pátek 17. dubna 2020

Znamení shůry: Žižkova hrušeň v Otěvěku vykvetla tisící květy


Žižkova hrušeň v Otěvěku

Nejstarší hrušeň na našem území, jež je prokazatelně spjata s Janem Žižkou z Trocnova letos rozkvetla do ohromující krásy! Podle pověsti se zde pod původní hrušní scházel Jan Žižka se svým přítelem zemanem Ješkem Buřičem z Otěvěka. Oba si dobře rozuměli, ostatně byli také oba utlačováni spolu s dalšími nižšími šlechtici, rožmberskou vrchností. Až v době vzniku husitského hnutí převlékl Ješek kabát a dal se na stranu proevropských Rožmberků.

Je to možná těžko uvěřitelné, ale rod Buřičů vlastní statek v Otěvěku spolu se zahradou, na které lípa roste, kontinuálně již od předhusitských dob. Vždy když jedna hrušeň uschne, je na jejím místě vysazena nová. Současné hrušni je kolem 200 let a je velmi pravděpodobné, že i předchozí hrušně od doby té první Žižkovi, se dožívají vysokého věku. O stromy je pečováno s láskou. Po staletí pod nimi sídlí včely. Hrušeň i med z jejích květů jsou zřejmě také tajemstvím, proč se rod Buřičů ani po neuvěřitelných 7mi stech letech neodstěhoval ani nezanikl.
To, že právě v této těžké a zlomové době tento náš, pravděpodobně nejstarší ovocný strom vykvetl tisíci květy je radostí pro jeho majitele a požehnáním pro náš národ.

Hrušeň je významný prastarý strom, který má léčivé a navíc chutné plody – hrušky. Hrušky mají vysoký obsah sacharidů a zároveň nízký obsah proteinů a tuků. Ze sacharidů je v nich hlavně fruktóza, a tak je snášejí i diabetici. Nalezneme v nich vitamin C, E a B, a takéi důležité minerály: draslík, hořčík a železo. Také obsahují stopové množství: mědi, manganu a v menší míře i zinku. Hrušky obsahují více vitamínů a minerálů nežli jablka. Je zde i vysoký obsah vlákniny a celé plejády dalších člověku prospěšných látek. Proto jsou také hrušky známé svými absorpčními a protizánětlivými účinky, schopností snižovat krevní tlak a posilováním mužské potence. Pomáhají také na řadu potíží s ledvinami a podporují vylučování kyseliny močové a dalších dusíkatých látek. Jsou ideální během různých detoxikačních diet, zejména pro lidi, kteří jedí maso. Díky diuretickým účinkům jsou také vhodné pro odtučňovací diety.
Je vědecky dokázáno, že již po 90 minutách od konzumace se hruška dostane do tlustého střeva. Hrušky mají adstringentní (stahující) účinek, působí tak proti hnilobným procesům ve střevech, proti plynatosti střev při kolitidě a střevní dyspepsii i jiným trávicím poruchám.
popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Jedna ze starých pověr praví, že kdo se bude vůči hrušni špatně chovat, tak ten zemře nepřirozenou smrtí. O takovýchto úmrtích je řada záznamů ve starých rakouských kronikách, kde se Hrušeň těší posvátné úctě v řadě regionů dodnes.

V Bavorsku se ve městě Sielenbach nalézá klášter „Maria Birnbaum“, který se původně jmenoval doslovně „Maria im Birnbaum“, tedy Panna Maria v Hrušni. Tak byl pojmenován podle sošky Panenky Marie ukryté ve staleté hrušni, která tam byla nalezena.

Větvičky z hrušní byli také v minulosti používány v křesťanské mystice pro výrobu různých zázračných amuletů a lektvarů. V lidovém léčitelství se hojně jak v Rakousku, tak v Bavorsku užívá dodnes.

I když je strom na soukromém pozemku, tak je v plné kráse vidět z cesty. Je velká škoda, že je „svázán“ dráty elektrického vedení. 


Také bych rád upozornil na přepisování dějin, kterému je dnes, zejména Žižka vystaven. Probruselský portál seznam.cz, res. jeho divize mapy.cz, která má v mapě hrušeň mimochodem špatně zakreslenou, uvádí, že „ Ješkovi z Otěvěka se ale nakonec znelíbilo Žižkovo lapkovství a své přátelství s ním brzy ukončil.“ To je cílená dezinformace, neboť o tom není žádný záznam a původní informace, kterou mapy.cz ještě donedávna uváděli byla: „Oba byli názorově jednotní ve věci utlačování zemanů rožmberskou vrchností. Později se ale Ješkovi znelíbil Žižkův přístup k problému a přátelství ukončil.“
Stejné je to s novou knihou „Jan Žižka“ od Petra Čorneje. Hned na začátku, kdy se popisuje Žižkovo rodiště, zde autor nezvěřejnil (tedy účelově zamlčel) informaci o odstranění Žižkova dubu, který nechala katolická církev v roce 1700 pokácet a spálit, o čemž je záznam v kronice. A takovýchto cílených manipulací je v souvislosti nejen s Janem Žižkou, ale i s našimi dalšími národními hrdiny a velikány nespočet.

Lidé bděte!

Jan
www.homosignum.cz

Další články: Čakry Koronavirus - otázky a odpovědi  Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání
Žádné komentáře:

Okomentovat