pondělí 31. prosince 2018

Transformace pokračuje aneb výhled pro Českou Republiku na rok 2019Transformace pokračuje aneb výhled pro Českou Republiku na rok 2019

Zde jsou informace o roku 2019, které mi bylo umožněno přijmout a zaznamenat. Záznam jsem přepsal bez větších úprav. Informace jsou zde tak jak chodily. Ať už může být jakákoli předpověď jakkoli positivní, tak je vždy důležité abychom my sami byli tvůrci své reality a společně budovali positivní budoucnost.

Rok 2019 bude pestrý. Měli bychom se naučit přijímat názorovou pestrost. Začne vznikat řada malých skupinek a skupin. Spřízněné duše se budou stále více potkávat a společně tvořit. Budou si tvořit své malé oázy porozumění a klidu. Zde naleznou pochopení a budou čerpat síly. To bude přirozeně bránit vzniku velkých organizovaných skupin a molochů, kde každý musí přijmout dogmata a učení guruů (ať už si říkají jakkoliv). Lidé, kteří na sobě vědomě pracují budou ve své práci úspěšní. U řady lidí v České Republice a na Slovensku dojde k probuzení nebo k zesílení mimosmyslových schopností.

Energie
Proud energií ze středu Galaxie Mléčné dráhy a Andromedy se bude stále zvyšovat. Frekvence vibrací planety poroste. 

Živelné katastrofy
U nás jich bude podstatně méně než jinde ve světě. Stupeň těchto jevů bude maximálně 6/10. (0 je žádný, 10 nejvyšší) Přibližně z 54% se bude jednat o pohromy způsobené extrémními větrnými jevy. Další budou katastrofy spojené s půdou (sesuvy, propady, eroze,…) a s vodou. U vody se bude jednat jak o lokální povodně, tak ničivá sucha. Tedy jevy spojené s extrémním nadbytkem nebo nedostatkem vody.

Politická situace
Pomalu se začne posouvat kupředu. Šarvátkám a provokacím (pražská kavárna, globalisté) bychom neměli věnovat žádnou pozornost.

Příroda
Fáze proměny přírody, která se již započala bude dále pokračovat. Měli bychom ji pečlivě sledovat a učit se. Člověk bude přírodě i tento rok dále spíše škodit (devastace lesů, kácení stromů, otrava půdy, vody, vzduchu). Stav sucha se o něco málo zlepší.

Mezilidské vztahy
Polarizace společnosti se bude dále zvyšovat. Intenzita tohoto jevu se zdvojnásobí. Stav polarizace společnosti v roce 2018 dosahoval ca 25%. V roce 2019 to bude ca 48%. Pozitivní lidé budou pozitivnější a negativní lidé budou negativnější. Bude stále více zřetelné kdo je kdo. Polarizace (v tomto smyslu) je podmínka, abychom se mohli pohnout kupředu. Člověk se tím znovu učí „vybírat si správnou cestu“. Byla ukázána tato modelová situace: Přes les vede asfaltová silnice, která zlikvidovala studánku, srnčí stezku, stromy, posvátná místa a zahubila nebo vypudila řadu elementárních bytostí. Pokud člověk půjde k cíli touto cestou, pak bude natolik zatížen těmito skutky – energií utrpení, že k cíli nikdy nedojde. Pokud však postaví cestu citlivě tak, aby respektovala přírodu a řád lesa, pak ho naopak putování po této cestě posílí a on dojde k cíli.

Partnerské vztahy
Nefunkční partnerské vztahy se budou dále rozpadat. Více vztahů se bude rozpadat, než se bude utvářet. Tyto rozchody však již budou klidnější.

Zvířata
Proměny se budou týkat spíše zvířat, které žijí s člověkem. Dopad transformace však bude mnohem menší než u lidí.

Elementární bytosti
Zapojí se více do procesu transformace. Začnou se citlivým lidem více ukazovat. Budou chtít více spolupracovat. Největší zájem o spolupráci s lidmi budou mít bytosti vodního živlu. Bude se jednat o bytosti, které mají na starosti studánky, prameny, ale i kaluže – místa kde dlouho zůstává dešťová voda. Naopak bytosti podzemních vod o spolupráci s lidmi zájem nemají. Jedná se o jedny z nejvyšších bytostí v hierarchii bytostí vodního živlu. Živlové bytosti podzemních vod mají s člověkem jen negativní zkušenosti – např. prosakování všech možných jedů ,vytvořených člověkem, do spodních vod a vrty. U studánek se stále častěji objevují lidé, kteří o vodu žádají a děkují za ni. U podzemních vod nikdo nežádá, tedy z pohledu těchto bytostí se zde jen krade.

Je důležité, abychom si začali vážit vody a pochopili její dosah. Voda sounáleží se vším.

 Elementární bytosti budou také více aktivní při obraně stromů. Když lidé půjdou kácet stromy, tak na ně budou působit ještě intensivněji aby strom nepokáceli.

Posvátná místa v krajině
Budou se nadále aktivizovat. V roce 2018 dosáhli ca 30% cílového stavu. V roce 2019 to bude ca 40%.

Kostely
Velké proměny čekají církevní stavby. Egregory církví začínají oslabovat. Dosud jsou přítomny v celém prostoru církevní stavby a působí tak na každého návštěvníka, pokud nemá patřičnou energetickou ochranu. V roce 2019 oslabí natolik, že se stáhnou do prostoru kněžiště a budou působit již pouze na kazatele. Protože už bude působit pouze na kazatele, ale nikoli na jeho posluchače, tak lidem začnou být tato kázání nepříjemná. Na přelomu roku 2019/2020 začnou někteří kněží odcházet z církví. Stále více agresivnější budou také projevy papeže. To vše pomůže k vymanění se lidí z vlivu církví.


popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Duchovní život
Lidé, nad kterými ztratí církev moc, začnou nyní skutečně duchovně žít. Také řada další lidí, kteří jsou dosud v „konzumně-tržním matrixu“ se otevře duchovnímu světu. V roce 2018 žilo „duchovním životem“ přibližně 40% obyvatel ČR. V roce 2019 to bude 65%. Rozjezd duchovního života by měl přijít po Velikonocích.
Jedna fáze duchovní práce končí a nová začíná. Jakoby se dosud člověk spíše ukotvoval v novém paradigmatu, seznamoval se s novými energiemi. Nyní začne využívat nové energie a bude se stávat více tvůrcem, než-li pozorovatelem. 
I nadále se bude zvyšovat počet úmrtí. Ještě stále se však budou duše rozhodovat, zda zde zůstanou či nikoli. Všechny duše se tedy ještě nerozhodli jakou cestu si zvolí. Někteří lidé se budou učit více v rovině lidské (spodní čakry), jiní v rovině božské(horní čakry).


Černá magie
Působení černých mágů s v roce 2019 sníží přibližně o polovinu. S tím, jak se zvyšuje frekvence vibrací naší planety to budou mít stále těžší. Vše nízkovibrační začne odcházet, zanikat.  Proto také nebudou schopni čerpat efektivně energii. Jejich počty se budou snižovat. Přestanou vytvářet následovníky, protože toho již nebudou schopni. Přestanou vytvářet sítě.

Věda
Nejvíce by se u nás v roce 2019 měla proměnit oblast vědy. Nejméně, spíše vůbec, se nepromění zdravotnictví a obchod.

Co bychom měli v lidech v roce 2019 nejvíce podporovat?
Lásku
Positivní vize – Aby lidé skutečně dokázali myslet positivně.
Sebedůvěru


Jan
www.homosignum.cz

neděle 9. prosince 2018

A alergie na elektrosmog je již realitou...Na fakt, že v populaci přibývá lidí, kteří mají alergii na elektrosmog upozornil švédský doktor Örjan Hallberg už v roce 2006. Jeho zpráva, která byla veřejně publikována v několika odborných časopisech je v celém rozsahu přístupná zde.

Doktor Hallberg varoval, že s tím, jak se bude zejména síť mobilního signálu a wifi rozšiřovat a zabírat stále více frekvenčních pásem, bude se zvyšovat i počet lidí u kterých se alergie na elektrosmog začne vyskytovat. V roce 2006 předpokládal, že procento elektrosmogových alergiků bude v roce 2017 kolem 50ti procent. Podle aktuálních studií je v roce 2018 toto číslo 35% a počet lidí s tímto typem alergie se neustále zvyšuje. Kompletní zpráva v angličtině včetně odkazů na další zdroje je dispozici zde. 

Co je to elektrosmog?

Elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elmag. vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. 

Podle řady vědců, kteří se problémem elektrosmogu seriozně zabývají má v současnosti zásadní podíl na elektrosmogovém záření právě mobilní komunikace a vše s tím spojené, tedy zejména mobilní signál, wifi, bluetooth, bezdrátové dobíjení.Ochrana proti elektrosmogu

V Německu vyvinuli specielní látky, ze kterých se pro alergiky šijí oděvy - zejména čepice, nebo zástěry. Toto odvědtví se stále rozvíjí a v součastnosti je to bez pochyby jedno z nejperspektivnější. Specielní látky se prodávají například zde. Mezi nejúčinnější přístroje, které jsou schopny zcela působení elektrosmogu eliminovat patří i český vynález Ivana Rybjanského Somavedic - info zde.
Ten se již prodává po celém světe a již dnes je zřejmé, že se jedná o jeden z nejprospěšnějích i nejúspěšnějších českých vynálezů. I kdyby došlo ke spuštění mobilní sítě 5G, která spíše připomíná zbraň hromadného ničení (nezávislé informace o 5G jsou například zde ), tak model Somavedic Medic Uran její působení v bytě i rodinném domě zcela eliminuje.

Následkem působení elektrosmogu jsou časté pocity únavy, vyčerpání, nedostatku energie, bolesti hlavy, migrény, oslabení imunity, a řada dalších... Zejména však vzhledem k předchozímu, může spustit řadu vážných onemocnění. Je zarážející, že přes jasná fakta a řady studií se tím mainstreamová média odmítají zabývat a informace o elektrosmogu buďto nezveřejňují vůbec, nebo je bagatelizují.

Jak z toho ven?

Řešením fakticky všech současných globálních hrozeb, včetně elektrosmogu, kterým lidstvo čelí je uvolnění utajovaných technologií, zejména volné energie. Volnou energii, nebo také "energii z étheru", objevil Nikola Tesla již v roce 1908. Generátor volné energie, který sestrojil byl velikosti hard disku a s automobilem, do kterého jej Tesla instaloval v roce 1931, jel rychlostí 200 km/h. Více informací zde .Volná energie není zdrojem elektrosmogu. Díky informátorům jako je Corey Goode dnes víme, že tyto technologie jsou skutečné a jsou využívány tzv. tajnými vesmírnými programy - více informací zde. 

Jan
www.homosignum.cz


úterý 4. prosince 2018

Buddha před zrozením

Buddha před zrozením

V hlubinách bytí, v tůních života myšlenka vznikla toho, který jest, myšlenka spasit svět, tu němota jež hlasem je tak velkým, že by snést ji nedovedl vesmír, kdyby v zvuk propuklo ticho její pradávné, se pojmem zachvěla. Hned moře hluk svůj velký shluklo v jméno přeslavné, a vichr nes je v dál, a hromů řev. To slovo „Buddha“ znělo. Celý svět tušením chvěl se. V stínu svatých dřev propukl pažit v tisícerý květ, a v nekonečnou píseň ptáků sbor. Vše „Buddha“  šeptalo a jásalo, jak v kruhu hvězd, tak v temném lůně hor. Teď velké To bez oka zíralo po míru všem, po vznešené té duši, jež hodna byla by se Buddhou stát. Ač všude bují sobeckost, jež kruší myšlenku spásy, vidí hvězdou plát přec posléz velkou lásku zázračnou.

Kraj sprahlý byl, a na poušť spražený o krůpěj rosy po rok bezmračnou oblohu marně prosí, znavený tím vedrem vražedným juž zmíral les a lidé žízní hynuli a zvěř.

Po žhavé skále kráčel brahman, kles na kraji strže, věkovitý keř však zadržel jej v pádu osudném. A brahman zíral dolů. Tygřice pod skalou svíjela se. V ukrutném jí oku hořel bol. Jak vichřice ji z tlamy nářek hřměl, neb u prsu dvě mláďata jí žízní zmírala. On zaplakal, a ona zírala svým žhavým okem vzhůru, u trsu kde nad ní visel… Marně chystala se ku skoku, však – k zemi klesala. Tu brahman děl: „Krev moji kdybys pila, svým dětem mléko bysi podala. Mou zhoubou ty šťastnou bysi byla! Však může zhoubou býti mi, co jí je spásou? Matko, zde má jesti krev! O pij, až prs tvůj děti ukojí, snad usne pak v tvém srdci divý hněv, jenž plá z tvých očí, sestro ukrutnice!

Tak děl a hodil šat svůj od sebe a seskočil. A matka vražednice zařvala divoce, až do nebe vnik její děsný hlas, pak vrhla se na oběť svou a tělo sápala ji spárem svým, a země třasla se, tak náhle silná šelma dupala po padlém muži. On se usmíval jí sladce v hrozný hled, a život shas mu blahým vzdechem, neb si zpomínal při skonu svém, že velké lásky kvas byl tygrům připravil… A jeho duch se vznášel v nebes hloub, volný co pták. V tu chvíli vyšla v kraji vzdáleném z komnaty dusné v zahrad vonný vzduch choť králova, jež sličná byla tak, že jasné hvězdy na ni žárlily. Jí teskno bylo v pasu zlaceném, neb pod srdcem jí poupě dřímalo a hlásilo se k světlu… Unylý zor její hledal chlad. Tam kývalo jí loubí srostlé z keřů růžových, a z granátů. Když klesla v chladný mech, bol náhlý schvátil ji. V útrobách svých své dítě cítila a blahý vzdech zrozence přivítal… Pokynul bůh: A jako krůpěj rosy padne v květ, v to děcko vnořil brahmanův se duch.

Tak zrozen Buddha, který spasil svět.

Julius Zeyer
Tento text vyšel dosud pouze jedenkrát a to v roce 1941 v díle „Poesie“.

Julius Zeyer byl ve své době členem většiny okultních společností v Evropě a dosáhl řady vysokých stupňů zasvěcení, ale především poznání. Mimo jiné se u něj učil duchovní práci architekt, sochař a malíř František Bílek…


neděle 28. října 2018

Trump 2018 aneb co se po dvou letech změnilo
Donald Trump už je nějaký ten pátek v úřadu. Od jeho nástupu do funkce prezidenta USA nedošlo ani k útoku na Rusko, ani k útoku na Čínu. Nedošlo k žádné vojenské provokaci, která měla spustit třetí světovou válku. Bombardování Sýrie bylo pouze divadlem, během kterého padaly Tomahawky na jednu budovu určenou k demolici a dvě opuštěná vojenská letiště. V případě zvolení reptiloida Clintonové by zde byl vojenský konflikt s Ruskem nebo Čínou během několika týdnů. Dnes již víme, že generálové z Aliance vyhodnotili Trumpa jako jediného kandidáta, který měl proti Clintonové – představiteli Deep State, reálnou šanci na vítězství. Díky informacím od Davida Wilcocka, res. jeho insiderů víme, že Aliance Trumpa doslova prosila, aby kandidoval. A že se mu do toho po té, co se dozvěděl řadu informací z Pizzagate a dalších, vůbec nechtělo…. Trump měl jednak dostatek finančních prostředků na vedení celé kampaně, takže nemusel čerpat finance od bankovních domů, které vlastní Deep State. Byl dostatečně populární a jeho duchovní úroveň nebo chcete-li „stav jeho vědomí“ by mu neumožnily rozpoutání vojenského konfliktu, jakého by byla schopna Clintonová bez mrknutí oka. Tak zvaná „Aliance“, ale stejně tak „Deep State“, mají dostatek sensibilů a přístrojů, které jsou schopny zcela detailně analyzovat jemnohmotná těla (nejen) lidských bytostí. Obě tyto skupiny uvnitř USA tedy zcela přesně věděly, kdo má jakou šanci a jaké mají záruky, že jejich kandidát je spolehlivý, a do jaké míry je resistentní vůči různým vlivům.

Jsou to již téměř 2 roky, kdy jsem dělal „Trumpovu analýzu“. Donald Trump je od té doby pod těžko představitelným tlakem. Permanentně jsou na něj vedeny různé astrální útoky jak prostřednictvím zkušených černých mágů, tak prostřednictvím sofistikovaných zbraní na kontrolu
a ovlivňování myšlení. Trump už také není ve svém těle sám. V různých intervalech se v jeho aurickém poli objevují parazité, kteří jsou opět záhy jeho „psychotronickou ochrankou“ eliminováni. Stejně tak u něj vnímám přítomnost zvláštní „specializované přisedlé duše“. Jisté je, že Trump má určitou astrální ochranu, kterou mu zajišťuje Aliance. Ovšem ani zdaleka není tak sofistikovaná, jako ta Putinova. Teď se už ale pojďme podívat, jak se na Trumpovi ty poslední dva roky podepsaly.


Jméno a příjmení : Donald Trump
Datum narození: 14.6. 1946
Povolání: 45 prezident USA, datum inaugurace: 20.1.2017

Datum zhotovení analýzy: 12.11.2016

Čakry otevřenost  (údaje v %)
7.SAHASRÁRA 24
6.ÁDŽŇA 71
5.VIŠUDDHI 91
4.ANAHATA 76
3.MANIPURA 100
2.SVADHISTANA 41
1.MULADHARA 64

životní energie: 40 000 vit (průměr USA v roce 2016 - 20 000 vit)
stav aury: 100%
zdravotní stav: 94%
psychický stav: 85%


Datum zhotovení analýzy: 25.10.2018

Čakry  otevřenost (údaje v %)
7.SAHASRÁRA 25
6.ÁDŽŇA 71
5.VIŠUDDHI 79
4.ANAHATA 49
3.MANIPURA 100
2.SVADHISTANA 42
1.MULADHARA 56

životní energie: 27 500 vit (průměr USA v roce 2018 - 21 000 vit)
stav aury: 84%
zdravotní stav: 85%
psychický stav: 86%První, čtvrtá i pátá čakra se přivřely díky různým energetickým útokům na astrální úrovni. Čtvrtá čakra se kromě toho přivřela i čistě z důvodů výkonu funkce Prezidenta USA. Sotva si dokážeme asi představit, kolik vojenských operací USA za dobu, co je Trump ve funkci, provedly, a kolik lidí při tom přišlo o život. Pokud nemáte na srdeční čakře nějaký blok, tak můžete sotva nějaký ten „rozsudek smrti“ podepsat…

Na poměry v politice USA se však u Trumpovy srdeční čakry stále jedná o nadprůměr.

Průměrná otevřenost srdeční čakry „kongresmena“ ve Federálním Kongresu Spojených států amerických činí 25%.


Jan
www.homosignum.czčtvrtek 23. srpna 2018

Jak přežít Transformaci partnerských vztahůJak přežít Transformaci partnerských vztahů

Jedním z hlavních znaků probíhající transformace společnosti je její polarizace. Tento proces se výrazněji nastartoval o letošním letním slunovratu a od té doby se stále zintensivňuje. Souvisí to také s dopadem stále silnějších energií na naši planetu ze středu galaxie a z Andromedy a vzrůstem frekvence vibrací Země. Tyto jevy se také odrážejí na tzv. Schumannově rezonanci, která je měřena exaktně v ruském Tomsku. Efekt polarizace se projevuje ve společnosti tak, že slušní lidé jsou stále slušnější a neslušní lidé se stávají ještě neslušnějšími, nebo to lze také formulovat tak, že positivní lidé jsou stále positivnější a negativní negativnější. Tento průvodní znak transformačního procesu se nese celou společností bez rozdílu. Tedy se odráží i v partnerských vztazích, a to snad nejvýrazněji.

Pokud to zrovna nezažíváte sami, tak snad každý má v rodině nebo mezi přáteli někoho, komu vztah, kulantně řečeno, skřípe. Je to opravdu všude.

Každý se vybarvuje. Někomu se frekvence vibrací zvyšuje a u někoho zůstává stejná, čili je oproti stále se zvyšujícímu průměru nižší a nižší. V tuto chvíli stále ještě u řady lidí probíhá proces rozhodování a hledání. Rozhodují se, zda se adaptují na nové podmínky na Zemi a zůstanou zde i nadále (budou zde pokračovat i v inkarnačním cyklu), nebo to na Zemi „odpískají“ a následně budou pokračovat na nějaké nízkovibrační planetě na okraji Galaxie, která již v následujícím období očekává příchod několika miliard duší ze Země.Jak na sobě pracovat abychom měli harmonický partnerský vztah?

Kvalita našich partnerských vztahů je dána několika faktory. Těmi hlavními jsou vždy naše minulé životy (jejich kvalita), naše osobní karma, naše společné karmické vazby a konečně to nejdůležitější a tím je stav naší druhé a čtvrté čakry. Stav našich čaker je dán jak prací v našich minulých životech, tak naší karmou a samozřejmě i konáním naší prací na sobě v našem současném životě. Zkrátka vše souvisí se vším.

Vše kolem nás je jen odrazem toho, co se děje uvnitř nás, takže pokud změníme sebe, změníme i své okolí. Druhá čakra má na starosti zejména mezilidské vztahy v tom nejširším slova smyslu (partnerské, rodinné, přátelské, pracovní, etc.). Srdeční čakra je centrem citu, soucitu, empatie, lásky nebo léčitelských schopností a čím více je otevřená, tím více nás chrání proti negativním jevům a vlivům. Pokud budeme cíleně na těchto dvou čakrách pracovat, tak s tím, jak se nám budou postupně otevírat, začnou do našeho života přicházet noví lidé, kteří s námi budou rezonovat. Podobné zkrátka přitahuje podobné. Pokud máme zablokovanou druhou čakru, tak si často přitáhneme partnera, který je na tom obdobně a naopak. Ano. Opravdu je to takhle jednoduché :). Ale vše má svůj čas a nemůžeme chtít zázraky na počkání. Práce s pátou (komunikační) čakrou, také v kontextu šťastného plnohodnotného partnerského vztahu, není od věci.

Láska nebo závislost?

Řada lidí také žije často v závislosti na druhém nebo z výhod, které z partnerského vztahu vyplývají. Láska v takových případech často nebyla přítomna ani na začátku vztahu. Nezaměňujme pocit štěstí za lásku. Také vztah jehož motivace je hlavně „nebýt sám“ nemůže mít žádnou budoucnost. Protože pokud nedokážeme být sami se sebou, tak nedokážeme být dlouhodobě ani s druhým. O vztazích jejichž motivací je mít byt,dům,vilu, auto ani nemluvím. Smutné jsou také případy, kdy je motivací vztahu pouze touha mít dítě. Nebo když se hroutící vztah snaží žena zachránit otěhotněním. To jsou častou začátky velmi smutných příběhů, protože dítě vždy vnímá velmi přesně co se mezi jeho rodiči děje a je úplně jedno jestli žijí každý na jiném konci světa. Navíc do sebe dítě energie, které mezi rodiči pulzují, nasává doslova jako houba. Řada nejen psychických, ale i fyzických onemocnění u dětí má právě tyto příčiny – tedy špatné vztahy mezi rodiči. Chápání lásky jako určité formy závislosti či „určitého souboru výhod“ je vždy zdrojem disharmonie, která se negativně odráží nejen ve vztahu samotném, ale i v duchovním růstu dotyčného, kterého samozřejmě brzdí a vytváří mu určitý blok, za který se nedostane, pokud si téma lásky nezpracuje. Tvrzení, že od lásky je jen krok k nenávisti vychází právě z onoho pokřiveného chápání lásky jako závislosti. Je to však závislost, od které je krok k nenávisti.
Skutečná láska je nezištná, pouze dává a nic nežádá. Je to stav vědomí.Zdravý rozum a dostatek pokory vždy pomůže

V poslední době je bohužel zejména mezi ženami rozšířena určitá esoterická pověra, která hlásá, že pokud to v partnerském vztahu vře, jsou tam různé konflikty a abnormálně nepříjemné situace doprovázené často i různými velmi nepříjemnými fyzickými pocity, tak se jedná vlastně o něco skvělého a jistě je to příznakem, že se jedná o životního partnera nejen v tomto, ale i v jiných životech (minulých, budoucích). Oba takoví partneři jsou také považováni za vysoké duchovní bytosti…. Tato šílená teorie, která byla vytvořena teprve před několika málo lety s cílem zpomalit transformaci skrze udržování v nízkých vibracích a odčerpávání ženské energie směrem k tvůrci programu (fakticky„k temnotě“), již stála duševní a fyzické zdraví bezpočtu žen. Jasně cílí na ego, což je pro podobné „pověry“ typické. Ve všech případech, se kterými jsem se setkal a o kterých vím od svých kolegů nebo učitelů, se vždy v těchto případech jedná o karmické vazby. 

Řešení takového karmického vztahu, který může často připomínat až doslova „peklo“, je přitom poměrně jednoduché.  Mnohdy ani není třeba absolvovat regresi. Stačí jen vše pochopit, odpustit, rozloučit se. Tečka. To, jak se k tomu postaví druhý partner, je jeho věc a jeho karma, na vaší straně je vždy důležité říci vše co cítíte a hlavně mít sebereflexi a soudnost. Vy sami si musíte vše uvnitř sebe vyřešit, abyste se mohli posunout dále. Není pravdou, že v další inkarnaci se opět setkáte v těchto rolích a vše se bude opakovat! Pokud to protějšek nezpracuje, tak po vašem odchodu si najde jiného partnera, se kterým bude tuto zkušenost dále prožívat a bude se z ní učit. Princip karmy nelze obejít a zkrátka nejde nikdy udělat za druhého jeho práci. „Lásku si lze představit jako energii zářící všemi směry.“ Miroslav Zelenka

Vždy máme na výběr z několika možností jak svou inkarnaci prožít a jak si vyrovnat karmu. Trpět opravdu nikdo nemusí.  Jedná se o ten nejméně příjemný způsob odčinění těžké karmy. Utrpení také znamená setrvávání v nízkých vibracích, což na planetě Zemi nebude v následujícím období prostě možné a takovíto flagelanti se zde již dále nebudou moci inkarnovat. 

Zkrátka…. To co je přirozené je láska, radost a zdraví. Naopak nenávist, utrpení a nemoc jsou projevem disharmonie – narušením našeho přirozeného stavu. Tohle všechno je součástí stvořeného vesmíru, a zřejmě nejen tohoto. Zkušenost prožití si těchto protikladů je důležitá pro náš rozvoj a splnění inkarnačního cyklu. Sem patří i tyto zkušenosti v partnerských vztazích. Nic nám nebrání učinit svobodnou volbu, jak dále naložit, nejen s partnerskými, vztahy.  Ale nezapomínejme na jedno..bez lásky k sobě to opravdu nepůjde. Otevřme své srdce i sami sobě a nechme nekonečnou energii lásky proudit všemi směry.


S láskou
Jan
www.facebook.com/analyzacaker

Tento článek smí být volně šířen za podmínky, že bude šířen v plném znění, s výše uvedenými odkazy i s tímto textem.

úterý 21. srpna 2018

Kamenný kruh nad Banskou Štiavnicí

UPOZORNĚNÍ: Tento článek jsem sdílel na svém FB účtu Analýza čaker. Dnes 23.8.2018 krátce po 10:00 po té, co překročil na FB dosah 40 000 mi byl smazán bez udání důvodu. V 19:46 byl opět bez jakéhokoli vysvětlení obnoven - soudruzi ho zřejmě důkladně lustrovali. Prosím sdílejte jej. Děkuji. JanNová megalitická stavba na Slovensku

Na kopci nad Bánskou Štiavnicí byl v těchto dnech vztyčen kamenný kruh s více než dvoumetrovým centrálním menhirem. Tento kamenný kruh  slouží pro dočerpávání vitální energie a blahodárně působí na všechny zdravotní potíže. Je určen pro práci jednotlivce u středového kamene. Energie místa je v tuto chvíli přibližně více než 10ti násobná oproti okolí a ještě bude stoupat. Všechny kameny pochází z lomu Sobov u Bánské Štiavnice. Jedná se o křemeny, několikrát roztavené v magmatickém krbu sopky. Jejich stáří je přibližně 12 milionů let a obsahují 96% křemíku, což je velmi vysoká koncentrace, díky které je celá tato stavba vysokokapacitním kondenzátorem zemské energie.

Tato stavba byla postavena se záměrem aby pomáhala všem lidem. Je volně přístupná a nikomu nemusíte platit žádné poplatky!
Jak zde pracovat?

Do kruhu vstupujte pouze po jednom. Při vstupu do kruhu myslete už pouze na Váš záměr, kterým je buďto dočerpání životní energie, nebo zbavení se nějakého konkrétního zdravotního nebo psychického problému. Přistupte k centrálnímu kameni. Otočte se k němu zády – můžete se o něj opřít a čelem k jednomu ze čtyř kamenů v kruhu, který směřuje každý k jedné světové straně. Takto se můžete postavit buďto intuitivně, anebo pokud víte, že Vaše potíže souvisejí s živlovou disharmonií, tak podle toho s jakým živlem máte potíže, stůjte čelem ke kamenům dle následujícího přehledu:

živel – světová strana

země - sever
oheň - jih
voda - západ
vzduch - východ

Až zaujmete pozici, tak si představujte jak nadechujete ze středu Země energii do prostoru pánve (první čakry) a otamtud následně nahoru do celého těla anebo do konkrétního místa či orgánu, se kterým máte potíže. Minimální doba by měla být přibližně 3 minuty. Maximální doba jak zde takto pracovat je vždy individuální a každý to intuitivně dokáže rozpoznat. Orientačně bych jako maximum označil hranici přibližně 10 minut.


Země: Slovensko
Lokalita: Rosniarky
Katastrální území: Banská Štiavnica
Výška centrálního kamene: 2,2 metry
Druh kamene: křemenec
Nadmořská výška: ca 920 m
GPS koordináty: 48.4592956N, 18.8762708E
Přístupnost: volně přístupné

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Bylo mi velkou ctí se na této léčebné megalitické stavbě podílet. To, že se veškerá potřebná povolení podařilo získat během necelého roku je opravdu malý zázrak! Pokud chcete realizovat funkční stavbu podobného typu, nebo jen vztyčit jednotlivý menhir, tak se na mne můžete obrátit. Poradím vám se vším od výběru místa až po aktivaci stavby a dodám "návod k použití".

Jan 

pondělí 30. července 2018

Video: Posvátná místa české krajiny: U Svaté Trojice

U Svaté TrojiceAreál Svaté Trojice u Trhových Svinů zahrnuje poutní kostel Nejsvětější Trojice od Santiniho, kapli Svaté Trojice s léčivým pramenem, budovy bývalých lázní a podmáčenou květnatou louku. Celý tento komplex má až pohádkovou atmosféru a zanechá v pokorném návštěvníkovi jedinečné a neopakovatelné dojmy. Ve filmu si také ukážeme jak na takovém místě s energií pracovat a jak lze snadno harmonizovat vodu. Tyto techniky může používat každý a takto zharmonizovanou vodu můžete dávat také například vašim zvířecím miláčkům.Jan

www.homosignum.cz

čtvrtek 26. července 2018

Historická pozorování UFO v Českých zemích
Historická pozorování UFO v Českých zemích

Tak zvané neidentifikovatelné létací objekty, nebo-li UFO jsou pozorovány na nebi odjaktěživa a České země nejsou žádnou vyjímkou. Již na ranných křesťanských freskách a ikonách jsou nad místem ukřižování Ježíše Krista znázorněny létající objekty diskovitých a kulovitých tvarů. Není pravdou, že v předarnoldovské éře*, bylo těchto pozorování jako šafránu. Protože se ke mně dostal zajímavý materiál o historických pozorováních UFO na našem území, rozhodl jsem se tyto informace na svém blogu zveřejnit.


První doložené pozorování UFO na Českém území je z 8.10.1130, kdy bylo nad Prahou a některými dalšími českými městy pozorováno podivné kulovité letící těleso. Podobné se zde objevilo také v roce 1138.

V roce 1527 zaznamenal Bartoš Písař ve své kronice jev, připomínající polární záři?

„...A někteří lidé viděli, jakoby z oblaků pochodně ohnivé létaly, jiní, že sloupy ohnivé v oblacích a jiné věci zřetelně spatřili.“

V kronice města Jimramova se lze zase dočíst, že nad obcí Odranec lidé 11. června roku 1619 uviděli letící „mlýnské kolo“, které prý bylo ozdobeno nějakým zvláštním erbem. Po chvíli „kolo“ zrudlo a vybíhaly z něho tři „krvavé kříže“. Ozývaly se prý dokonce veliké rány a z tělesa přitom vystupoval dým. Na zemi za hromobití dopadly kusy kovu, připomínající zvonovinu. Při celé události padal od „kola“ k zemi jakýsi šedý prach. Naskýtá se zde tedy otázka, zda tehdy nad naším územím skutečně nedošlo k havárii neidentifikovatelného létajícího objektu….

Zajímavé je, že o čtyři roky později roku 1623 byla několikrát v říjnu nad Prahou pozorována veliká rotující koule, neustále měnící svoji barvu. Později prý koulí dokonce přibylo a proháněly se vždy odpoledne nad městem.

Roku 1684, přesněji 13. října, se mezi obyvateli Jáchymova šířila panika. Na obloze byl pozorován pohyb velikého protáhlého tělesa doutníkového tvaru, které letělo směrem k Božímu Daru.
15.3.1722 napsaly Pražské poštovské noviny, že v Mostě lidé viděli v noci na nebi kouli, která z jedné strany vyzařovala směrem dolů mohutné svazky paprsků podobných zářícím sloupům. Záhadný úkaz zmizel až nad ránem.

6.7.1744 se zase vyděsili obyvatelé Hrádku nad Nisou, když na večerní obloze sledovali pohyb dvou světelných disků.

Zajímavé jsou i zprávy o pozorování dvou i více sluncí, připisované dnes tzv. halovým optickým klamům. Symbol zdvojeného slunečního kotouče však nalezli archeologové i na reliéfu tzv. Narám – Sinovy stély ze starověkých Súz, jejíž stáří je větší, než 3 000 let. Podobné úkazy se tedy musely vyskytovat již velmi dávno.
O jednom z těchto jevů přinesly podrobnou zprávu 1. února roku 1800 i Krameriovy c.k. Vlatenecké noviny: „Ráno o desáté hodině se ukázala mimo obyčejné slunce ještě další dvě, kteráž byla rovněž tak veliká, toliko něco bledší. Jedno mělo bílý ohon, meči podobný. Po půl hodině ta tři slunce formovala poloviční cyrkl a opravdické slunce vprostřed stálo. Ten poloviční cyrkl po malé chvíli změnil se v jiné mnohé a naposledy viděli jsme jich šest. Však i tito zmizeli, všecka ale slunce ostala. Teprve ve 4 hodiny odpoledne před západem slunce opravdického, nejprve ono, ježto k západu ztratilo se a pak ono k východu.“

Roku 1874 pozoroval český astronom Šafařík povrch Měsíce. Tvrdil, že spatřil v dalekohledu jasně zářící objekt, který s velikou rychlostí jakoby opustil měsíční povrch a zmizel v kosmu. Později, 24. dubna téhož roku Šafařík pozoroval v noci nad Prahou podivný letící předmět: „...letěl tam předmět podivné povahy, že nevím, co o tom říci. Byl oslepující bělosti, pomalu překračoval obrysy Měsíce a zůstal viditelný i potom….“


Tajemství hangáru číslo 2.

A poslední z nejzajímavějších pozorování na našem území je datováno na 14.2.1945, kdy z hangáru č.2 na kbelském letišti u Prahy vzlétly první „létající talíře“ „domácí produkce“. Tuto informaci v roce 1953 také potvrdil německému listu Welt am Sonntag inženýr Georg Klein, bývalý spolupracovník Alberta Speera. Ten také potvrdil, že na letišti ve Kbelích pracoval konstrukční tým Dr. Mietheho a tým konstruktérů Habermohla a Schrievera. Oba pracovali s antigravitačním pohonem na principu, který sestrojil Viktor Schauberger. Výše je přiložena dnes již kultovní fotografie této první pražské UFO letky :) 

Jan
www.homosignum.cz


*Americký pilot Kenneth Arnold se 24. června 1947 vydal ve státě Washington pátrat po zmizelém vojenském letadlu, místo letadla však spatřil devět podivných letících objektů diskovitých tvarů. Od té doby se začala pozorování UFO vyskytovat stále častěji po celém světě.