů. Čím slabší má jedinec vůli a srdeční a temenní čakru, tím více ho může egregor toho či onoho ovlivňovat. Tak se děje na nevědomé úrovni.

Meditace
Četl jsem několik ohlasů na to, že Somavedic pomáhá prohloubit meditace. Je to tak. Má na to vliv, také fakt, že zlepšuje koncentraci a harmonizuje čakry a auru. Také pomáhá se lépe a rychleji dostat do stavu alfa. Stav neboli hladina alfa je stav snížené frekvence mozkových vln (8 - 13 Hz), což je chtěný stav pro dosažení úspěšné meditace.Ve výsledku je tedy jeho vliv na prohlubování meditací poměrně výrazný.Přístroj má samozřejmě pozitivní vliv i na další hladiny jako je beta nebo gama, ale ne tak výrazný jako na hladinu alfa.

Z mnou zjištěných účinků přístroje vyplývají také další věci jako například pozitivní vliv na klidný spánek, útlum stresu, útlum psychické i fysické bolesti, zlepšení nálady a mezilidských vztahů (v celém poli působení přístroje, ano i u sousedů pokud jsou v dosahu:))
S. působí také pozitivně i na zvířata a rostliny - zkrátka vše živé. U zvířat, která GPZ vyhledávají chvíli trvá než si na něj zvyknou. U sousedů, kteří mají kočky trval rámus asi tři dny a noci, pak se ale vše uklidnilo. Příčinou rámusu nebylo až tak to, že by zvířata nějak trpěla - to samozřejmě ne! , ale sousedi mají kromě koček i psa, takže soustavná neposednost koček, které přišli o svá oblíbená místa, vyvolala jisté dočasné mezizvířecí konflikty.

V dosahu mého přístroje je také trávník, který se více zelená. V době před Somavedicem byl na některých místech přes léto vždy vysušenější.

U Somavedicu vidím ohromný potenciál v zemědělství, konkrétně v pěstistelství. Na polích osazených několika dostatečně výkonými Somavedici by buďto nebyl žádný výskyt plísní ani parazitů nebo by byl minimální. Nebylo by tedy třeba žádných chemických postřiků a pojem "ekologické zemědělství" by se posunul na zcela novou úroveň.Věřím, že v budoucnu se tímto začne někdo zabývat.


vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 15%

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 65%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 6%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 54%

do jaké míry zmírńuje škodlivé působení wi-fi záření: 75%
do jaké míry zmírnuje škodlivé působení blue-tooth záření: 48%
do jaké míry zmirnuje škodlivé působení mikrovlných záření: 45%
do jaké míry zmírnuje škodlivé působení sítí GSM: 63%
do jaké míry zmírnuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 45%
do jaké míry zmírnuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 35%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 95%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 22%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 65%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 13%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 45%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 55%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 56%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 36%

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

Ve své analýze účinků přístroje Somavedic Harmonie jsem se zaměřil na ty účinky, které považuji za nejdůležitější. Určitě se najdou ještě další věci, které přístroj pozitivně ovlivňuje. Napadne-li Vás něco, co bych mohl proměřit napište mi email a údaje sem případně doplním.

Závěrem bych ještě dodal, že se jedná o má vlastní zjištění provedená u mého vlastního přístroje Somavedic Harmonie. Vzhledem k tomu, že přístroje se se ve své funkci kus od kusu neliší jsou tato působení stejná u všech. Různé však může být pole působení přístroje a to v závislosti na síle GPZ či elektrosmogu. Pokud by někdo bydlel nedej bože v těsné blizkosti sítě vysokého napětí, pak by mohl být dosah přístroje omezen výrazněji.

Somavedic je mocný pomocník, není však všemocný. Pokud jej tedy chcete využívat i za jiným účelem než je eliminace GPZ a elektrosmogu - což je dle výrobce jeho primární účel, pak vězte, že chcete-li se vyléčit z těžké nemoci, nebo chcete-li duchovně růst, pak ten hlavní kus práce je vždy jen na vás samotných!

Jan
www.homosignum.cz , jan@homosignum.cz*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)

Pokud Vás napadlo něco, co bych mohl u Somavedicu ověřit či změřit, napište mi svůj dotaz na Email jan@homosignum.cz.