středa 3. listopadu 2021

Somavedic Vedic - pomocník do kritické fáze transformace

 

Somavedic – Vedic, pomocník do kritické fáze transformace


datum uvedení do provozu: 29.7.2021

okruh aktivního působení: 75 metru (v průměru, tvar pole: koule)

hustota pole: 40 000 JS*/m3 (v průměru na velikost pole 75 metru)

vyzařující energie: ca 1 400 000 BE**


Informace, tedy vědění je tím nejdůležitějším prvkem poznání v nejširším slova smyslu. Toxické informace, které se na nás v současném těžkém období hrnou zejména ze všech režimních médií, způsobují ve svém důsledku bolest a utrpení po celém světě. Z pohledu energií se jedná o formu negativní psychosomatické energie, které se nese na elektrosmogových vlnách. Žijeme v transformačním období, které je kritické pro celé lidstvo. Dle významného českého astrologa Milana Špůrka se nacházíme v konvexní amplitudě mikrocyklu Berana . Toto období je první fází věku Býka a trvá od roku 2012 do roku 2027. V něm se slovy M.Š. rozhoduje „zda pro lidstvo vůbec nějaký věk Býka nastane“. Nyní, na konci roku 2021 se dostáváme do určité kritické fáze celospolečenské a celoplanetární transformace. Do tohoto vyhroceného období plného výzev přichází nový přístroj z dílny Somavedic. Jeho jméno je Vedic. To lze přeložit také jako „vědoucí“. Vedic nejenom, že ví, ale také pomáhá. Je to přístroj, který ví, jak pomoci nejlépe. A také pomůže. Stejně jako ostatní přístroje Somavedic dokáže spolehlivě eliminovat negativní účinky geopatogenních zón, psychosomatických zón a elektrosmogu. A stejně tak jako všechny přístroje třídy Medic působí positivně na kardiovaskulární i nervový systém. Má také funkci harmonizace vody, jako jeho kolegové Atlantik, Uran a Amber. Vedic patří, dle mých měření, výkonově mezi Uran a Amber. Dá se také říci, že se jedná o jejich určitou kombinaci. Zůstává zde prvek uranu (mystické schopnosti), jako v modelu Uran a přibylo zde stříbro (čištění), jako v modelu Amber.

Dodejme, že v letošním roce došlo k posílení všech přístrojů Somavedic. Samotný základní model řady „Medic“ se změnil natolik, že změnil i název (SKY). Je to zcela logický vývoj, který reaguje na neustálé zvyšování elektrosmogové, a od roku 2020 (kovidu) také psychosomatické zátěže v prostoru všude kolem nás.

Krusta přístroje z uranového skla je celá vystříkaná stříbrem. I proto má tento přístroj decentnější a jemnější osvícení ultrafialovými ledkami s dlouhou životností. Extra stíněný kabel k adaptéru je stejné kvality, jako se dodává k zakázkovému modelu Gold. Nové balení všech přístrojů Somavedic je ještě bezpečnější a působí více „hig-endově“. Jedná se o mistrovskou sklářskou i designérskou práci. Vedic, stejně jako další jeho kolegové, může být napájen i z powerbanky.

Po více než pěti letech jsem (nejen u přístrojů Somavedic) schopen detekovat další významný parametr jemnohmotné energie, kterým je hustota pole. Ten jsem označil jako JS – jednotku Somavedic, kterou měřím na metr krychlový v prostoru pole přístrojů. Hustota pole se od středu přístroje k okraji jeho pole snižuje. Výsledná hodnota je průměrem hustoty na metr krychlový v celém poli. Vlastní výkonnost přístrojů je dána souhrnem tří hlavních hodnot, kterými jsou okruh aktivního působení (velikost pole), hustota pole a vyzařující energie. Tuto výkonnost můžeme chápat také, jako účinnost. Hodnotu hustoty pole doplním v nejbližších dnech ke stávajícím analýzám ostatních přístrojů.A zde jsou již data

vliv na čakry a auru

do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 35% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 99%

do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 45% (platí pokud s nimi pracujeme)

jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%

dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

GPZ

do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%

do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%

do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100%
do jaké míry zmírńuje škodlivé působení 5G: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 100%

další funkce

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%

do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z kočkovaných lidí: 72%

do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%

do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%

do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%

do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 99%

do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 40% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)

do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 60%

Během meditace, kdy jsem měl Vedic 10 cm od hlavy jsem vnímal jeho energii subjektivně asi o polovinu silněji, než když mám u hlavy Uran. Mám tím na mysli vyloženě fyzické vjemy, které vnímám na kůži a zejména na pleti.


do jaké míry zlepšuje koncentraci: 90%

do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 90%

do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 80%

do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 76%

do jaké míry eliminuje negativní vliv volných radikálů: 100%

do jaké míry eliminuje negativní vliv spike proteinu v těle: 70%

do jaké míry má vliv na odbourávání grafenu z těla: 5%

dokáže Somavedic omezit přenos spike proteinu z člověka na člověka: ano

působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano

působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano

dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne

dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano

dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano

dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano

má Somavedic přízniví vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano

má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano

Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Vedic tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka. Přístroj nám také, stejně jako model Uran, pomáhá se snadnější adaptací na stále silněji dopadající energie na naši planetu z vesmíru (z centra naší galaxie a Andromedy).


vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie: ano

V poli Vedicu je téměř nemožné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je do něj „instalována“  astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Vedic snižuje její působení.
 U Somavedicu Medic i Medic Uran byly potvrzeny případy, kdy osoba, která dělala černou magii vědomě a osoba, která tak činila nevědomě (vysávání energie) se dožadovala jeho vypnutí. To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé  tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. Vedic působí ještě silněji a má ještě větší dosah.


dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty (usedlíky): ano

Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil).
U modelu Uran je potvrzeno, že žádná negativní entita včetně poltergeistů nevydrží v jeho poli ani v řádu minut, pokud se k němu vůbec dokáže přiblížit. Toto pole vytvoří Vedic za přibližně 5 týdnů. Průměr tohoto pole je asi 15 metrů v průměru. Skrze toto pole by mělo být pro jakoukoliv negativní entitu fakticky nemožné se dostat.


Dokáže Somavedic Vedic urychlit karmické procesy: ano

Přístroj nějakým způsobem zrychluje plynutí těžké karmy. Pokud máte například s nějakým člověkem disharmonický vztah – v žádném případě se nemusí jednat o vztah partnerský, tak Vedic urychlí jeho průběh. Když to zjednoduším, tak bez Vedicu by trvala nějaká negativní vztahová situace jeden rok a s  Vedicem čtyři měsíce.


Vedic a Voda

Stejně jako modely Uran a Amber má i Vedic  funkci harmonizace vody. Vodu dokáže zharmonizovat přibližně dvakrát rychleji než Uran. Podrobné testy jako v případě Uranu jsem tedy v tomto případě nepovažoval za nutné.


Plísně

Všechny přístroje třídy Medic také působí proti plísním, což se týká i plísní v domě. I v tomto případě to Vedic zvládne přibližně dvakrát rychleji než Uran.

Paraziti

Vedic, stejně jako Uran a Amber dokáže hubit parazity i na fyzické úrovni. Zde je třeba počítat s tím, že je vše je individuální a doba za kterou přístroj parazity vyhubí se může i značně lišit. Pokud máte domácí zvířata, tak prosím pamatujte na to, že přístroj je čistí pouze doma a nemůže zabránit tomu, že když půjde zvíře ven, tak opět nějakého parazita chytne.


Elektromobily

Vzhledem ke své rychlosti a síle zvládne Vedic ze 100% eliminovat i elektrosmog z jakéhokoliv elektroauta.Výkon Vedicu

Pole každého z přístrojů Somavedic má v závislosti na situaci v prostoru nejvyšší účinnost přímo u přístroje a nejnižší na jeho konci. Hustota pole a celkový výkon modelu Vedic je vyšší než u modelu Uran a nižší než u modelu Amber. Zcela pokryje malý rodinný dům (případně i s kusem zahrady), nebo opravdu velký byt.Další zjištění

Somavedic Vedic čistí ve svém poli působení osobní morfogenetická pole všeho živého. Pokud měl dotyčný například přisedlíka (přisedlou duši) nebo astrální parazitickou kvazibytost, která na něj negativně působila, tak přístroj dokáže výrazně urychlit čištění.

Přístroj působí jako urychlovač na více úrovních. Zrychluje nástup určitých situací, které si máme karmicky prožít a urychluje jejich průběh. Působí na ně pozitivně, zlehčuje je a dělá je snažšími.

Protože se jedná o silnější přístroj, tak je třeba počítat s tím, že se mohou vyskytnout adaptační potíže, které většinou – pokud jsou, trvají kolem tří dnů. Pokud se vám např. v nejbližších dnech od zapojení přístroje zhorší lupénka, exémy, nebo se zhorší nějaké další zdravotní či jiné potíže, tak je to zcela v pořádku. Vaše tělo se takto čistí. Z mých zkušeností se toto děje přibližně ve 20ti procentech případů. Jedná se vždy pouze o dočasný stav po kterém se tyto potíže začnou lepšit.

U lidí, u kterých prostřednictvím „farmaceutických prostředků“ probíhá změna jejich DNA, nebo již proběhla, je nutné počítat s tím, že se zde mohou vyskytnout silnější a delší adaptační potíže.

Jako vždy musím na závěr zdůraznit, že vaši práci za vás neodvede žádný přístroj aneb „Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“


Přístroj můžete zakoupit zde.


Jan Betko
www.homosignum.cz


*JS – zkratka pro jednotky Somavedic, které jsem definoval jako jednotky hustoty jemnohmotných energetických polí
**BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)


Hustota pole přístrojů Somavedic

Somavedic Gold – hodnoty se liší u jednotlivých přístrojů
hustota pole: 70 000 JS
Somavedic Amber
hustota pole: 50 000 JS
Somavedic Vedic
hustota pole: 40 000 JS*/m3 (v průměru na velikost pole 75 metru)
Somavedic Uran
hustota pole: 30 000 JS
Somavedic SKY
hustota pole: 25 000 JS
Somavedic Rubín
hustota pole: 15 000 JS
Somavedic Cobalt
hustota pole: 15 000 JS
Somavedic Harmony
hustota pole: 15 000 JS


Další články: Dušičky
Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti  Modrý terapeut  Somavedic Medic Rubín - analýza přístroje Nová kamenná sestava ve Vysočanech u Nového Bydžova 2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit Fotonávod na nejlevnější pyramidu Výhled na rok 2019 Buddha před zrozením Video: Jan Žižka a Trocnov Video - U Svaté Trojice Video: Kněžská sákla Čerpání jemnohmotné energie z vesmíru a ze Země Cítím potřebu změny. Co mám dělat?Uplatňujme principy harmonie v každodenním životě - jen meditovat nestačíFilištíni, hledači a klíč k vyšším dimenzímPrvní "hodiny" po probuzení aneb co se stane, když se nám rozvine mimosmyslové vnímání


 

Žádné komentáře:

Okomentovat