sobota 19. listopadu 2022

Náboženství

 

 

Náboženství

Náboženství tak, jak jej v současnosti známe, a také jak jej známe z minulosti z dochovaných záznamů (lhostejno, zda jsou pravdivé či nikoliv) není vytvořeno lidmi a není z této planety.


Náboženství pochází z konce období Atlantidy, kdy se zde na Zemi objevilo poprvé. Definice tohoto období představuje v mém pojetí stovky let před jejím zánikem, který nastal přibližně před 12500 lety. První náboženství, které bylo na planetě Zemi implantováno, vnímám jako určitou formu Satanismu. Toto první náboženství sloužilo primárně k ovládnutí duchovních, vládnoucích – šlechtických a vojenských kruhů v Atlantidě za účelem totální likvidace praslovanské říše. Zda onou říší byla v té době Hyperborea, nebo Velká Tartarie není podstatné. Prvními nositeli tohoto černého kultu byli muži. Hlavním operačním nástrojem tohoto „černého kultu“ byla černá magie, která sem byla taktéž implementována současně s náboženstvím v jednom „ programovém balíku“.


Tvůrcem náboženství je jedna z nejstarších reptiloidních ras v této části galaxie, která po určitou dobu obývala tuto planetu v minulosti a stále si na ní dělá nárok. Symbolem tohoto náboženství byla černá kobra ve štítu s ostrými hranami a nějaké reptiloidní symboly – znaky. Reptiloidi nebyli schopní ovládnout v té době atlantské ženy, ačkoliv se o to pokoušeli. První stoupenkyně černého kultu byla zasvěcena – zmanipulována atlantským mužem. Reptiloidní rasa používá náboženství jako efektivní nástroj pro ovládání a kolonizace planet v celém vesmíru.


Po smrti Ježíše Krista (není podstatné jak, kdy a o jakou smrt se jednalo) bylo náboženství v poměrně krátké době zdokonaleno a modifikováno pro každou pozemskou rasu zvlášť. První zakladatelé všech hlavních náboženských církví měli za tímto účelem modifikovanou DNA a byly v nich vtěleny reptiloidní duše. Tomu předcházeli neúspěšné pokusy, kdy se reptiloidní duše vtělily do těl s čistou DNA. V těchto případech dospěla vytvořená kvazicírkev vždy ke skutečnému duchovnímu poznání a sama sebe rozpustila.


Jediné co se dá označit jako náboženství a má původ zde na Zemi je primitivní uctívání živlů Neandrtálci a dalšími podobnými bytostmi, které však byli uměle vytvořeny mimozemskými rasami.


Pro humanoidní (mamaloidní) bytosti našeho typu, tedy pro Slovany, není náboženství přirozené. Pro nás je přirozené duchovní poznání teoversa. Pro to je klíčová zcela otevřená sedmá – temenní čakra. Vznik náboženství měl tedy za příčinu kromě mnoha jiných vlivů, včetně nízkých vibrací, do kterých se Země dostala, také blokaci temenní čakry.


Všechna hlavní náboženství (křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus) byla cíleně vyvinuta pro konkrétní rasy. Z původních testovacích polygonů, kde se testovaly reakce jiných ras na náboženství, která pro něj nejsou určena, a které se zachovali dodnes je ukázkovým příkladem katolická enkláva na Filipínách, kde vidíme, jak by vypadalo křesťanství, kdyby jej přijal dnešní muslimský svět místo islámu. Pro Filipínské křesťanství je typické přibíjení se na kříž, nebo sebebičování hřebíky, etc.


Podle některých informací směřuje řízený vývoj všech náboženství k vytvoření jednoho supernáboženství, které má přijmout celá planeta Země, res. její obyvatelé. Podle mých informací, bylo od tohoto záměru z více důvodů včetně vlivů lidem nakloněných pozitivních mimozemských ras, ustoupeno a nebude se realizovat.


Honza
www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti