úterý 21. ledna 2020

Alcyone Normal - analýza přístroje

Analýza přístroje Alcyone Normal +

Na vaše žádosti jsem se rozhodl zhotovit analýzu přístroje Alcyone Normal +. Jedná se o přístroj na eliminaci škodlivého vlivu geopatogenních zón a na jeho testování jsem si nechal dostatek času.

Níže uvedené hodnoty netřeba nijak komentovat, ale pro srovnání jsem udělal malou informační tabulku hodnot naměřených u přístrojů Alcyone a dvou typů přístrojů Somavedic. Od roku 2016 kdy jsem zveřejnil svou první analýzu přístroje Somavedic, jsem od vás dostal podněty týkající se všech možných i nemožných přístrojů na eliminaci GPZ, elektrosmogu či úpravu vody. Setkal jsem se snad se vším co se na našem území a v Evropě prodává. Od přístrojů za stovky korun po přístroje za sta tisíce. GPZ a elektrosmogu se již pátým rokem věnuji profesně. K tématu mých měření bych na tomto místě rád upozornil na jedinečné pouzdro na mobil, které prodávám a na jehož vývoji jsem se podílel. Žádné jiné pouzdro na našem trhu nedokáže takto efektivně zabránit škodlivému elektrosmogovému vyzařování mobilních telefonů. Na začátku letošního roku bylo toto pouzdro ověřeno certifikovaným přístrojem Tenmars TM-190, který naměřil takové hodnoty, jaké jsem já naměřil svým vlastním mimosmyslovým vnímáním, nebo chcete-li svou sensibilitou. Info o pouzdru zde: https://www.homosignum.cz/kvet-zivota . Ve druhé polovině roku 2019 potvrdil Český balneologický ústav některá z mých zjištěních, která jsem publikoval v analýzách přístrojů Somavedic v letech 2016 až 2019. Tyto informace jsem na tomto místě chtěl sdělit proto, abyste si mohli udělat lepší představu o přesnosti a způsobu mých měření pro která využívám výhradně schopností svého těla.

Člověk sám, jakmile dokáže ovládat svoje smysly, je ten největší a nejpřesnější fysický aparát, jaký
může být.“ J. W. Goethe

Alcyone Normal +

datum uvedení do provozu: 27.3.2018

okruh aktivního působení: 32 metru (v průměru, tvar pole: něco jako koule)
měření provedeno při nastavení přístroje na plný výkon

vyzařující energie: ca 140 000 BE*


vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 0%

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 1%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 0%

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 2%

dokáže Alcyone podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ne

vilv na GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 90%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 5%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 9%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 0%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 0%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 6%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 6%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 0%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 0%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 4%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 0%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 2%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 0%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 0%

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 0%

do jaké míry zlepšuje koncentraci: 0%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 3%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 2%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 0%

do jaké míry eliminuje negativní vliv volných radikálů: 0%

působí Alcyone příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Alcyone příznivě na stav "alfa": ne

dokáže Alcyone odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Alcyone zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ne

dokáže Alcyone zmírnit negativní vlivy antibiotik: ne

dokáže Alcyone příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano , ale zanedbatelně a pouze v ideálním prostředí bez elektrosmogu a psychosomatické zátěže

má Alcyone přízniví vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ne

má Alcyone přízniví vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ne

má Alcyone příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ne

má Alcyone příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ne


Vytváří pole Alcyone ochranu proti působení černé magie: ne


dokáže Alcyone vypudit ze svého pole poltergeisty: ne

mohou se v poli Alcyone vyskytovat negativní entity na astrální úrovni: ano
 
Jan


*BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 – 1947)sobota 4. ledna 2020

Prognóza pro Českou Republiku na rok 2020Prognóza pro Českou Republiku na rok 2020
 
Rok 2020 bude velmi pestrý a dynamický. Plný zvratů, setkávání, bouří, pokračující a stále se vyhrocující polarizace společnosti. Je stále důležitější na co myslíme a čemu dáváme svoji pozornost. My sami si tvoříme tuto realitu. Práce na sobě se vyplácí. Pozor, přání se začínají plnit!

Přijal jsem a zaznamenal následující informace. Jsou psány tak, jak mi to chodilo. :)


Svět čeká řada živelných katastrof, které se nevyhnou ani České Republice. Ve světě to budou zejména silná zemětřesní. Na našem území by se mělo jednat převážně o působení silného větru, který může napáchat mnoho škod. Větrnou silou – ovšem uměle řízenou lidmi (zřejmě vojenskými strukturami jiného státu) bude zničena tajná vojenská instalace, která je umístěna někde na našem území. Přírodní větrné pohromy zde zřejmě budou sloužit jako velmi dobré maskování.

Politická situace bude podobná jako v roce předchozím. Prezident přežije i tento rok. Pokusy o destabilizaci a „majdany“ budou pokračovat, ale stejně jako v roce 2019 nebudou úspěšné a probruselskými a Sorošovými médii budou výrazně zveličovány. Polarizace společnosti bude dále pokračovat. Pozitivní lidé budou pozitivnější a negativní negativnější. Stejně naladění lidé a „karmičtí přátelé“ se budou potkávat. Jestli v roce 2019 proběhlo takovýchto setkání ca 30%, tak v roce 2020 to bude 80%. Zejména to budou duše, které zažily rozdělení v 1. světové válce.  Konkrétně ty, které měly role matka – syn, kdy se synové z války nevrátili. Pozor! Tato setkání nemusí nutně vést k partnerským vztahům, nýbrž k hlubokým a celoživotním přátelstvím. Situace v partnerských vztazích budou celkově velmi individuální.

Příroda a voda

Příroda bude trpět díky vysychání – zejména „bývalých lesů“ a sesuvům půd, vichrům a řízenému odlesňování. Vše zajde až na tu nejnižší možnou únosnou mez, a to z důvodu, aby se probudilo co nejvíce lidí. Je to oběť přírody pro člověka aby se vzbudil. Velmi důležité bude uschování semen rostlin. Některé z nich z naší přírody v tomto a příštím roce (2021) zmizí zcela, nebo se dostanou na pokraj vyhynutí. Tato činnost tedy bude velmi důležitá i v roce příštím.

Spodní vody na území České republiky se v průběhu roku začnou stabilizovat a pomalu rozšiřovat. Tento proces je podpořen „shora“. Voda se stahuje z okolních zemí k nám do České Republiky a spolu s ní k nám přicházejí vodní bytosti. Nebo to lze vyložit také tak, že se k nám stahují vodní bytosti a spolu s nimi i voda. Lidé by je měli vítat. Je dobré snažit se komunikovat a navazovat kontakty s elementárními bytostmi vody. Samozřejmě je dobré tak činit i s dalšími, ale s vodními zejména.

Na dotaz jaká je v tomto období úloha stromů jsem obdržel odpověď: Stromy jsou nepřehlédnutelní a důrazní hybatelé přírodních změn. Dávají člověku možnost tyto změny vidět a vnímat je v hmotné realitě.
Na dotaz týkající se zvířat jsem obdržel odpověď: Zvířata si budou hájit své pozice, zejména některé druhy se budou hojně rozmnožovat.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem
Energetická místa a elementární bytosti

Vazby mezi lidmi a elementárními bytostmi se zesílí. Tento proces již pomalu započal a bude se prohlubovat. Lidé budou mít stále větší tendence ke komunikaci s těmito bytostmi – tj. bytostmi živlů. Lidé by toto dění měli vědomě vítat.

Energetická místa v České Republice se budou nadále zesilovat (doporučuji seriál o energetických místech „Posvátná místa české krajiny“). Více to budou volná místa v krajině na území Čech, na kterých nejsou kostely, kaple ani boží muka.

Duchovní život se bude pomalu rozvíjet a počet skutečných duchovních lidí poroste. Naopak v kostelech budou lidé ubývat. „Věřících“ v křesťanských církvích bude ubývat. V tyto církve začne vzrůstat všeobecná nedůvěra.

U černé magie na našem území se bude projevovat klesající tendence. Budou se objevovat různé jednorázové akce tohoto charakteru, ale všeobecná klesající tendence vlivu černé magie a jejího praktikování je dlouhodobý proces, který již (ačkoliv se to zatím nemusí zdát) započal.

Poměrně značně zajímavou je informace o vynálezu na kterém někdo v České Republice pracuje. Jedná se o nějakou vodní rostlinu, vodní řasu nebo mech, ze kterého se vynálezce snaží získat energii v nějaké formě. Tento vynálezce (nebo tým) však zatím není úspěšný neboť ona rostlina - organismus vždy uhyne. Zpráva pro tohoto vynálezce je: Přístroj nemůže fungovat, pokud je stavěn tak, že rostlina zemře. Pokud budou vytvořeny podmínky, aby mohla rostlina žít, pak bude přístroj fungovat. Pokud znáte nějakého otevřeného vědce, prosím předejte mu tuto informaci.

Na co bychom se měli jako jednotlivci v roce 2020 zaměřit?

Zaměřit se na povznesení ducha jakýmkoliv způsobem! Meditacemi, uměním, sportem, kulturou, rozdáváním lásky všemu živému i zdánlivě neživému... Povznesení ducha může nastat pouze libou cestou.

S láskou

Jan
www.homosignum.cz