neděle 3. prosince 2017

Cítím potřebu změny, ale nevím, co mám dělat.


Cítím potřebu změny, ale nevím, co mám dělat. Jaký je můj největší dar? Jakou mimořádnou schopnost si mohu nejsnadněji rozvinout? Jaké práci se mám věnovat?  


Stále častěji se setkávám s těmito a podobnými dotazy. Dostávám je emailem a zaznívají i na přednáškách. Odpověď je z mého pohledu poměrně jednoduchá, ale plně chápu, že realizace se nemusí zdát každému až tak snadná. Ona také většinou snadná není a také je to vždy velmi individuální.

Ta odpověď zní: Pracovat na sobě a snažit se co nejdříve uplatňovat nově nabyté vzorce i mimo náš meditační prostor, tj. ve „zdánlivém“ vnějším světě. Ano. Tam venku. V tom současném zaměstnání, venku na ulici, v parku, v čajovně a vůbec všude, kde přijdeme do kontaktu s druhými bytostmi. „Zdánlivém“ jsem použil proto, abych zdůraznil, že vše kolem nás je jen odrazem nás samých, toho co se děje uvnitř nás a když tento princip nejen pochopíme, ale také začneme prožívat a dostaneme do svého podvědomí, tak teprve potom začneme nacházet odpovědi týkající se nejen našeho bytí.

Musíme si však také být vědomi, že nic se v této hmotné realitě zatím nepromítne okamžitě, ale vše je vždy se zpožděním, které může trvat různou dobu. Na čem závisí délka tohoto zpoždění?

Především na těchto faktorech, kterými jsou:

Karma – myslím, že nepotřebuje bližší komentář, ale je třeba chápat, že částečně se rovněž překrývá s plánem duše.

Plán duše – tj. to, co jsme si nastavili v bardu (období mezi životy) pro tuto aktuální inkarnaci. U lidí, kteří na sobě vědomě pracují, je poměrně časté a zřejmě se to týká téměř všech, že vždy je zde více možností, čemu se můžeme v dané inkarnaci věnovat a jakou mimořádnou schopnost si můžeme více rozvinout. Uvedu zde příklad. Někdo si například zvolí, že se bude věnovat pomoci přírodě a to konkrétně stromům. V praxi si pak na základě dalších okolností zvolí, zda se bude věnovat např. obnově sadů, revitalizaci zámeckých parků nebo výsadbě stromů v lesích. V inkarnaci se to potom projeví tak, že až přijde čas, tak začne pociťovat větší sounáležitost s přírodou, začne ji častěji navštěvovat a začnou se dostavovat nutkání jí nějakým způsobem pomoci. Ale jakým způsobem – na to přijde opět, až k tomu přijde čas, až k tomu dozraje. Je to jako s běžcem, který na startu nevidí cíl, ale ví, že k němu doběhne. Otázka je jen za jakou dobu.

Rychlost procesu zvyšování duchovní úrovně – řada lidí se dostává během procesu transformace do určitých mezidobí, ve kterých například nemají žádné zaměstnání či jen minimální úvazek nebo mají z jiného důvodu spoustu času pro sebe. V mém případě se například jednalo o přibližně půlroční období, kdy jsem měl minimální pracovní úvazek a měl jsem tam spoustu času na práci na sobě, který jsem naplno využíval. Někdy jsem meditoval i 8 hodin denně. Právě toto období mělo zcela zásadní význam pro rozvinutí mých mimosmyslových schopností a pro mé další směřování.

Energie místa – v určitých případech, kdy jsme v některých místech prožili více inkarnací, se stává, že si nás dané místo doslova přitáhne a chce, abychom zde působili. V době, kdy je drtivá většina naší krajiny narušena činností člověka a na mnoha místech zdevastovaná či devastována, to není až zas tak neobvyklé. Zde vždy určitou dobu trvá, než se zorientujeme.

Energie předků – může se například stát, že před třemi generacemi v rodu, do kterého jsme se aktuálně inkarnovali, byla rodová tradice určitého řemesla, např. kovářského, která však byla v posledních dvou generacích přerušena. O tom nemusíme ani vůbec nic vědět. Přesto můžeme mít po řadu let určité nutkání se tomuto řemeslu věnovat a v případě, že tomuto nutkání podlehneme a my se pro kovářské řemeslo rozhodneme, tak v něm budeme úspěšní, protože je stále uloženo v morfogenetickém poli rodu, do kterého jsme se inkarnovali. V některých přípdech se však může jednat o nerealizované plány z minulých inkarnací.

Osobní morfogenetické pole duše – stejně tak, jako má osobní morfogenetické pole naše tělo, tak je má i naše duše.

U výše uvedených faktorů platí, že karma má vždy nějaký vliv na všechny. Také netvrdím, že výčet výše uvedených faktorů je kompletní a že zde nemohou být nějaké další. Často se také děje, a není to nic překvapivého, že když se již nacházíme v procesu, na jehož konci je nalezení onoho zaměstnání, rozvinutí nějaké schopnosti nebo případně obojího, tak si toho vůbec nejsme vědomi. Toto mohu také ze své vlastní zkušenosti potvrdit.Procesu rozvíjení mimořádných schopností předchází některé jevy v našem vědomí jakou jsou například:

Vnitřní klid – již Vás nic nerozhodí, a pokud ano, tak to během chvíle odezní, např. situace, které Vás kdysi rozhodily na celý den, teď odezní během minuty, momenty jako „jsem v šoku“ se již nebudou vyskytovat, stejně tak ani časté změny nálad, či dokonce občasné deprese a pocity hořkosti, to vše bude pryč.

Pocit sounáležitosti – pocit sounáležitosti s ostatními bytostmi, planetou, sluncem, vesmírem, bohem.

Nezávislost na egu – nebýt závislý na svém egu a z toho plynoucí absence vlastní důležitosti.

Mravní čistota - myslím, že nepotřebuje bližší komentář.

Opět netvrdím, že výčet výše uvedených jevů je kompletní, a že zde nemohou být i další. Tyto, které jsem uvedl, jsou přítomny u všech lidí s mimořádnými schopnostmi, které buďto osobně znám, případně do kterých jsem se nacítil.

Snad se mi podařilo alespoň částečně a srozumitelně vaše otázky zodpovědět. :)

S láskou všem hledajícím

Jan

2 komentáře:

  1. Som práve v takom období. Už som nechala technické zamestnanie. 5 mesiacov odpočívam a mením sa. Končí mi finančná podpora a trochu sa obávam o ďalšie financie. Našla som prácu ale vždy keď na ňu pomyslím, prejde mi mráz po chrbte. Nepôjdem tam a budme hľadať inú prácu. Verím, že sa mi podarí zamestnať.

    OdpovědětVymazat
  2. dakujem. Ak by Ste potrebovali cokolvek... mate moju podporu. M@jo

    OdpovědětVymazat