středa 17. července 2019

Co je dobré udělat než se začne stavět dům?Co je dobré udělat než se začne stavět dům?

Žijeme v době kdy novostavby z nekvalitních materiálů rostou na geopatogenních zónách jako houby po dešti. O zcela přemrštěných cenách a často až Hitchcockovské ohyzdnosti ani nemluvím. Život v takovém „moderním“ hnusdomku přichází bohužel často jeho hosty (řekl bych majitele, ale vzhledem k tomu, že většina lidí si tyto domy kupuje na hypotéku, kterou nejsou často schopni splatit do konce, takže o dům stejně jednou přijdou, tak tento výraz není adekvátní, protože ve skutečnosti jim dům nepatří a nikdy patřit nebude – hypotéka je od slova hypotetický čili neskutečný, nejistý) velmi draho, neb je zrujnuje nejen finančně, ale i zdravotně. Život na geopatogenní zóně může dlouhodobě způsobit i ty nejnepříjemnější zdravotní potíže. Pokud si tedy koupíte nebo pronajmete nějakou novostavbu, tak máte téměř jistotu že se někde v domě taková zóna nachází. Pokud však dům stavíte, tak je dobré vědět, jaké úkony by měl člověk před stavbou domu učinit. Sepsal jsem zde přehledně postup, kterého by se měl držet každý zodpovědný stavebník.

Je dobré si zjistit následující. Vyvarujeme se tak velmi pravděpodobně případným nepříjemným překvapením, včetně těch zdravotních. Jen ještě dodám, že v dnešní době je také dobré si zjistit, zda pozemek o který máte zájem, nebyl v minulosti někomu zabaven na základě Benešových dekretů, neboť prolomení a tedy faktické zrušení platnosti těchto dekretů je v současnosti reálné. Jaký dopad to bude mít na nemovitosti přibližně třetiny území ČR je jistě každému jasné.

1. Měření radonové zátěže, které je dnes ze zákona před zahájením stavby domu povinné, by bylo dobré doplnit o další zjištění geofyzikálních skutečností, které mohou mít na postavený dům vliv.
V případě zjištěného vyššího radonového rizika se nejedná o nic závažného. Dům stačí správně a dostatečně izolovat od podloží.

Tip: Česká geologická služba provozuje na internetu digitální geovědní mapy, které jsou zdarma přístupné. Naleznete je na adrese www.geology.cz.

2. Měření výskytu geopatogenních zón je dobré přenechat zkušenému sensibilovi. Případným zjištěním geopatogenním zónám přizpůsobte interiérové řešení stavby domu.

3. Poud bude na pozemku, res. pod ním, zjištěna tektonická porucha, pak na tomto místě dům v žádném případě nestavte. Pokud dům rekonstruujete, pak zde může většinou pomoci některý z přístrojů Somavedic.

4. Zjistěte si kde se nachází vysílač mobilního signálu, vedení vysokého napětí a vysílač bezdrátového internetu (nikoli Wi-fi). To jsou jedny z nejsilnějších zdrojů elektrosmogu.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

5. Důležitá je volba kvalitních a vhodných stavebních materiálů. Setkat se například s izolačním materiálem, který ze sebe uvolňuje, kulantně řečeno, zdraví neprospěšné látky, není nic až tolik neobvyklého. Stejně tak případná radioaktivita některých obkladových kamenů (např. pro krby či dlažby). Z údajů Státního ústavu radiační ochrany vyplývá, že u materiálu jako je žula to není až tak neobvyklý jev.

Radioaktivita stavebních materiálů

„Stavební materiály nerostného původu obsahují vždy určité množství radioaktivních látek. Jedná se především o draslík, uran, thorium a radionuklidy, které vznikají jejich radioaktivní přeměnou. Z nich nejvýznamnější je obvykle radium (Ra-226). Jeho přítomnost ve stavebním materiálu vede k ozáření osob ve stavbách - jednak vdechováním produktů přeměny radonu vytvořeného z radia a uniklého ze stavebního materiálu, jednak pronikavým zářením gama vznikajícím ve stavebním materiálu jako důsledek radioaktivní přeměny přítomných přírodních radionuklidů. „  
zdroj: Státní ústav radiační ochrany

6. Nezapomeňte si také nechat proměřit i tu část pozemku, na které plánujete zahradu. Záhon v geopatogenní zóně nebo na vážnější tektonické poruše by vám mnoho radosti nepřinesl.


Jan
www.homosignum.cz
úterý 16. července 2019

Tóny na Svatém Kameni


Koncert pro Marii

Malý koncert v sakrálním energetickém prostoru. 

Pokud by Vám při přehrávání reproduktor vydával "praskavé pazvuky", tak nezvládá rozsah vysokých tónů, to se může stát např. u tv reproduktoru. Není to chyba nahrávky. Stačí jej ztlumit, nebo si pustit zvuk ze sluchátek.

Jan
www.homosignum.cz