sobota 4. ledna 2020

Prognóza pro Českou Republiku na rok 2020Prognóza pro Českou Republiku na rok 2020
 
Rok 2020 bude velmi pestrý a dynamický. Plný zvratů, setkávání, bouří, pokračující a stále se vyhrocující polarizace společnosti. Je stále důležitější na co myslíme a čemu dáváme svoji pozornost. My sami si tvoříme tuto realitu. Práce na sobě se vyplácí. Pozor, přání se začínají plnit!

Přijal jsem a zaznamenal následující informace. Jsou psány tak, jak mi to chodilo. :)


Svět čeká řada živelných katastrof, které se nevyhnou ani České Republice. Ve světě to budou zejména silná zemětřesní. Na našem území by se mělo jednat převážně o působení silného větru, který může napáchat mnoho škod. Větrnou silou – ovšem uměle řízenou lidmi (zřejmě vojenskými strukturami jiného státu) bude zničena tajná vojenská instalace, která je umístěna někde na našem území. Přírodní větrné pohromy zde zřejmě budou sloužit jako velmi dobré maskování.

Politická situace bude podobná jako v roce předchozím. Prezident přežije i tento rok. Pokusy o destabilizaci a „majdany“ budou pokračovat, ale stejně jako v roce 2019 nebudou úspěšné a probruselskými a Sorošovými médii budou výrazně zveličovány. Polarizace společnosti bude dále pokračovat. Pozitivní lidé budou pozitivnější a negativní negativnější. Stejně naladění lidé a „karmičtí přátelé“ se budou potkávat. Jestli v roce 2019 proběhlo takovýchto setkání ca 30%, tak v roce 2020 to bude 80%. Zejména to budou duše, které zažily rozdělení v 1. světové válce.  Konkrétně ty, které měly role matka – syn, kdy se synové z války nevrátili. Pozor! Tato setkání nemusí nutně vést k partnerským vztahům, nýbrž k hlubokým a celoživotním přátelstvím. Situace v partnerských vztazích budou celkově velmi individuální.

Příroda a voda

Příroda bude trpět díky vysychání – zejména „bývalých lesů“ a sesuvům půd, vichrům a řízenému odlesňování. Vše zajde až na tu nejnižší možnou únosnou mez, a to z důvodu, aby se probudilo co nejvíce lidí. Je to oběť přírody pro člověka aby se vzbudil. Velmi důležité bude uschování semen rostlin. Některé z nich z naší přírody v tomto a příštím roce (2021) zmizí zcela, nebo se dostanou na pokraj vyhynutí. Tato činnost tedy bude velmi důležitá i v roce příštím.

Spodní vody na území České republiky se v průběhu roku začnou stabilizovat a pomalu rozšiřovat. Tento proces je podpořen „shora“. Voda se stahuje z okolních zemí k nám do České Republiky a spolu s ní k nám přicházejí vodní bytosti. Nebo to lze vyložit také tak, že se k nám stahují vodní bytosti a spolu s nimi i voda. Lidé by je měli vítat. Je dobré snažit se komunikovat a navazovat kontakty s elementárními bytostmi vody. Samozřejmě je dobré tak činit i s dalšími, ale s vodními zejména.

Na dotaz jaká je v tomto období úloha stromů jsem obdržel odpověď: Stromy jsou nepřehlédnutelní a důrazní hybatelé přírodních změn. Dávají člověku možnost tyto změny vidět a vnímat je v hmotné realitě.
Na dotaz týkající se zvířat jsem obdržel odpověď: Zvířata si budou hájit své pozice, zejména některé druhy se budou hojně rozmnožovat.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem
Energetická místa a elementární bytosti

Vazby mezi lidmi a elementárními bytostmi se zesílí. Tento proces již pomalu započal a bude se prohlubovat. Lidé budou mít stále větší tendence ke komunikaci s těmito bytostmi – tj. bytostmi živlů. Lidé by toto dění měli vědomě vítat.

Energetická místa v České Republice se budou nadále zesilovat (doporučuji seriál o energetických místech „Posvátná místa české krajiny“). Více to budou volná místa v krajině na území Čech, na kterých nejsou kostely, kaple ani boží muka.

Duchovní život se bude pomalu rozvíjet a počet skutečných duchovních lidí poroste. Naopak v kostelech budou lidé ubývat. „Věřících“ v křesťanských církvích bude ubývat. V tyto církve začne vzrůstat všeobecná nedůvěra.

U černé magie na našem území se bude projevovat klesající tendence. Budou se objevovat různé jednorázové akce tohoto charakteru, ale všeobecná klesající tendence vlivu černé magie a jejího praktikování je dlouhodobý proces, který již (ačkoliv se to zatím nemusí zdát) započal.

Poměrně značně zajímavou je informace o vynálezu na kterém někdo v České Republice pracuje. Jedná se o nějakou vodní rostlinu, vodní řasu nebo mech, ze kterého se vynálezce snaží získat energii v nějaké formě. Tento vynálezce (nebo tým) však zatím není úspěšný neboť ona rostlina - organismus vždy uhyne. Zpráva pro tohoto vynálezce je: Přístroj nemůže fungovat, pokud je stavěn tak, že rostlina zemře. Pokud budou vytvořeny podmínky, aby mohla rostlina žít, pak bude přístroj fungovat. Pokud znáte nějakého otevřeného vědce, prosím předejte mu tuto informaci.

Na co bychom se měli jako jednotlivci v roce 2020 zaměřit?

Zaměřit se na povznesení ducha jakýmkoliv způsobem! Meditacemi, uměním, sportem, kulturou, rozdáváním lásky všemu živému i zdánlivě neživému... Povznesení ducha může nastat pouze libou cestou.

S láskou

Jan
www.homosignum.cz 

2 komentáře: