čtvrtek 21. května 2020

6. čakra: Ádžňa - třetí oko


Šestá čakra – třetí oko - Ádžňa

umístění – uprostřed obočí, asi 1 až 2 cm pod čelní kostí
funkce – intuice, moudrost, poznání, představivost, jasnovidnost, telepatie
propojení s fyzickým tělem – malý mozek, nervový systém, hypofýza, smyslové orgány – oči, uši, nos
hormony – vasopresin, pituitrin
žlázy – hypofýza
barva – indigová
tón - A
mantra - KŠAM
element – nemá kvalitu žádného elementu
esenciální olej – hrachor, vanilka, kadidlo, cajeput, fialka
kameny – modrý safír, opál, modrý turmalín, lapis lazuli, tanzanit, safír
planety – Měsíc
rostliny – mandlový květ, smrk, světlík lékařský
koření – kurkuma, vavřín vznešený
kov – stříbro
aspekty – utváření inteligence, schopnost rozpoznávat dobro od zla, schopnost predikce, konání životních rozhodnutí, fantasie
tělesné aktivity – tai chi, jóga, oční cvičení podle Batese
duchovní aktivity – přemýšlení, reflexe, používání fantasie, vizualizace chtěné budoucnosti
pozitivní archetyp – moudrý stařec
negativní archetyp – intelektuál

Známé osobnosti s otevřenou šestou čakrou

Nikola Tesla - vynálezce


Edgar Cayce - jasnovidec a léčitel


Afirmace

Otevírám se svému vnitřnímu vedení a nejhlubší moudrosti.
Propojuji své vědomí se zdrojem veškerého života.
Věřím v neomezené zdraví, štěstí a radost.
Odpouštím minulosti a nechávám ji odplout.
Otevírám se novým energiím a novým lidem.
Přijímám vědění z božského zdroje.
Jsem moudrý a používám intuici.
Každá situace představuje šanci pro můj růst.


Otázky pro zaměření pozornosti na aspekty šesté čakry a dosažení jejich harmonie

Co vím, že vím?
Respektuji životní moudrost svých přátel a rodičů?
Vnímám to jako bezpečné, když sděluji svou moudrost ostatním?
Naslouchám moudrosti ostatních?
Dokážu se poučit z těžkých životních situací?
Dokážu odpustit lidem, kteří mi ublížili?
Poznám, co je pro mne nejlepší?
Nevyužívají mne ostatní, protože si sám nedokáži stanovit hranice?
Jaká jsou má kritéria pro zjištění, že je někdo důvěryhodný člověk nebo potencionální přítel?
Na základě jakých kritérií se rozhoduji co je pravda a co lež?
Umím odhadnout kdo je na mé straně a kdo mne chce využívat a manipulovat mnou?
Dokáži si vůči lidem a situacím, které mi nedělají dobře, nastavit pevné hranice?
Umím vždy včas rozpoznat co je pro mne dobré a co není?
Poznám rozdíl mezi znalostí a informací?
Poznám rozdíl mezi pravdou a lží?
Jak je pro mne důležité učit se?
Může hluboké poznání změnit můj život?
Dokáži rozpoznat jaké informace jsou pro mne přínosné a jaké ne?
Umím si představit jak bude můj život vypadat za rok, za pět let, za deset let?
Co by bylo jiné, kdyby se mé sny staly skutečností?
Co ve svém životě bych mohl zlepšit?
Umím si představit, že mám dost peněz abych mohl dělat vše a jen to, co opravdu chci?
Umím si představit, že jsem natolik zdravý a plný energie abych mohl dělat vše, co opravdu chci?
Věřím svojí intuici?
Jak teď používám svou intuici? Věřím jí?



popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Jak se může projevovat zablokovaná Ádžňa

Nedostatek fantasie. Malá schopnost představivosti. Neschopnost odlišit co je pravda a co lež. Neschopnost odhalit podvod a manipulaci. Časté obavy, strachy a trudomyslnost. Neschopnost dělat to co je pro mne dobré a co mne baví. Poruchy koncentrace, neschopnost ukočírovat neustálý tok myšlenek. Časté bolesti hlavy. Problémy se zrakem (zejména krátkozrakost, dalekozrakost).

Meditace pro rozvoj Ádžňa čakry

Představujte si, jak do prostoru uprostřed obočí nadechujete zářící teplé světlemodré světlo. Zadržte na ca 5 sek. dech a vnímejte jak se teplé světlo mění ve žhavé a energie se v čakře silně akumuluje. Během výdechu vypouštějte světlo do prostoru lebky a vnímejte ,jak příjemně pulsuje. Na konci výdechu si představujte jak žhavé světlo zcela zaplnilo prostor lebky a vyplňuje i nejbližší prostor kolem.

Jasnovidnost

To, co označujeme jako "intuice" není nic jiného než nižší stupeň jasnovidnosti. S otevíráním šesté čakry se rozšiřuje také jasnovidnost. Řada lidí, kteří na sobě pracují si toho často všimnou až po delší době, neboť zlepšování intuice většinou není skokové. Aby se tato čakra mohla trvale otevřít, tak základním předpokladem je mít otevřenou srdeční čakru.

Telepatie

Telepatie už vyžaduje větší zkušenosti duše z předchozích životů a cílená cvičení na její rozvoj.

Obě tyto schopnosti si lze dočasně zaktivovat v hluboké meditaci, pomocí různých přírodních či umělých látek (Ayahuasca, Bufo Alvarius, LSD) nebo na energetických místech. Pokud si chceme otevřít na trvalo, tak bez otevřené srdeční čakry je to nemožné.


U této i u všech ostatních meditací na jakoukoli čakru platí, že pokud se Vám více líbí nebo je pro Vás jednodušší představa bílého nebo duhového světla, tak si můžete představovat to. Jako univerzální platí také imaginace zlatobílého světla.


Podpůrné formy harmonizace

kořením – kurkuma, vavřín vznešený
rostlinami – třezalka, světlík lékařský
drahokami/minerály – modrý safír, opál, modrý turmalín, lapis lazuli, tanzanit, safír
aromaterapie – hrachor, vanilka, kadidlo, cajeput, fialka


Přehled analýz čaker, které nabízím.

Úvod k čakrám
Článek o 1. čakře
Článek o 2. čakře
Článek o 3. čakře
Článek o 4. čakře
Článek o 5. čakře

Jan
www.homosignum.cz 

Další články: Čakry Koronavirus - otázky a odpovědi  Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání


 


čtvrtek 14. května 2020

5. čakra: Višudhí - krční čakra




Páta čakra – krční - Višudhí

umístění - nachází se v krku na úrovni hrtanu
funkce – komunikace (v nejširším slova smyslu), inspirace, kreativita
propojení s fyzickým tělem – je na ní napojen krk, krční páteř, hrtan, průdušky, dech, hlas
hormony – thyroxin
žlázy – štítná žláza
barva – tyrkysová
tón - G
mantra - HAM
element – éter
esenciální olej – levandule, máta, eukalyptus, kafr
kameny – tyrkis, achát, akvamarín, topaz
planety – Merkur
rostliny – gardénie
koření – badyáník pravý
kov – rtuť
aspekty – komunikace, sebevyjádření, sprostředkovává rovnováhu mezi pocity a myšlenkami
tělesné aktivity – tai chi, jóga, jakákoli forma výtvarného umění, hudby, etc.
duchovní aktivity – naučit se komunikovat, mluvit na veřejnosti – vyjadřovat své názory
pozitivní archetyp – velvyslanec
negativní archetyp – němé dítě

Známé osobnosti s otevřenou pátou čakrou

Josef Váchal, spisovatel, výtvarník a mystik


Wolfgang Amadeus Mozart, geniální hudební skladatel


Leonardo da Vinci, génius, výtvarník a vizionář
Kromě zcela otevřené krční čakry, také zcela otevřená šestá čakra - třetí oko.



Afirmace

Komunikace je důležitá pro mé blaho.
Rád sdílím své zážitky a zkušenosti s ostatními.
Naslouchám ostatním.
Dokáži se vyjadřovat kreativně.
Dokáži naslouchat sám sobě a důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
Vyjadřuji lásku a dobrotu ve všem, co říkám.
Rozvíjím svou komunikaci a kreativitu.



Otázky pro zaměření pozornosti na aspekty páté čakry a dosažení jejich harmonie

Do jaké míry jsem připraven sdílet své názory a zkušenosti s ostatními?
Říkám, co si myslím?
Nemlčím, když mohu svým názorem pomoci druhým?
Jsem ve své komunikaci důrazný a upřímný?
Nesoudím druhé, kteří vyjadřují své pocity?
Nemám strach a neuzavírám se, když mám vyjádřit své pocity?
Vím, kdy mám mlčet?
Dokážu být potichu, když je to třeba?
Konám, co si myslím, že mám konat?
Jsem druhým oporou? Držím své slovo?
Je na mne spolehnutí?
Jsem upřímný sám k sobě, i když jde o nepříjemné pocity?
Jsem upřímný vůči druhým?
Poznám když někdo lže nebo není upřímný?
Chci vidět pravdu za všech okolností a situací?
Jsem upřímný vůči lidem, které nemám rád?
Myslím si, že upřímnost může někoho urazit?
Projevuji dostatečně svou kreativitu?
Jak bych mohl do svého života přinést více kreativity?
Jaké způsoby kreativity bych rád rozvíjel?
Jsem dostatečně tvůrčí ve svém povolání? Ve svém stylu oblékání? Doma? Na zahradě?
Dokážu naslouchat druhým bytostem?



popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem


Jak se může projevovat zablokovaná Višudhí

Problémy v komunikaci. Neupřímnost k ostatním i/nebo k sobě. Neschopnost naslouchat druhým. Když se nám nelíbí názory druhých, tak byť nám mohou pomoci, tak je ignorujeme. Nechceme ani slyšet ani vidět to, co se nám nelíbí. Neschopnost kreativity. Absence smyslu pro estetiku. Neschopnost ocenit kvalitní umělecká díla (hudba, malříství, sochařství, architektura, literatura, film, poesie). Na fyzické úrovni problémy s orgány v krku, krční páteří, zuby (paradentóza). Také potíže s ušima a očima (nechceme něco slyšet nebo vidět).

 Babylonská věž a sídlo Evropského parlamentu (podobnost čistě náhodná :))

Protože je krční čakra pro lidstvo kriticky důležitá, tak je řada programů matrixu přímo zaměřena na její blokaci. Také v Bibli je zaznamenáno, kdy byla lidem na celé Zemi zablokována. To je označeno v příběhu o Babylonské věži, jako bábel - zmatení jazyků. Důvodem bylo spuštění instalace uvnitř Měsíce, která na lidstvo působila. Tato instalace byla deaktivována před rokem 2012, ale bude ještě nějakou dobu trvat, než se tato informace vytratí i z morfogenetického pole lidstva. Média i veřejné prostory jsou plné programů na blokaci krční čakry. Nespočet příkladů zablokované krční čakry můžete vidět v různých diskusích na internetu. Krční čakra spolu se srdeční byli a jsou nejsilnějšími čakrami slovanských národů, které mají pro jejich rozvoj nejlepší disposice. Stačí se jen podívat na nespočet ohromoujících hudebních, výtvarných či literárních děl. Zejména to je však vidět v tradičích krojích, které se přes nesmírné snahy matrixu nepodařilo vymítit.




Meditace pro rozvoj Višudhí

Představujte si, jak do prostoru uprostřed krku nadechujete zářící teplé světlemodré světlo. Zadržte na ca 5 sek. dech a vnímejte jak se teplé světlo mění ve žhavé a energie se v čakře silně akumuluje. Během výdechu vypouštějte světlo do prostoru celého krku a vnímejte ,jak příjemně pulsuje. Na konci výdechu si představujte jak žhavé světlo zcela zaplnilo prostor krku a vyplňuje i nejbližší prostor kolem.

U této čakry má stejné účinky (může mít i silnější) vlastní umělecká tvorba, tj. například hra na hudební nástroj, zpěv, malování obrazu, stejně tak jako výroba keramiky na hrnčířském kruhu nebo vyšívání. Čím více jde vlastní tvroba od srdce, tím více krční čakru harmonizuje a aktivuje.

U této i u všech ostatních meditací na jakoukoli čakru platí, že pokud se Vám více líbí nebo je pro Vás jednodušší představa bílého nebo duhového světla, tak si můžete představovat to. Jako univerzální platí také imaginace zlatobílého světla.






Podpůrné formy harmonizace

kořením – badyáník praví
rostlinami – máta, šalvěj, podběl lékařský
drahokami/minerály – akvamarín, topaz, tyrkis, achát
aromaterapie – levandule, máta, eukalyptus, kafr


Přehled analýz čaker, které nabízím.

Úvod k čakrám
Článek o 1. čakře
Článek o 2. čakře
Článek o 3. čakře
Článek o 4. čakře

Jan
www.homosignum.cz 

Další články: Čakry Koronavirus - otázky a odpovědi  Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání


 


úterý 5. května 2020

4. čakra: Anáhata - srdeční čakra




Čtvrtá čakra – srdeční - Anáhata

umístění - nachází se na úrovni srdce, avšak nikoli nalevo, nýbrž uprostřed prsou
funkce – láska, cit, soucit, dobrota, schopnost vycítit nebezpečí
propojení s fyzickým tělem – je na ní napojeno srdce, plíce, krevní oběh, kůže
hormony – thymohormon
žlázy – brzlík
barva – zelená, zlatá
tón - F
mantra - YAM
element – vzduch
esenciální olej – růže, konvalinka
kameny – růženín, diamant, peridot, kuncit, smaragd
planety – Venuše
rostliny – růže, náprstník, lilie
koření – šafrán
kov – zlato, měď
aspekty – láska, cit, soucit, dobrota, schopnost vycítit nebezpečí
tělesné aktivity – běh, masáže, tanec, jóga
duchovní aktivity – naučit se nejdříve milovat sám sebe a teprve potom ostatní – milovat sebe, druhé, i vše živé a zdánlivě neživé, rozdávat vědomě lásku
pozitivní archetyp – milující
negativní archetyp – herec

Otevřená srdeční čakra je také ochrana před vytvořením negativní karmy, protože kdo má otevřenou srdeční čakru nemůže působit negativně ani na sebe, ani na jiné bytosti. Energii ze srdeční čakry můžeme navíc posílat, třeba každý den, nejen našim blízkým, ale klidně i cizím lidem a všem bytostem. Pokud máme v práci autoritativního šéfa, nebo nepřejícího souseda, tak všem můžeme posílat energii ze srdeční do srdeční čakry a dříve nebo později se vždy dostaví účinek.

Známé osobnosti s otevřenou srdeční čakrou

páter František Ferda
Jeden z našich nejznámějších a nejúspěšnějších léčitelů.

 Jan Amos Komenský
Jeden z našich největších filosofů, učitelů a spisovatelů.
Jeho dílo je dodnes záměrně skrýváno a jeho knihy jsou nedostupné. Velkou vyjímkou posledních let je grandiozní vydání jeho Labyrintu světa, z konce roku 2019, který se však prodává za cenu kolem 2500,- Kč!
Nová vydání jeho knih, u kterých je psáno "V jazyce 21. století" jsou ideologicky upravena aby vyhovovala současnému režimu.
Ježíš Kristus

Podle mých informací byl Ježíš Kristus skutečný. Díky svým zcela rozvinutým jasnovidným a léčitelským schopnostem pomáhal lidem. Měl děti (několik) s Máří Magdalenou. Skutečné informace o jeho životě a smrti byli zlikvidovány v polovině pátého století spolu s původním - gnostickým - křesťanstvím. Informace v Bibli jsou neúplné a překroucené. Stejně tak "Svitky od mrtvého moře", res. jejich dostupná knižní vydání, jsou zcenzurované.


Afirmace

Jem láskyplná milující bytost.
Veškerá láska sídlí v mém srdci.
Prostřednictvím lásky se spojuji se vším živým, viditelným i neviditelným.
Ukotvuji své srdce v pravdě a lásce.
Láska mne otevírá a uzdravuje.
Následuji touhu svého srdce po lásce, pravdě, dobrotě a lásce.
Radost je základem mého života.
Mé srdce svítí.


Otázky pro zaměření pozornosti na aspekty čtvrté čakry a dosažení jejich harmonie

Miluji sám sebe?
Miluji druhé?
Miluji přírodu a všechny její krásy?
Miluji život?
Co mne dělá šťastným?
Dokážu dávat lásku svému okolí?
Dokážu odpustit lidem, kteří mi ublížili?
Toužím po svobodě? Jsem svobodná bytost?
Věřím, že jsme všichni propojeni?
Poslouchám své srdce?
Jsem schopen vycítit nebezpečí?
Odkud se bere v mém životě radost?
Dokážu definovat radost?
Zažívám radost s ostatními?

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Jak se může projevovat zablokovaná Anáhata

Nedostatekem lásky. Nedostatekem sebelásky. Manipulovatelností. Nenávistí. Hrubostí – např. slovníkem – tj. používáním sprostých a hrubých slov. Despektem. Bezcitností. Neschopností vyciťovat dobro i zlo a neschopnost je rozlišit. Podléháním černé magii, i jejímu praktikování.

Meditace pro rozvoj Anáhaty

Představujte si, jak do prostoru uprostřed prsou nadechujete zářící teplé zlaté světlo. Zadržte na ca 5 sek. dech a vnímejte jak se teplé světlo mění ve žhavé a energie se v čakře silně akumuluje. Během výdechu vypouštějte světlo do prostoru celého hrudníku a vnímejte ,jak příjemně pulsuje. Na konci výdechu si představujte jak žhavé světlo zcela zaplnilo prostor celého hrudníku a vyplňuje i nejbližší prostor kolem.

U této i u všech ostatních meditací na jakoukoli čakru platí, že pokud se Vám více líbí nebo je pro Vás jednodušší představa bílého nebo duhového světla, tak si můžete představovat to. Jako univerzální platí také imaginace zlatobílého světla.



Naše Země je srdcem Evropy ( mimochodem Česká Republika je jediná země na světě, ze které, až snad na jednu vyjímku, tečou všechny řeky ven a žádná dovnitř ) a stav našich srdečních čaker má proto vliv na situaci nejen v naší zemi, ale i celé Evropy. Proto jsme středem zájmu řady různých skupin s cílem „naředit energii srdeční čakry Evropy“ a proto je zde neustále rozdmýchávána nenávist a proto jsou zde stále větší snahy o rozdělování společnosti (Rusofobie, Milion chvilek, pomníky fašistům, atd.). I když to nemusí být pro každého snadno pochopitelné, tak o naší budoucnosti rozhoduje stav našich srdcí a nikoliv naše mysl. Argumenty nás nikdy nemohou sjednotit. Na každý argument se vždy najde protiargument, ale pokud máme otevřenou srdeční čakru, tak máme výrazně vyšší schopnost empatie, citu, soucitu, lásky a jasnocitnosti, takže názorové rozdíly lze vyřešit na této úrovni. Každý člověk, který vědomě pracuje se srdeční čakrou a posílá lásku svému okolí, se tak aktivně účastní na tvoření pozitivní budoucnosti, a to nejen své individuální, ale také naší společné.




Podpůrné formy harmonizace

kořením – šafrán
rostlinami – tymián, meduňka, hloh
drahokami/minerály – růženín, diamant, peridot, kuncit, smaragd
aromaterapie – růže, jasmín estragon, konvalinka

Když se otevře Srdeční čakra

- proustoupí vás láska
- prostoupí vás soucit
- prostoupí vás vnitřní klid

- začne se rozvíjet jasnocitnost
- začnou se rozvíjet léčitelské schopnosti
- začnete mít více zodpovědnosti jak vůči sobě, tak vůči druhým bytostem
- vytvoří se "štít", který bude chránit proti nepříznivým událostem a negativním bytostem (účinnost štítu je odvislá od rozvinutí ostatních čaker, frekvence vibrací a životní energie)
-  do života začnou proudit stejně nalazení lidé, otevřené srdeční čakry spolu komunikují, dá se říci, že se určitým způsobem přitahují
- začnete dávat lásku nezištně
- budete přirozenou oporou druhým lidem
- lidem, ale i jiným bytostem bude ve vaší přítomnosti dobře a budou se z ní radovat (zejména jsou bezprostřední malé děti a zvířátka)

Na fysické úrovni dojde ke zlepšení funkce srdce, oběhového systému, brzlíku a zlepší se kvalita krve.

Lidé, kteří mají otevřenou srdeční čakru si navzájem lépe rozumí na úrovni emocí a pocitů.

V zóně působnosti aury se ostatní lidé začnou zdánlivě bez důvodu cítit dobře a to aniž by s člověkem, který má otevřenou srdeční čakru komunikovali nebo ho vůbec viděli.

U všeho platí, že čím více je čakra aktivní tím více se to u jednotlivých výše uvedených vlastností a jevů manifestuje.

Přehled analýz čaker, které nabízím.

Úvod k čakrám
Článek o 1. čakře
Článek o 2. čakře
Článek o 3. čakře


Jan
www.homosignum.cz 

Další články: Čakry Koronavirus - otázky a odpovědi  Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání