pondělí 14. ledna 2019

Migrace a proměny geopatogenních zón v České republiceMigrace a proměny geopatogenních zón v České republice

Žijeme v době velkých změn, které probíhají na všech úrovních. Mění se vše. Ať se podíváme, kam se podíváme, všude vidíme změny. Dochází k nepředvídatelným jevům a proměnám, které byly ještě před pár lety zcela nemyslitelné. Řada změn je přitom zcela radikálních. Avšak jen máloco má tak široký dopad na miliony obyvatel České Republiky, jako geopatogenní zóny, lépe řečeno jejich změny.

Geopatogenní zóna je povětšinou desítky, ba i stovky a dokonce tisíce let neměnná. Existují určité anomální vyjímky, ale těch není mnoho. Mezi gpz s nejvyšší zátěží patří takové, ve kterých způsobuje geopatogenní vyzařování vodní živel. Je to ten typ zón, které pokud v nich žijeme – nebo dokonce spíme, dlouhodobě (tj. v řádu let), tak nám mohou přivodit ty nejhorší nemoci (z důvodu omezení svobody slova ze strany EU nemohu být konkrétnější). Jedná se o podzemní řeky, říčky, prameny, jeskyně, které se nacházejí v dutinách, mezi nehomogenními horninami, nestabilním nebo dokonce radioaktivním podložím. Tohle je přesně ten typ zón, kde nepomůže ani sebesilnější izolace. Proutkaři v těchto případech doporučují většinou se přestěhovat, v případech kdy jsou seznámeni s technologií Somavedic, tak doporučí model Medic Uran, což je jediný přístroj na trhu, který dokáže odstínit ze 100% i tento typ zóny. O tom jsem již napsal mnoho a není to předmětem tohoto článku. To, na co chci upozornit, je migrace geopatogenních zón, jaká zde nebyla zřejmě od konce doby ledové.

Co se děje?

V posledních letech dochází k poklesu spodních vod, který se stále zrychluje a dramaticky mění situaci pod povrchem země. To je dáno tzv. hydrologickým suchem. Hydrologické  sucho  vzniká jako následek  nedostatku  srážek, a  projevuje  se  nedostatkem  zdrojů povrchových  a podzemních  vod  (průtoky  ve  vodních  tocích,  hladiny jezer  a  nádrží,  podzemní  vody). Vznik hydrologického  sucha je  ovlivněn i  způsobem  lidského používání  vody,  proto je nutné  na 
hydrologické  sucho  pohlížet  jako  na  přírodní  fenomén,  který  však  může  být  prohlouben 
i lidským faktorem.  
Tím, jak mizí spodní vody z míst, kde byly po staletí, se také zcela logicky mění geopatogenní situace. Tam, kde byla dlouhodobě gpz na nejvyšším stupni, dochází k jejímu poklesu a může 
i zcela zmizet, zatímco na místě, kde ještě před deseti lety nebyla, se může nyní objevit. To se již děje a bude to i nadále pokračovat. Podloží, které bylo zavodněné, nyní vysychá a do některých míst se naopak může voda dostat. Tím dochází ke vzniku velkých dutin, ba i celých jeskyní. Horniny mohou reagovat různě, některé začnou měnit svoji strukturu – erodovat, jiné spolu začnou nějakým způsobem reagovat a je zde celá řada dalších geologických jevů, kterým se věnují geologové a hydrogeologové. To co je podstatné je to, že se mění vyzařování, které v těchto zónách vzniká a míří nahoru k povrchu. Geopatogenní zóny, které byly vždy neměnné, nyní mizí a jinde vznikají nové. Jenže to není možné nijak předvídat. Navíc je vše stále v pohybu a nevypadá to, že by se to v následujících letech mělo ustálit. Jsme na prahu zcela nové podoby naší krajiny, která se již teď doslova pod našima nohama tvoří.

Je tedy dobré sledovat, co se děje pod zemí. Pokud kupujete nemovitost nebo pozemek, tak by vás dnes jako první měl zajímat stav spodních vod v posledních několika letech. Geopatogenní zátěž by bylo dobré zjistit nejen na vlastním pozemku, ale také v jeho okolí. Proutkaři by se měli seznámit se stavem podzemních vod a ověřit možné varianty vývoje v případě stagnace, dalšího poklesu nebo návratu spodní vody na původní hladinu. Jinak zde hrozí riziko, že za několik let, nebo klidně za pár měsíců, budete mít gpz pod postelí, kterou nebude kam přestěhovat a z kuchyně už si obývák neuděláte.


Žádné komentáře:

Okomentovat