pondělí 31. prosince 2018

Transformace pokračuje aneb výhled pro Českou Republiku na rok 2019Transformace pokračuje aneb výhled pro Českou Republiku na rok 2019

Zde jsou informace o roku 2019, které mi bylo umožněno přijmout a zaznamenat. Záznam jsem přepsal bez větších úprav. Informace jsou zde tak jak chodily. Ať už může být jakákoli předpověď jakkoli positivní, tak je vždy důležité abychom my sami byli tvůrci své reality a společně budovali positivní budoucnost.

Rok 2019 bude pestrý. Měli bychom se naučit přijímat názorovou pestrost. Začne vznikat řada malých skupinek a skupin. Spřízněné duše se budou stále více potkávat a společně tvořit. Budou si tvořit své malé oázy porozumění a klidu. Zde naleznou pochopení a budou čerpat síly. To bude přirozeně bránit vzniku velkých organizovaných skupin a molochů, kde každý musí přijmout dogmata a učení guruů (ať už si říkají jakkoliv). Lidé, kteří na sobě vědomě pracují budou ve své práci úspěšní. U řady lidí v České Republice a na Slovensku dojde k probuzení nebo k zesílení mimosmyslových schopností.

Energie
Proud energií ze středu Galaxie Mléčné dráhy a Andromedy se bude stále zvyšovat. Frekvence vibrací planety poroste. 

Živelné katastrofy
U nás jich bude podstatně méně než jinde ve světě. Stupeň těchto jevů bude maximálně 6/10. (0 je žádný, 10 nejvyšší) Přibližně z 54% se bude jednat o pohromy způsobené extrémními větrnými jevy. Další budou katastrofy spojené s půdou (sesuvy, propady, eroze,…) a s vodou. U vody se bude jednat jak o lokální povodně, tak ničivá sucha. Tedy jevy spojené s extrémním nadbytkem nebo nedostatkem vody.

Politická situace
Pomalu se začne posouvat kupředu. Šarvátkám a provokacím (pražská kavárna, globalisté) bychom neměli věnovat žádnou pozornost.

Příroda
Fáze proměny přírody, která se již započala bude dále pokračovat. Měli bychom ji pečlivě sledovat a učit se. Člověk bude přírodě i tento rok dále spíše škodit (devastace lesů, kácení stromů, otrava půdy, vody, vzduchu). Stav sucha se o něco málo zlepší.

Mezilidské vztahy
Polarizace společnosti se bude dále zvyšovat. Intenzita tohoto jevu se zdvojnásobí. Stav polarizace společnosti v roce 2018 dosahoval ca 25%. V roce 2019 to bude ca 48%. Pozitivní lidé budou pozitivnější a negativní lidé budou negativnější. Bude stále více zřetelné kdo je kdo. Polarizace (v tomto smyslu) je podmínka, abychom se mohli pohnout kupředu. Člověk se tím znovu učí „vybírat si správnou cestu“. Byla ukázána tato modelová situace: Přes les vede asfaltová silnice, která zlikvidovala studánku, srnčí stezku, stromy, posvátná místa a zahubila nebo vypudila řadu elementárních bytostí. Pokud člověk půjde k cíli touto cestou, pak bude natolik zatížen těmito skutky – energií utrpení, že k cíli nikdy nedojde. Pokud však postaví cestu citlivě tak, aby respektovala přírodu a řád lesa, pak ho naopak putování po této cestě posílí a on dojde k cíli.

Partnerské vztahy
Nefunkční partnerské vztahy se budou dále rozpadat. Více vztahů se bude rozpadat, než se bude utvářet. Tyto rozchody však již budou klidnější.

Zvířata
Proměny se budou týkat spíše zvířat, které žijí s člověkem. Dopad transformace však bude mnohem menší než u lidí.

Elementární bytosti
Zapojí se více do procesu transformace. Začnou se citlivým lidem více ukazovat. Budou chtít více spolupracovat. Největší zájem o spolupráci s lidmi budou mít bytosti vodního živlu. Bude se jednat o bytosti, které mají na starosti studánky, prameny, ale i kaluže – místa kde dlouho zůstává dešťová voda. Naopak bytosti podzemních vod o spolupráci s lidmi zájem nemají. Jedná se o jedny z nejvyšších bytostí v hierarchii bytostí vodního živlu. Živlové bytosti podzemních vod mají s člověkem jen negativní zkušenosti – např. prosakování všech možných jedů ,vytvořených člověkem, do spodních vod a vrty. U studánek se stále častěji objevují lidé, kteří o vodu žádají a děkují za ni. U podzemních vod nikdo nežádá, tedy z pohledu těchto bytostí se zde jen krade.

Je důležité, abychom si začali vážit vody a pochopili její dosah. Voda sounáleží se vším.

 Elementární bytosti budou také více aktivní při obraně stromů. Když lidé půjdou kácet stromy, tak na ně budou působit ještě intensivněji aby strom nepokáceli.

Posvátná místa v krajině
Budou se nadále aktivizovat. V roce 2018 dosáhli ca 30% cílového stavu. V roce 2019 to bude ca 40%.

Kostely
Velké proměny čekají církevní stavby. Egregory církví začínají oslabovat. Dosud jsou přítomny v celém prostoru církevní stavby a působí tak na každého návštěvníka, pokud nemá patřičnou energetickou ochranu. V roce 2019 oslabí natolik, že se stáhnou do prostoru kněžiště a budou působit již pouze na kazatele. Protože už bude působit pouze na kazatele, ale nikoli na jeho posluchače, tak lidem začnou být tato kázání nepříjemná. Na přelomu roku 2019/2020 začnou někteří kněží odcházet z církví. Stále více agresivnější budou také projevy papeže. To vše pomůže k vymanění se lidí z vlivu církví.


popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Duchovní život
Lidé, nad kterými ztratí církev moc, začnou nyní skutečně duchovně žít. Také řada další lidí, kteří jsou dosud v „konzumně-tržním matrixu“ se otevře duchovnímu světu. V roce 2018 žilo „duchovním životem“ přibližně 40% obyvatel ČR. V roce 2019 to bude 65%. Rozjezd duchovního života by měl přijít po Velikonocích.
Jedna fáze duchovní práce končí a nová začíná. Jakoby se dosud člověk spíše ukotvoval v novém paradigmatu, seznamoval se s novými energiemi. Nyní začne využívat nové energie a bude se stávat více tvůrcem, než-li pozorovatelem. 
I nadále se bude zvyšovat počet úmrtí. Ještě stále se však budou duše rozhodovat, zda zde zůstanou či nikoli. Všechny duše se tedy ještě nerozhodli jakou cestu si zvolí. Někteří lidé se budou učit více v rovině lidské (spodní čakry), jiní v rovině božské(horní čakry).


Černá magie
Působení černých mágů s v roce 2019 sníží přibližně o polovinu. S tím, jak se zvyšuje frekvence vibrací naší planety to budou mít stále těžší. Vše nízkovibrační začne odcházet, zanikat.  Proto také nebudou schopni čerpat efektivně energii. Jejich počty se budou snižovat. Přestanou vytvářet následovníky, protože toho již nebudou schopni. Přestanou vytvářet sítě.

Věda
Nejvíce by se u nás v roce 2019 měla proměnit oblast vědy. Nejméně, spíše vůbec, se nepromění zdravotnictví a obchod.

Co bychom měli v lidech v roce 2019 nejvíce podporovat?
Lásku
Positivní vize – Aby lidé skutečně dokázali myslet positivně.
Sebedůvěru


Jan
www.homosignum.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat